Instalacje wykorzystujące przemianę w zakresie pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Elewacje bez "talerzy" - idealne rozwiązanie dla osiedli i bloków. Elewacja bez anten satelitarnych, to marzenie każdego administratora, dostęp do dużej ilości programów, w tym kodowanych, to marzenie mieszkańca. Oba żądania są trudne do pogodzenie, zwłaszcza jeśli w budynku jest już wykonane okablowanie. Optymalnym rozwiązaniem jest przemiana IF/IF - jej najważniejsze cechy to:
 • rozprowadzanie sygnałów satelitarnych w zakresie SAT–IF (950-2150 MHz),
 • dla odbioru wymagany jest typowy tuner satelitarny, dystrybucja jednym przewodem wybranych transponderów z wielu satelitów,
 • liczba abonentów jest dużo większa niż w przypadku instalacji zbudowanych z wykorzystaniem multiswitchy, nawet powyżej 2000.
 • liczba odbieranych programów może dochodzić do 320.
 • rozprowadzanie programów satelitarnych i naziemnych następuje w jednym kablu,
Przemienniki pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej, zwane też procesorami IF/IF zmieniają częstotliwości poszczególnych transponderów i wyrównują ich poziomy (rys. poniżej). Zmiana częstotliwości odbywa się w obrębie pasma pierwszej pośredniej częstotliwości IF (to ta częstotliwość, która jest obecna na wyjściu z konwertera).
Pozwalają na wybór programu, który chcemy rozprowadzić w sieci kablowej i potem zmiksować z innymi wybranymi programami w paśmie IF. Uproszczonym wariantem jest rozprowadzanie sygnałów tylko z jednej polaryzacji i z jednego satelity.
Jest to jedyne rozwiązania pozwalające na budowę sieci działającej do 2150 MHz i liczącej ponad 200 gniazd. Osiągamy to przez stosowanie wzmacniaczy budynkowych o paśmie przenoszenia 5 - 2150MHz oraz budując sieć zbliżoną do topologii sieci kablowej.
Dzięki zmianie częstotliwości unikamy kolizji pomiędzy programami, kiedy częstotliwości dwóch lub więcej programów są zbliżone lub takie same, co jest możliwe kiedy różni je polaryzacja lub satelita, z którego są nadawane. Wyrównanie poziomów pozwala na uniknięcie problemów występujących przy odbiorze programów o różnych poziomach, które są rozmieszczonych obok siebie, np. programy z Astry.
Wszystkie sygnały w obrębie IF są wzmacniane we wzmacniaczu końcowym i mieszane z sygnałami telewizji naziemnej.
Rozprowadzania sygnałów w takiej instalacji wymaga osprzętu przystosowanego do pracy w zakresie 5-2150 (a nawet 2400) MHz. W skład osprzętu wchodzą odgałęźniki, rozgałęźniki, przewody, gniazda, wzmacniacze.
przykład przemiany i wyrównania poziomów w zakresie IF
Umożliwia to dystrybucję programów z różnych transponderów, satelitów, polaryzacji i pasm za pomocą jednego kabla koncentrycznego bez stosowania elementów przełączających takich jak multiswitche. Sieć rozprowadzająca wygląda tak samo jak sieć rozprowadzająca telewizji, najczęściej jest ona budowana jako przelotowa lub odgałęźna.
Częstotliwość wejściowa procesora musi być równa pierwszej częstotliwości pośredniej IF transpondera satelitarnego, który chce się odbierać.
Zaleca się aby, częstotliwości wyjściowe były zgodne (rys. poniżej) ze standardowym planem częstotliwości, który zaczyna się od 950MHz i kończy na 2110 MHz z odstępem 40MHz pomiędzy kanałami (przy założeniu szerokości pasma transpondera równej 40 MHz).
Powyższy plan obowiązuje dla transponderów o paśmie 27 MHz i 36 MHz, i pozwala na dystrybucję do 30 transponderów. W przypadku szerokości pasma 27 MHz możliwe jest zmniejszenie odstępu pomiędzy kanałami do 30 MHz, wtedy możliwe jest rozprowadzanie nawet 40 transponderów. Odpowiada to 240 lub 320 programom nadawanym cyfrowo.
Częstotliwości wejściowe procesora są dowolnie wybierane z zakresu pasma pierwszej częstotliwości pośredniej (950 MHz do 2150 MHz). Wymagany odstęp pomiędzy transponderami wynosi:
Odstęp częstotliwości pomiędzy transponderami

