ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Niniejszy artykuł jest zbiorem publikacji na temat obsługi i możliwości rejestratorów ULTIMAX jakie ukazały się w cotygodniowych Informatorach firmy DIPOL. Jest systematycznie uaktualniany.
Szerzej zalety rejestratorów serii ULTIMAX omówiono w artykule
Rejestrator ULTIMAX-716 zdobył prestiżową nagrodę
- Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za najlepszy produkt targów
Spis treści.
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - oferta rodzinna. Firma DIPOL wprowadziła na rynek europejski rodzinę rejestratorów 3Generacji pod nazwą ULTIMAX. Zostały one podzielone na trzy grupy ze względu na moc obliczeniową głównego procesora i dodatkowe wyposażenie. Najmocniejszą jest seria 700, potem 500 i 300. W serii 700 występują modele 16 i 8-kanałowe, natomiast w seriach 500 i 300 również 4-kanałowe. Flagowy rejestrator serii 700M77160 potrafi zapisywać obraz 4CIF 25 kl./s z 16 kanałów.
Podstawowymi cechami wspólnymi, wyróżniającymi rejestratory ULTIMAX na rynku są:
 • 24 miesięczna gwarancja,
 • najnowocześniejsza i najbardziej wydajna, pod każdym względem, kompresja wideo H.264,
 • rejestracja i podgląd w rozdzielczości 4CIF/2CIF/CIF/QCIF - tabela poniżej,
 • rozbudowany system aktywacji zapisu (ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, alarmy,
 • wszystko w 4 cyklach dobowych),
 • regulowana szerokość pasma przy zapisie od 32 Kbps do 8 Mbps,
 • wielopoziomowy system zarządzania z prawami dostępu,
 • synchroniczny zapis audio – wideo,
 • obsługa do 8 dysków o bardzo dużych pojemnościach - do 2 TB (w sumie 16 TB),
 • możliwy zapis w czasie rzeczywistym na dyskach:
  • w rejestratorze,
  • zewnętrznych podpiętych przez USB,
  • sieciowych NAS,
  • w komputerach z oprogramowaniem klienta ULTIMAX,
 • odtwarzanie nagrań archiwalnych za pomocą oprogramowania klienckiego z wszystkich wymienionych wyżej lokalizacji,
 • możliwość udostępnienia odpowiednim służbom nagrania na oryginalnym dysku,
 • bardzo prosty sposób backupu wybranych sekwencji oraz nagrań z ostatniej doby,
 • możliwość ustawienia wszystkich parametrów zapisu dla każdej kamery oddzielnie,
 • rozbudowany system informowania operatora o wykonywanych zadaniach,
 • sterowanie dostępnymi na rynku obrotnicami PTZ,
 • dwukierunkowa łączność głosowa pomiędzy operatorem rejestratora i kamerami, oraz operatorem rejestratora i operatorami stacji klienckich ULTIMAX.
Różnice między seriami pokazuje poniższa tabela:
Oznaczenie serii 700 500 300
Dostępne modele (ilość kanałów) 16 M77160 M75160 M73160
8 M77080 M75080 M73080
4 - - - M75040 M73040
Prędkość zapisu dla każdego kanału [kl./s] 4CIF 25 12 - - -
2CIF 25 25 10
CIF/QCIF 25 25 25
Podgląd każdego kanału
4CIF 25 kl./s
Interfejsy dysków SATA 8x(maks.2000GB)=16TB SATA 8x(maks.2000GB)=16TB SATA ***
4x(maks.2000GB)=8TB
Dual stream
Tak Tak
Nie
Obsługa PTZ
Tak
Tak Tak ****
Wymiary Standard 19” (450x450x95mm) Standard 19” (450x450x95mm) Standard 14.25” (440x390x70mm)
**** - od 07.2008
Rejestratory serii 300 nie posiadają funkcji Dual Stream (wysyłanie do sieci dwóch strumieni o zdefiniowanych niezależnie parametrach).
