Wsparcie techniczne dla biur projektowych

Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązania instalacji RTV/SAT dla budynków wielorodzinnych zgodne z obowiązującymi przepisami. Dla każdego przykładu uwzględniono schemat w formacie dwg oraz pdf w celu łatwej adaptacji do swoich potrzeb. Przedstawione koncepcje obejmują większość możliwych sytuacji - zmianie ulec może na przykład liczba gniazd końcowych.
Przy edycji projektów oraz tworzeniu zestawień, pomocny może być dział "Pliki DWG/PDF".
Projekt 1 - 138 mieszkań, 3 klatki
Schemat okablowania zakłada poprowadzenie 11 przewodów koncentrycznych typu Triset-113 PE E1017 z dachu do zlokalizowanego w piwnicy pomieszczenia teletechnicznego, w którym umieszczone zostały urządzenia aktywne. Okablowanie abonenckie sprowadzone jest do skrzynki multiswitchowej osobno dla każdej z klatek. Klatki połączone 9-kablową magistralą multiswitchową.
Projekt 2 - 72 mieszkania, 3 klatki, instalacja z magistralą światłowodową
Sygnały telewizji satelitarnej oraz naziemnej doprowadzone zostały przewodami koncentrycznymi do nadajnika optycznego OTF302 6F31 A3031. Następnie w miejscu typowej 9-kablowej magistrali multiswitchowej zastosowane jest okablowanie światłowodowe (1 włókno na 1 nadajnik optyczny). Rozwiązanie to stosować można w dużych obiektach, gdzie odległości między klatkami wynoszą więcej niż kilkadziesiąt metrów lub wówczas gdy chcemy zabezpieczyć multiswitche oraz urządzenia abonenckie przed skutkiem ewentualnych przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych w okolicy zestawu antenowego. Odbiorniki optyczne ORW302 EA31311 dokonują odwrotnej konwersji medium. Za odbiornikami multiswitche MV-924L R70824, do których doprowadzone jest okablowanie abonenckie.
Projekt 3 - 128 mieszkań, 2 klatki, multswitche na piętrach
Topologia okablowania bazuje na 9-kablowej magistrali schodzącej pionem w obrębie każdej z klatek. Na każdej kondygnacji przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w zestaw (odgałęźnik + multiswitch), z którego w topologii gwiazdy rozchodzą się kable do gniazd końcowych.
Projekt 4 - 96 mieszkań, 4 klatki, multswitche na poziomie "-1"
Topologia okablowania bazuje na 9-kablowej magistralali prowadzonej garażem, z której sygnał za pomocą odgałęźników o różnym stopniu tłumienia (20 dB, 15 dB, 10 dB) wydzielany jest w każdej z klatek. W każdej klatce przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w zestaw (odgałęźnik + multiswitch), z którego w topologii gwiazdy rozchodzą się kable do gniazd końcowych.