Konfiguracja routera z modemem ADSL pod usługę Neostrada+

Łukasz Sawicki
Jednym z najczęściej stosowanych obecnie rozwiązań korzystania z Internetu przez użytkowników domowych, jest bezpośrednie podłączenie do asymetrycznych linii zwanych ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line- ang. asymetryczna cyfrowa linia abonencka). Aby podzielić łącze doprowadzane w taki sposób, potrzebny jest router zintegrowany z modemem ADSL, który jest podłączany bezpośrednio do linii telefonicznej przez złącze RJ-11. Zawierając umowę z usługodawcą można otrzymać podstawowy modem, lub router na dzierżawę. Najczęściej pełni on tylko funkcję połączenia pomiędzy linią telefoniczną a jednym komputerem, który jako jedyny będzie miał możliwość korzystania z usługi. Najlepiej jednak zaopatrzyć się w swój własny router, co jest jednym z lepszych rozwiązań. Ponieważ dzięki temu jest możliwość podłączenia większej ilości komputerów domowych, lub opcjonalnie wykorzystać do komunikacji łączność bezprzewodową. Można zakupić na własność bardziej funkcjonalne i niezawodne urządzenie spełniające wiele funkcji równocześnie.
Bezprzewodowy router/modem TD-W9970 TP-Link VDSL/ADSL z portem USB, standard N, 300Mb/sKarta 802.11n TP-Link USB TL-WN722N, 150Mb/s
Schemat przedstawiający typową instalację w domu jednorodzinnym.

Annex A czy B? - Obecnie na polskim rynku jest bardzo szeroki wybór ofert związanych z usługą dostępu do internetu. Przed podpisaniem umowy warto zaczerpnąć wiedzy, odnośnie podstawowych parametrów połączenia oferowanego przez usługodawcę. Istnieje bowiem różnica pomiędzy sposobami doprowadzenia sygnału do naszego mieszkania. Przed zakupem urządzenia należy bowiem wiedzieć, czy podłączenie odbędzie się za pomocą linii cyfrowej czy analogowej. Jeżeli jest to zwykła, analogowa linia telefoniczna (NEO+), należy się zaopatrzyć w router pracujący w Annex-ie A. Do tego celu z powodzeniem można użyć urządzeń TP-Link-a TD-8840 N2905 lub TD-W8910G N2901 zintegrowanego z Access Pointem. Natomiast jeżeli jest to bezpośrednie podpięcie do takich operatorów jak Netia czy Dialog (NET24, DialNet), którzy wykorzystują do połączenia linie cyfrowe ISDN, należy użyć routera pracującego w Annex-ie B. Model TD-8840B N2906 jest właśnie przygotowany do pracy z takimi liniami cyfrowymi.
Konfiguracja usługi przedstawiona jest na urządzeniu
TP-Link TD-W8910G
Urządzenie TP-Link TD-W8910G jest przeznaczone do usługi typu Neostrada+ i jej pochodnych
W celu rozpoczęcia konfiguracji należy podłączyć komputer za pomocą przewodu LAN do wolnego portu w routerze. Proces konfiguracji można również przeprowadzić za pomocą łączności bezprzewodowej, lecz wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania podczas restartowania urządzenia. Karta sieciowa powinna być skonfigurowana w takiej samej adresacji sieci, w jakiej jest domyślnie ustawiony router.
Możemy zrobić to w następujący sposób:
 • Należy wejść w Start >> Ustawienia >> Połączenia sieciowe >> Właściwości >> Protokół TCP/IP >> Właściwości (w przypadku klasycznego menu START w Windowsie),
 • ustawić kartę sieciową na automatyczne otrzymywanie adresacji IP (adresy zostaną przydzielone przez serwer DHCP na routerze),
 • jeżeli jednak kata sieciowa nie otrzymała adresacji IP automatycznie, w celu konfiguracji należy ręcznie wpisać stały adres IP dla komputera z puli od 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 (po konfiguracji routera zaleca się powrócić do automatycznego pobierania adresacji).
Przykład skonfigurowania połączenia TCP/IP na stały adres IP. Należy tak postąpić, w przypadku braku automatycznego otrzymania adresów. W początkowej fazie nie ma potrzeby wpisywania bramy domyślnej ani serwerów DNS.
Po otrzymaniu adresów bądź ich własnoręcznym wpisaniu, korzystając z przeglądarki internetowej można wpisać adres IP (domyślny to 192.168.1.1). Po zalogowaniu (hasła są w instrukcji urządzenia) można rozpocząć konfigurację ustawień routera.
Okienko logowania do urządzenia.
Działanie usługi możliwe jest jedynie przy prawidłowej konfiguracji wszystkich parametrów, przedstawionych w poniższej tabeli. Dla każdego operatora są inne ustawienia, dlatego więc korzystając z usług innej firmy nie uwzględnionej w tabeli, należy poprosić o parametry konfiguracyjne. Najprościej jest wybrać kreator konfiguracji, który kieruje krok po kroku po najważniejszych ustawieniach. W tym celu należy wybrać zakładkę "Quick Setup".
Parametry usługi ADSL Annex A
linie Telekomunikacji Polskiej