Pasmo

Odstęp

BW1

BW2

 

36MHz

36MHz

40MHz

36MHz

27MHz

36MHz

27MHz

36MHz

36MHz

27MHz

27MHz

30MHz

Zaleca się programowanie najniższych częstotliwości wyjściowych w modułach położonych najdalej od wzmacniacza oraz coraz to wyższych częstotliwości w modułach położonych bliżej niego. W ten sposób możesz osiągnąć lepsze wyrównanie poziomów dla różnych częstotliwości wyjściowych modułowi. Zaleca się ustawianie zbliżonych częstotliwości wejściowych w tym samym module.
W przypadku transponderów nadających programy analogowe zalecane jest ustawienie pasma 27MHz i wyłączenie automatycznej regulacji częstotliwości AFC.
Prawidłowe ustalenie kąta skręcenia konwertera LNB pozwoli uzyskać minimalny przesłuch pomiędzy różnymi polaryzacjami (rys. powyżej). Ma to kluczowe znaczenie dla otrzymania dobrej jakości sygnału cyfrowego, gdyż ten kąt jest ściśle powiązany z kątem skręcenia polaryzacji. Tłumienie przesłuchu pomiędzy polaryzacjami musi wynosić co najmniej 20 dB (podczas odbioru sygnałów o polaryzacji poziomej H są odbierane także sygnały o polaryzacji pionowej V).
Tłumienie przesłuchu mówi, o ile amplituda sygnału niepożądanego z polaryzacją V jest mniejsza od sygnału o polaryzacji H, to samo odnosi się do przypadku odwrotnego, czyli chcemy obierać sygnał z polaryzacją V, a zakłóca go sygnał z polaryzacją H, a także dla sygnałów z polaryzacją prawoskrętną i lewoskrętną).
BER C/N [dB] jakość
 • 10-3 5 brak odbioru
 • 10-4 8 słaba
 • 10-5 10,5 akceptowalna
 • 10-6 11,7 dobra
 • 10-7 12,3 bardzo dobra
 • 10-8 12,8 idealna
 • 10-9 13,2 perfekcyjna
Przed uruchomieniem zestawu należy przełącznik zasilania konwertera (rys. poniżej) w tych modułach, do których są podłączone bezpośrednio konwertery ustawić w pozycję ON, a w pozostałych w OFF.
Należy sprawdzić (w danych technicznych w instrukcji), czy maksymalne zużycie prądu w modułach, konwerterach LNB i innych akcesoriach takich jak rozgałęźniki, nie przekracza maksymalnej wydajności zasilacza. Pełny zestaw, z ośmioma modułami UC–222, może zasilić urządzenia prądem o sumarycznej wartości 750 mA wystarczającym, aby zasilić trzy, cztery konwertery LNB w zależności od zużycia prądu.
Bezwzględnie należy pamiętać o redukcji maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego w zależności od liczby wzmacnianych transponderów (we wzmacniaczu PA–710 R91217 sygnały TV naziemnej nie są wzmacniane).
Maksymalny poziom pracy jest obliczany przez odjęcie współczynnika korekcyjnego od maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego, podanego w instrukcji.
Zmniejszenie poziomu wyjściowego w zależności od liczby kanałów

