Oprogramowanie Digifort Professional-Base 8 kamer (możliwa rozbudowa do 64 kamer)

Kod towaru: K3003
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Oprogramowanie Digifort Professional-Base 8 kamer (możliwa rozbudowa do 64 kamer)
Oprogramowanie Digifort Professional
Widok interfejsu aplikacji klienckiej w wersji standard. Przedstawienie zoom'u cyfrowego na przykładzie kamery IP Pixord P600E K1532
Digifort w wersji Professional to dedykowane rozwiązanie do lokalnego i zdalnego nadzoru nad 64 kamerami, co czyni go idealnym dla instalacji w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zapewnia łatwy montaż, wysoką niezawodność i doskonałą wydajność przy racjonalizacji kosztów.

Wersja Professional zawiera potrzebne funkcje i narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa, oferując scentralizowane zarządzanie, obsługę i nadzór nad kamerami i alarmami.
Digifort Explorer umożliwia korzystanie z 1400 różnych modeli kamer IP i wideo serwerów różnych producentów umożliwiając wybór sprzętu, który najlepiej spełnia potrzeby klienta.
Digifort Professional realizuje podstawowe i rozbudowane funkcje systemu z których można wymienić najważniejsze: zaawansowana obsługa kamer PTZ, także przez joystick, ustanawianie priorytetu użytkowników w zakresie obsługi kamer PTZ, umiejscowienie kamer na mapach synoptycznych, obsługa 16 stacji klienckich, serwer WWW, podgląd kamer przez telefon komórkowy.
Dostęp do systemu może być realizowany z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, przy użyciu sieci lokalnej, Internetu, urządzeń mobilnych GSM i LTE. System obsługuje maksymalnie 16 stacji klienckich ale nieograniczoną ilość urządzeń mobilnych.

Przyjazny interfejs, łatwa instalacja i konfiguracja, obszerna instrukcja obsługi serwera i stacji klienckich sprawiają że oprogramowanie Digifort jest przyjaznym narzędziem z ogromną, zaawansowaną funkcjonalnością.
System Digifort pracuje w architekturze klient - serwer. Ilość kamer limitowana jest tylko posiadaną licencją. Oprogramowanie pracuje na Windowsie XP/2003/Vista/7 (32 i 64 bitowy) wykorzystując kompresje MPEG-4, MJPEG, Wavelet, H.263, H.264.
W Digifort Professional jest możliwość poszerzenia funkcjonalności o moduł Digifort Evidence K3030. Uzyskujemy wówczas możliwość tworzenia formularzy z opisem zdarzenia i reakcji na nie zarówno systemu jak i operatorów z automatycznie „dowiązanym” plikiem archiwalnego nagrania.
Zestawienia, statystyki i raporty mogą być przedstawione w formie różnego rodzaju wykresów (słupkowych, kołowych, liniowych). Użytkownik może w ciągu kilku sekund tworzyć wykresy pozwalające analizować duże zbiory zdarzeń, jak również szybko znajdować konkretne zdarzenia wraz z nagraniami i ze wszystkimi powiązanymi dokumentami. Tradycyjne systemy nie mają takiej funkcjonalności i wymagają poświęcenia dużo większej czasu na dotarcie do potrzebnych nagrań.
Za pomocą darmowego oprogramowania Digifort Moblie, wykorzystującym platformę Java, można oglądać obraz z kamer online (także sterować PTZ) i z archiwum na telefonie komórkowym, smartfonie, tablecie itp.
