Procedura instalacji karty bezprzewodowej na przykładzie urządzenia TP-Link PCI TL-WN551G

Łukasz Kopciuch
Proces instalacji oraz konfiguracji każdej karty bezprzewodowej firmy TP-Link wygląda podobnie.
Karta bezprzewodowa służy do komunikacji z Access Point-em za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz w standardzie 802.11 b/g lub 5 GHz w standardzie 802.11a. Aby karta mogła działać, należy ją odpowiednio zainstalować a potem skonfigurować na komputerze. Ten poradnik pokaże krok po kroku jak poprawnie zainstalować kartę PCI WLAN TP-Link TL-WN551G N2970.
Karta PCI WLAN TP-Link w technologii eXtended Range TL-WN551G N2970
Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, jest włożenie karty bezprzewodowej do wolnego slotu PCI na płycie głównej komputera PC przy odłączonym zasilaniu.
Widok włożonej karty bezprzewodowej do slotu PCI
Następnie po włączeniu komputera wyświetli się komunikat o znalezionym nowym sprzęcie, co jest informacją, że karta została poprawnie podłączona do komputera. Nie ma konieczności klikania na wyświetlony komunikat, ponieważ instalacje karty przeprowadzi inny program dostarczony przez producenta. Po zakończeniu instalacji komunikat wyświetli informacje o zainstalowanym nowym sprzęcie, a następnie zniknie.
Widok na zasobnik systemowy.
Aby zainstalować kartę należy włożyć płytkę za sterownikami do napędu CD-RW dostarczoną przez producenta. Z katalogu znajdującego się na płytce (X:/TL-WN510G_550G_551G) należy wybierać folder ze sterownikami dla odpowiedniego systemu operacyjnego, a następnie uruchomić program Setup.exe
Widok na folder z plikiem Setup.exe.
Uruchomił się Kreator, dzięki któremu zostanie przeprowadzony cały proces instalacji urządzenia.
Klikamy Next.
Instalator oprogramowania dla karty bezprzewodowej
W oknie instalatora wyświetlą się możliwe rodzaje instalacji.
 • Instalacja klienta i sterowników (Install Client Utilites and Driver )
 • Instalacja tylko sterowników (Install Driver Only)
 • Tworzenie dyskietki ze sterownikami (Make Driver Installation Diskette(s))
Należy zaznaczyć Install Client Utilites and Driver i kliknąć Next.
Wybór typu instalacji.
Na ekranie pojawi się komunikat, który informuje, iż po instalacji zostanie wykonany restart systemu operacyjnego. Należy kliknąć Yes.
Komunikat na temat restartu systemu.
W kolejnym oknie należy wybrać katalog, do którego zostaną skopiowane pliki instalacyjne (domyślna lokalizacja to: X:\Program files\TP-LINK\TWCU). Przeglądać foldery można klikając Browse, po potwierdzeniu wyboru należy kliknąć na przycisk Next.
Wybór katalogu,w którym mają być zainstalowane pliki.
W kolejny oknie należy dokonać wyboru, gdzie mają zostać zainstalowane ikony programu Klienta. (Dla mniej zaawansowanych użytkowników nie zaleca się zmianę katalogu). Po wybraniu należy kliknąć Next.
Wybór katalogu,w którym mają być zainstalowane ikony programu.
Kolejne okno zawiera informacje na temat zastosowania programu TWCU, który umożliwi poprawną konfigurację i pracę karty bezprzewodowej. Stosowanie innych programów może powodować niepoprawne działanie karty lub brak niektórych jej funkcji.
Należy nacisnąć Next.
Informacja na temat różnicy między typami instalacji.
W kolejnym etapie należy wybrać oprogramowanie, za pomocą którego będzie możliwość konfigurowania karty bezprzewodowej.
 • TP-LINK Wireless Client Utility (TWCU) and Supplicant ( Zalecane)
 • Third-Party Supplicant
Po wybraniu należy kliknąć Next.
Wybór typu instalacji.
Następny komunikat informuje, iż sterowniki i program zostaną zainstalowanie automatycznie.
Należy potwierdzić przyciskając OK.
Informacja na temat automatycznego przeprowadzania instalacji.
Teraz na ekranie znajduję się okno, w którym można zobaczyć postęp instalacji.
Widok postępu instalacji.
