Oprogramowanie Digifort Enterprise-Base 8 kamer (rozbudowa bez ograniczeń ilości kamer)

Kod towaru: K3004
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Oprogramowanie Digifort Enterprise-Base 8 kamer (rozbudowa bez ograniczeń ilości kamer)
Oprogramowanie Digifort Enterprise
Okno aplikacji klienckiej.
Digifort Enterprise to najwyższa wersja zawierająca wszystkie funkcje dostępne w Systemie Digifort. Oferuje kompleksowe zarządzanie nieograniczoną ilością kamer i urządzeń alarmowych. Jest idealna dla dużej firmy, miasta, lotniska któremu zależy na zmaksymalizowanej kontroli bezpieczeństwa przy zagwarantowanej wysokiej wydajności, niezawodności i skalowalności.

Digifort Explorer daje możliwość korzystania z 1400 różnych modeli kamer IP i wideo serwerów różnych producentów umożliwiając wybór sprzętu, który najlepiej spełnia potrzeby klienta.

Digifort Enterprise jest polecany dla średnich i dużych jednostek organizacyjnych, które wymagają nadzoru wykorzystującego znaczną ilość kamer i stanowisk kontroli przy użyciu zaawansowanych narzędzi i funkcji w najnowocześniejszych technologiach, przy współpracy z zewnętrznymi systemami: alarmu, kontroli dostępu i automatyki.

Oprócz funkcji dostępnych w innych wersjach oprogramowania, takich jak: serwer WWW, obsługa przez joystick, zaawansowane priorytety PTZ, mapy synoptyczne, podgląd kamer przez telefon komórkowy, itp., Digifort Enterprise ma możliwość integracji nieograniczonej liczby modułów alarmowych i automatyki a także nieograniczonej liczby kamer. Posiada funkcję filtrowania adresów IP, generowania raportów o stanie serwera, a nawet automatycznego tworzenie kopii zapasowych archiwów.

Funkcja IP Filter umożliwia administratorowi zdefiniowanie listy autoryzowanych i nieautoryzowanych adresów IP, również wg harmonogramu. Wszelkie nieautoryzowane próby dostępu będą więc blokowane zarówno z adresów zewnętrznych jak i wytypowanych wewnętrznych stacji roboczych.