Do tej wersji można można dokupić dodatkowe moduły i urządzenia:
 • K3010 moduł obsługi urządzenia wejścia/wyjścia (I/O) plus wybrane moduły K3011, K3012, K3013, K3014, K3015, K3016, K3017
Urządzenia wejścia/wyjścia firmy Commbox
 • K3020 LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Oprogramowanie Digifort LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Okno modułu LPR
 • K3030 Evidence - zaawansowana ewidencja zdarzeń i reakcji na nie
Okno modułu Digifort Evidence
 • K3040 VCA - zaawansowana analiza obrazu
Okno modułu analizy obrazu
 • K3081 Pulpit sterowniczy
Pulpit sterowniczy
 • K3084 BioPass - identyfikator biometryczny Digifort
Czytnik linii papilarnych
 • K3090 Klucz sprzętowy USB
Klucz sprzętowy Digifort
Klucz sprzętowy
Najważniejsze cechy oprogramowania Digifort w wersji Professional:
wytłuszczono cechy pojawiające się od wersji Professional
 • praca w systemie klient/serwer
 • obsługa do 64 kamer 1400 modeli, 90 producentów
 • obsługa do 16 stacji klienckich
 • nielimitowana rozdzielczość kamer
 • zapis do 30 kl./s na kamerę
 • obsługuje kompresje: MPEG-4, MJPEG, Welvet, H.263, H.264
 • systemy operacyjne: Windows XP, 2003, Vista, 7
 • współpraca z:
  • modułem Evidence K3030
  • modułem LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych K3020
  • modułem VCA - zaawansowanej analizy obrazu K3040
  • pulpitem sterowniczym K3081
  • BioPass - identyfikatorem biometrycznymDigifort K3084
  • sześcioma urządzeniami wej/wyj (I/O) K3010
 • powiększenie cyfrowe w czasie odtwarzania dla czterech kamer
 • nagrywanie na serwerach sieciowych
 • priorytet uprawnień do sterowania PTZ
 • nieograniczona ilość presetów
 • wsparcie dla systemów alarmowych
 • korekcja parametrów wideo
 • reakcje na zdarzenia z wejść alarmowych
 • mapy synoptyczne
 • programowanie okresów aktywności wejść alarmowych i reakcji systemu
 • operacje uruchamiane czasowo
 • zdarzenia zaplanowane
 • wywoływanie kamer poprzez skrócone nazwy
 • tworzenie własnych szablonów wyświetlania obrazów
 • zmiana profilu kamery
 • obsługa 4 monitorów na każdym stanowisku
 • wyskakujące okna kamer po zdarzeniu
 • alarmy dźwiękowe
 • rejestracja na stacji klienckiej
 • programowanie nagrywania
 • patrolowanie
 • nagrywanie po zdarzeniu
 • wydruk obrazów przechwyconych w czasie odtwarzania z opisem
 • obsługa kamer PTZ
 • strefy prywatności
 • nagrywanie z detekcji ruchu
 • pre i postalarm
 • znak wodny
 • synchroniczne odtwarzanie
 • oś czasu w przeszukiwaniu archiwum
 • powiększenie cyfrowe
 • grupowa konfiguracja kamer
 • wizualizacja stanu serwera
 • kalkulator przestrzeni dyskowej
 • wbudowany webserwer
Widok okna aplikacji serwerowej
Funkcja Biopass
Obsługa zdarzeń alarmowych
Pojawiające się okienko w momencie wykrycia ruchu
Statystyki pracy serwera
System Digifort można wycenić korzystając z kalkulatora.
Dane techniczne
Cecha Professional
Architektura i główne cechy
Architektura systemu Klient/Serwer
Ilość kamer 8 do 64 (przez pakiety rozszerzające)
Zwiększenie liczby obsługiwanych kamer poprzez pakiety (Licencje) Tak (do 64)
Prędkość klatkowa podglądu i rejestracji do 30 kl/s na kamerę
Wsparcie dla kamer IP i wideoserwerów Tak
Wsparcie dla systemów alarmowych Tak
Liczba urządzeń alarmowych 6 (dokupienie licencji)
Wielozadaniowość Tak
Zdalny dostęp do serwerów Tak
Rodzaje kompresji obrazu  MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264
Wsparcie dla platform wieloprocesorowych/ wielordzeniowych Tak
Filtracja adresów IP Nie
Log serwera Tak
Log zdarzeń Tak
Wsparcie dla DNS Tak
System operacyjny Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7
Zaawansowany system uprawnień Tak
Rozbudowany zestaw funkcji dla użytkowników Tak
Limit połączeń z serwerem Nie
Zakres obsługiwanych rozdzielczości obrazu Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery)
Strefy prywatności Tak
Przeszukiwanie nagranego materiału przy użyciu osi czasowej Tak
Korekcja parametrów wideo i operacje na obrazie Tak
Profile użytkowników przy podglądzie na żywo Tak
Możliwość obsługi wielu użytkowników Tak (do 16 użytkow.)
