Oprogramowanie Digifort Standard-Base 4 kamery (możliwa rozbudowa do 32 kamer)

Kod towaru: K3002
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Oprogramowanie Digifort Standard-Base 4 kamery (możliwa rozbudowa do 32 kamer)
Oprogramowanie Digifort Standard
Widok interfejsu aplikacji klienckiej w wersji Standard. Przedstawienie opcji playback za pomocą kamery Pixord P600E.
Digifort Standard jest ekonomiczną wersją oprogramowania zapewniającą nie tylko podstawowe funkcje ale także poszerzoną o liczne zaawansowane funkcje sterowania kamer PTZ. Pozwala ona na współpracę z maksymalnie 32 kamerami i 8 stacjami klienckimi. To rozwiązanie najbardziej nadaje się do domów, małych i średnich biur (segment SOHO), ponieważ łączy w sobie rozwiązania zapewniające wysoką niezawodność, dużą wydajność i przy relatywnie małych nakładach finansowych.
Digifort Explorer umożliwia korzystanie z 1400 różnych modeli kamer IP i wideo serwerów różnych producentów umożliwiając wybór sprzętu, który najlepiej spełnia potrzeby klienta.
Digifort Professional realizuje podstawowe i rozbudowane funkcje systemu z których można wymienić najważniejsze: zaawansowana obsługa kamer PTZ, także przez joystick, obsługa 8 stacji klienckich, serwer WWW, podgląd kamer przez telefon komórkowy.
Dostęp do systemu może być realizowany z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, przy użyciu sieci lokalnej, Internetu, urządzeń mobilnych GSM i LTE. System obsługuje maksymalnie 16 stacji klienckich ale nieograniczoną ilość urządzeń mobilnych.

Przyjazny interfejs, łatwa instalacja i konfiguracja, obszerna instrukcja obsługi serwera i stacji klienckich sprawiają że oprogramowanie Digifort jest przyjaznym narzędziem z ogromną, zaawansowaną funkcjonalnością.
System Digifort pracuje w architekturze klient - serwer. Ilość kamer limitowana jest tylko ilością serwerów w sieci. Oprogramowanie pracuje na Windowsie XP/2003/Vista/7 (32 i 64 bitowy) wykorzystując kompresje MPEG-4, MJPEG, Wavelet, H.263, H.264.
Za pomocą darmowego oprogramowania Digifort Moblie, wykorzystującym platformę Java, można oglądać obraz z kamer online (także sterować PTZ) i z archiwum.
Digifort Standard jest najniższą wersją umożliwiająca współpracę z modułami znacząco zwiększającymi zaawansowane funkcjonalności.
Do tej wersji można można dokupić dodatkowe moduły i urządzenia:
 • K3010 moduł obsługi urządzenia wejścia/wyjścia (I/O) plus wybrane moduły K3011, K3012, K3013, K3014, K3015, K3016, K3017
Urządzenia wejścia/wyjścia firmy Commbox.
 • K3020 LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Oprogramowanie Digifort LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Okno modułu LPR
 • K3040 VCA - zaawansowana analiza obrazu.
