ULTIMAX Klient
Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Rejestrator ULTIMAX
Rejestratory ULTIMAX mogą być zarządzane nie tylko za pomocą klawiatury przedniego panela. Można obsługiwać je z pilota bezprzewodowego, klawiatury zewnętrznej (komunikacja po RS485) ale przede wszystkim poprzez sieć IP. Z odległego komputera można połączyć się z rejestratorem korzystając z przeglądarki internetowej Internet Explorer (IE) lub wykorzystując dołączone do rejestratora oprogramowanie ULTIMAX Klient. Oprogramowanie umożliwia jednoczesne łącznie się z wieloma urządzeniami ( rejestratorami, wideoserwerami, kamerami IP), za pomocą przeglądarki można połączyć się tylko z jednym, wybranym urządzeniem. Oczywiście obsługa rejestratora z wykorzystaniem oprogramowania jest o wiele bardziej przyjazna.
Widok główny programu
Konfiguracja kamer
Konfiguracja główna programu
Konfiguracja głównych ustawień rejestratora
Korzystając z oprogramowania ULTIMAX Klient można:
 • podglądać w czasie rzeczywistym (25 kl./s) obraz (4CIF) z 25 kamer w wybranym podziale ekranu
 • zdefiniować grupy kamer w różnych konfiguracjach (możliwość jednoczesnego podglądu obrazów z kamer z różnych rejestratorów)
 • sterować kamerami PTZ
  • obracać lewo-prawo, góra-dół
  • zmieniać zoom
  • regulować prędkość PTZ
  • dostrajać ręcznie ostrość i przysłonę
  • definiować presety
  • definiować trasy patrolowania
  • konfigurować kamerę z jej własnego menu
 • przeszukiwać zaawansowanymi funkcjami archiwum nagrań rejestratora i odtwarzać on-line, lub ściągnąć na dysk komputera
 • odtwarzać synchronicznie nagrania z wybranych kamer
 • robić zrzuty ekranowe z materiałów bieżących lub odtwarzanych z archiwum
 • definiować użytkowników na rejestratorze i w programie klienta (ograniczenia praw dostępu do kamer i ich konfiguracji, dostępu z sieci IP)
 • wybrać dla każdej kamery który strumień (główny lub poboczny) będzie pobierany z rejestratora
 • na wgrany plik graficzny z planem monitorowanego terenu nanieść rozlokowanie kamer i w ten sposób wybierać podglądane kamery (mapy mogą być wielopoziomowe: teren, budynek, korytarz, pomieszczenie)
 • komunikować się głosowo z operatorem wybranego rejestratora
 • konfigurować wszystkie parametry rejestratora za wyjątkiem adresu IP
 • zgrać do pliku wszystkie ustawienia wybranego rejestratora (w celu archiwizacji lub wgrania do innego – klonowanie ustawień)
 • zdefiniować reakcje programu na sytuacje alarmowe:
  • przepełnienie dysku,
  • utrata sygnału wideo,
  • wykrycie ruchu,
  • zmiana stanu wejścia alarmowego rejestratora,
  • przesłonięcie kamery,
  • niezgodność standardów sygnału wideo.
  Dostępne są możliwości:
  • pojawienie się w osobnym oknie obraz z kamery z wykrytym ruchem,
  • włączenie się alarmu akustycznego,
  • mruganie na ekranie odpowiednio oznaczonej żarówki,
  • pojawienie się w odpowiednim polu logu z kamery np. o wykryciu ruchu i jego zakończeniu,
  • pojawienie się informacji na E-mapie
 • synchronizować czas rejestratorów z czasem komputera o oznaczonej godzinie
 • przeglądać logi rejestratorów
 • aktualizować firmware w rejestratorach
Konfiguracja dostępu do rejestratora
Konfiguracja użytkowników programu
Konfiguracja detekcji ruchu
Konfiguracja systemu na zdarzenia alarmowe
Poniżej przedstawiono spis treści