Operator

Usługa

Enkapsulacja

VPI

VCI

Multiplexing

TPSA

Neostrada

PPPoA

0

35

VC/MUX

GTS Energis

Multimo

PPPoE

0

35

LLC

Netia

Net24

PPPoA

0

35

VC/MUX

Dialog

DialNet

PPPoE

0

35

LLC

Tele2

Tele2

PPPoE

0

35

LLC

Parametry potrzebne do poprawnego ustawienia usługi popularnych operatorów Annex A.
Parametry usługi ADSL Annex B
linie operatorów Dialog oraz Netia

Operator

Usługa

Enkapsulacja

VPI

VCI

Multiplexing

Netia

Net24

RFC2516 PPPoE

8

35

LLC

Dialog

DialNet

RFC1483 Bridge

1

32

LLC

Parametry potrzebne do poprawnego ustawienia usługi popularnych operatorów na Annex B.
Na początku konfiguracji należy ustawić odpowiednie parametry VPI/VCI. Odpowiadają one za identyfikację połączenia oraz kanału. Dla usługi Neostrada+ jest to odpowiednio 0/35 (czyli takie, jakie są domyślnie ustawione). Po ich ustawieniu należy wcisnąć Next, w celu ustawiania dalszych parametrów.
Okno ustawień parametrów ATM, jakimi są VPI oraz VCI.
Po ustawieniach odpowiedzialnych za identyfikację, następnym krokiem jest skonfigurowanie typu połączenia. Sugerując się danymi z wcześniejszej tabeli, dla usługi Neostrada+ należy wybrać PPPoA, oraz VC/MUX.
Okno wyboru typu połączenia.
Po wyborze typu połączenia, kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Będąc nowym klientem, należy wpisać domyślną nazwę użytkownika oraz hasło, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. Umożliwiają one bowiem rejestrację usługi po zakończeniu procesu konfiguracji routera, podczas której generowane jest unikalne hasło oraz nazwa użytkownika. Taki schemat jest w usłudze Neostrada+. Niekiedy login oraz hasło może być dostarczane podczas podpisywania umowy, lecz jest to zależne od operatora. Powinien znajdować się również przewodnik, informujący o sposobie dokonania rejestracji oraz uruchomieniu usługi. Jednak w większości przypadkach po zakończeniu procesu konfiguracji należy połączyć się ze specjalną stroną www (tylko ona jest udostępniona do połączenia), i postępować zgodnie z instrukcjami pokazującymi się na ekranie. Więcej o rejestracji w dalszej części poradnika.
Nazwa użytkownika oraz hasło potrzebne do pierwszego połączenia oraz rejestracji

