Telewizyjne instalacje hotelowe - stacje czołowe, wzmacniacze, modulatory

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
PORADNIK DLA: INWESTORÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INSTALATORÓW
Cyfryzacja telewizji jest motorem napędowym wielu działań związanych z modernizacją instalacji telewizyjnych. Unowocześniane i odświeżane są instalacje indywidualne oraz zbiorcze w blokach wielorodzinnych. Trend ten dotyczy również instalacji hotelowych, które wykonane nowocześnie i profesjonalnie stanowić mogą jeden z aspektów podwyższających standard danego obiektu.
Jednym z kryteriów podziału hotelowych instalacji telewizyjnych jest treść, jaka ma być w nich dystrybuowana. Te prostsze dystrybuować mają wyłącznie ogólnie dostępną naziemną telewizję cyfrową, w innych właściciele umieścić mogą dodatkowe kanały telewizji satelitarnej, w szczególności kanały premium. Skonstruowana przez inwestora oferta programowa może być nastawiona na wybrane kategorie gości oraz klientów hotelowych (kanały w językach obcych, tematyczne, itd...).
Na wstępie warto podkreślić fakt, iż w przypadku hoteli/pensjonatów, w których system telewizji bazuje na stacji czołowej, bez większego znaczenia jest ilość pokoi (gniazd) w instalacji. Na cenę stacji rzutuje bezpośrednio liczba oraz rozmieszczenie kanałów na transponderach satelitarnych. Ilość gniazd wpływać może jedynie na konieczność zainwestowania w dodatkową infrastrukturę aktywną (wzmacniacze) – stanowi to jednak zwykle niewielki procent kosztów stacji.
Jest to zasadniczy problem przy tworzeniu kosztorysu dla tego typu inwestycji. Inwestor nie wie często na jakie programy się zdecydować oraz jaka lista programów da optymalny efekt w kosztorysie. Wychodząc naprzeciw tym problemom tworzymy niniejszy poradnik dla zainteresowanych tą tematyką hotelarzy oraz instalatorów. Prezentujemy w nim m.in. przykłady praktycznych rozwiązań dla stacji czołowych dla różnej liczby programów, profilu gości, itd.
Instalacja dystrybuująca kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Hotele z nową infrastrukturą
Właściciele nowobudowanych hoteli oraz pensjonatów, zaopatrujący pokoje swoich obiektów w telewizory LCD z wbudowanym tunerem naziemnej telewizji cyfrowej (kompatybilnym z MPEG-4) zadbać muszą jedynie o właściwe dostarczenie sygnału od anteny do gniazd. Zrealizować to można poprzez zastosowanie odpowiedniego do warunków sygnałowych oraz ilości gniazd wzmacniacza.
W przypadku mniejszych pensjonatów, czy hoteli liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu gniazd telewizyjnych i położonych w miejscach z dobrym sygnałem, zasadnym będzie zastosowanie jednego ze wzmacniaczy kanałowych Telmor.
Z punktu widzenia instalatora najciekawszą propozycją będzie tu model WWK-951 R89861 z możliwością cyfrowego przestrajania kanałów. Oferuje on również największe wzmocnienie wynoszące około 45dB w paśmie UHF, co przekłada się na realizację instalacji obejmującej większą liczbę gniazdek (nawet około 100, choć liczba ta zależna jest od rodzaju i typów zastosowanych w instalacji elementów pasywnych oraz okablowania) bez stosowania dodatkowych wzmacniaczy.
W przypadku dużych obiektów oraz w sytuacjach, gdy hotel położony jest na obszarze o słabszej dostępności sygnału lub sygnał ten jest zakłócany na przykład przez inne nadajniki, zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu wzmacniaczy kanałowych Terra. Dzięki wysokiej selektywności, przetworzony i wzmocniony przez nie sygnał daje podstawę do budowania większych systemów.
