ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Rejestrator ULTIMAX-716 zdobył prestiżową nagrodę
- Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za najlepszy produkt targów
ULTIMAX jest rejestratorem 3Generacji wyposażonym w najbardziej wydajny rodzaj kompresji H.264. Ten typ kompresji charakteryzuje się bardzo korzystnym współczynnikiem jakości obrazu w stosunku do ilości pamięci zajmowanej przez tak skompresowane dane. H.264 to najnowszy standard, opisany dokładnie przez normę ISO 14496-10, określający tzw. zaawansowane kodowanie wideo (AVC – Advanced Video Coding). Zadaniem nowego profilu kodowania - AVC - jest poprawa stopnia upakowania danych wideo bez widocznej utraty jakości.
Sieciowe cyfrowe rejestratory wideo ULTIMAX należą do nowej generacji sprzętu CCTV IP umożliwiającej budowę najnowocześniejszych systemów monitoringu. Zastosowany nowoczesny procesor i własny system operacyjny (RTOS) umożliwiają implementację najbardziej zaawansowanych technik informatycznych, wydajną kompresję i dekompresje wideo i audio, efektywne wykorzystanie dysków twardych o praktycznie nieograniczonej pojemności, pracę sieciową (TCP/IP). Oprogramowanie firmowe zaszyte jest w w pamięci typu flash.
Rejestratory ULTIMAX pełnią zarówno rolę cyfrowych rejestratorów wideo i audio (DVR) jak i cyfrowych serwerów video (DVS). Mogą być stosowane jako samodzielne jednostki centralne niewielkich instalacji monitoringu, albo stanowić jedno z wielu ogniw rozbudowanego systemu. Dzięki ogromnej uniwersalności i elastyczności, przy jednoczesnym uwzględnieniu bardzo specjalistycznych opcji, są stosowane na całym świecie do zabezpieczania banków, systemów bankowych (bankomaty), infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury komunikacyjnej, firm transportowych, zakładów przemysłowych, magazynów i obiektów handlowych, instytucji i firm.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Rejestrator ULTIMAX-716M77160
Podstawowym kryterium weryfikującym jakość systemu monitoringu CCTV jest możliwość identyfikacji zarejestrowanych osób i możliwość przekazania archiwalnych materiałów na oryginalnych nośnikach jako dowodów sądowych. Rejestratory ULTIMAX serii siedemset spełniają wymagania Ustawy "O bezpieczeństwie imprez masowych" i rozporządzenia „W sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych”. Jest rejestratorem 3Generacji wyposażonym w najbardziej wydajny rodzaj kompresji H.264 pozwalający zapisać obraz w rozdzielczości 4CIF (704 x 576) z prędkością 25 klatek/sek z każdego kanału (ULTIMAX-716M77160 na wszystkich kanałach rejestruje więc 400 klatek/sek w rozdzielczości 4CIF).
Pojawienie się rejestratorów ULTIMAX serii siedemset kończyło erę zapisu poklatkowego. Odtwarzany obraz w rozdzielczości 4CIF przy 25 klatkach na sekundę daje wrażenie całkowitej płynności.
ULTIMAX-716, dzięki możliwości zainstalowania wewnątrz rejestratora ośmiu dysków o pojemności 2000 GB każdy, może zapisać 16 TB danych. Umożliwia to zmagazynowanie olbrzymiego materiału archiwalnego. Przyjmując że rejestrator nagrywa z 16 kanałów w rozdzielczości 4CIF, przy prędkości bitowej 2000 Kb/s, non stop (bez detekcji ruchu) to pomieści on nagrania z 500 godzin co daje prawie 42 doby nagrań. Przy tych parametrach otrzymamy idealny obraz bez żadnych zacięć.
W momencie przeglądania obrazów z archiwum można odtwarzać zapis klatka po klatce wykorzystując licznik klatek. Porównując wyświetlane na ekranie wskazania zegara i licznik klatek można uzyskać potwierdzenie że urządzenie rejestruje z prędkością 25 klatek/sekundę.
Ponieważ rejestrator został dedykowany do pracy w sieciach LAN bardzo duży nacisk został położony na bezpieczeństwo systemu i danych. Zabezpieczenia dotyczą tworzenia nowych użytkowników i nadawania im indywidualnych praw dostępu do obsługi lokalnej, obsługi zdalnej poprzez sieć (np.: podgląd dowolnej kamery, dostęp do archiwum), możliwości zdefiniowania adresów MAC komputerów, z którymi rejestrator może się komunikować.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Tylny panel rejestratora ULTIMAX-716M77160
W rejestratorze można ustawić indywidualnie dla każdej kamery rozdzielczość i prędkość nagrywania. Układ detekcji działa precyzyjnie – po aktywacji danego kanału można zdefiniować, które kamery mają rozpocząć nagrywanie. Długi czas post- i pre-alarmu ma umożliwić zapis każdej sytuacji alarmowej.
Do obsługi rejestratorów ULTIMAX w sieciach IP służy oprogramowanie ULTIMAX Klient. Można za jego pomocą prowadzić pełną obsługę i konfigurację rejestratorów ULTIMAX, wideoserwerów ULTINET i kamer ULTICAM. Szerzej o możliwościach tego oprogramowania można przeczytać w artykule