Integracja z Digifort Evidence Tak
Reakcje na zdarzenia
Wejścia i wyjścia alarmowe Tak
Detekcja ruchu Tak
Błąd nagrywania Tak
Uszkodzenie kamery Tak
Operacje ręczne Tak
Operacje uwarunkowane czasowo Tak
Tworzenie list z adresami e-mail i numerami telefonów do powiadamiania o zdarzeniach Tak
Alerty wysyłane w formie wiadomości e-mail/SMS Tak
Dynamiczne okna z obrazami z kamer przyporządkowanych do określonych zdarzeń Tak
Alarmy dźwiękowe na stanowisku operatora Tak
Natychmiastowe komunikaty dla operatora Tak
Skierowanie kamer obrotowych na zaprogramowane pozycje PTZ Tak
Aktywacja wyjść alarmowych Tak
Zdarzenia zaplanowane Tak
Podgląd na żywo
Liczba jednocześnie obsługiwanych kamer 64
Skrótowe nazwy kamer Tak
Wiele różnych podziałów ekranu Tak
Automatyczne rozplanowanie okien z podglądem Tak
Praca wielomonitorowa Tak (cztery)
Podgląd obrazów z wielu serwerów Tak
Korekcja i dostosowanie obrazu Tak
Wykorzystanie serwera zapisu jako serwera pośredniczącego Tak
Bezpośrednia detekcja ruchu Tak
Bezpośrednie powiększenie cyfrowe Tak
Wywoływanie kamer poprzez skrócone nazwy Tak
Zrzuty ekranowe Tak
Szablony wyświetlania obrazów Tak (7 wbudowanych)
dodawanie własnych
Tworzenie nowych szablonów Tak
Sekwencyjne wyświetlanie obrazów Tak
Dwuliniowe filtrowanie tekstur Tak
Rejestracja obrazu na komputerze klienckim Tak
Zmiana profilu kamery Tak
Priorytet uprawnień do sterowania PTZ Tak
Zarządzanie
Konfiguracja systemu w czasie rzeczywistym Tak
Raportowanie operacji serwera poprzez e-maile Nie
Grupowa konfiguracja kamer Tak
Wizualizacja stanu serwera Tak
Kalkulator przestrzeni dyskowej Tak
Grupy użytkowników Tak
Funkcje programowalne
Programowanie nagrywania Tak
Programowanie okresów aktywności wejść alarmowych Tak
Programowanie okresów potencjalnych reakcji systemu Tak
Programowanie okresów transmisji Tak
Obsługa kamer PTZ
Obsługa kamer PTZ Tak
Pozycjonowanie jednym kliknięciem Tak
Sterowanie kamerami PTZ przy pomocy manipulatora typu joystick Tak
Sterowanie kamerami PTZ przy pomocy wirtualnego manipulatora Tak
Zaawansowane funkcje PTZ Tak
Obsługa analogowych kamer PTZ Tak
Menu OSD do obsługi kamer analogowych Tak
Zaimplementowane protokoły do obsługi kamer analogowych Tak
Patrolowanie Tak
Ustalone punkty do obserwacji (presety) Tak
Zaawansowane funkcje PTZ dostępne za pośrednictwem oprogramowania klienckiego Tak (ilość bez ograniczeń)
Rejestracja
Nagrywanie po detekcji ruchu Tak
Ustalenie obszarów detekcji ruchu Tak
Nagrywanie po wystąpieniu zdarzenia Tak
Nagrywanie przed alarmem i po alarmie Tak (do 60 sekund)
Cyfrowy certyfikat (znak wodny) Tak
Archiwizacja nagrań Nie
Wysoka wydajność systemu zapisu/odczytu Tak
Zarządzanie dyskami Tak
Alokacja przestrzeni dyskowej Tak
Nagrywanie na serwerach sieciowych Tak
Dzienny limit nagrań Bez limitu
Wskaźnik wykrycia ruchu Tak
Odtwarzanie, eksport, wyszukiwanie
Poszukiwanie nagrań wg daty i czasu Tak
Formaty eksportu plików wideo  DigiFort (Event CD), .avi
Zrzut ekranowy w czasie odtwarzania Tak
Harmonogramy odtwarzania Tak
Zaawansowane poszukiwanie nagrań po detekcji ruchu Tak
Powiększenie cyfrowe w czasie odtwarzania Tak (4 obrazy)
Eliminacja przeplotu w obrazie Nie
Wydruk obrazów przechwyconych w czasie odtwarzania (wraz z opisem) Tak
Synchroniczne odtwarzanie nagrań pochodzących z wielu kamer Bez limitu
Eksport plików zawierających synchroniczne nagrania z wielu kamer Tak
Serwer sieciowy
Wbudowany webserwer (serwer sieciowy) Tak
Zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych Nie
Tabela porównawcza dla wszystkich wersji programu Digifort oraz omówienie wymienionych w tabeli cech znajduje się tutaj.
System Digifort można wycenić korzystając z kalkulatora.
Darmowa 30-dniowa wersja próbna
Darmowa, 30 dniowa wersja oprogramowania pozwala na sprawdzenie możliwości oprogramowania bez konieczności kupowania.