W skład systemu wchodzą:
 • R82510 - at420 - podwójny panel wzmacniacza kanałowego
 • R82511 - at440 - poczwórny panel wzmacniacza kanałowego
 • R82515 - mt420 - podwójny panel modulatora jednowstęgowego VSB
 • R82520 - ma400 - szerokopasmowy wzmacniacz o wysokim poziomie wyjściowym i pasmowych wejściach FM oraz VHF
 • akcesoria: zasilacz, taśma zasilania, mostki połączeniowe, itd.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
at420 R82510
Cyfrowy czterokanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at440 TERRA
at440 R82511
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
mt420 R82515
Wielowejściowy wzmacniacz FM/VHF/UHF ma400 Terra
ma400 R82520
W obiektach hotelowych spotkać możemy zazwyczaj jeden z dwóch typów okablowania budynków:
 • topologia gwiazdy, w której wszystkie przewody z gniazd TV w pokojach doprowadzone są do jednego punktu centralnego (strych, piwnica, serwerownia, itp.) - mniejsze obiekty,
 • topologia rozgałęźno-odgałęźna, w której sygnał dzielony jest na logiczne podsieci obejmujące daną grupę pokoi (np. piętro lub skrzydło budynku) – zazwyczaj obiekty większe, sygnał jest wówczas dodatkowo wzmacniany na początku danej podsieci.
Modularność systemu wzmacniaczy Terra pozwala na elastyczne dopasowanie go do obu typów instalacji.
W pierwszym przypadku, gdy sygnał dzielony jest na kilkadziesiąt torów już w punkcie centralnym, należy zadbać o względnie wysoki poziom sygnału. Zastosowanie w jednym szeregu wzmacniaczy kanałowych at420 R82510 / at440 R82511 oraz szerokopasmowego wzmacniacza ma400 R82520 o poziomie wyjściowym wynoszącym 117dBuV da możliwość podziału sygnału na nawet 150 gniazd.
W przypadku większej ilości gniazd, prowadzenie wszystkich przewodów do punktu centralnego jest mało praktyczne oraz nieekonomiczne. Wówczas zasadnym jest podzielenie sygnału na kilka logicznych podsieci oraz dodatkowe wzmocnienie sygnału na wejściu każdej z nich.
W takiej sytuacji jako wzmacniacze wejściowe znakomicie posłużyć mogą dwukanałowe at420 R82510 oraz czterokanałowe at440 R82511 o poziomie wyjściowym wynoszącym 85dBuV. Poziom taki pozwala na bezproblemowy podział sygnału na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt podsieci (gniazd). Kolejne stopnie wzmocnienia realizowane mogą być na typowych szerokopasmowych wzmacniaczach budynkowych.
Na poniższych schematach przedstawiono dwie typowe instalacje telewizji naziemnej w hotelach.
Schemat instalacji w topologii rozgałęźnej. Kliknij na schemat by ściągnąć rysunek w wersji pdf.
Oferta szerokopasmowych wzmacniaczy budynkowych Terra:
         
Nazwa HA-123 HA-126 HA-129 HA-024
Kod R82301 R82303 R82314 R82292
Maks. wzmocnienie 28 dB 34 dB 36 dB 30 dB
Hotele wyposażone w odbiorniki kineskopowe lub LCD z tunerem MPEG2
W sytuacji, gdy dany hotel lub pensjonat wyposażony jest w telewizory starego typu, modernizacja instalacji przyjąć może jeden z kilku scenariuszy. Podstawowym kryteriów dla wyboru odpowiedniej drogi jest, oprócz ceny – liczba odbiorników telewizyjnych w danym obiekcie.
W przypadku małych obiektów wyposażonych w kilkanaście odbiorników zasadnym będzie wymiana telewizorów na odbiorniki nowego typu - dostosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. W sytuacji, gdy budżet nie pozwala na kompleksową wymianę telewizorów dobrym rozwiązaniem jest zakup odbiorników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Należy jednak pamiętać o tym, iż wiąże się to z koniecznością umieszczenia w pokojach dodatkowych urządzeń oraz pilotów zdalnego sterowania.