Znajdują się tam także pliki do pobrania: program do instalacji, pełna instrukcja, kalkulator dysków i czasu nagrań.
Urządzenie daje też możliwość tworzenia map rozmieszczenia kamer, co dodatkowo ułatwia obsługę – szczególnie dużych systemów. Rejestrator może współpracować z nagrywarkami, dyskami i innymi nośnikami podłączonymi przez interfejs USB, co znacznie ułatwia wyszukiwanie, przeglądanie i backup nagrań.
Rejestrator może sczytać i zarejestrować ciągi znakowe poprzez port RS-232 lub interfejs sieciowy. Ma to zastosowanie przy systemach bankomatowych, kasach fiskalnych itp. Istnieje możliwość odnalezienia nagrań według zadanych ciągów znakowych, np. numerów kart płatniczych/kredytowych, numerów transakcji itp. Do wprowadzenia odpowiedniego ciągu znaków stosuje się klawiaturę numeryczną.
W ofercie znajdują się następujące modele rejestratorów ULTIMAX:
16-kanałowe
8-kanałowe
4-kanałowe
Porównanie parametrów ww modeli zawiera tabela.
Podstawowe właściwości:
Kompresja
 • Obsługa do 16 kanałów wideo (PAL/NTSC). Każdy kanał jest niezależny. Kompresja sprzętowa H.264 w czasie rzeczywistym (PAL: 25 kl./s, NTSC: 30 kl./s). Możliwość ustawienia różnych prędkości bitowych i ilości ramek na sekundę dla każdego kanału.
 • Obsługa do 16 kanałów audio. Każdy kanał jest niezależny. Zastosowano kompresję OggVorbis (16 kbps).
 • Kompresja wideo i audio jest zsynchronizowana. Można wybrać strumień zespolony lub sam strumień wideo.
 • Dostępne są rozdzielczości 4CIF (PAL: 704x576), DCIF, 2CIF, CIF (PAL: 352x288) i QCIF .
 • Zaimplementowano wieloobszarową detekcję ruchu.
 • Zastosowano wyświetlanie menu i funkcji/komunikatów na ekranie stosowanego monitora (OSD), z możliwością ustawienia pozycji.
 • Istnieje możliwość wyświetlania logo i ustalenia jego położenia.
Funkcje lokalne
Nagrywanie
 • Obsługa wielu trybów nagrywania, takich jak nagrywanie w czasie rzeczywistym, nagrywanie inicjowane ręcznie (dalej: nagrywanie ręczne), nagrywanie inicjowane wykryciem ruchu (dalej: nagrywanie po detekcji ruchu), nagrywanie inicjowane przez zadziałanie zewnętrznego czujnika lub zabezpieczenia (dalej: nagrywanie alarmowe), tryby mieszane: ruch i alarm, ruch lub alarm.
 • Obsługa do 8 dysków SATA o pojemności do 2000 GB każdy.
 • Obsługa systemu zapisu FAT32.
 • Obsługa dysków z technologią S.M.A.R.T.
 • Obsługa zapisu cyklicznego.
 • Możliwość backupu zapisanego materiału lub clipów. Mogą być do tego użyte różne urządzenia zewnętrzne z interfejsem USB - półprzewodnikowe pamięci USB, USB HDD, USB CD-R/W, USB DVD-R/W - ale również ultraszybkie dyski zewnętrzne z interfejsem SATA.
Podgląd i odtwarzanie
 • Wyjście BNC do podłączenia monitora analogowego i wyście VGA do podłączenia monitora głównego.
 • Pomocnicze wyjście wideo i wyjście audio.
 • Wiele trybów podglądu.