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - detekcja ruchu – oszczędność miejsca na dysku. Większość rejestratorów dostępnych na rynku po wykryciu ruchu przez jedną kamerę wyzwala nagrywanie z wszystkich kanałów. Takie rozwiązanie powoduje zapisywanie na dysku niepotrzebnych informacji.
Rejestratory ULTIMAX posiadają znacznie lepiej rozwiązaną funkcję detekcji. Dla każdej kamery można zdefiniować czas nagrywania przed alarmem (0 do 30 s) i po alarmie (5 s do 10 min.).
Można zdefiniować parametry wyzwalające:
 • terminarz aktywacji detekcji ruchu
  • dni tygodnia
  • godziny w ciągu doby (max. 4 cykle dziennie),
 • obszar detekcji - możliwość zaznaczenia wielu pól z 396 kwadratów (22x18),
 • czułość detekcji w skali 0 - 5,
 • powiązanie wystąpienia detekcji z aktywacją wejść alarmowych.
Można zdefiniować reakcję systemu na wykrycie ruchu dla każdej kamery oddzielnie:
 • wyznaczyć kamery, z których ma rozpocząć się nagrywanie,
 • zdefiniować wyjścia alarmowe (1 do 4), które mają zostać aktywowane,
 • aktywować powiadomienie operatora sygnałem dźwiękowym,
 • aktywować powiadomienie operatora komunikatem OSD - rejestrator wyświetli obraz z kamery, dla której wykryto ruch. Jeśli będzie więcej takich kamer rejestrator będzie wyświetlał obrazy z nich naprzemiennie po 10 sekund. Po ustaniu alarmu rejestrator wróci do zwykłego trybu podglądu.,
 • aktywować powiadomienie centrali czyli operatora programu Klient ULTIMAX.
Takie zautomatyzowanie procesów pozwala na odciążenie osób nadzorujących, co zwiększa pewność działania systemu.
Menu obsługi detekcji ruchu - takie ustawienia dla każdej kamery z osobna posiadają rejestratory DVR ULTIMAX
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - prawa dostępu. Administrator systemu CCTV, aby zagwarantować bezpieczeństwo nagrań, musi obsługującym je osobom przydzielić stosowne uprawnienia. Osoby uprawnione do analizy materiałów powinny mieć dostęp do materiałów archiwalnych, obsługa - do bieżącego podglądu, a zewnętrzny użytkownik - do podglądu wybranych kamer. Administrator zachowuje oczywiście wszystkie prawa związane z konfiguracją rejestratora. W przypadku sieciowej pracy rejestratora, należy ograniczyć lokalizacje, z których użytkownik może się łączyć z rejestratorem i prawa do bieżącego podglądu, materiałów archiwalnych, czy też konfiguracji rejestratora.

Rejestratory ULTIMAX posiadają znacznie większe możliwości konfiguracji uprawnień dostępu do systemu, niż większość urządzeń dostępnych na rynku. W menu administracyjnym możemy dodać nawet do 15 nowych użytkowników i indywidualnie przydzielić im prawa dostępu do wykonywania operacji na rejestratorze i poprzez sieć.
W cyfrowych rejestratorach ULTIMAX możemy zablokować lub odblokować dostęp do takich funkcji jak:
 • uprawnienia lokalne (obejmujące obsługę rejestratora z klawiatury umieszczonej na DVR),
 • sterowanie PTZ,
 • nagrywanie ręczne,
 • odtwarzanie i backup nagranych plików,
 • lokalna konfiguracja parametrów,
 • podgląd stanu rejestru,
 • dostęp do funkcji użytkowych.