     
Nazwa Opticum HD N3 Ferguson Ariva T650i
Kod A99288 A99312
Właściciele obiektów hotelowych wyposażonych w kilkadziesiąt lub więcej pokoi (oraz odbiorniki starego typu) skorzystać mogą z innych rozwiązań. W takiej sytuacji wymiana telewizorów może być zbyt kosztownym rozwiązaniem a umieszczenie przy każdym z nich odbiornika DVB-T wiązać się może z problemami eksploatacyjnymi; zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj stacja czołowa z transmodulatorami CODFM-PAL dokonująca konwersji sygnału cyfrowego na sygnał analogowy.
W pełni profesjonalnym rozwiązaniem problemu zamiany cyfrowego sygnału DVB-T na sygnał analogowy jest wyposażona w odpowiednie panele kompaktowa stacja czołowa MMH-3000. Stacja dedykowana jest do większych obiektów, choć z powodzeniem stosowana może być również w mniejszych hotelach. Dzięki modularnej budowie, możliwe jest poszerzanie funkcjonalności stacji, m.in. o dystrybucję kanałów satelitarnych, czy sygnałów multimedialnych. Możliwości te opisane zostaną w dalszej części artykułu.
Podstawowymi elementami stacji czołowej MMH-3000 dedykowanej do wyżej opisanej aplikacji są:
 • jednostka centralna UC-380 R81700 wyposażona w zasilacz oraz wzmacniacz, mieszcząca do 8 modułów,
Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
 • transmodulator COFDM-PAL RT-316 R81707 dokonujący konwersji jednego programu cyfrowego na program analogowy i przekazania pozostałych w strumieniu MPEG-TS na moduły DM-316,
Transmodulator OFDM-PAL DSB RT-316 do stacji czołowej MMH-3000 TERRA
 • dekompresor strumienia MPEG-TS DM-316 R817121 transmoduluje jeden kanał z danego multipleksu cyfrowego na PAL.
Dekompresor MPEG/PAL DSB DM-316 do stacji czołowej MMH-3000 Terra
Na zamówienie dostępne są również inne wersje paneli RT/DM, m.in. w wersjach wyposażonych w jednowstęgowy modulator VSB : RT-315 oraz DM-315.
Poniżej przedstawiono zestawienie sprzętowe niezbędne do realizacji stacji czołowej zamieniającej 17 programów wchodzących w skład 3 multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na analogowy sygnał PAL. Zastosowanie trzech jednostek centralnych UC-380 R81700 mogących pomieścić w sumie 24 moduły, pozwala na bezproblemową rozbudowę stacji w przyszłości (dokładanie kolejnych programów do multipleksów cyfrowych). Z drugiej strony, w sytuacji, gdy inwestor decyduje się na mniejszą liczbę kanałów, możliwe jest oczywiście usunięcie wybranych paneli stacji czołowej.
Konfiguracja paneli RT-316 oraz DM-316 odbywa się przy pomocy darmowego oprogramowania Terra Link i nie powinna sprawić najmniejszych kłopotów użytkownikowi. Konfiguracja sprowadza się do przeskanowania pasma TV oraz wyboru odpowiedniego kanału.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
W tabeli poniżej zestawiono ideowe porównanie cenowe wszystkich opisywanych rozwiązań dla dystrybucji sygnału DVB-T w obiektach hotelowych wyposażonych w analogowe odbiorniki telewizyjne.
