Monitoring Myślenic

Morderstwo sprzed roku dokonane na właścicielu kantoru i jego synu wstrząsnęło mieszkańcami Myślenic. Kilka dni po napadzie mieszkańcy zorganizowali marsz milczenia, w proteście przeciwko bezsensownej śmierci. Burmistrz Myślenic wyznaczył nagrodę 100 tysięcy złotych za pomoc w schwytaniu sprawców morderstwa, dołożyli się właściciele kantorów, a także mieszkańcy. W sumie udało się zgromadzić kwotę 175 tysięcy złotych. Decyzja o budowie monitoringu zapadła po tym, jak policja schwytała sprawców morderstwa i jednocześnie zrzekła się przyjęcia nagrody, w związku z tym pieniądze na ten cel przeznaczono na częściowe sfinansowanie systemu monitoringu.
19 stycznia 2008 roku, o godzinie 12 nastąpiło uroczyste otwarcie i prezentacja Centrum Dozoru Wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Myśleniach. Przecięcia wstęgi i otwarcia Centrum Monitoringu dokonali wspólnie: Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej, mł. insp. Zbigniew Filiczak, komendant powiatowy Policji, mł. insp. Andrzej Rokita, małopolski komendant wojewódzki Policji, Maciej Ostrowski, burmistrz Myślenic oraz gen. Tadeusz Budzik, komendant główny Policji.
Jak zbudowany jest system monitoringu?

System monitoringu miejskiego został oparty na najnowocześniejszej cyfrowej technologii IP. W mieście zainstalowano 14 kamer połączonych drogą radiową, za pomocą punktów dostępowych pracujących w paśmie 5 GHz. Utworzono specjalną magistralę radiową pomiędzy Komendą Straży Miejskiej, a Komendą Policji, w celu zapewnienia pełnej obsługi stanowisk dozoru. Do niej dociera sygnał z kamer rozmieszczonych na terenie miasta.
Technologia IP zapewnia swobodę rozmieszczania zespołów kamerowych bez konieczności budowy linii przewodowych. Pomimo dużych odległości między skrajnymi punktami systemu, opóźnienia związane z transmisją są rzędu milisekund. Umożliwia to płynne i dokładne sterowanie kamerami obrotowymi. Technologia IP zapewnia bardzo wysoką jakość przesyłanego obrazu oraz umożliwia pełne sterowanie wszystkimi kamerami. W budynku Straży Miejskiej został zainstalowany specjalny serwer o pojemności dysków 4 terabajty, co zapewnia zapis obrazu z kamer i archiwizowanie przez 21 dni. Cały system radiowy zabezpieczony jest przez szyfrowanie i hasła dostępu. Wszystkie anteny ustawione są w układzie punkt-punkt, co dodatkowo ogranicza dostęp z zewnątrz urządzeń nie związanych z systemem.
Schemat ideowy monitoringu w Myślenicach
Legenda:
KSM - Komenda Straży Miejskiej
BL1 - Blok Mieszkalny - punkt retransmisyjny
KPP - Komenda Powiatowa Policji
Jakiego sprzętu użyto do budowy systemu?

System składa się z: dziesięciu kamer szybkoobrotowych ACTi CAM- 6621 K1215, jednej kamery obrotowej MPEG-4 dzień/noc EyeView IPS-200, jednej kamery szybkoobrotowej analogowej EyeView dzień/noc TPOWER-S2 M1222 z serwerem wideo ACTi SED-2140T K2114 i dwóch kamer stacjonarnych ACTi CAM-5320 dzień/noc MPEG-4 K1115. Kamery pracują w systemie dzień-noc, dzięki czemu mogą z powodzeniem funkcjonować nawet przy niewielkim oświetleniu.
Kamery szybkoobrotowe firmy ACTI posiadają wiele użytecznych funkcji, takich jak zoom optyczny 23x, cyfrowy 12x, co umożliwia np. z odległości ok. 70 metrów odczytanie tablic rejestracyjnych samochodu, posiadają mechaniczny filtr IR, który przy zbyt małym oświetleniu powoduje przełączenie kamery w tryb czarno-biały oraz bardzo wysoką dynamikę umożliwiającą skierowanie kamery w kierunku silnego źródła światła, np. słońca.
Kamera szybkoobrotowa IP ACTi CAM-6621 MPEG-4 - WYPRZEDAŻ
Kamera szybkoobrotowa IP ACTi CAM-6621 MPEG-4 K1215
Kamera szybkoobrotowa dzień/noc TPOWER-S2
Kamera szybkoobrotowa dzień/noc TPOWER-S2 M1222
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Serwer wideo SED-2140T ACTiK2114
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Kamera IP ACTi CAM-5320 Dzień/Noc MPEG-4K1115
Czy wystąpiły jakieś trudności podczas instalacji?

Wystąpił problem z budową radiolinii, ze względu na usytuowanie budynków, które uniemożliwiało łączność radiowa pomiędzy nimi. Problem ten został rozwiązany poprzez budowę specjalnej magistrali radiowej, której przebieg wyeliminował problem i która dodatkowo umożliwiła zwiększenie wydajności radiowej oraz ułatwienie w przyszłości dalszej rozbudowy monitoringu miasta.
Obecnie jakie miejsca są monitorowane?

Kamery wiszą na Rynku i na skrzyżowaniach głównych ulic. Obserwowane są osoby budzące podejrzenia. Osoby nie łamiące prawa nie powinny odczuwać ich obecności. W przyszłości system ma być rozbudowany o kolejne kamery.
Gdzie znajduje się Centrum Monitoringu?

Główne centrum monitoringu znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji i jest wyposażone w trzy monitory LCD 22”. Dodatkowe dwa monitory znajdują się w dyżurce KPP i biurze Straży Miejskiej. Wszystkie trzy punkty mają możliwość pełnej obsługi.
Urządzenia posiadają atesty i homologacje. Pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni w Akademii Monitoringu Wizyjnego w Komendzie Straży Miejskiej w Krakowie.
Jakie są pozytywne skutki objęcia miasta systemem monitoringu?

Dzięki monitoringowi Policja i Straż Miejska może trafniej rozpoznawać zaistniałe incydenty szybciej je lokalizować oraz błyskawicznie interweniować. Mieszkańcy czują się bezpieczniej, zmniejszyły się akty chuligaństwa i wandalizmu.
Ważne jest również, że pole widzenia kamer jest ograniczone strefami prywatności, co uniemożliwia "zaglądanie" w okna mieszkańców. System zezwala na śledzenie tego, co dzieje się przy wejściach do sklepów, banków i instytucji, ale zarazem chroni mieszkańców przed naruszeniem ich prywatności.
Przetarg na budowę monitoringu miejskiego został rozstrzygnięty w listopadzie 2007 roku. Mieszkańcy powątpiewali, wyrażając to na miejskim forum, czy inwestycję uda sie skończyć w 2008 roku.
Dzięki dobrej współpracy inwestora, Policji i firmy instalatorskiej, Myślenice od 19 stycznia 2008 roku są pod okiem prawa.

Instalację wykonała firma Arndex z Myślenic, sprzęt dostarczyła firma DIPOL z Krakowa.
Galeria zdjęć:
Centrum monitoringu
Uroczystość otwarcia Centrum Dozoru Wizyjnego
w Myślenicach, 19.01.2008 r.
Kamery w mieście wzbudziły powszechne zainteresowanie
Kamera w centrum miasta
Tablice przy wjeździe do Myślenic,
informujące o objęciu miasta systemem monitoringu wizyjnego