Transpondery

zmniejszenie

1..8

-7dB

9..16

-9dB

17..24

-11dB

25..32

-12dB

System przemienników pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej IF/IF UC–222 R91239. Jest to kompletny system zaprojektowany do rozprowadzania sygnałów IF w sieciach SMATV. Programowanie wszystkich parametrów odbywa się pilotem PS–003 R912032, montaż w ramce MS–011 R91229. Zestaw jest zasilany z FA–203 i współpracuje ze wzmacniaczem PA–710 R91217.
Maksymalnie możliwe jest rozprowadzanie sygnałów z 30 lub 40 transponderów, w zależności od szerokości pasma. Zastosowanie przemiany pozwala na dystrybucję programów jednym przewodem. Stosowanie dodatkowych wzmacniaczy umożliwia budowę dużych instalacji SMATV obsługujących kilka budynków, w odległościach rzędu kilkuset metrów.
Podstawowe cechy:
 • modularność,
 • 2 przemienniki w jednym module,
 • ARC, ARW,
 • mikroprocesorowe sterowanie w każdym module,
 • duża selektywność,
 • proste sumowanie wszystkich sygnałów, w tym także z zakresu telewizyjnego (46¸862MHz),
 • wzmacniacz szerokopasmowy o regulowanym wejściu
 • jeden zasilacz na 8 modułów i wzmacniacz,
 • rozprowadzanie programów analogowych i cyfrowych, z wielu satelitów, pasm i polaryzacji,
 • wysoki poziom wyjściowy, pozwala na budowę instalacji do 100 gniazd, bez dodatkowych wzmacniaczy.
UC-222

częstotliwość wejściowa [MHz]

920-2150

częstotliwość wyjściowa [MHz]

950-2150

poziom wejściowy [dBuV]

49-89

poziom wyjściowy [dBuV]

84,2±2,5

pasmo [MHz]

36/27

ARC

wł./wył.

regulacja wzmocnienia [dB]

20

selektywność, pasmo 36/27 MHz [dB]

40/30

napięcie i prąd zasilania LNB V/mA

13/350

PA-710

częstotliwość wejściowa [MHz]

950-2150

wzmocnienie [dB]

40

maksym. poziom wyj. [dBuV]

120

regulacja wzmocnienia [dB]

20

Firma Alcad produkuje całą gamę urządzeń pozwalających na budowę sieci z. przemiennikami IF/IF:
 • PS-003 R912032 – programator,
 • FA-310 R912046 – zasilacz (do 8 modułów i wzmacniacz),
 • PA-710 R91217 – wzmacniacz,
 • UC-221 R91238 – moduł przemiany (2 przemienniki w module),
 • UC-222 R91239 – moduł przemiany (2 przemienniki w module), osobne wejścia dla każdego przemiennika,
 • MS-011 R91229 – ramka,
 • CP-002 R90503 – obudowa,
 • DF-213/219/225 – odgałęźniki 2-wyjściowe,
 • DF-413/419/425 – odgałęźniki 4-wyjściowe,
 • FD-210/213/219/225 – odgałęźniki 2-wyjściowe, złącza F,
 • FD-410/413/419/425 – odgałęźniki 4-wyjściowe, złącza F,
 • DI-243 - rozgałęźnik 2-wyjściowe,
 • DI-241 - rozgałęźnik 2-wyjściowe,
 • DI-473 - rozgałęźnik 4-wyjściowe,
 • DI-471 - rozgałęźnik 4-wyjściowe,
 • FI-243 - rozgałęźnik 2-wyjściowe, złącza F,
 • FI-253 - rozgałęźnik 2-wyjściowe, złącza F,
 • FI-473 - rozgałęźnik 4-wyjściowe, złącza F,
 • FI-483 - rozgałęźnik 4-wyjściowe, złącza F,
 • SD-002 – obudowa DF/DI,
 • SD-003 – obudowa FD/FI,
 • BS-110 – gniazdo końcowe,
 • BS-111 – gniazdo końcowe,
 • BS-112 – gniazdo końcowe,
 • BS-210 – gniazdo przelotowe,
 • BS-510 – gniazdo przelotowe,
 • BS-710 – gniazdo przelotowe,
 • SB-003 – obudowa gniazda,
 • EM-005 – pokrywka gniazda,
 • EM-002 – pokrywka gniazda,
 • RF-77 – rezystor 75 W,
 • RS-275 – rezystor 75 W,
 • CM-050 – złącze Alcad,
 • CM-004 – złącze F,
 • CA-220 – wzmacniacz,
 • AI-110,210,410 – wzmacniacz,
 • CF-116 – wzmacniacz,
 • CF-712 – wzmacniacz.
Więcej o rozprowadzaniu cyfrowych sygnałów satelitarnych: Cyfrowy Program Dipola.