  Przybliżona cena netto rozwiązania w przeliczeniu na 1 pokój [PLN]*
Ilość pokoi Zakup nowych TV** Zakup odbiorników DVB-T Terra MMH-3000
20 800 110 714
50 800 110 285
100 800 110 142
150 800 110 95
* przy założeniu dystrybucji 16 programów ze stacji czołowej
** przybliżona cena rynkowa najtańszych dostępnych modeli TV 24 cale (grudzień 2012)
Jak widać, w przypadku dużych obiektów inwestycja w profesjonalną stację czołową może nieść ze sobą blisko 90% niższy nakład finansowy w stosunku do rozwiązania bazującego na całkowitej wymianie odbiorników telewizyjnych.
Instalacja dystrybuująca kanały telewizji naziemnej oraz satelitarnej
UWAGA: Wszystkie prezentowane zestawienia sprzętowe pod konkretne listy programów mogą ulec deaktualizacji z związku ze zmianami w ofercie platform satelitarnych oraz zmianami na transponderach satelitarnych. W celu uzyskania szczegółowej wyceny skontaktuj się z działem handlowym firmy Dipol.
Hotele wyposażone w odbiorniki analogowe
Stacje czołowe dystrybuujące programy satelitarne po konwersji na postać analogową to ciągle popularne rozwiązanie stosowane w wielu hotelach. Kanały satelitarne stanowić mogą uzupełnienie oferty programów telewizji naziemnej lub być jedynym źródłem oferty programowej w instalacji. W skład stacji wejść mogą opisywane wcześniej moduły do zamiany naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na sygnał analogowy oraz:
 • transmodulator RDC-313 R81710 zamieniający satelitarny sygnał DVB-S (kodowany lub niekodowany) na sygnał analogowy
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
 • enkoder DM-313 R81712 stosowany w przypadku, gdy grupa interesujących inwestora programów nadawana jest z tego samego transpondera satelitarnego
Dekompresor DM-313 strumienia MPEG-2 dla stacji czołowej MMH-3000 Terra - wyprzedaż
Poniżej przedstawionych zostało kilka przykładów rozwiązań dla stacji czołowej MMH-3000 Terra w wersji analogowej. Pod każdym z przykładów umieszczone zostały informacje o zawartych w nim kanałach:
Przykład 1: 4 programy telewizji naziemnej uzupełnione o 4 programy telewizji satelitarnej
w sumie 8 programów
Oferta programowa obejmuje podstawowe ogólnodostępne programy oraz dodatkowy kanał informacyjny, kanał o tematyce motoryzacyjnej, kobiecej oraz program dla dzieci.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
L.p. Nazwa Transponder Źródło
1 TVP1 MUX3 DVB-T
2 TVP2 MUX1 DVB-T
3 TVN MUX2 DVB-T
4 Polsat MUX2 DVB-T
5 TVN24 11393V SAT - Hotbird 13.0E
6 TVN Turbo
7 TVN Style
8 Cartoon Network 10949V SAT - Hotbird 13.0E
Zestawienie sprzętowe:
Nazwa Kod Ilość
RT-316 R81707 3
DM-316 R817121 1
RDC-313 R81710 2
DM-313 R81712 2
UC-380 R81700 1
Przykład 2: 4 programy telewizji naziemnej oraz 12 programów telewizji satelitarnej, w tym kanały premium oraz kanały informacyjne w językach obcych – w sumie 16 programów
Uniwersalna oferta zawierająca szeroką ofertę programów w języku polskim dla każdego oraz 3 popularne kanały w języku niemieckim oraz 2 w języku angielskim.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
L.p. Nazwa Transponder Źródło
1 TVP1 MUX3 DVB-T
2 TVP2 MUX1 DVB-T
3 TVN MUX2 DVB-T
4 Polsat MUX2 DVB-T
5 TVN24 11393V SAT - Hotbird 13.0E
6 TVN Turbo
7 TVN Style
8 Cartoon Network 10949V SAT - Hotbird 13.0E
9 Canal+ 10892H SAT - Hotbird 13.0E
10 Canal+ Film
11 Canal+ Sport
12 RTL 12187H SAT - Astra 19.2E
13 N-TV
14 N24 12544H SAT - Astra 19.2E
15 BBC World News 12597V SAT - Hotbird 13.0E
16 CNN Int. Europe 11778V SAT - Hotbird 13.0E
Zestawienie sprzętowe:
Nazwa Kod Ilość
RT-316 R81707 3
DM-316 R817121 1
RDC-313 R81710 6
DM-313 R81712 6
UC-380 R81700 2
Hotele wyposażone w odbiorniki cyfrowe
Właściciele obiektów wyposażonych w telewizory z cyfrowym tunerem DVB-T powinni zapomnieć o analogowej dystrybucji sygnału telewizyjnego.