Okno modułu analizy obrazu
 • K3081 Pulpit sterowniczy
Pulpit sterowniczy
 • K3084 BioPass - identyfikator biometryczny Digifort
Czytnik linii papilarnych
 • K3090 Klucz sprzętowy USB
Klucz sprzętowy Digifort
Klucz sprzętowy
Najważniejsze cechy oprogramowania Digifort w wersji Standard:
wytłuszczono cechy pojawiające się od wersji Standard
 • praca w systemie klient/serwer
 • obsługa do 32 kamer 1400 modeli, 90 producentów
 • obsługa do 8 stacji klienckich
 • nielimitowana rozdzielczość kamer
 • zapis do 30 kl./s na kamerę
 • obsługuje kompresje: MPEG-4, MJPEG, Welvet, H.263, H.264
 • systemy operacyjne: Windows XP, 2003, Vista, 7
 • współpraca z:
  • modułem LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych K3020
  • modułem VCA - zaawansowanej analizy obrazu K3040
  • pulpitem sterowniczym K3081
  • BioPass - identyfikatorem biometrycznymDigifort K3084
  • jednym urządzeniem wej/wyj (I/O) K3010
 • powiększenie cyfrowe w czasie odtwarzania dla dwóch kamer
 • wyskakujące okna kamer po zdarzeniu
 • alarmy dźwiękowe
 • rejestracja na stacji klienckiej
 • programowanie nagrywania
 • patrolowanie
 • 16 presetów
 • nagrywanie po zdarzeniu
 • wydruk obrazów przechwyconych w czasie odtwarzania z opisem
 • obsługa kamer PTZ
 • strefy prywatności
 • nagrywanie z detekcji ruchu
 • pre i postalarm
 • znak wodny
 • synchroniczne odtwarzanie
 • oś czasu w przeszukiwaniu archiwum
 • obsługa 2 monitorów na każdym stanowisku
 • powiększenie cyfrowe
 • grupowa konfiguracja kamer
 • wizualizacja stanu serwera
 • kalkulator przestrzeni dyskowej
 • wbudowany webserwer
Widok okna aplikacji serwerowej.
Funkcja Biopass
Obsługa zdarzeń alarmowych
Pojawiające się okienko w momencie wykrycia ruchu
Statystyki pracy serwera
Dane techniczne
Cecha Standard
Architektura i główne cechy
Architektura systemu Klient/Serwer
Ilość kamer 4 do 32 (przez pakiety rozszerzające)
Zwiększenie liczby obsługiwanych kamer poprzez pakiety (Licencje) Tak (do 32)
Prędkość klatkowa podglądu i rejestracji do 30 kl/s na kamerę
Wsparcie dla kamer IP i wideoserwerów Tak
Wsparcie dla systemów alarmowych Nie
Liczba urządzeń alarmowych 1
Wielozadaniowość Tak
Zdalny dostęp do serwerów Tak
Rodzaje kompresji obrazu  MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264
Wsparcie dla platform wieloprocesorowych/ wielordzeniowych Tak
Filtracja adresów IP Nie
Log serwera Tak
Log zdarzeń Tak
Wsparcie dla DNS Tak
System operacyjny Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7
Zaawansowany system uprawnień Tak
Rozbudowany zestaw funkcji dla użytkowników Tak
Limit połączeń z serwerem Nie
Zakres obsługiwanych rozdzielczości obrazu Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery)
Strefy prywatności Tak
Przeszukiwanie nagranego materiału przy użyciu osi czasowej Tak
Korekcja parametrów wideo i operacje na obrazie Nie
Profile użytkowników przy podglądzie na żywo Tak
Możliwość obsługi wielu użytkowników Tak (do 8 użytkow.)