Operator

Usługa

Nazwa użytkownika

Hasło

TPSA

Neostrada

rejestracja@neostrada.pl

rejestracja

GTS Energis

Multimo

start@gtsenergis.pl

start

Netia

Net24

Internet

Internet

Dialog

DialNet

bd

bd

Tele2

Tele2

bd

bd

Nazwa użytkownika oraz hasło wykorzystywane do pierwszego połączenia, w celu dokonania rejestracji.
bd- brak danych
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • PPP Username - Nazwa użytkownika PPP
 • PPP Password - Hasło użytkownika PPP
 • Authentication Method - Metoda identyfikacji. Powinna zostać domyślnie ustawiona na AUTO
 • MTU - Parametr konfigurowany w zależności od providera. Domyślne powinno być ustawione 1492
 • Dial on demand - funkcja powinna być wyłączona.
Okno ustawień logowania do sieci (nazwa użytkownika, hasło).
Następnym krokiem jest ustalenie nazwy serwisu oraz wyłączenie funkcji Multicast, która domyślnie jest włączona. Najlepszym wyborem jest zostawienie pozostałej konfiguracji tego okna bez zmian, ponieważ ingerencja w parametr WAN Service może spowodować, że nie będzie możliwości korzystania z Internetu.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Enable IGMP Multicast - Włączenie funkcji IGMP Multicast (zaleca się jej wyłączenie)
 • Enable WAN Service - Włączenie portu WAN
 • Service Name - Nazwa serwisu (można zostawić domyślą)
Okno ustawień portu WAN.
W następnej kolejności jest konfiguracja parametrów sieci LAN. W tym oknie można zmienić domyślny adres IP urządzenia (które w następstwie jest domyślną bramą lokalną w naszej sieci), oraz maskę podsieci. Można tutaj również włączyć/wyłączyć serwer DHCP. W przypadku włączonego serwera DHCP, lokalne komputery powinny być ustawione na automatycznie otrzymywanie adresacji. Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie, ponieważ urządzenie automatycznie przydziela użytkownikowi takie parametry jak: adres IP, maska podsieci, brama domyślna, serwery DNS.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • IP Adress - Adres IP
 • Subnet Mask - Maska Podsieci
 • Disable DHCP Server - Wyłączony serwer DHCP
 • Enable DHCP Server - Włączony serwer DHCP
 • Start IP Address - Początek adresacji IP
 • End IP Address - Koniec adresacji IP
 • Leased Time (hour) - Czas dzierżawienia adresu IP w godzinach
 • Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface - Konfiguracja drugiego adresu IP oraz maski podsieci dla interfejsu LAN
Ustawienia adresu IP oraz maski podsieci urządzenia oraz parametrów serwera DHCP.
Ostatnim krokiem jest ustawienie podstawowych parametrów interfejsu WLAN. Odznaczenie funkcji Enable Wireless spowoduje, że nie będzie możliwości łączenia się do urządzenia bezprzewodowo, ponieważ interfejs bezprzewodowy będzie nieaktywny. W okienku SSID można ustawić nazwę rozgłoszeniową sieci bezprzewodowej.
Kiedy jest planowane korzystanie z Access Pointa należy pamiętać, aby:
 • wybrać odpowiedni kanał pracy (można go zmienić po zakończeniu kreatora w zakładce Wireless >> Basic),
 • ustawić identyfikator SSID,
 • wybrać odpowiedni rejon pracy urządzenia (można go wybrać po zakończeniu kreatora w zakładce Wireless >> Basic),
 • ustawić szyfrowanie transmisji i przydzielić klucze szyfrujące (można to ustawić po zakończeniu kreatora w zakładce Wireless >> Security).
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Enable Wireless - Włączenie interfejsu bezprzewodowego
 • SSID - Identyfikator Sieci. Maksymalna ilość znaków to 32
Konfiguracja podstawowych parametrów Access Pointa.
