FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

TV, TV-SAT

Trochę teorii

Wykaz częstotliwości kanałów TV
Rastry kanałowe. Zakresy częstotliwości wykorzystywane w antenowych instalacjach zbiorowych i w sieciach kablowych w Polsce czasem sprawiają nieco kłopotów instalatorom. W Polsce obowiązuje numeracja kanałów podana w kolumnie D/K. W Polsce numeracja jest ciągła, to znaczy kanały specjalne numerujemy S8 i potem mamy S9. W niektórych krajach, przy tym samym planie kanałowym pomiędzy kanałem S8 i następnym specjalnym jest przerwa w numeracji i kolejny kanał ma numer S11.
Jest to szczególnie ważne w przypadku modulatorów i odbiorników satelitarnych gdzie często instalatorzy są zaskoczeni, kiedy po zaprogramowaniu mają kanał o dwa niższy w czasie pomiarów na mierniku. Dlatego zamiast patrzeć na kanały wyjściowe lepiej jest zwracać uwagę na zakres częstotliwości. Dla przypomnienia zamieszczamy tabelę kanałów wraz z numeracją kanałów stosowaną w Polsce i na Zachodzie.

Zakres

pasmo częstotliwości [MHz]

oznaczenie kanałów

szerokość kanału

pasmo częstotliwości [MHz]

oznaczenie kanałów

szerokość kanału

 

D/K

B/G

fale ultrakrótkie II

87,5-108,0

UKF–FM II

20,5

87,5-108,0

UKF-FM II

20,5

dolne pasmo specjalne

110-174

S01-S08
(S01-S08)

8

111-174

S02-S10

7

zakres III

174-230

K06-K12

8

174-230

K05-K12

7

górne pasmo specjalne

230-302

S09-S17
(S10-S18)

8

230-300

S11-S20

7

rozszerzone pasmo specjalne

302-470

S18-S38
(S19-S40)