Dlaczego warto przejść na sygnał cyfrowy w hotelu?
 • Lepsza jakość obrazu – możliwość dystrybucji kanałów w rozdzielczości High Definition.
 • Jakość obrazu identyczna w całej instalacji – jakość sygnału cyfrowego (DVB-T) nie ulega degradacji tak, jak ma to miejsce w przypadku sygnału analogowego w rozległych instalacjach, w których malejący C/N powoduje szumy i zakłócenia obrazu. W instalacjach DVB-T wszystkie odbiorniki wyświetlają obraz z tą samą jakością.
 • Oszczędność pasma – w przypadku obiektów z bogatą ofertą programową i aplikacjami dodatkowymi, nie bez znaczenia może być fakt, iż wykorzystując modulację COFDM, aż 6-cio krotnie oszczędzamy pasmo telewizyjne.
 • Jednolitość standardów emisji w dalszej perspektywie (wyłączenie analogowej telewizji naziemnej).
 • Cena - panuje mylne przekonanie, iż stacje czołowe dystrybuujące programy w postaci cyfrowej są droższe od stacji analogowych. W praktyce, w zależności od konfiguracji (oferty programowej) stacja cyfrowa może być znacznie tańsza, niż oferująca mniej programów stacja analogowa. Wynika to z zastosowania mniejszej ilości paneli.
Panele stacji wykorzystywane w hotelowych, cyfrowych stacjach czołowych:
 • transmodulator TDX-311 R81711 zamieniający sygnał satelitarny (programy z jednego transpondera) na cyfrowy sygnał DVB-T (dla programów niekodowanych)
Odbiornik TDX-311 8PSK/COFDM FTA do stacji czołowej MMH-3000
 • transmodulator TDX-311 R81711C zamieniający sygnał satelitarny (programy z jednego transpondera) na cyfrowy sygnał DVB-T (dla programów kodowanych)
Odbiornik TDX-311C 8PSK/COFDM z modułem CI do stacji czołowej MMH-3000
 • enkoder i modulator TRX-360 R81709 wyposażony w 6 wejść dla odbiorników RDC-311 R817102 służący do tworzenia własnych cyfrowych multipleksów (paczek) programowych. Jeden modulator stworzyć może paczkę, w skład której wejść może maksymalnie 7-8 programów z różnych transponderów (maksymalnie 6)
Modulator COFDM TRX-360 do stacji czołowej MMH-3000 TERRA
 • odbiornik RDC-311 R817102 dedykowany do odbioru sygnału (jednego transpondera) DVB-S/DVB-S2 z satelity i przekazania go w postaci strumienia cyfrowego do jednego z wejść modulatora TRX-360 R81709
Demodulator DVB-S/S2 - MPEG-TS RDC-311 do stacji czołowej MMH-3000 Terra
Uwaga:
W zależności od życzenia inwestora programy naziemnej telewizji cyfrowej wprowadzone mogą być do instalacji przy wykorzystaniu paneli CT-311 R81715 (1 panel na jeden multipleks) lub przy pomocy zewnętrznych wzmacniaczy kanałowych, po których sygnał sumowany będzie z sygnałem ze stacji. Pierwsza opcja, choć nieco droższa, zapewnia brak konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, a cały sprzęt zamknięty zostaje w jednostce centralnej stacji. Drugie rozwiązanie jest bardziej optymalne cenowo, jednak wiąże się z koniecznością zakupu większych szaf montażowych.
