FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

WLAN, LAN

Przykładowe rozwiązania

Jak przekierować porty w routerze aby podglądać obraz z rejestratora?
Autor: Łukasz Kopciuch
Przekierowanie portów polega na przekierowaniu pakietów z Internetu, przychodzących na określony port routera, do innego komputera w sieci lokalnej. Najczęściej przekierowuje się protokoły TCP oraz UDP. W zależności od implementacji i używanego urządzenia (np. routera), przekierowanie pakietów następuje domyślnie na te same porty, do maszyny wewnątrz sieci lokalnej, bądź są one zmieniane na inne.
Podczas instalacji monitoringu, często występuje zapotrzebowanie na podgląd obrazu z rejestratora z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet. W przypadku gdy rejestrator podłączony jest do routera konieczne jest przekierowanie portów.
Poniżej zostaną przedstawione przykłady następujących sytuacji:
 • 1. Rejestrator podłączony do sieci Internet poprzez router DSL.
  • TP-LINK TL-WR743ND N2956,
  • TP-LINK TL-WR941ND N3251,
  • TP-LINK TP-LINK TL-WR740N N3252,
  • TP-LINK TL-WR1043ND N3253,
 • 2. Rejestrator podłączony do sieci Internet poprzez router ADSL.
 • 3. Dwa urządzenia (np. kamery IP) podłączone do Routera.
 • 4. Urządzenie podłączone do sieci Internet poprzez dwa Routery.
1. Rejestrator podłączony do sieci Internet poprzez router DSL.
W biurach gdzie dostęp do Internetu realizowany jest poprzez łącza DSL (Internet osiedlowy, od kablówki). Konfiguracja przekierowania portów odbywa się na routerze posiadającym zewnętrzny adres IP oraz do którego podłączone jest urządzenie na którego chcemy przekierować porty.
Schemat podłączenia rejestratora do sieci Internet poprzez Router DSL
Poniżej została pokazana konfiguracja Routera TP-LINK TL-WR740N N3252 mająca na celu przekierowanie portów na rejestrator umożliwiając zdalny podgląd obrazu poprzez sieć Internet.
Użytkownik z dowolnego miejsca na świecie wpisując w przeglądarkę (bądź odpowiedni program do administracji rejestratorem) adres zewnętrzny routera wraz z odpowiednim portem np. 10.10.10.10:80, po wcześniejszym ustawieniu routera, może połączyć się z rejestratorem mając możliwość podglądu obrazu z kamer jak i konfiguracji rejestratora.
W poniższym przykładzie rejestratorem jest Hikvision, który wymaga przekierowania dwóch portów (80 - przeglądarka www, 8000 - pozostałe dane), routerem będzie TP-LINK TL-WR740N N3252.
  Pierwszym krokiem jest zalogowanie na panel administracyjny routera (domyślne z wewnątrz sieci - http://192.168.1.1 login: admin hasło: admin) a następnie przejście do zakładki Forwarding/Virtual Servers. Następnie nalezy wybrać Add new.
Zakładka Forwarding/Virtual Servers
  Następnie należy wpisać numer przekierowanego portu (w naszym przykładzie port 80), adres IP (192.168.1.100), protokół (ALL) oraz włączyć przekierowanie (Enabled). Na końcu należy nacisnąć przycisk Save. .
Zakładka Forwarding/Virtual Servers/Add new
  Procedurę należy powtórzyć dla portu 8000.
Zakładka Forwarding/Virtual Servers/Add new
  Po dodaniu dwóch portów podgląd ustawień w zakładce Forwarding/Virtual Servers powinien wyglądać jak poniżej:
Zakładka Forwarding/Virtual Servers
  W przypadku gdy chcemy przekierować wszystkie porty na urządzenie lokalne można zastosować funkcję DMZ gdzie należy wpisać adres lokalny urządzenia (w naszym przypadku 192.168.1.100) a następnie wybrać Enabled.
Zakładka Forwarding/DMZ
Po skonfigurowaniu routera należy przejść do konfiguracji rejestratora.

W ustawieniach sieciowych należy ustawić:
 • Adres IP,
 • Maskę,
 • Bramę (bardzo ważny parametr, jest to adres lokalny routera do którego podłączony jest rejestrator),
 • Odpowiednie porty (80, 8000).
Przykładowa konfiguracja sieci w rejestratorze
2. Rejestrator podłączony do sieci Internet poprzez router ADSL.
W lokalizacjach gdzie dostęp do Internetu realizowany jest poprzez łącze ADSL (np. neostrada). Konfiguracja przekierowania portów odbywa się na routerze posiadającym zewnętrzny adres IP oraz do którego podłączone jest urządzenie na którego chcemy przekierować porty.
Schemat podłączenia rejestratora do sieci Internet poprzez Router DSL
Poniżej zostanie pokazana konfiguracja krok po kroku Routera TP-LINK TD-W8960 N2904 mająca na celu przekierowanie portów na rejestrator umożliwiając zdalny podgląd obrazu poprzez sieć Internet.
W poniższym przykładzie rejestratorem będzie Hikvision , który wymaga przekierowania dwóch portów (80 - przeglądarka www, 8000 - pozostałe dane), routerem TP-LINK TL-W8950 N2908 (np. Neostrada).
  Pierwszym krokiem jest zalogowanie na panel administracyjny routera (domyślne z wewnątrz sieci - http://192.168.1.1 login: admin hasło: admin) a następnie odczytanie numeru profilu (PVC) konfiguracji łącza ADSL (aktywny jest profil przy którym znajduje się: adres IP, maska oraz brama - w naszym przypadku jest to PVC2).
Zakładka Status
  Kolejno należy przejść do zakładki Advanced Setup/NAT. Wybrać profil, wcześniej odczytany ze strony Status a następnie wybrać Virtual Server.
Zakładka Advanced Setup/NAT
  Należy wprowadzić:
  • Rule Index: 1
  • Application: Hikvision (jest to tylko informacja dla administratora sieci)
  • Protokół: ALL
  • Start Port Number: 80
  • End Port Number: 80
  • Local IP Address: 192.168.1.100