 • Możliwość zdefiniowania stref specjalnych.
 • Możliwość blokowania „złośliwych” alarmów.
 • Możliwość synchronicznego odtwarzania dwóch kanałów. Odtwarzanie do przodu, do tyłu, pauza, klatka po klatce itp.
 • Odtwarzanie poszczególnych plików lub na osi czasu.
 • Wyświetlanie statusu nagrywania.
PTZ
 • Możliwość używania wielu prokołów PTZ do sterowania kamerami obrotowymi.
 • Możliwość zaprogramowania punktów do obserwacji, sekwencji ich zmiany, tras do patrolowania.
Alarmy
 • Obsługa alarmów spowodowanych wydarzeniami nadzwyczajnymi (wyjątki), spowodowanych wykryciem ruchu, wyzwolonych przez czujniki zewnętrzne i in.
Inne
 • Sterowanie pilotem na podczerwień.
 • Możliwość stosowania konsoli z interfejsem RS-485.
 • Wielopoziomowy system zarządzania.
Praca w sieci
 • Zaimplementowane protokoły TCP, UDP, RTP, Multicast umożliwiające podgląd przez sieć komputerową / Internet.
 • Obsługa protokołu PPPoE.
 • Obsługa PSTN (wąskopasmowy dostęp wdzwaniany).
 • Możliwość zdalnej konfiguracji.
 • Możliwość powiadamiania odległego centrum monitoringu o alarmach.
 • Sterowanie PTZ poprzez sieć.
 • Zapisywanie strumienia w czasie rzeczywistym (poprzez sieć, na odpowiednich urządzeniach sieciowych).
 • Możliwość pobierania materiałów do odtwarzania poprzez sieć, odtwarzanie nagranych materiałów poprzez sieć.
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania firmowego (firmware).
 • Funkcja transparentnego portu RS-232 – zdalny komputer może za pośrednictwem rejestratora sterować dodatkowe urządzenia podpięte do jego portu szeregowego.
 • Możliwość dwukierunkowej komunikacji głosowej oraz rozgłaszania komunikatów.
 • Kompatybilność z przeglądarką Internet Explorer (IE) używaną do obsługi i konfiguracji rejestratora.
 • Procedura logowania.
Podstawowe konfiguracje zastosowań
Rejestratory ULTIMAX w pełnej wersjiM77160 pozwalają na podłączenie przez:
 • BNC - 16-tu kamer
 • BNC - 16-tu źródeł dźwięku
 • złącza - 16-tu wejść alarmowych
 • złącza - 4-rech wyjść alarmowych
 • wejścia i wyjścia AUDIO - komunikacji dwustronnej z wybraną kamerą
 • BNC - zasadniczego monitora
 • BNC - dodatkowego monitora AV
 • VGA - monitora VGA
 • Interfejs sieciowy RJ-45 - sieci LAN
 • USB - pamięci USB typu flash, USB HDD, nagrywarki USB CD/DVD, myszy
 • interfejs klawiatury - konsoli sterującej oraz następnego rejestratora
 • RS-232 - urządzeń z interfejsem RS-232
 • RS-485 - urządzeń PTZ
 • gniazdo zasilania - źródła napięcia zasilania AC 100...240 V
 • GND - uziemienia
Schemat podstawowej konfiguracji rejestratora ULTIMAX
Porównanie danych technicznych dostępnych modeli 16 kanałowych
Oznaczenie modelu ULTIMAX-716 ULTIMAX-516 ULTIMAX-316
Kod towaru M77160 M75160 M73160
Kompresja wideo H.264
Podgląd bieżący 4CIF kl/sek (PAL: 704*576, NTSC: 704*480)