Uprawnienia obsługi zdalnej (poprzez sieć), które można przydzielić to:
 • sterowanie PTZ,
 • nagrywanie ręczne,
 • zdalne odtwarzanie;
 • zdalna konfiguracja parametrów,
 • zdalny podgląd stanu rejestru;
 • zdalny dostęp do funkcji użytkowych,
 • zdalna komunikacja głosowa,
 • zdalny podgląd,
 • zdalna obsługa alarmów,
 • zdalna zmiana wyjścia wideo,
 • zdalna kontrola funkcja transparentnego portu RS-232.
Dodatkowo, wprowadzając adres MAC komputera przy konkretnym użytkowniku, możemy umożliwić dostęp do systemu tylko z tego komputera. (MD)
Konfiguracja praw dostępu dla wybranego użytkownika w rejestratorach ULTIMAX
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - kopiowanie nagrań do celów procesowych. Możliwość wykonania kopii nagrań wideo na różne nośniki to główne wymaganie stawiane nowoczesnym rejestratorom CCTV. Rejestratory ULTIMAX posiadają wejście USB2.0, które służy do podłączenia urządzeń takich jak DVD-RW, HDD, pamięci typu Flash (pen-drive).
Jest również możliwość podłączenia nagrywarki DVD-RW (SATA).
Bardzo użyteczną funkcją jest, dostępna w ULTIMAX-ach, możliwość wykonywania kopii materiałów bezpośrednio z dysku na dysk backupowy. W tym celu jeden z dysków należy ustawić jako służący do robienia backupu. Materiały zgromadzone na nim mogą być przeglądane tylko i wyłącznie za pomocą specjalnego oprogramowania. Dysk jest też zabezpieczony przed przypadkowym sformatowaniem w rejestratorze.
Backup możemy wykonać wyszukując materiały według daty lub zdarzeń alarmowych, bezpośrednio odtwarzając i zaznaczając interesujące nas fragmenty, lub wykonując kopię dzienną. Można również ustawić zakres czasowy oraz wybrać numery kamer, z których rejestrator wykona automatycznie kopie po wyłączeniu i ponownym włączeniu systemu. (MD)
Kopia zapasowa - w rejestratorach ULTIMAX
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - odtwarzanie i zgrywanie nagrań poprzez sieć. Większość rejestratorów dostępnych na rynku nie pozwala na rejestrację i wysyłanie do sieci materiałów wideo z różnymi parametrami.
Zróżnicowanie parametrów zapisu i transmisji jest bardzo ważne, gdyż daje to możliwość rejestracji na dysku lokalnym w rejestratorze z najwyższą jakością i wysyłanie do sieci obrazu z obniżonymi parametrami, w celu zmniejszania obciążenia sieci.
W serii rejestratorów ULTIMAX można ustalić te parametry dla każdej kamery. Należy ustalić rozdzielczość strumienia głównego i dodatkowego. Dla głównego można wybrać każdą wartość od QCIF do 4CIF, dla dodatkowego, QCIF lub CIF. Do rejestracji wykorzystywany jest zawsze strumień główny. Do podglądu przez sieć można wybrać strumień główny lub dodatkowy. Każdy zdalny klient może dokonać oddzielnego wyboru strumienia.
Przeglądanie i pobieranie archiwum w programie klienckim dodawanym do rejestratorów ULTIMAX
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - ustawianie detekcji ruchu za pomocą programu Client. Konfigurację detekcji ruchu w rejestratorach ULTIMAX można przeprowadzić bezpośrednio używając klawiatury rejestratora lub za pomocą programu zdalnego klienta, nabywanego wraz z rejestratorem. Program pracuje w oparciu o Windows XP. Z jego pomocą ,w prosty sposób można zdefiniować parametry detekcji:
 • wybrać kamerę dla której konfigurujemy detekcję,
 • oznaczyć obszar detekcji,
 • określić czułość,
 • określić kalendarz aktywności tego trybu nagrywania,
 • wyznaczyć kamery z których obraz będzie nagrywany,
 • oznaczyć które wyjścia alarmowe mają być aktywowane,
 • uaktywnić generowanie komunikatów OSD i powiadomień zdalnego klienta.