Po dokonaniu podstawowej konfiguracji za pomocą Quick Setup przed ostateczną akceptacją pojawia się tabelka, w której wyszczególnione są najważniejsze parametry połączenia WAN. Jeżeli wszystkie ustawienia zgadzają się z naszym providerem, należy kliknąć na przycisk Save/Reboot. Po wykonaniu tej czynności, przeprowadzona konfiguracja zostaje wpisana do nieulotnej pamięci urządzenia. W następnej kolejności sprzęt ponownie się uruchomia, w celu wykorzystywania nowych parametrów konfiguracji.
Tabela pokazująca najważniejsze wprowadzone parametry.
Gratulacje, właśnie została skończona podstawowa konfiguracja routera.
Podczas ponownego uruchamiania się urządzenia dioda sygnalizacyjna ADSL powinna zacząć mrugać, co jest efektem nawiązywania synchronizacji z linią. W zakładce Device Info jest możliwość podglądu w aktualny status pracy urządzenia. Przy poprawnym podłączeniu routera tabelka zostaje uzupełniona w informacje o prędkości naszego połączenia (Line Rate- Upstream/ Line Rate- Downstream). Podczas połączenia oraz synchronizacji następuje identyfikacja urządzenia jako użytkownika, który w następstwie otrzymuje zewnętrzną adresację IP (brama domyślna, serwer DNS itd.). Cały proces synchronizacji oraz identyfikacji użytkownika może potrwać nawet do 2 minut. Czas ten jest zależny w większości przypadkach od odległości jednostki abonenckiej od centrali telefonicznej.
Podgląd statusu urządzenia.
W każdej chwili można zmienić adres IP urządzenia, który wcześniej został ustalony. Aby tego dokonać, należy wejść do zakładki Advanced Setup >> LAN. Tutaj można również zmienić parametry serwera DHCP.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • IP Adress - Adres IP
 • Subnet Mask - Maska Podsieci
 • Enable UPnP - Włączenie funkcji UPnP (Universal Plug-and-Play)
 • Enable IGMP Snooping - Włączenie funkcji IGMP Snooping ( filtracja pakietów multicast)
  • Standard Mode - Tryb standardowy
  • Blocking Mode - Tryb blokujący
 • Disable DHCP Server - Wyłączony serwer DHCP
 • Enable DHCP Server - Włączony serwer DHCP
 • Start IP Address - Początek adresacji IP
 • End IP Address - Koniec adresacji IP
 • Leased Time (hour) - Czas dzierżawienia adresu IP w godzinach
 • Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface - Konfiguracja drugiego adresu IP oraz maski podsieci dla interfejsu LAN
Ustawienia adresu IP oraz maski podsieci urządzenia oraz parametrów serwera DHCP.
Jeżeli zaistnieje potrzeba modyfikacji ustawień Access Pointa, należy skierować się do zakładki Wireless. Na poniższym zrzucie, przedstawiona jest domyślna konfiguracja Access Pointa. Standardowo urządzenie jest ustawione na pracę w regionie Stanów Zjednoczonych. Należy go zmienić na polski wyszukując, i zaznaczając POLAND.
W zakładce Wireless >> Basic można:
 • Włączyć/wyłączyć interfejs bezprzewodowy
 • Włączyć/wyłączyć rozgłaszanie identyfikatora sieci
 • Zmienić nazwę identyfikatora sieci
 • Wybrać odpowiedni region pracy urządzenia
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Enable Wireless - Włączenie interfejsu bezprzewodowego
 • Enable SSID Broadcast - Włączony identyfikator sieci
 • SSID - Identyfikator Sieci. Maksymalna ilość znaków to 32
 • Region - Tutaj należy wybrać odpowiedni region pracy, czyli POLAND
Zakładka podstawowych ustawień Access Pointa.
Należy zawsze pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rejonu pracy urządzenia.
Wybór rejonu pracy urządzenia. Zakładka podstawowych ustawień Access Pointa.
W zakładce Wireless >> Advanced można:
 • Zmienić tryb pracy Access Pointa
 • Zmienić kanał pracy Access Pointa
 • Włączyć QoS dla interfejsu WLAN
 • Zmienić zaawansowane parametry Access Pointa. Niewielkie zmiany dozwolone są w przypadku wykrycia niezgodności w przesyłaniu danych.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Mode - Tryb