Integracja z Digifort Evidence Nie
Reakcje na zdarzenia
Wejścia i wyjścia alarmowe Nie
Detekcja ruchu Tak
Błąd nagrywania Tak
Uszkodzenie kamery Tak
Operacje ręczne Nie
Operacje uwarunkowane czasowo Nie
Tworzenie list z adresami e-mail i numerami telefonów do powiadamiania o zdarzeniach Tak
Alerty wysyłane w formie wiadomości e-mail/SMS Tak
Dynamiczne okna z obrazami z kamer przyporządkowanych do określonych zdarzeń Tak
Alarmy dźwiękowe na stanowisku operatora Tak
Natychmiastowe komunikaty dla operatora Tak
Skierowanie kamer obrotowych na zaprogramowane pozycje PTZ Tak
Aktywacja wyjść alarmowych Tak
Zdarzenia zaplanowane Nie
Podgląd na żywo
Liczba jednocześnie obsługiwanych kamer 32
Skrótowe nazwy kamer Tak
Wiele różnych podziałów ekranu Tak
Automatyczne rozplanowanie okien z podglądem Tak
Praca wielomonitorowa Tak (dwa)
Podgląd obrazów z wielu serwerów Tak
Korekcja i dostosowanie obrazu Nie
Wykorzystanie serwera zapisu jako serwera pośredniczącego Tak
Bezpośrednia detekcja ruchu Tak
Bezpośrednie powiększenie cyfrowe Tak
Wywoływanie kamer poprzez skrócone nazwy Nie
Zrzuty ekranowe Tak
Szablony wyświetlania obrazów Tak (7 wbudowanych)
Tworzenie nowych szablonów Nie
Sekwencyjne wyświetlanie obrazów Tak
Dwuliniowe filtrowanie tekstur Tak
Rejestracja obrazu na komputerze klienckim Tak
Zmiana profilu kamery Nie
Priorytet uprawnień do sterowania PTZ Nie
Zarządzanie
Konfiguracja systemu w czasie rzeczywistym Tak
Raportowanie operacji serwera poprzez e-maile Nie
Grupowa konfiguracja kamer Tak
Wizualizacja stanu serwera Tak
Kalkulator przestrzeni dyskowej Tak
Grupy użytkowników Tak
Funkcje programowalne
Programowanie nagrywania Tak
Programowanie okresów aktywności wejść alarmowych Nie
Programowanie okresów potencjalnych reakcji systemu Nie
Programowanie okresów transmisji Tak
Obsługa kamer PTZ
Obsługa kamer PTZ Tak
Pozycjonowanie jednym kliknięciem Tak
Sterowanie kamerami PTZ przy pomocy manipulatora typu joystick Tak
Sterowanie kamerami PTZ przy pomocy wirtualnego manipulatora Tak
Zaawansowane funkcje PTZ Tak
Obsługa analogowych kamer PTZ Nie
Menu OSD do obsługi kamer analogowych Tak
Zaimplementowane protokoły do obsługi kamer analogowych Tak
Patrolowanie Tak
Ustalone punkty do obserwacji (presety) Tak (16 punktów dla każdej kamery)
Zaawansowane funkcje PTZ dostępne za pośrednictwem oprogramowania klienckiego Tak
Rejestracja
Nagrywanie po detekcji ruchu Tak
Ustalenie obszarów detekcji ruchu Tak
Nagrywanie po wystąpieniu zdarzenia Tak
Nagrywanie przed alarmem i po alarmie Tak (do 10 sekund)
Cyfrowy certyfikat (znak wodny) Tak
Archiwizacja nagrań Nie
Wysoka wydajność systemu zapisu/odczytu Tak
Zarządzanie dyskami Tak
Alokacja przestrzeni dyskowej Tak
Nagrywanie na serwerach sieciowych Nie
Dzienny limit nagrań Bez limitu
Wskaźnik wykrycia ruchu Tak
Odtwarzanie, eksport, wyszukiwanie
Poszukiwanie nagrań wg daty i czasu Tak
Formaty eksportu plików wideo  DigiFort (Event CD), .avi
Zrzut ekranowy w czasie odtwarzania Tak
Harmonogramy odtwarzania Tak
Zaawansowane poszukiwanie nagrań po detekcji ruchu Tak
Powiększenie cyfrowe w czasie odtwarzania Tak (2 obrazy)
Eliminacja przeplotu w obrazie Nie
Wydruk obrazów przechwyconych w czasie odtwarzania (wraz z opisem) Tak
Synchroniczne odtwarzanie nagrań pochodzących z wielu kamer Bez limitu
Eksport plików zawierających synchroniczne nagrania z wielu kamer Tak
Serwer sieciowy
Wbudowany webserwer (serwer sieciowy) Tak
Zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych Nie
Tabela porównawcza dla wszystkich wersji programu Digifort oraz omówienie wymienionych w tabeli cech znajduje się tutaj.
System Digifort można wycenić korzystając z kalkulatora.
Darmowa 30-dniowa wersja próbna
Darmowa, 30 dniowa wersja oprogramowania pozwala na sprawdzenie możliwości oprogramowania bez konieczności kupowania.