Usługa generowania nowego hasła urządzenia Hikvision

Kod towaru: K9988
123,00 zł
Brutto Rabat Ilość Ważność
123,00 zł 0 % od 1 szt.
od 0,00 zł
Dostępny
Usługa K9988 umożliwia resetowanie hasła w urządzeniach Hikvision.
• Wszystkie urządzenia weryfikowane są po numerach seryjnych
• Opłata dotyczy urządzeń kupionych poza naszą firmą
• W ramach jednej usługi można jednorazowo załączyć do 20 plików

Gwarancja

Zapewniamy gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Uwaga!
Wszystkie urządzenia weryfikowane są po numerach seryjnych. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w firmie Dipol usługa polegająca na przesłaniu pliku (lub plików w przypadku kilku urządzeń w instalacji) umożliwiającego reset hasła zostanie wykonana bezpłatnie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata. W ramach jednej usługi można jednorazowo załączyć do 20 plików.
Hasła do urządzeń pochodzących spoza autoryzowanego kanału sprzedaży w Polsce nie będą resetowane. W takim przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.
Procedury przywracania hasła administratora w urządzeniach Hikvision.
1) Pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania SADP:
2) Podłączyć komputer do sieci, w której znajdują się urządzenia i uruchomić program SADP w trybie administratora.
3) Zaznaczyć urządzenie i kliknąć przycisk Forgot Password.
4) Procedurę A należy zastosować w przypadku:
  • rejestratorów z wersją oprogramowania wyższą lub równą 3.1.6,
  • kamer z wersją oprogramowania wyższą lub równą 5.3.0
5) W pozostałych przypadkach, dla urządzeń ze starszym oprogramowaniem układowym, należy zastosować Procedurę B.
Procedura A
  • rejestratory z oprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 3.1.6,
  • kamery z oprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 5.3.0,
1) Kliknij przycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
UWAGA: po zapisaniu pliku przywracania hasła nie można wyłączać urządzenia, w przeciwnym wypadku plik traci ważność!
2) Wygenerowany plik należy przesłać drogą e-mailową do firmy Dipol. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w firmie Dipol, plik umożliwiający reset hasła zostanie odesłany bezpłatnie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata.
3) Otrzymany zwrotnie plik *.xml należy wskazać przy pomocy przycisku z ikoną katalogu.
4) Po wskazaniu pliku należy ustalić nowe hasło, przestrzegając reguł jego złożoności.
Procedura B
  • rejestratory z oprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 3.1.6,
  • kamery z oprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 5.3.0,
1) Zaznacz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
2) Wygenerowany plik należy przesłać drogą e-mailową do firmy Dipol. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w firmie Dipol, plik umożliwiający reset hasła zostanie odesłany bezpłatnie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata.
3) Upewnij się, że data ustawiona w urządzeniu jest prawidłowa. Odczytaj datę z pola Start Time z programu SADP lub wyeksportowanego pliku. Pole Start Time jest widoczne po przesunięciu tabelki w prawo przy pomocy suwaka.
4) Odpowiedzią na wiadomość e-mail będzie kod umożliwiający przywrócenie hasła domyślnego. Kod resetujący należy wprowadzić w oknie programu SADP po zaznaczeniu urządzenia i kliknięciu na przycisk Forgot Password.
W sprawie resetowania haseł urządzeń Hikvision prosimy o kontakt:
mail dział telefon
 Kamery, rejestratory, wideodomofony IP 12 644 57 19 wew. 40
 Rejestratory analogowe 12 644 57 19 wew. 35