Zabezpieczenie instalacji komputerowej LH protector

Kod towaru: J2820
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Zabezpieczenie instalacji komputerowej LH protector
Widok urządzenia

W czasie wyładowań atmosferycznych w kablach mogą powstawać przepięcia, które mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne. Przepięcia powstają w promieniu nawet 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna.
LH Protector obniża napięcie do bezpiecznego poziomu zgodnego z europejskimi normami dla tego typu sprzętu zmniejszając ilość awarii. Nie wymaga zasilania i nie powoduje zakłóceń transmisji danych.
Dane techniczne
Nazwa LH Protector
Kod J2820
Maksymalne chwilowe natężenie prądu udaru międzyżyłowego(t=<1us) Idmax=350A
Maksymalne długotrwałe natężenie prądu międzyżyłowego Idconst=1 A
Maksymalne chwilowe natężenie prądu udaru doziemnego(t=1us) Igmax=350A
Maksymalne długotrwałe natężenie prądu doziemnego Igconst=0,1 A
Napięcie załączenia ochrony międzyżyłowej Vd=3,0 V±10%
Napięcie załączenia ochrony doziemnej Vg=160V±10%
5-45 °C Temperatura pracy
10-80%, bez kondensacji Wilgotność względna
UWAGA: W przypadku występowania w chronionej linii przepięć przekraczających powyższe wartości należy zastosować wstępne stopnie ochrony
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy gniazdo elektryczne posiada sprawne uziemienie oraz czy urządzenie chronione jest do niego prawidłowo podłączone. Brak sprawnego uziemienia może spowodować nieprawidłowe działanie ochronnika oraz sieci.
Prawidłowe uziemienie
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepięciami doziemnymi ochronnik należy podłączyć do uziemienia o rezystancji nie większej niż 4 Ohm. Połączenie powinno być skręcane śrubą lub lutowane. Niedopuszczalne jest używanie jako uziemienia piorunochronów oraz rur sieci gazowej!!!
Ochronnik przeciwprzepięciowy zabezpiecza wyłącznie urządzenie, do którego jest bezpośrednio podłączony. Brak uziemienia w jednym z komputerów podłączonych do koncentratora może wywołać występowanie napięć powodujących zadziałanie ochronnika.
Zabezpieczenie instalacji komputerowej LH protector
Schemat podłączenia urządzenia

Dane techniczne

Nazwa LH Protector
Kod J2820
Maksymalne chwilowe natężenie prądu udaru międzyżyłowego(t=<1us) Idmax=350A
Maksymalne długotrwałe natężenie prądu międzyżyłowego Idconst=1 A
Maksymalne chwilowe natężenie prądu udaru doziemnego(t=1us) Igmax=350A
Maksymalne długotrwałe natężenie prądu doziemnego Igconst=0,1 A
Napięcie załączenia ochrony międzyżyłowej Vd=3,0 V±10%
Napięcie załączenia ochrony doziemnej Vg=160V±10%
5-45 °C Temperatura pracy
10-80%, bez kondensacji Wilgotność względna