Poradnik projektanta stacji czołowej MMH-3000 TERRA

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Krok pierwszy
W pierwszym etapie przy projektowaniu stacji czołowej należy pozyskać informację ile i jakie kanały satelitarne będą dystrybuowane w sieci zbiorowej. Na podstawie tej informacji należy sprawdzić czy w zestawieniu występują kanały kodowane, oraz czy występują kanały z tego samego transpondera.


Krok drugi
Jeżeli w zestawieniu występują programy kodowane zabezpieczane tą samą kartą, oraz dodatkowo programy znajdują się na tym samym transponderze to można przewidzieć następującą grupę paneli do montażu w jednostce centralnej UC-380 R81700:
  • odbiornik RD-313C R81710 - 1szt.,
  • dekompresor DM-313 R81712 - w ilości równej ilości kanałów odbieranych z jednego transpondera minus jeden,
  • moduł warunkowego dostępu z systemem zgodnym z kartą - 1szt.
Jeżeli w zestawieniu występują programy niekodowane znajdujące się na tym samy transponderze to grupę paneli do montażu w jednostce centralnej UC-380 R81700 będzie wyglądała następująco:
  • odbiornik RD-313C R81710 - 1szt.,
  • dekompresor DM-313 R81712 - w ilości równej ilości kanałów odbieranych z jednego transpondera minus jeden.
Dla kanałów kodowanych, które pochodzą z różnych transponderów, należy zakupić:
  • moduł RD-313C R81710 - po jednej sztuce na każdy kanał,
  • moduł warunkowego dostępu z systemem zgodnym z kartą w ilości równej ilości kanałów.
W przypadku umieszczania w sieci sygnałów AV należy dodać panel:
  • MT-310 R81708 - w ilości równej ilości sygnałów AV.
Dla kanałów niekodowanych, które pochodzą z różnych transponderów, należy zakupić:
  • moduł RD-313C R81710 - po jednej sztuce na każdy kanał.
Krok trzeci
Dla każdych ośmiu sztuk paneli przypada jedna jednostka bazowa UC-380 R81700.
Krok czwarty

Należy dobrać szafę RACK 19" z systemem chłodzenia. Konieczną wysokość można wyliczyć przyjmując 7U dla każdej jednostki bazowej UC-380 R81700.
Krok piąty
Do zestawu można dołożyć adaptor USB UD-104 R81704 lub zdalny kontroler PCS-200 R81716. Obydwa urządzenia współpracują z programem CMH-Master R81706.
Jeżeli inwestor zgadza się na ograniczoną funkcjonalność programu, oraz w zestawie nie ma więcej niż 16 paneli to można zaproponować darmowy program Terra Link.
Stacja czołowa MMH-3000 została szerzej omówiona w artykule:
Przykładowe zestawy paneli w stacji MMH-3000:
Zestaw Polski
Odbierane kanały Parametry transpondera Moduł stacji MMH-3000 Ilość
TVN HOTBIRD 13,0E 11393 V SR 27500
RD-313C R81710 1
TVN-STYLE DM-313 R81712 3
TVN-24
TVN-TURBO
Zestaw obcojęzyczny
Odbierane kanały Parametry transpondera Moduł stacji MMH-3000 Ilość
ZDF ASTRA 19,2E 11954 V SR 27500 RD-313C R81710 1
MTV Germany DM-313 R81712 1
CNBC ASTRA 19,2E 11597 V SR 22000 RD-313C R81710 1
BBC WORLD DM-313 R81712 1
FRANCE 24 ASTRA 19,2E 11538 V SR 22000 RD-313C R81710 4
Euro News ASTRA 19,2E 12226 H SR 27500
CNN International ASTRA 19,2E 11778 V SR 27500
RAI UNO HOTBIRD 13,0E 10992 V SR 27500