8

302-446

S21-S38

8

zakres IV

470-606

K21-K37

8

470-606

K21-K37

8

zakres V

606-862

K38-K69

8

606-862

K38-K69

8

Wykaz częstotliwości kanałów
Uwaga: W poniższej tabeli pasmo BIII uwzględnia rastry kanałowe dostosowane do emisji cyfrowego radia DAB oraz cyfrowej telewizji DVB-T (szerokość kanału 7MHz - tak jak w standardzie B/G).
Standard D/K (CCIR)
PasmoNumer kanałuZakres częstotliwości [MHz]Częst. środkowa [MHz]Wizja [MHz]Fonia [MHz]
Kanał zwrotny (dane)-4-30---
-5-65---
Kanał Zwrotny (TV)R114.75-21.75---
R221.75-28.75---
BIC148.50 - 56.5052.5049.7556.25
C258.00 - 66.0062.0059.2565.75
C376.00 - 84.0080.0077.2583.75
BII / FM-87.5-108---
Pasmo kablowe IS1110.00 - 118.00114.00111.25117.25
S2118.00 - 126.00122.00119.25125.75
S3126.00 - 134.00130.00127.25133.75
S4134.00 - 142.00138.00135.25141.75
S5142.00 - 150.00146.00143.25149.75
S6150.00 - 158.00154.00151.25157.75
S7158.00 - 166.00162.00159.25165.75
S8166.00 - 174.00170.00167.25173.75
BIII
TV/DAB
E5174.00 - 181.00177.50172.25180.75
E6181.00 - 188.00184.50182.25187.75
E7188.00 - 195.00191.50189.25194.75
E8195.00 - 202.00198.50196.25201.75
E9202.00 - 209.00205.50203.25208.75
E10209.00 - 216.00212.50210.25215.75
E11216.00 - 223.00219.50217.25222.75
E12223.00 - 230.00226.50224.25229.75
Pasmo kablowe IIS9230.00 - 238.00234.00231.25237.75
S10238.00 - 246.00242.00239.25245.75
S11246.00 - 254.00250.00247.25253.75
S12254.00 - 262.00258.00255.25261.75
S13262.00 - 270.00266.00263.25269.75
S14270.00 - 278.00274.00271.25277.75
S15278.00 - 286.00282.00279.25285.75
S16286.00-294.00290.00287.25293.75
S17294.00 - 302.00298.00295.25301.75
S18302.00 - 310.00306.00303.25309.75
S19310.00 - 318.00314.00311.25317.75
S20318.00 - 326.00322.00319.25325.75
S21326.00 - 334.00326.00327.25333.75
S22334.00 - 342.00338.00335.25341.75
S23342.00 - 350.00346.00343.25349.75
S24350.00 - 358.00354.00351.25357.75
S25358.00 - 366.00362.00359.25365.75
S26366.00 - 374.00370.00367.25373.75
S27374.00 - 382.00378.00375.25381.75
S28382.00 - 390.00386.00383.25389.75
S29390.00 - 398.00394.00391.25397.75
S30398.00 - 406.00402.00399.25405.75
S31406.00 - 414.00410.00407.25413.75
S32414.00 - 422.00418.00415.25421.75
S33422.00 - 430.00426.00423.25429.75
S34430.00 - 438.00434.00431.25437.75
S35438.00 - 446.00442.00439.25445.75
S36446.00 - 454.00450.00447.25453.75
S37454.00 - 462.00458.00455.25461.75
S38462.00 - 470.00466.00463.25469.75
 DVB-TTV analogowa
BIVC21470.00 - 478.00474.00471.25477.75
C22478.00 - 486.00482.00479.25485.75
C23486.00 - 494.00490.00487.25493.75
C24494.00 - 502.00498.00495.25501.75
C25502.00 - 510.00506.00503.25509.75
C26510.00 - 518.00514.00511.25517.75
C27518.00 - 526.00522.00519.25525.75
C28526.00 - 534.00530.00527.25533.75
C29534.00 - 542.00538.00535.25541.75
C30542.00 - 550.00546.00543.25549.75
C31550.00 - 558.00554.00551.25557.75
C32558.00 - 566.00562.00559.25565.75
C33566.00 - 574.00570.00567.25573.75
C34574.00 - 582.00578.00575.25581.75
C35582.00 - 590.00586.00583.25589.75
C36590.00 - 598.00594.00591.25597.75
C37598.00 - 606.00602.00599.25605.75
C38606.00 - 614.00610.00607.25613.75
C39614.00 - 622.00618.00615.25621.75
BVC40622.00 - 630.00626.00623.25629.75
C41630.00 - 638.00634.00631.25637.75
C42638.00 - 646.00642.00639.25645.75
C43646.00 - 654.00650.00647.25653.75
C44654.00 - 662.00658.00655.25661.75
C45662.00 - 670.00666.00663.25669.75
C46670.00 - 678.00674.00671.25677.75
C47678.00 - 686.00682.00679.25685.75
C48686.00 - 694.00690.00687.25693.75
C49694.00 - 702.00698.00695.25701.75
C50702.00 - 710.00706.00703.25709.75
C51710.00 - 718.00714.00711.25717.75
C52718.00 - 726.00722.00719.25725.75
C53726.00 - 734.00730.00727.25733.75
C54734.00 - 742.00738.00735.25741.75
C55742.00 - 750.00746.00743.25749.75
C56750.00 - 758.00754.00751.25757.75
C57758.00 - 766.00762.00759.25765.75
C58766.00 - 774.00770.00767.25773.75
C59774.00 - 782.00778.00775.25781.75
C60782.00 - 790.00786.00783.25789.75
C61790.00 - 798.00794.00791.25797.75
C62798.00 - 806.00802.00799.25805.75
C63806.00 - 814.00810.00807.25813.75
C64814.00 - 822.00818.00815.25821.75
C65822.00 - 830.00826.00823.25829.75
C66830.00 - 838.00834.00831.25837.75
C67838.00 - 846.00842.00839.25845.75
C68846.00 - 854.00850.00847.25853.73
C69854.00 - 862.00858.00855.25861.75