Stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Czym jest stacja czołowa?

Stacja czołowa to zespół tunerów satelitarnych wyposażonych w modulatory z których każdy odbiera inny program. Zamodulowane programy są następnie dystrybiowane w sieci RTV, w taki sposób, że do odbioru ich wystarczy zwykły telewizor.
Stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA - cechy wyróżniające
 • dekodowanie kilku kanałów z jednej karty
 • parametry ustawiane z komputera
 • zarządzanie przez Internet
 • technologia Master - Slave
 • odczytanie historii zdarzeń (logów) z panelu stacji
 • możliwość wysyłania alarmów SMS przez PC GSM terminal
 • graficzne zobrazowanie ustawianych parametrów
 • zastosowane modulatory jednowstęgowe
 • pełna instrukcja montażu, programowania i diagnostyki dostępna w języku polskim, angielskim, litewskim
 • 2 lata gwarancji
 • konkurencyjna cena
Charakterystyka stacji MMH-3000
Cyfrowa stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA jest przeznaczona do instalacji w hotelach i pensjonatach i innych obiektach gdzie wymagany jest odbiór programów satelitarnych na zwykłych odbiornikach TV. Posiada modulatory jednowstęgowe, co daje możliwość pracy sąsiedniokanałowej (oszczędność pasma).
Stacja MMH-3000, jest przystosowana do montowania w szafie RACK 19". Jednostka centralna UC-380 zawiera zasilacz oraz złącza umożliwiające zamontowanie ośmiu paneli.
Stacja może być programowana poprzez dedykowany programator PC-100 R81702, lub z PC poprzez programy: CMH Master R81706 (pełna wersja - płatna), lub TERRA LINK (okrojona wersja darmowa).
Program Terra Link
Stacja pozwala, także na demodulację i wyodrębnienie kompletnego (cały transponder) strumienia MPEG-2 TS (Terra Standard) na panelu RD-313C R81710. Sygnał ten jest następnie przekazywany do paneli dekompresujących MPEG-2 DM-313 R81712. Można tutaj wybrać opcje wyodrębniania sygnału zdekodowanego. Funkcja szczególnie przydatna dla użytkowników dystrybuujących kilka kanałów z tego samego transpondera. Można bowiem ograniczyć ilość demodulatorów QPSK.
Widok panela RD-313C
W skład stacji czołowej Terra wchodzą:
 • UC-380 R81700 - jednostka centralna z zasilaczem
 • RD-313C R81710 - panel odbiornika QPSK/PAL ze złączem CI
 • DM-313 R81712 - panel dekompresora MPEG-2
 • MT-310 R81708 - panel modulatora jednowstęgowego
 • UD-104 R81704 - adaptor USB
 • PCS-200 R81716 - zdalny kontroler
 • CMH Master R81706 - pełna wersja oprogramowania
 • Terra Link - darmowa, zubożona wersja oprogramowania CMH Master
Przykład zestawu paneli w stacji MMH-3000
Przykładowy schemat blokowy stacji czołowe MMH-3000 TERRA
Na powyższym schemacie widać od lewej moduł RD-313C R81710 do którego jest doprowadzony sygnał z konwertera QUATRO. Panel RD-313C R81710 wysyła sygnały MPEG-2 TS do paneli dekompresorów DM-313.
Po prawej stronie zasilacza widoczne są cztery odbiorniki RD-313C R81710, pierwsze trzy z nich korzystają z sygnału z tej samej kombinacji polaryzacja pasmo, dlatego zastosowano tutaj tzw. przelot. Ostatni z paneli korzysta z innej kombinacji polaryzacja-pasmo.
Stacja MMH-3000 charakteryzuje się wysokim poziom wyjściowym 102dBuV, co pozwala w standardowych przypadkach na podłączenie bez dodatkowych wzmacniaczy 60 gniazd. Jeżeli istnieje konieczność podłączenia większej ilości gniazd to należy zastosować wzmacniacze kanałowe ZG-401/601.
Stacja czołowa wraz ze wzmacniaczami ZG-401/601
Kolejny przykład przedstawia możliwość przesyłania w sieci zbiorowej sygnałów CCTV lub innych AV.
Dodawanie sygnału CCTV lub innego AV
Zaznaczone na czerwono programy, które w strumieniu MPEG-2 TS są rozkodowane i przekazane do modułów DM.
RD-313C R81710 demodulator QPSK/PAL ze złaczem CI
Odbiornik RD-313C R81710 służy do demodulacji sygnałów QPSK/PAL. Jeden panel pozwala na zdekodowanie do sygnału PAL jednego programu satelitarnego. Oprócz syganłu PAL z panela jest dostępny strumień MPEG-2 TS.
Panel RD-313C R81710 posiada złącze CI na moduł warunkowego dostępu. W przypadku korzystania z programów kodowanych należy zapoznać sie ze specyfikacją kodowania danego kanału i dokupić odpowiedni moduł, który będzie współpracował z kartą. Dla C+ polecany jest moduł PowerCam A9944.
Jeżeli system kodowania wiąże kartę z konkretnym modułem to trzeba zakupić parę moduł karta.
Niektóre moduły pozwalają na transmitowanie w strumieniu MPEG-2 TS większej ilości rozkodowanych sygnałów. W takim przypadku dekompresory DM-313 R81712 otrzymują sygnały już rozkodowane.
Ustawianie parametrów transmodulatora RDC-313 QPSK/PAL
Modulacja PAL w tradycyjnych modulatorach wiąże sie z powstaniem pasożytniczej wstęgi bocznej w kanale o numer mniejszym od kanału użytecznego. Z tego powodu konieczne jest zachowanie odstępów jednokanałowych przy planowaniu rozmieszczania kanałów. W przypadku modulatorów wykorzystanych w panelach stacji TERRY MMH-3000, wstęga boczna jest wytłumiona. Pozwala to na pracę sąsiedniokanałową. Takie planowanie rozmieszczenia kanałów jest możliwe tylko w sytuacji prawidłowego wypoziomowania nośnych. Różnica poziomów pomiędzy sąsiednimi kanałami nie mże być większa niż 3dB.
DM-313 R81712 dekompresor MPEG-2/PAL
Dekompresor współpracuje z odbiornikiem RD-313C R81710 QPSK, z którego otrzymuje sygnał MPEG-2 TS. DM-313 R81712 oraz współpracujące z nim RD-313C R81710 muszą pracować na tym samym transponderze. Jeżeli w odbiorniku RD-313C R81710 założono moduł z kartą warunkowego dostępu, to za pomocą programu TerraLink można wymusić rozkodowanie strumienia MPEG-2 TS. Zatem do dekodowania kilku programów z jednego transpondera wystarczać będzie jedna karta.
Dekompresory również posiadają modulatory jednowstęgowe.
Programy dostępne w dekopresorze MPEG-2 TS
MT-310 R81708 modulator VSB
Kolejnym modułem w stacji czołowej MMH-3000 jest modulator jednowstęgowy MT-310 VSB R81708. Urządzenie pozwala na wprowadzenie do sieci sygnału A/V np. obrazu z kamery, sygnału z DVD itp. W instalacjach hotelowych, często stosuje się modulatory do emisji reklam pobliskich restauracji, repertuaru kin, teatrów.
Ustawianie parametrów pracy modulatora MT-310 VSB
UD-104 R81704 adaptor USB
Stacja czołowa MMH-3000 może być konfigurowana i zarządzana z komputera. Aby zrealizować komunikację pomiędzy stacją a komputerem, należy zastosować adaptor UD-104 R81704.
PCS-200 R81716 zdalny kontroler
Urządzenie pozwala na zdalne (przez sieć lokalną, oraz INTERNET) zarządzanie stacją czołową złożoną maksymalnie z 250 modułów, istnieje możliwość zarządzania stacją ze strony internetowej z dowolnego miejsca w świecie.
Oprogramowanie stacji MMH-3000 można zaktualizować poprzez serwer FTP. Na panelu przednim znajduje się klawiatura, za pomocą której można lokalnie sterować stacją.