Przykład 1: 17 programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, 12 programów satelitarnych – w sumie 29 programów (wszystkie w języku polskim)
Przykład oferty programowej zawierającej wyłącznie kanały w języku polskim. Zastosowanie modułów cyfrowych pozwala na ograniczenie liczby jednostek centralnych do jednej sztuki.
L.p. Nazwa Transponder Źródło
1 TVP1 MUX3 DVB-T
2 TVP2 MUX1 DVB-T
3 ATM Rozrywka MUX1 DVB-T
4 Eska TV MUX1 DVB-T
5 TVP Info MUX1 DVB-T
6 Polo TV MUX1 DVB-T
7 TTV MUX1 DVB-T
8 Polsat MUX2 DVB-T
9 TVN MUX2 DVB-T
10 TVN7 MUX2 DVB-T
11 TV4 MUX2 DVB-T
12 TV Puls MUX2 DVB-T
13 TV6 MUX2 DVB-T
14 Polsat Sport News MUX2 DVB-T
15 TVP Kultura MUX3 DVB-T
16 TVP Polonia MUX3 DVB-T
17 TVP Historia MUX3 DVB-T
18 TVN24 11393V SAT - Hotbird 13.0E
19 TVN Turbo
20 TVN Style
21 Canal+ 10892H SAT - Hotbird 13.0E
22 Canal+ Film
23 Canal+ Sport
24 ESPN 11117V SAT - Hotbird 13.0E
25 BBC Enterntaiment
26 BBC Lifestyle
27 BBC Knowledge
28 Cbeebies
29 4Fun TV 10719V SAT - Hotbird 13.0E
Wersja A: Zastosowanie paneli stacji czołowej do dystrybucji kanałów naziemnej telewizji DVB-T
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Zestawienie sprzętowe:
Nazwa Kod Ilość
CT-311 R81715 3
TDX-311C R81711C 1
RDC-311 R817102 3
TRX-360 R81709 1
UC-380 R81700 1
Wersja B: Zastosowanie wzmacniaczy kanałowych DVB-T do dystrybucji kanałów naziemnej telewizji DVB-T
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Zestawienie sprzętowe:
Nazwa Kod Ilość
at420 R82510 2
DR-60-12 R82532 1
TDX-311C R81711C 1
RDC-311 R817102 3
TRX-360 R81709 1
UC-380 R81700 1
Przykład 2: 17 programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, 25 programów telewizji satelitarnej
w sumie 42 programy, w tym:
 • 29 programów w języku polskim
 • 6 programów w języku niemieckim
 • 2 programy w języku angielskim
 • 3 programy w języku francuskim
 • 2 programy w języku rosyjskim
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
L.p. Nazwa Transponder Źródło Język
1 - 7 TVP2, ATM, Eska, TVP Info, Polo, TTV MUX1 DVB-T PL
8- 14 TVN, Polsat, TVN7, TV4, TV6, Polsat Sport News, Puls MUX2 DVB-T PL
15 - 17 TVP1, TVP Historia, Kultura, Polonia MUX3 DVB-T PL
18 - 20 TVN24, TVN Style, TVN Turbo 11393V SAT - Hotbird 13.0E PL
21 - 23 Canal+, Canal+ Film, Canal+ Sport 10892H SAT - Hotbird 13.0E PL
24 - 28 EPSN, BBC Ent., BBC Life., BBC Know., Cbeebies 11117V SAT - Hotbird 13.0E PL
29 4Fun TV 10719V SAT - Hotbird 13.0E PL
30 - 33 ZDF, 3Sat, KiKA, ZDF Info 11954H Astra - 19.2E DE
34 - 35 RTL, N-TV 12188H Astra - 19.2E DE
36 - 37 Russia 24, RTR Planeta 11034V SAT - Hotbird 13.0E RU
38 - 39 France 24, CCTV Francais 11538V Astra - 19.2E FR
40 TV 5 Monde 11137V SAT - Hotbird 13.0E FR
41 BBC World News 12597V SAT - Hotbird 13.0E EN
42 CNN Int. Europe 11778V Astra - 19.2E EN
Zestawienie sprzętowe:
Nazwa Kod Ilość
CT-311 R81715 3
TDX-311C R81711C 1
RDC-311 R817102 9
TRX-360 R81709 3
UC-380 R81700 2
Własny program hotelowy w instalacji
Niejednokrotnie zdarza się, iż właściciel obiektu hotelowego chce, aby na jednym z dostępnych w instalacji kanałów, dystrybuowany był program hotelowy o wybranej przez niego treści. Źródło sygnału stanowić może wówczas komputer PC, odtwarzacz DVD/Blu Ray, laptop lub najczęściej odtwarzacz multimedialny umożliwiający odtwarzanie przygotowanych wcześniej prezentacji oraz materiałów wideo.