W pewnym momencie zostanie wyświetlony komunikat na temat "testów zgodności z systemem operacyjnym" (Dotyczy Windows-a XP). W takim przypadku należy kliknąć Mimo to kontynuuj.
Informacja na temat testów zgodności z systemem Windows.
Ostatnie okno informuje o zakończonej instalacji oraz o potrzebnym restarcie systemu. Należy zaznaczyć Yes, I want to restart my computer now. I kliknąć Finish.
Informacja na temat restartu komputera.
Po restarcie systemu na zasobniku systemowym (obok zegara) pojawią się dwie ikony. Należy kliknąć dwukrotnie na pierwszą z nich.
Widok na zasobnik systemowy.
Pojawiło się okno konfiguracji karty. Dostępne są trzy zakładki:
 • Current Status - Status Karty gdzie pokazane są aktualne informacje na temat ustawień karty.
 • Profil Management - Zarządzanie profilami.
 • Diagnostics - Diagnostyka w której widoczna jest ilość odbieranych/wysyłanych danych.
Widok głównego ekranu programu TWCU.
Pierwszą rzeczą jest stworzenie nowego profilu, w tym celu wybieramy zakładkę Profile Management i klikamy na Scan.
Widok ekranu zakładki "Profile Management".
W kolejnym oknie zostaną pokazane dostępne sieci do których karta może się podłączyć.
Okno szukania sieci.
Na wybraną sieć należy kliknąć dwukrotnie. Pojawi się okno, które służy do tworzenia profilu. W zakładce General podajemy nazwę tworzonego profilu (Profil Name).
Okno tworzenia nowego profilu.
Następnie jeżeli sieć jest zabezpieczona, należy kliknąć na zakładkę Security i zaznaczyć protokół którym jest zabezpieczona sieć, a następnie kliknąć na Configure.
Okno wyboru rodzaju jak i konfiguracji zabezpieczania sieci.
Pojawi się okno konfiguracji odpowiednie dla wybranego protokołu. Np. Dla najbezpieczniejszego protokołu WPA/WPA2 Passphrase okno zostało pokazane poniżej.
Okno wprowadzania hasła w protokole WPA/WPA2 passphrase.
Po skończeniu konfigurowania nowego profilu należy kliknąć OK.
Widok ekranu zakładki "Profile Management".
Teraz w zakładce Current Status wyświetli się status karty. Jeżeli konfiguracja nowego profilu przebiegła prawidłowo, to ikony w zasobniku systemowym zmienią wygląd, co pokazuje poniższy zrzut ekranowy.
Widok na zasobnik systemowy.
Warto również przeczytać artykuł na temat konfiguracji routera z Access Point-em.
Spis wszystkich kart bezprzewodowych w ofercie firmy Dipol:
 • Karta TP-Link USB TL-WN321G 2,4GHz 54Mbit/s N2920
 • Karta TP-Link USB w technologii eXtended Range TL-WN620G 108Mbit/s N2923
 • Karta TP-Link PCMCIA w technologii eXtended Range TL-WN510G 54Mbit/s N2930
 • Karta TP-Link PCMCIA w technologii eXtended Range TL-WN610G 108Mbit/s N2933
 • Karta TP-Link miniPCI TL-WN562AG 2,4 i 5 GHz 54 Mbit/s N2965
 • Karta TP-Link mini PCI w technologii eXtended Range TL-WN662AG 2,4 i 5 GHz 108 Mbit/s N2966
 • Karta TP-Link PCI w technologii eXtended Range TL-WN551G N2970
 • Karta TP-Link PCI TL-WN353GD N2971
 • Karta TP-Link PCI w technologii eXtended Range TL-WN651G 108 Mb/s N2973
 • Karta TP-Link PCI w technologii eXtended Range TL-WN653AG 2,4 i 5 GHz 108 Mbit/s N2976
 • Karta TP-Link USB 802.11n (draft 2.0) TL-WN821N, 300Mbit/s N3221
 • Karta TP-Link PCMCIA 802.11n (draft 2.0) TL-WN910N, 300Mbit/s N3231
 • Karta TP-Link miniPCI 802.11n (draft 2.0) TL-WN861N, 300Mbit/s N3261
 • Karta TP-Link PCI 802.11n (draft 2.0) TL-WN851N, 300Mbit/s N3271