Ustawienie maski detekcji.
Oprogramowanie klienckie rejestratorów ULTIMAX
Ustawienie zakresu czasowego, w którym ma działać nagrywanie z detekcji.
Oprogramowanie klienckie rejestratorów ULTIMAX.
Zarządzanie sygnałami alarmowymi.
Oprogramowanie klienckie rejestratorów ULTIMAX.
ULTIMAX - Przewaga dysków SATA nad dyskami IDE. Większość rejestratorów cyfrowych dostępnych na rynku wyposażona jest w złącza IDE do dysków. Jednak w najnowszych modelach rejestratorów coraz popularniejsze stają się złącza SATA. Dyski SATA charakteryzują się:
 • większą szybkością przesyłu danych; SATA2 - 3000 Mb/s, IDE - 133 MB/s,
 • możliwością stosowania dysków Hot-Swap (można stosować takie dyski do wykonywania na nich backupu),
 • znacznie mniejszymi gabarytami przewodów transmisyjnych do dysków SATA (ułatwia to wymianę powietrza w obudowach rejestratorów, co zabezpiecza urządzenie przez przegrzaniem).
Dyski SATA mają większe możliwości detekcji i korekcji błędów.
Ponieważ dyski o większych pojemnościach produkowane są już wyłącznie ze złączem SATA, producenci najnowszej generacji rejestratorów wprowadzają nowe modele oparte na złączach SATA. Rejestratory ULTIMAX serii 700 i 500, a także model 316 wyposażone są w magistralę SATA2. W najbliższym czasie także modele 304 i 308 będą sprzedawane ze złączem SATA.
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - sterowanie kamerami szybkoobrotowymi. W rejestratorach ULTIMAX zostało zaimplementowanych ponad 80 protokołów sterowania kamerami PTZ. Dlatego możliwe jest sterowanie praktycznie każdej kamery PTZ dostępnej na rynku.
Przyłączenie kamer PTZ jest bardzo proste. Sprowadza się do podłączenia głowicy PTZ z rejestratorem przy pomocy przewodu dwu-żyłowego (komunikacja po RS485), wybraniu odpowiedniego protokołu i wpisaniu do ULTIMAX-a parametrów transmisji podanych przez producenta głowicy PTZ. Sterowanie kamerą (zoom, obrót) odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na rejestratorze lub też zdalnie z komputera podłączonego do sieci z zainstalowanym programem klienta sieciowego.
Konfiguracja kamer PTZ z programu klienta sieciowego
Pulpit do sterowania kamerami obrotowymi PTZ - Klient sieciowy rejestratorów ULTIMAX
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - mapy obiektów w programie klienta sieciowego. Nadzór obiektów rozproszonych lub nadzór obiektów, w których zamontowana jest większa liczba kamer wymaga dodatkowej funkcjonalności pozwalającej na szybką lokalizację kamery, z której pochodzi sygnał lub wyświetlania obrazów z kolejnych kamer znajdujących się na drodze przemieszczającego się obiektu. W takiej sytuacji sam opis widniejący przy kamerze nie jest wystarczający.
Funkcja mapy jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Pozwala ona na zaimportowanie planów monitorowanych obiektów (pliki bmp) i naniesienie na nich symboli kamer, które skojarzone są z konkretnymi kamerami. Naciśnięcie na symbol wyświetla obraz z kamery w dodatkowych oknach na dole ekranu, wraz z nazwą kamery i rejestratora, z którym współpracuje.
Mapy mogą być wielopoziomowe, tzn. można wprowadzić mapę osiedla, z której będzie można przejść do poszczególnych planów budynków. Funkcja mapy jest bardzo często wykorzystywana w rejestratorach ULTIMAX, gdyż oprogramowanie sieciowe pozwala integrować i zarządzać większymi systemami, w których może znajdować się duża liczba urządzeń - rejestratorów, kamer IP, czy wideoserwerów.