Rozdzielczość nagrań

liczba klatek/sek (PAL)

4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

25 kl/sek

4CIF-12 kl/sek

2CIF/CIF/QCIF-25 kl/sek

2CIF-12 kl/sek

CIF/QCIF-25 kl/sek

Ilość wejść wideo 16 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wyj. główne wideo 1 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wyj. pomocnicze wideo 1 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) - - - -
Szybkość odświeżania PAL: 1/16—25 FPS, NTSC: 1/16—30 FPS
Typy strumienia danych Video/ Video&Audio
Przepływność bitowa ustawiana w zakresie 32 Kbps ... 8 Mbps, automatyczna
Wejścia audio
(2.0 Vp-p, 1 kΩ)
16 x BNC 16 x BNC 4 x BNC
Wyjście główne audio 1 x BNC (liniowe 600 Ω)
Wyj. pomocnicze audio 1 x BNC (liniowe 600 Ω) - - - -
Kompresja audio OggVorbis, 16 Kbps
Kanał interkomowy 1 x BNC (lin., 1 KΩ) - - - -
Interfejsy komunikacyjne 1 x RJ45 10 Mb / 100 Mb (Auto) Ethernet 1 RJ45 RS232 Port
Port RS-485 1 x (T+, T-, R+, R-)
Interfejs klaw./konsoli 1 x (D+, D-)
Interfejsy dysków

SATA

8x(maks.2000GB)=16TB

SATA

8x(maks.2000GB)=16TB

SATA

4x(maks.2000GB)=8TB

Interfejs USB 1 x USB1.1 (Pendrive, USB HDD, USB CD-R/W, USB DVD, mysz USB)
Interfejs VGA 1 x D-sub: 800×600/60 Hz, 800×600/75 Hz, 1024×768/60 Hz
Wejścia alarmów zewn. 16
Wyjścia alarmowe 4
Zasilanie AC 100 ... 240 V, 6.3 A, 50 ... 60 Hz
Pobór mocy 20 ... 42 W (bez dysków i dodatkowych urządzeń)
Temperatura pracy -10 ... 55ºC
Dopuszcz. wilgotn. wzgl. 10 ... 90%
Wymiary

Standard 19”

(450x450x95mm)

Standard 19”

(450x450x95mm)

Standard 14.25”

(440x390x70mm)

Masa ≤8 kg (bez dysków i dodatkowych urządzeń)
Porównanie danych technicznych dostępnych modeli 8 kanałowych
Oznaczenie modelu ULTIMAX-708 ULTIMAX-508 ULTIMAX-308
Kod towaru M77080 M75080 M73080
Kompresja wideo H.264
Podgląd bieżący 4CIF 25 FPS (PAL: 704*576)
Rozdzielczość nagrań dla każdego kanału i prędkość zapisu 4CIF 25 kl/sek 4CIF 12 kl/sek 2CIF 10 kl/sek
2CIF 25 kl/sek 2CIF 25 kl/sek CIF/QCIF 25 kl/sek
CIF/QCIF 25 kl/sek CIF/QCIF 25 kl/sek  
Ilość wejść wideo 8 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wyj. główne wideo 1 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wyj. pomocnicze wideo 1 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Szybkość odświeżania PAL: 1/16—25 FPS, NTSC: 1/16—30 FPS
Typy strumienia danych Video/ Video&Audio Video
Przepływność bitowa ustawiana w zakresie 32 Kbps ... 8 Mbps, automatyczna
Wejścia audio 8 x BNC (2.0 Vp-p, 1 kΩ) - - - - - - - -
Wyjście główne audio 1 x BNC (liniowe 600 Ω) - - - - - - - -
Wyj. pomocnicze audio 1 x BNC (liniowe 600 Ω) - - - - - - - -
Kompresja audio OggVorbis, 16 Kbps - - - - - - - -
Kanał interkomowy 1 x BNC (lin., 1 KΩ) - - - - - - - -
Interfejsy komunikacyjne 1 x RJ45 10 Mb / 100 Mb (Auto) Ethernet 1 RJ45 RS232 Port
Port RS-485 1 x (T+, T-, R+, R-)
Interfejs klaw./konsoli 1 x (D+, D-)
Interfejsy dysków SATA 8 x (maks. 2000 GB) = 16 TB SATA 8 x (maks. 2000 GB) = 16 TB SATA 4 x (maks. 2000 GB) = 8 TB
Interfejs USB 1 x USB1.1 (Pendrive, USB HDD, USB CD-R/W, USB DVD, mysz USB)
Interfejs VGA 1 x D-sub: 800×600/60 Hz, 800×600/75 Hz, 1024×768/60 Hz
Wejścia alarmów zewn. 8
Wyjścia alarmowe 4
Zasilanie AC 100 ... 240 V, 6.3 A, 50 ... 60 Hz
Pobór mocy 20 ... 42 W (bez dysków i dodatkowych urządzeń)
Temperatura pracy -10 ... 55ºC
Dopuszcz. wilgotn. wzgl. 10 ... 90%
Wymiary Standard 19” (450x450x95mm) Standard 19” (450x450x95mm) Standard 14.25” (440x390x70mm)
Masa ≤8 kg (bez dysków i dodatkowych urządzeń)
Porównanie danych technicznych dostępnych modeli 4 kanałowych