"Wprowadzenie" kanału do instalacji odbywa się najczęściej za pomocą modulatora. W zależności od tego, jakiego rodzaju sygnał dostępny ma być na wyjściu urządzenia (analogowy lub cyfrowy) dostępne są dwa rodzaje urządzeń. Modulatory analogowe to rozwiązanie zdecydowanie najtańsze. Modulator cyfrowy to koszt większy, jednak wiąże się z tym szereg zalet związanych z dystrybucją sygnału w postaci cyfrowej (lepsza jakość, kanały HD, taka sama jakość sygnału w całej instalacji, itd.).
Wersja analogowa
W przypadku gdy źródło sygnału telewizyjnego stanowi analogowa stacja czołowa MMH-3000 Terra, do wprowadzenia programu hotelowego do instalacji posłużyć może panel modulatora MT-310 R81708.
Modulator MT-310 VSB do stacji czołowej MMH-3000
Modulator analogowy MT-310 R81708 do stacji czołowej MMH-3000.
Rozwiązanie bazujące na typowych modulatorach wolnostojących jest rozwiązaniem zdecydowanie najkorzystniejszym cenowo. Modulator taki ze względu na swoje niewielkie wymiary, umiejscowiony może zostać w bezpośrednim sąsiedztwie komputera lub odtwarzacza - na przykład w recepcji.
Rozważając zakup modulatora do obiektu hotelowego warto zwrócić uwagę na maksymalny poziom sygnału na jego wyjściu. Im wyższy poziom tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo konieczności zastosowania dodatkowych wzmacniaczy przy podziale sygnału na większą ilość pokoi. Najtańsze, spotykane na rynku modulatory o poziomie wyjściowym rzędu 75-80 dBμV nadają się wyłącznie do zastosowań domowych (przesłanie sygnału z np. odtwarzacza DVD do drugiego pokoju). Cechuje je również wyższy poziom szumów własnych.
W instalacjach analogowych, w których jeden program zajmuje jeden kanał w paśmie warto zwrócić uwagę również na fakt, czy modulator jest modulatorem jedno- (VSB) czy dwustęgowym (DSB). W tym drugim przypadku jeden program zajmował będzie jeden kanał, ale i zakłócał kanał o jeden niższy, co zmniejsza o połowę dostępność pasma.
Gdy konieczne jest wykorzystanie większej liczby modulatorów znaczenia nabiera rozmieszczenie ich w szafie instalacyjnej. Stosowanie typowych modulatorów jednokanałowych w większej ilości, oznacza zazwyczaj plątaninę przewodów, co w konsekwencji uniemożliwia często konserwację instalacji.
W sytuacji takiej dobre rozwiązanie stanowią dwukanałowe modulatory mt420 R82515 Terra. Ich dużą zaletą, oprócz dwóch wbudowanych modulatorów jest możliwość montażu na uniwersalnej szynie DIN, co znacznie wpływa na estetykę oraz funkcjonalność całego układu.