"Mapa" - bardzo użyteczna funkcja w oprogramowaniu klienta sieciowego rejestratorów ULTIMAX
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - zarządzanie archiwum. Kluczowym zagadnieniem w monitoringu CCTV staje się problem zapisywania ogromnych ilości danych. Coraz większe systemy, chęć archiwizowania coraz dłuższego okresu, kamery o wyższych rozdzielczościach wymuszają zwiększenie pojemności dyskowej.
Jak podkreśla nowy raport ISP Research, do przechowywania obrazów wideo z instalacji CCTV będzie potrzebna w 2012 roku astronomiczna pojemność dyskowa rzędu 3,3 exabajtów (exa to 1018).
Mimo, że urządzenia rejestrujące posiadają możliwość instalacji coraz większej ilości dysków o coraz większych pojemnościach, kluczowym wydaje się stosowanie najnowszych metod kompresji obrazu. Najnowszy kodek H.264 pozwala na zmniejszenie o 1/3 zapotrzebowania na pasmo, przestrzeń dyskową i czas pobierania danych przez sieć.
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - pulpit sterowniczy. Rejestratory ULTIMAX są w pełni zarządzalne poprzez sieć. Za pomocą programu Client, czy nawet zwykłej przeglądarki, zdalni użytkownicy mogą mieć dostęp do funkcji, które udostępnił im administrator systemu. Mogą oni tą drogą podglądać, odtwarzać, jak również sterować kamerami PTZ za pomocą myszki komputerowej.
Sterowanie głowicami za pomocą drążka sterowniczego jest jednak znacznie wygodniejsze. Dlatego producent wprowadził do oferty pulpit sterowniczy DS-1003 M77920. Został on specjalnie zaprojektowany do obsługi ULTIMAX-ów tak, że rozkład przycisków i dostępne funkcje na klawiaturze są identyczne, jak na panelu przednim rejestratora. Pozwala to na szybki i intuicyjny dostęp do pełnego menu rejestratora.
Pulpity sterownicze stosowane są w przypadku, gdy w systemie pracują głowice PTZ , jak również jeżeli zależy nam na zabezpieczeniu rejestratora. Zamknięcie rejestratora w szafie pancernej lub innym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, i wystawienie na zewnątrz jedynie pulpitu jest dobrą ochroną. Łączna odległość pulpitu od urządzenia, którym steruje (rejestratora, kamery PTZ) może wynosić nawet 1200 m. Sygnał wideo z rejestratora na tak duże odległości można przesłać np. skrętką, stosując dodatkowe elementy pokazane na poniższym schemacie (M1678 i M16741). Więcej na temat pulpitu w karcie katalogowej.
Zastosowanie pulpitu sterowniczego DS-1003 M77920
do obsługi rejestratorów ULTIMAX serii 5xx i 7xx oraz kamer szybkoobrotowych
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - sterowanie myszką. Rejestratory ULTIMAX są w pełni zarządzane poprzez sieć. Za pomocą programu Klient, czy nawet zwykłej przeglądarki, zdalni użytkownicy mogą mieć dostęp do funkcji, które udostępnił im administrator systemu. Mogą oni tą drogą podglądać obraz z kamer, odtwarzać zarejestrowany materiałb, jak również sterować kamerami PTZ. Obsługa za pomocą myszki komputerowej niewątpliwie przyspiesza wybranie odpowiedniej opcji oraz funkcji. W większości dostępnych na rynku rejestratorów DVR myszka wykorzystywana jest tylko do obsługi menu. W rejestratorze ULTIMAX dla wygody operatora można nią dodatkowo wybierać i sterować najczęściej używanymi funkcjami:
 • zmieniać ilość pokazywanych kamer,
 • dokonać wyboru w menu konkretnego parametru do zmiany (szybsza obsługa),
 • jednoklawiszowy wybór,
  • ręcznego nagrywania,
  • ręcznego odtwarzania,
  • wejścia w tryb obsługi PTZ.