Oznaczenie modelu

ULTIMAX-504

ULTIMAX-304

ULTIMAX-204 / ULTIMAX-104

Kod towaru

M75040

M73040

M72040 /
M71040

Kompresja wideo

H.264

Podgląd bieżący

4CIF 25 FPS (PAL: 704*576)

Rozdzielczość nagrań dla każdego kanału i prędkość zapisu

4CIF 12 kl/sek

2CIF 11 kl/sek

4CIF 6 kl/sek

2CIF 25 kl/sek

CIF/QCIF 25 kl/sek

2CIF 12 kl/sek

CIF/QCIF 25 kl/sek

 

CIF/QCIF 25 kl/sek

Ilość wejść wideo

4 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Wyj. główne wideo

1 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Wyj. pomocnicze wideo

- - - -

1 x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Szybkość odświeżania

PAL: 1/16—25 FPS, NTSC: 1/16—30 FPS

Typy strumienia danych

Video/ Video&Audio

Przepływność bitowa

ustawiana w zakresie 32 Kbps ... 8 Mbps, automatyczna

Wejścia audio

4 x BNC

(2.0 Vp-p, 1 kΩ)

4 x RCA

1 x RCA

Wyjście główne audio

1 x BNC

(liniowe 600 Ω)

1 x RCA

Wyj. pomocnicze audio

- - - -

Kompresja audio

OggVorbis, 16 Kbps

Kanał interkomowy

1 x BNC (lin., 1 KΩ)

- - - -

Interfejsy komunikacyjne

1 x RJ45 10 Mb / 100 Mb (Auto) Ethernet 1 RJ45 RS232 Port, Klawiatura

1 x RJ45 10 Mb / 100 Mb (Auto) Ethernet, RS232 Port

1 x RJ45 10 Mb / 100 Mb (Auto) Ethernet

Port RS-485

1 x (T+, T-, R+, R-)

Interfejs klaw./konsoli

1 x (D+, D-)

Interfejsy dysków

SATA 4 x (maks. 2000 GB) = 8 TB

SATA 1 x (maks. 2000 GB) = 2 TB

Interfejs USB

1 x USB1.1 (Pendrive, USB HDD, USB CD-R/W, USB DVD, mysz USB)

Interfejs VGA

1 x D-sub: 800×600/60 Hz, 800×600/75 Hz, 1024×768/60 Hz

Wejścia alarmów zewn.

4

Wyjścia alarmowe

2

1

Zasilanie

AC 100 ... 240 V, 6.3 A, 50 ... 60 Hz

 

Pobór mocy

20 ... 42 W (bez dysków i dodatkowych urządzeń)

Mniej niż 10W (bez dysków i dodatkowych urządzeń)

Temperatura pracy

-10 ... 55ºC

Dopuszcz. wilgotn. wzgl.