CMH Master R81706, Terra Link program do obsługi stacji MMH-3000
Terra Link jest samodzielnym programem pozwalającym sterować i w prosty sposób diagnozować stację czołową MMH-3000 (maksymalnie dwie jednostki UC-380 R81700).
Terra Link oparty jest na przyjaznym dla użytkownika graficznym interfejsie używanym do programowania poszczególnych jednostek stacji MMH-3000 i odczytu informacji diagnostycznych.
Terra Link wykrywa konfigurację stacji czołowej MMH-3000 poprzez procedurę skanowania, tak że nie jest potrzebna żadna konfiguracja wstępna.

Wszystkie funkcje Terra Link są uruchamiane poprzez najechanie i kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Program Terra Link służy do zarządzania maksymalnie 16 panelami:
 • sterowania stacją z komputera PC
 • sterowania maksymalnie 16 modułami
 • graficznej prezentacji parametrów
 • zbierania informacji o modułach
 • zapisywania i odtwarzania ustawień do i z pamięci komputera
Jeżeli stacja zawiera więcej niż 16 paneli to należy zakupić program CMH Master R81706, który posiada rozszerzoną funkcjonalność:
 • obsługi stacji do 255 paneli
 • odczytania historii zdarzeń (logów) z panela stacji
 • możliwość wysyłania alarmów SMS, przez PC GSM terminal
 • programowania lokalnego z PC z wykorzystaniem interfejsu UD-104 R81704 na port USB
 • programowania zdalnego za pomocą modułu PCS-200 R81716
 • automatycznego wykrywania statusu panela
 • graficznego zobrazowania ustawianych parametrów
 • zapisywania i odczytywania parametrów do i z pamięci komputera
 • stałej diagnostyki stacji
Przykładowa diagnostyka - panel DM-313 nie otrzymuje strumienia MPEG-2 TS
Program ma możliwość zapisywania i odczytywania ustawień stacji, co może być bardzo pomocne w przypadku zmiany ustawień np. przez personel hotelowy. Można przygotować kilka zapisanych konfiguracji stacji i zmieniać ustawienia w zależności od narodowości gości hotelowych. Warunkiem jest jedynie dostarczenie właściwego sygnału na wejścia panela(i) - odpowiednia konfiguracja polaryzacja/pasmo.
Zapisywanie i odczytywanie wcześniej zapisanych ustawień
Wymagania systemowe:
 • komputer klasy PC
 • system operacyjny: Windows 98/Windows XP
 • Pentium 400 MHz, 256 MB RAM, 10 MB wolnej przestrzeni dyskowej, wolny port USB.
 • dodatkowe wymaganie: zainstalowany sterownik adaptera UD-104 R81704.
..........................................................................................................................................................................................
Instrukcja do stacji czołowej MMH-3000 (wersja polska)
plik pdf 6,7 MB
plik zip 6,7 MB
...............................................................................................................................................................................................