„ULTIMAX - Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta”
1 Instalacja, deinstalacja i użytkowanie
1.1 Instalacja oprogramowania zdalnego klienta v.4.0.1
1.2 Deinstalacja oprogramowania zdalnego klienta
1.3 Rejestracja i logowanie
1.4 Okno podglądu
1.4.1 Podgląd w obrębie grupy
1.4.2 Podgląd kanału wybranego przez użytkownika
1.4.3 Wybór okna podglądu
1.4.4 Powiększenie okna podglądu
1.4.5 Wyświetlanie okna podglądu z podziałem bez obramowania
1.4.6 Strona bieżąca / następna
1.4.7 Podgląd cykliczny obrazów z kanału lub grupy
1.4.8 Przechwytywanie obrazu
1.4.9 Ustawienie parametrów wideo
1.4.10 Zdalne sterowanie PTZ
1.4.10.1 Nastawy PTZ
1.4.10.2 Ustalenie punktu PTZ (presetu)
1.4.10.3 Programowanie punktów (presetów)
1.4.10.4 Ustalanie sekwencji

2 Konfiguracja
2.1 Konfiguracja rejestratora
2.1.1 Dodawanie obszarów
2.1.2 Kasowanie obszarów
2.1.3 Dodanie serwera do zapisu strumienia
2.1.4 Dodanie rejestratora (serwera)
2.1.5 Definiowanie sekwencji podglądu kanałów
2.1.6 Definiowanie sekwencji podglądu grupy kanałów
2.1.7 Usuwanie serwera (rejestratora)
2.1.8 Zmiana parametrów rejestratora
2.1.9 Zmiana właściwości kanału i sieciowego protokołu podglądu
2.1.10 Podgląd lokalnego logu rejestratora
2.2 Modyfikacja ustawień lokalnych rejestratora
2.2.1 Tryby odtwarzania
2.2.2 Nagrywanie
2.2.3 Log
2.2.4 Inne
2.3 Zdalne ustawianie parametrów rejestratora
2.3.1 Zdalna konfiguracja rejestratorów serii HC
2.3.1.1 Interfejs konfiguracyjny serwera - rejestratora
2.3.1.2 Konfiguracja kanałów rejestratora
2.3.1.3 Konfiguracja portu szeregowego (COM)
2.3.1.4 Konfiguracja alarmów
2.3.1.5 Przypisanie użytkowników/uprawnień
2.3.1.6 Obsługa informacji o transakcjach
2.3.1.7 Inne
2.3.2 Zdalna konfiguracja rejestratorów serii ME
2.3.2.1 Interfejs konfiguracyjny serwera - rejestratora
2.3.2.2 Konfiguracja kanałów rejestratora
2.3.2.3 Konfiguracja portów szeregowych (COM)
2.3.2.4 Ustawienia alarmów
2.3.2.5 Inne
2.4 Konfiguracja obsługi alarmów
2.5 Lokalny log

3 Odtwarzanie nagranych materiałów
3.1 Odtwarzanie lokalne
3.2 Odtwarzanie zdalne
3.2.1 Odtwarzanie według typu plików
3.2.2 Odtwarzanie według czasu
3.3 Odtwarzanie zarejestrowanych ramek (klatek/zdjęć)

4 Przypisanie uprawnień użytkownikom
4.1 Dodawanie i usuwanie kont użytkowników
4.2 Modyfikacja uprawnień użytkowników

5 Elektroniczna mapa

6 Pozostałe funkcje
6.1 Zmiana użytkownika
6.2 Połączenie głosowe
6.3 Status serwera
6.4 Zamykanie programu klienta
6.5 Funkcja minimalizacji
Pełna instrukcja liczy 55 stron.
...............................................................................................................................................................................................
Instrukcja do programu ULTIMAX Klient (wersja polska)
plik pdf 3,8 MB
plik zip 3,8 MB
...............................................................................................................................................................................................
Instrukcja do programu ULTIMAX Klient (wersja angielska)
plik pdf 2,3 MB
plik zip 2,3 MB
...............................................................................................................................................................................................
Program "ULTIMAX Klient" 4.0.1 (wersja polska)
plik exe 23,2 MB
plik zip 22,2 MB
...............................................................................................................................................................................................
Program "ULTIMAX Klient" 4.0.1 (wersja angielska)
plik exe 20,6 MB
plik zip 19,6 MB
...............................................................................................................................................................................................
Kalkulator ilości dysków
Przy założeniu ilości kamer, szerokości pasma, pojemności dysku, ilości dni do archiwizacji wylicza ilość dysków lub odwrotnie.
plik exe 65 KB

plik zip 34 KB

...............................................................................................................................................................................................