Usługa generowania nowego hasła urządzenia Hikvision

Kod towaru: K9988
246,00 zł
Brutto Rabat Ilość Ważność
246,00 zł 0 % od 1 szt.
Profesjonalisto - sprawdź swoją cenę Zaloguj się
od 0,00 zł
Dostępny
Usługa K9988 umożliwia resetowanie hasła w urządzeniach Hikvision.
• Wszystkie urządzenia weryfikowane są po numerach seryjnych
• Opłata dotyczy urządzeń kupionych poza naszą firmą
• W ramach jednej usługi można jednorazowo załączyć do 20 plików

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Uwaga!
Wszystkie urządzenia weryfikowane są po numerach seryjnych. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w firmie Dipol usługa polegająca na przesłaniu pliku (lub plików w przypadku kilku urządzeń w instalacji) umożliwiającego reset hasła zostanie wykonana bezpłatnie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata. W ramach jednej usługi można jednorazowo załączyć do 20 plików.

Hasła do urządzeń pochodzących spoza autoryzowanego kanału sprzedaży w Polsce nie będą resetowane. W takim przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.

Procedury przywracania hasła administratora w urządzeniach Hikvision.
1) Pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania SADP:
2) Podłączyć komputer do sieci w której znajdują się urządzenia i uruchomić program SADP w trybie administratora.
3) Zaznaczyć urządzenie i kliknąć przycisk Forgot Password.
4) Procedurę A należy zastosować w przypadku:
  • rejestratorów z wersją oprogramowania wyższą lub równą 3.1.6,
  • kamer z wersją oprogramowania wyższą lub równą 5.3.0
5) W pozostałych przypadkach, dla urządzeń ze starszym oprogramowaniem układowym, należy zastosować Procedurę B.
Procedura A
  • rejestratory z oprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 3.1.6,
  • kamery z oprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 5.3.0,
1) Kliknij przycisk Export i wybierz katalog w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
UWAGA: po zapisaniu pliku przywracania hasła nie można wyłączać urządzenia, w przeciwnym wypadku plik traci ważność!
2) Wygenerowany plik należy przesłać drogą e-mailową do firmy Dipol. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w firmie Dipol, plik umożliwiający reset hasła zostanie odesłany bezpłatnie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata.
3) Otrzymany zwrotnie plik *.xml należy wskazać przy pomocy przycisku z ikoną katalogu.
4) Po wskazaniu pliku należy ustalić nowe hasło, przestrzegając reguł jego złożoności.
Procedura B
  • rejestratory z oprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 3.1.6,
  • kamery z oprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 5.3.0,
1) Zaznacz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
2) Wygenerowany plik należy przesłać drogą e-mailową do firmy Dipol. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w firmie Dipol, plik umożliwiający reset hasła zostanie odesłany bezpłatnie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata.
3) Upewnij się, że data ustawiona w urządzeniu jest prawidłowa. Odczytaj datę z pola Start Time z programu SADP lub wyeksportowanego pliku. Pole Start Time jest widoczne po przesunięciu tabelki w prawo przy pomocy suwaka.
4) Odpowiedzią na wiadomość e-mail będzie kod umożliwiający przywrócenie hasła domyślnego. Kod resetujący należy wprowadzić w oknie programu SADP po zaznaczeniu urządzenia i kliknięciu na przycisk Forgot Password.
W sprawie resetowania haseł urządzeń Hikvision prosimy o kontakt:
mail dział telefon
 Kamery, rejestratory, wideodomofony IP 12 644 57 19 wew. 40
 Rejestratory analogowe 12 644 57 19 wew. 35