Przykład zastosowania 4 modulatorów mt420 R82515 (8 kanałów)
wraz z zestawem wzmacniaczy kanałowych.
W poniższej tabeli zebrano przykłady modulatorów o parametrach, które czynią je odpowiednimi do montażu w obiektach typu hotelowego. Pełna oferta modulatorów dostępna jest tutaj.
 
Nazwa MT-31 MT-30A MT-29 mt420
Kod R871736 R871731 R871729 R82515
Ilość kanałów 1 1 1 2
Maks. poziom wyjściowy [dBμV] 80 92 100 90
DSB/VSB VSB VSB DSB DSB
Wersja cyfrowa
Instalacje ze stacją czołową
Program w wersji cyfrowej wprowadzić można do instalacji przy pomocy odpowiedniego panelu stacji czołowej MMH-3000 Terra. Enkoder MD-330 R81713 umożliwia zamianę analogowego sygnału audio/video (pochodzącego np. z kamer analogowych lub odtwarzaczy multimedialnych) na cyfrowy strumień danych MPEG-2 TS. Strumień taki umieszczony może być następnie w multipleksie cyfrowym DVB-T i widoczny jako jeden z kanałów tego multipleksu. Program umieszczany jest w multipleksie dzięki zastosowaniu modulatora TRX-360 R81709. Dzięki dodatkowych wejściom, ten sam panel modulatora posłużyć może przy dodawaniu do paczki cyfrowej kanałów pochodzących z satelity, na przykład poprzez zastosowanie panelu odbiornika RDC-311 R817102.
Enkoder MPEG-2 MD-331 do stacji czołowej MMH-3000
Enkoder MD-330 R81713
Przykład zastosowania enkodera przedstawia poniższy schemat.
Przykład zastosowania enkodera MD-330.
W jednym multipleksie umieszczone zostały sygnału A/V z 3 źródeł oraz programu TV satelitarnej.
Kliknij na rysunek by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Instalacje z zestawem wzmacniaczy kanałowych Terra
Chcąc dodać własny program w postaci cyfrowej do instalacji zbiorczej dystrybuującej cyfrowy sygnał telewizji naziemnej i korzystającej na wejściu z zestawu wzmacniaczy kanałowych at420R81510 lub at440 R82511, zasadnym będzie skorzystanie z panelu modulatora mdx420 R82518. Przy pomocy tego urządzenia możliwe będzie wprowadzenie do instalacji dwóch programów, dla których źródło sygnału stanowić może dowolne urządzenie A/V i umieszczenie ich w jednym multipleksie DVB-T. Modulator stanowić może dopełnienie zestawu wzmacniaczy lub zainstalowany może być zainstalowany w raz z zasilaczem zupełnie niezależnie w dowolnej szafce RTV/SAT.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
Dwukanałowy modulator A/V -> DVB-T mdx420 R82518 Terra.
Modulatory HDMI -> DVB-T Signal
Największą zaletą tej grupy urządzeń jest możliwość wprowadzania do instalacji sygnału najwyższej jakości. Źródło sygnału stanowić mogą odtwarzacze Blu-Ray, rejestratory DVR, czy komputery lub odtwarzacze wyposażone w wyjścia HDMI. Sygnał wyjściowy przyjmuje taką samą postać, jak sygnał DVB-T odbierany z anten telewizji naziemnej. Możliwe jest więc bezproblemowe sumowanie tych sygnałów.
Ideę zastosowania modulatora Signal-751 R86751 przedstawiono na rysunku poniżej.
Transmisja zmodulowanych sygnałów Full HD po kablu koncentrycznym. Strumieniowanie IP multicast.
Dodatkowym atutem urządzenia jest wyjście IP UDP oferujące równoległe strumieniowanie tego samego sygnału w technice IP multicast.