10 ... 90%

 

Wymiary

Standard 19” (450x450x95mm)

Standard 14.25” (440x390x70mm)

315x230x45

Masa

≤8 kg (bez dysków i dodatkowych urządzeń)

≤3 kg (bez dysków i dodatkowych urządzeń)

Panel przedni sterowania

TAK

TAK / NIE

Rejestratory serii 300, 200, 100 nie posiadają funkcji Dual Stream (wysyłanie do sieci dwóch strumieni o zdefiniowanych niezależnie parametrach).
Dlaczego H.264?
W procesie archiwizacji obrazu rodzaj kompresji w dużym stopniu decyduje o jakości zapisu. Systemy kompresji pełnoklatkowej (M-JPEG, M-JPEG 2000) z reguły stosowane są w CCTV do rejestracji z małymi prędkościami zapisu, oferując pojedyncze klatki o wysokiej jakości obrazu (kamery megapikselowe). Do rejestracji procesów szybkozmiennych najbardziej wydajne są kompresje różnicowe oparte na strumieniu MPEG.

Na diagramach poniżej przedstawiono orientacyjne porównanie parametrów obrazu w zależności od metod kompresji różnicowej wykorzystywanych w rejestratorach. Ilustrują one fakt że kompresja H.264, stosowana w rejestratorach 3 Generacji, oferuje możliwość zapisania obrazu lepszej jakości na tej samej pojemności dyskowej. Podobnie jest w przypadku transmisji przez sieć - przy tej samej przepływności uzyskujemy możliwość transmisji obrazu o rozdzielczości około 30% większej niż w przypadku MPEG-4.
H.264 to obecnie jedyna kompresja umożliwiająca zapis obrazów na rejestratorze z prędkością 25 klatek na sekundę w rozdzielczości 4CIF (PAL 704x576) dla 16-tu kamer, oraz zarządzanie bieżącym i archiwalnym obrazem przez sieć.
Wymagane pasmo
Wymagana pojemność dysku
Czas pobierania pliku w sieci
Porównanie trzech najpopularniejszych metod kompresji stosowanych w rejestratorach
Dlaczego RTOS (Real Time Operating System)?
System operacyjny dla urządzeń rejestrujących jest jak fundament dla budynku. To on decyduje o trwałości i stabilności całej konstrukcji. W przemysłowych zastosowaniach komputerów system operacyjny decyduje o kolejności i sposobie realizowania zadań. W RTOS pozytywny wynik ich realizacji zależy nie tylko od ich kolejności, ale także od czasu w jakim zostaną wykonane. Jest to niezwykle ważne w procesie obróbki analogowego sygnału video. Rejestracja sygnału z zadanymi parametrami (rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, ilość kanałów) jest priorytetowa przed innymi i musi zostać wykonana w określonym czasie. Niewykonanie tak postawionego zadania równa się utracie części danych (np. kilkunastu klatek nagrania). Algorytmy zarządzania zadaniami stosowane w systemach czasu rzeczywistego zapewniają realizacje zadań krytycznych w ściśle określonym czasie. W praktyce skutkuje to tym że rejestrator ustawiony na nagrywanie z maksymalnymi parametrami z większym opóźnieniem wykonuje inne zadania zlecone przez użytkownika (np.przegląd nagrań archiwalnych) ale jednocześnie gwarantuje bezstratną rejestrację. Rejestratory nie pracujące na RTOS po prostu zmniejszają np. prędkość zapisu, tracąc nieodwracalnie fragmenty obrazu.
Dlaczego zastosowano kompresję OggVorbis (16 kbps)?
 • Ogg Vorbis przy takiej samej wielkości pliku daje lepszą jakość niż MP3. Dla przykładu Ogg Vorbis 128 Kbps daje jakość porównywalną do MP3 160 kbps,
 • Ogg Vorbis potrafi, w odróżnieniu od MP3, obsłużyć do 255 kanałów, ponad 16-bitowy dźwięk w zakresie próbkowania 6 kHz - 48 kHz.
 • Ogg Vorbis potrafi świetnie kompresować mowę ludzką.