  • 11Mbps (802.11b)
  • 54Mbps (802.11g)
 • Channel - Kanał. Do wyboru 13 kanałów
 • Fragmentation Threshold - Próg fragmentacji. Określa on, kiedy pakiety będą fragmentowane. Przy ustawieniu 2346 bajtów, pakiety dłuższe będą dzielone przed transmisją.
 • RTS Threshold - Wartość domyślna 2347 powinna pozostać niezmieniona. Niewielkie zmiany dozwolone są w przypadku wykrycia niezgodności w przesyłaniu danych.
 • DTIM Interval - Czas, w którym pakiety DTIM będą rozsyłane do komputerów klienckich, informując o pojawieniu się danych, które będą do nich przesłane.
 • Beacon Interval - Pakiety wysyłane przez Access Point w celu synchronizacji sieci.
 • Enable QoS - Włączenie obsługi QoS na interfejsie WLAN
Zakładka zaawansowanych ustawień Access Pointa.
W celu zabezpieczenia sieci WiFi należy ustawić szyfrowanie transmisji i przydzielić klucze szyfrujące. Domyślnie zabezpieczenie sieci bezprzewodowej jest wyłączone. Konfiguracja jest możliwa w zakładce Wireless >> Security.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Network Authentication - Rodzaj zabezpieczenia:
  • Open - Sieć WLAN otwarta
  • Shared
  • WPA
  • WPA-PSK
  • WPA2
  • WPA2-PSK
  • Mixed WPA2/WPA
  • Mixed WPA2/WPA-PSK
 • WEP Encryption:
  • Disabled - Szyfrowanie WEP wyłączone
  • Enabled - Szyfrowanie WEP włączone
Zakładka bezpieczeństwa sieci WLAN. Domyślnie zabezpieczenie sieci bezprzewodowej jest wyłączone. Informuje nas o tym ustawiona identyfikacja na "Open", oraz wyłączone szyfrowanie WEP- "Disable".
Obecnie jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia dla domowych sieci WLAN jest szyfrowanie WPA2-PSK. Poniżej przestawiony jest przykład włączonego oraz ustawionego szyfrowania WPA2-PSK. Wciśnięcie znajdującego się obok wprowadzonego klucza odsyłacza Click here to display spowoduje otwarcie nowego okna, w którym będzie wyświetlony aktualny klucz. Będzie on widoczny dopiero po zaakceptowaniu ustawień (wciśnięcie przycisku Save/Apply).
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Network Authentication - Rodzaj zabezpieczenia
 • WPA-Pre-Shared Key - Hasło PSK. Minimalna ilość znaków to 8, natomiast maksymalna to 63.
 • WPA Group Rekey Interval - Okres odświeżania grupy klucza
 • WPA Encryption - Opcja zabezpieczenia
Przykład włączonego szyfrowania WPA2-PSK.
Należy koniecznie zmienić domyślne hasła routera w zakładce Management >> Access Control >> Password. W Internecie działają programy, które automatycznie, przy użyciu haseł domyślnych, starają się zalogować do tego typu urządzeń.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Old Password - Stare hasło
 • New Password - Nowe hasło
 • Confirm Password - Potwierdzenie nowego hasła
W tej zakładce można zmienić domyślne hasło dostępowe do urządzenia.
Po zakończonym procesie konfiguracji wszystkich ustawień urządzenia warto zrobić zrzut ustawień, w celu odtworzenia ich w przypadku przypadkowego zresetowania urządzenia itp.
W zakładce Managment >> Settings >> Backup można zrobić zrzut aktualnych ustawień na dysk twardy.
W tej zakładce można zrobić zrzut ustawień urządzenia.

W zakładce Managment >> Settings >> Update można wgrać wcześniej zrobiony zrzut ustawień.
W tej zakładce można wczytać do urządzenia wcześniej zrobiony plik z naszymi ustawieniami.
W zakładce Managment >> Settings >> Restore Default można przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

UWAGA! TA OPCJA SPOWODUJE NIEODWRACALNE SKASOWANE WSZYSTKICH WPROWADZONYCH PARAMETRÓW DO URZĄDZENIA
W tej zakładce można przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.