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - przeglądanie archiwum. Podstawową zaletą rejestratorów ULTIMAX jest niezawodna praca w sieci. Sposób kompresji - H.264 i znakomite oprogramowanie pozwalają efektywnie prowadzić zdalny monitoring.
Konfiguracja, zarządzanie i przeglądanie obrazów wideo (również archiwalnych) odbywa się z programu „Klienta sieciowego”. Producent umożliwił również dostęp do większości funkcji z przeglądarki Internet Explorer.
Dodatkowo w dziale Download dostępny jest zestaw filtrów, po instalacji których możliwe jest odtwarzanie plików wideo w programie Windows Media Player.
Można również pobrać program „player”, który przeznaczony jest do odtwarzania plików archiwalnych i wyposażony w kilka dodatkowych funkcji, np.: konwersję plików wideo do plików AVI, przeglądanie materiałów z rożnymi prędkościami (również klatka po klatce), zapis obrazu w formacie bmp lub jpg.
Przypomnijmy, że do zgrania materiałów archiwalnych z rejestratora można użyć połączenia sieciowego lub dowolnego nośnika danych, tj. pamięci flash (pen-drive), dysku twardego lub nagrywarki podłączanych do złącza USB lub SATA.
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - nagrywarka DVD. Do rejestratorów ULTIMAX można zamontować nagrywarkę DVD, która umożliwi wykonanie kopii nagrań zgromadzonych na dysku.
Modele serii 3xx posiadają gotowy uchwyt montażowy w komplecie, natomiast rejestratory serii 5xx i 7xx wymagają zastosowania dodatkowych elementów M77950.
Wykaz nagrywarek DVD obsługiwanych i zalecanych przez producenta znajduje się w w instrukcji obsługi rejestratora.
Należy pamiętać, że obecnie wszystkie ULTIMAX-y posiadają interfejs SATA do obsługi dysków i nagrywarek.
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - aktualizacja oprogramowania. Wybierając rejestrator cyfrowy należy zwrócić uwagę na możliwość aktualizacji oprogramowania. Zmiana firmware to wprowadzenie nowych funkcji, dodanie kolejnych wersji językowych itd. Upgrade często też umożliwia usunięcie błędów z poprzednich wersji.
Duża liczba rejestratorów posiada możliwość takiej aktualizacji jedynie przez złącze USB, czy też przez podłączenie DVD. Jednak w obydwu przypadkach konieczna jest wizyta instalatora w miejscu zamontowania urządzenia. Dobre rejestratory umożliwiają aktualizację softu poprzez sieć. Takie rozwiązanie eliminuje koszty związane z dojazdem i oszczędza czas.
W rejestratorach ULTIMAX oprócz aktualizacji firmware możemy również przesyłać i pobierać aktualne ustawienia systemowe.
Aktualizacja firmware w rejestratorach ULTIMAX
ULTIMAX - rejestrator dla wymagających - podgląd na telefonach komórkowych i palmtopach. Użyteczną nowością systemu CCTV jest możliwość podglądu obrazów na telefonach komórkowych oraz palmtopach.
Takie rozwiązanie to najwygodniejszy sposób szybkiego dostępu do systemu z każdego miejsca na świecie, gdzie działa telefon.
Działanie tej funkcji w rejestratorach ULTIMAX producent przetestował na telefonach Nokia 7610, N72, N73, N75, N95 i Samsungu E848. W dziale Download, w zakładce ULTIMAX znajdują się dwie aplikacje: „Mobile Surveillance Client” i „Windows CE & Windows Mobile JVM”, pozwalające na podgląd poprzez telefony komórkowe.
Podgląd obrazu z rejestratora ULTIMAX na palmtopie