Innym ważnym elementem, który oferuje Digifort Enterprise jest przekazywanie sprawozdań funkcjonowania serwera. Istnieje możliwość konfiguracji, częstotliwości raportowania, weryfikacji adresów mailowych adresatów. Sprawozdanie zawiera wykaz wszystkich działań przeprowadzonych w systemie przez użytkowników, jak i raport z wewnętrznego funkcjonowania serwera.
System Digifort pracuje w architekturze klient - serwer. Ilość kamer limitowana jest tylko ilością serwerów w sieci. Oprogramowanie pracuje na Windowsie XP/2003/Vista/7 (32 i 64 bitowy) wykorzystując kompresje MPEG-4, MJPEG, Wavelet, H.263, H.264.
Widok aplikacji serwera.
Za pomocą darmowego oprogramowania Digifort Moblie, wykorzystującym platformę Java, można oglądać obraz z kamer online (także sterować PTZ) i z archiwum.
Do tej wersji można można dokupić dodatkowe moduły i urządzenia:
 • K3010 moduł obsługi urządzenia wejścia/wyjścia (I/O) plus wybrane moduły K3011, K3012, K3013, K3014, K3015, K3016, K3017
 • K3020 LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
 • K3030 Evidence - zaawansowana ewidencja zdarzeń i reakcji na nie
 • K3040 VCA - zaawansowana analiza obrazu
 • K3081 Pulpit sterowniczy
 • K3084 BioPass - identyfikator biometryczny Digifort
 • K3090 Klucz sprzętowy USB
Najważniejsze cechy oprogramowania Digifort w wersji Enterprise:
wytłuszczono cechy pojawiające się od wersji Enterprise
 • praca w systemie klient/serwer
 • obsługa do kamer w nielimitowanej ilości, 1400 modeli, 90 producentów
 • obsługa nielimitowanej ilości stacji klienckich
 • obsługa nielimitowanej ilości urządzeń alarmowych
 • nielimitowana ilość monitorów na stacji klienckiej
 • powiększenie cyfrowe w czasie odtwarzania dla nielimitowanej ilości kamer czterech kamer
 • nielimitowana rozdzielczość kamer
 • zapis do 30 kl./s na kamerę
 • obsługuje kompresje: MPEG-4, MJPEG, Welvet, H.263, H.264
 • systemy operacyjne: Windows XP, 2003, Vista, 7
 • współpraca z:
  • modułem Evidence K3030
  • modułem LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych K3020
  • modułem VCA - zaawansowanej analizy obrazu K3040
  • pulpitem sterowniczym K3081
  • BioPass - identyfikatorem biometrycznymDigifort K3084
  • nielimitowaną ilością urządzeń wej/wyj (I/O) K3010
 • eliminacja przeplotu w obrazie
 • filtracja adresów IP
 • archiwizacja nagrań
 • raportowanie operacji serwera poprzez e-maile
 • zamieszczanie zdjęć na stronach www
 • nagrywanie na serwerach sieciowych
 • priorytet uprawnień do sterowania PTZ
 • nieograniczona ilość presetów
 • wsparcie dla systemów alarmowych
 • korekcja parametrów wideo
 • reakcje na zdarzenia z wejść alarmowych
 • mapy synoptyczne
 • programowanie okresów aktywności wejść alarmowych i reakcji systemu
 • operacje uruchamiane czasowo
 • zdarzenia zaplanowane
 • wywoływanie kamer poprzez skrócone nazwy
 • tworzenie własnych szablonów wyświetlania obrazów
 • zmiana profilu kamery
 • wyskakujące okna kamer po zdarzeniu
 • alarmy dźwiękowe
 • rejestracja na stacji klienckiej
 • programowanie nagrywania
 • patrolowanie
 • nagrywanie po zdarzeniu
 • wydruk obrazów przechwyconych w czasie odtwarzania z opisem
 • obsługa kamer PTZ
 • strefy prywatności
 • nagrywanie z detekcji ruchu
 • pre i postalarm
 • znak wodny
 • synchroniczne odtwarzanie
 • oś czasu w przeszukiwaniu archiwum
 • powiększenie cyfrowe
 • grupowa konfiguracja kamer
 • wizualizacja stanu serwera
 • kalkulator przestrzeni dyskowej
 • wbudowany webserwer
Dane techniczne
Cecha Explorer
Architektura i główne cechy
Architektura systemu Klient/Serwer
Ilość kamer  nielimitowana (przez pakiety rozszerzające)
Zwiększenie liczby obsługiwanych kamer poprzez pakiety (Licencje) Tak (nielimitowana)
Prędkość klatkowa podglądu i rejestracji do 30 kl/s na kamerę
Wsparcie dla kamer IP i wideoserwerów Tak
Wsparcie dla systemów alarmowych Tak
Liczba urządzeń alarmowych ilość nielimitowana
Wielozadaniowość Tak
Zdalny dostęp do serwerów Tak
Rodzaje kompresji obrazu  MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264
Wsparcie dla platform wieloprocesorowych/ wielordzeniowych Tak
Filtracja adresów IP Tak
Log serwera Tak
Log zdarzeń Tak
Wsparcie dla DNS Tak
System operacyjny Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7
Zaawansowany system uprawnień Tak
Rozbudowany zestaw funkcji dla użytkowników Tak
Limit połączeń z serwerem Nie
Zakres obsługiwanych rozdzielczości obrazu Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery)
Strefy prywatności Tak
Przeszukiwanie nagranego materiału przy użyciu osi czasowej Tak
Korekcja parametrów wideo i operacje na obrazie Tak
Profile użytkowników przy podglądzie na żywo Tak
Możliwość obsługi wielu użytkowników Tak (ilość nielimitowana)
Integracja z Digifort Evidence Tak
Reakcje na zdarzenia
Wejścia i wyjścia alarmowe Tak
Detekcja ruchu Tak
Błąd nagrywania Tak
Uszkodzenie kamery Tak
Operacje ręczne Tak
Operacje uwarunkowane czasowo Tak
Tworzenie list z adresami e-mail i numerami telefonów do powiadamiania o zdarzeniach Tak
Alerty wysyłane w formie wiadomości e-mail/SMS Tak
Dynamiczne okna z obrazami z kamer przyporządkowanych do określonych zdarzeń Tak
Alarmy dźwiękowe na stanowisku operatora Tak
Natychmiastowe komunikaty dla operatora Tak
Skierowanie kamer obrotowych na zaprogramowane pozycje PTZ Tak
Aktywacja wyjść alarmowych Tak
Zdarzenia zaplanowane Tak
Podgląd na żywo
Liczba jednocześnie obsługiwanych kamer bez limitu
Skrótowe nazwy kamer Tak
Wiele różnych podziałów ekranu Tak
Automatyczne rozplanowanie okien z podglądem Tak
Praca wielomonitorowa Tak (dwa)
Podgląd obrazów z wielu serwerów Tak
Korekcja i dostosowanie obrazu Tak
Wykorzystanie serwera zapisu jako serwera pośredniczącego Tak
Bezpośrednia detekcja ruchu Tak
Bezpośrednie powiększenie cyfrowe Tak
Wywoływanie kamer poprzez skrócone nazwy Tak
Zrzuty ekranowe Tak
Szablony wyświetlania obrazów