  Zmiany należy potwierdzić przyciskiem Save.
Zakładka Advanced Setup/NAT/Virtual Server
  Czynność należy ponowić dla portu 8000 czyli:
  • Rule Index: 2
  • Application: Hikvision (jest to tylko informacja dla administratora sieci)
  • Protokół: ALL
  • Start Port Number: 8000
  • End Port Number: 8000
  • Local IP Address: 192.168.1.100

  Zmiany należy potwierdzić przyciskiem Save.
Zakładka Advanced Setup/NAT/Virtual Server
  Po dodaniu dwóch portów podgląd ustawień w zakładce Advanced Setup/NAT/Virtual Server powinien wyglądać jak poniżej:
Zakładka Advanced Setup/NAT/Virtual Server
W przypadku gdy chcemy przekierować wszystkie porty na urządzenie lokalne można zastosować funkcję DMZ (Advanced Setup/NAT/DMZ) gdzie należy wpisać adres lokalny urządzenia (W naszym przypadku 192.168.1.100) i wybrać Enabled.
Zakładka Advanced Setup/NAT/DMZ
Po skonfigurowaniu routera należy przejść do konfiguracji rejestratora.
W ustawieniach sieciowych należy ustawić:
 • Adres IP,
 • Maskę,
 • Bramę (bardzo ważny parametr, jest to adres lokalny routera do którego podłączony jest rejestrator),
 • Odpowiednie porty (80, 8000).
Przykładowa konfiguracja sieci w rejestratorze
3. Dwa urządzenia (np. kamery IP) podłączone do routera.
W przypadku gdy zaszła potrzeba dostępu (z sieci Internet) do dwóch urządzeń należy pamiętać o tym, iż każde urządzenie musi transmitować dane na osobnych portach. Poniżej został przedstawiony schemat podłączenia dwóch kamer do sieci Internet.
Schemat podłączenia dwóch kamer IP do sieci Internet za pośrednictwem routera.
Dla każdej z kamer zostały przygotowane odpowiednie adresy i parametry przedstawione w tabeli poniżej:
 kamera 1kamera 2
Adres IP192.168.1.101192.168.1.102
Maska255.255.255.0255.255.255.0
Brama192.168.1.1192.168.1.1
Port przeglądarki8081
Port danych80008001

Aby zalogować się poprzez sieć Internet (komputer 1) do kamery 1 poprzez przeglądarkę należy wpisać http://adres_zewnętrzny:80 (dane transmitowane są portem 8000), natomiast aby zalogować się do kamery 2 należy wpisać http://adres_zewnętrzny:81 (dane transmitowane są portem 8001).
Schemat podłączenia dwóch kamer IP do sieci Internet za pośrednictwem routera.
Oczywiście należy pamiętać, iż zmiana portów powoduje to, że komputer (2) aby dostać się poprzez przeglądarkę z sieci lokalnej do kamer musi wpisać odpowiedni adres: kamera 1 - http://192.168.1.100:80, kamera 2 - http://192.168.1.101:81.
4. Urządzenie podłączone do sieci Internet
poprzez dwa routery.
W lokalizacjach gdzie sieć monitoringu została wydzielona za pomocą routera, pojawia się problem "podwójnego NAT-a", który wymaga przekierowania odpowiednich portów głównego routera (1) na porty routera (2) wydzielającego sieć do np. monitoringu a nastąpienie z routera (2) na konkretne urządzenie lokalne.
Schemat podłączenia rejestratora do sieci Internet poprzez dwa Routery.
W poniżej tabeli zostanie przedstawiona konfiguracja sieciowa każdego urządzenia.
  Router 1Router 2Rejestrator
 WANAdres IPAdres zewnętrzny
(dane od prowaidera)
192.168.1.100 
MaskaMaska
(dane od prowaidera)
255.255.255.0 
BramaBrama
(dane od prowaidera)
192.168.1.1. 
 LANAdres IP192.168.1.110.0.0.110.0.0.2
Maska255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0
Brama  10.0.0.1
Wymagane porty    81, 8001
Aby umożliwić dostęp do rejestratora z sieci Internet należy:
 • Na routerze 1:
  • Przekierować porty 81, 8001 na adres WAN routera 2 czyli na adres 192.168.1.100
 • Na routerze 2:
  • Przekierować porty 81, 8001 na adres rejestratora 10.0.0.2