Tak (7 wbudowanych)
dodawanie własnych

Tworzenie nowych szablonów Tak
Sekwencyjne wyświetlanie obrazów Tak
Dwuliniowe filtrowanie tekstur Tak
Rejestracja obrazu na komputerze klienckim Tak
Zmiana profilu kamery Tak
Priorytet uprawnień do sterowania PTZ Tak
Zarządzanie
Konfiguracja systemu w czasie rzeczywistym Tak
Raportowanie operacji serwera poprzez e-maile Tak
Grupowa konfiguracja kamer Tak
Wizualizacja stanu serwera Tak
Kalkulator przestrzeni dyskowej Tak
Grupy użytkowników Tak
Funkcje programowalne
Programowanie nagrywania Tak
Programowanie okresów aktywności wejść alarmowych Tak
Programowanie okresów potencjalnych reakcji systemu Tak
Programowanie okresów transmisji Tak
Obsługa kamer PTZ
Obsługa kamer PTZ Tak
Pozycjonowanie jednym kliknięciem Tak
Sterowanie kamerami PTZ przy pomocy manipulatora typu joystick Tak
Sterowanie kamerami PTZ przy pomocy wirtualnego manipulatora Tak
Zaawansowane funkcje PTZ Tak
Obsługa analogowych kamer PTZ Tak
Menu OSD do obsługi kamer analogowych Tak
Zaimplementowane protokoły do obsługi kamer analogowych Tak
Patrolowanie Tak
Ustalone punkty do obserwacji (presety) Tak  (ilość bez ograniczeń)
Zaawansowane funkcje PTZ dostępne za pośrednictwem oprogramowania klienckiego Tak
Rejestracja
Nagrywanie po detekcji ruchu Tak
Ustalenie obszarów detekcji ruchu Tak
Nagrywanie po wystąpieniu zdarzenia Tak
Nagrywanie przed alarmem i po alarmie Tak (do 60 sekund)
Cyfrowy certyfikat (znak wodny) Tak
Archiwizacja nagrań Tak
Wysoka wydajność systemu zapisu/odczytu Tak
Zarządzanie dyskami Tak
Alokacja przestrzeni dyskowej Tak
Nagrywanie na serwerach sieciowych Tak
Dzienny limit nagrań Bez limitu
Wskaźnik wykrycia ruchu Tak
Odtwarzanie, eksport, wyszukiwanie
Poszukiwanie nagrań wg daty i czasu Tak
Formaty eksportu plików wideo  DigiFort (Event CD), .avi
Zrzut ekranowy w czasie odtwarzania Tak
Harmonogramy odtwarzania Tak
Zaawansowane poszukiwanie nagrań po detekcji ruchu Tak
Powiększenie cyfrowe w czasie odtwarzania Tak
Eliminacja przeplotu w obrazie Tak
Wydruk obrazów przechwyconych w czasie odtwarzania (wraz z opisem) Tak
Synchroniczne odtwarzanie nagrań pochodzących z wielu kamer Bez limitu
Eksport plików zawierających synchroniczne nagrania z wielu kamer Tak
Serwer sieciowy
Wbudowany webserwer (serwer sieciowy) Tak
Zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych Tak
Tabela porównawcza dla wszystkich wersji programu Digifort oraz omówienie wymienionych w tabeli cech znajduje się tutaj.
System Digifort można wycenić korzystając z kalkulatora.
Darmowa 30-dniowa wersja próbna
Darmowa, 30 dniowa wersja oprogramowania pozwala na sprawdzenie możliwości oprogramowania bez konieczności kupowania.