Urządzenie RTC-100 do resetowania tunerów

Towar został wycofany z oferty
Kod towaru: R95150
RTC- 100 urządzenie do resetowania tunerów w stacjach czołowych, w których zastosowano indywidualne odbiorniki satelitarne. Zasada działania urządzenia: RTC-100 śledzi tor audio i w przypadku braku sygnału przez określony czas powoduje chwilowe wyłączenie zasilania tunera. Przeznaczony dla stacji czołowych...
Oferta: Biblioteka:

Gwarancja

Zapewniamy gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Urządzenie RTC-100 do resetowania tunerów
Widok ogólny urządzenia

RTC- 100 urządzenie do resetowania tunerów w stacjach czołowych, w których zastosowano indywidualne odbiorniki satelitarne. Zasada działania urządzenia: RTC-100 śledzi tor audio i w przypadku braku sygnału przez określony czas powoduje chwilowe wyłączenie zasilania tunera. Przeznaczony dla stacji czołowych TVK, w których zastosowano indywidualne odbiorniki cyfrowe jako źródło sygnału toru kanałowego. Monitoruje stan odbiorników cyfrowych i powoduje ich ponowne uruchomienie w przypadku "zawieszenia". Nie ma potrzeby ingerencji osoby serwisującej w pracę urządzenia i stacji. Proste i łatwe podłączenie w istniejącej instalacji. "Zawieszanie się" odbiornika cyfrowego jest najczęściej spotykaną awarią w stacjach czołowych TVK, które wykorzystują jako źródło sygnału (pierwszy element toru kanałowego) indywidualny tuner cyfrowy.
Jedynym, skutecznym sposobem na ponowne "ożywienie" urządzenia jest najczęściej jego ponowne uruchomienie.
Zadaniem RTC-100 jest nadzorowanie pracy tunera - wykrywanie stanów "zawieszenia" i wprowadzenie w stan normalnej pracy - czyli wyeliminowanie wady, o której mowa była wyżej.
Zasada działania
Nadzór poprawnej pracy tunera odbywa się poprzez monitorowanie sygnału audio dostarczanego przez odbiornik satelitarny cyfrowy i jego zresetowanie, w przypadku nieobecności. Procedura nasłuchu sygnału audio podzielona jest na trzy etapy. W pierwszym - w momencie wystąpienia zaniku sygnału audio urządzenie odlicza czas trwania przerwy. Gdy jest ona dłuższa niż 60 sekund urządzenie resetuje odbiornik cyfrowy poprzez odcięcie napięcia zasilania i ponowne jego włączenie. Jeżeli sygnał audio nie pojawił się, urządzenie zlicza kolejny okres trwania zaniku - do 15 minut i ponownie resetuje odbiornik. Dalszy brak sygnału audio powoduje zliczanie czasu trwania zaniku do 1 godziny i resetowanie odbiornika w cyklu godzinnym. W przypadku pojawienia się sygnału audio po uruchomieniu odbiornika, urządzenie nasłuchuje odbiornik jak w etapie pierwszym. Czasy "nasłuchiwania" mogą zostać zmienione programowo w firmie TELKOM-TELMOR, na specjalne zamówienie.
Budowa
Urządzenie RTC-100 ma postać zbliżoną do przedłużacza sieciowego, wyposażonego we wtyczkę i gniazdo 230 V oraz dwa gniazda typu Cinch. Gniazda Cinch służą do podłączenia wyjścia audio odbiornika cyfrowego i wejścia audio modulatora telewizyjnego (patrz schemat podłączenia). Odbiornik satelitarny cyfrowy jest zasilany z gniazda 230 V urządzenia RTC-100. Stan pracy RTC-100 jest sygnalizowany świeceniem diody LED w kolorze zielonym.
Uwagi eksploatacyjne
Urządzenie po prawidłowym właczeniu w tor kanałowy nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi ze strony nadzoru. Maksymalne obciążenie wyjścia zasilającego RTC-100 nie powinno przekroczyć 50 W.
Algorytm działania:
1.Po wykryciu przerwy sygnału audio trwającej dłużej niż 60 s urządzenie dokonuje restartu.
2.W przypadku dalszego nie wykrycia sygnału audio kolejny restart następuje po 15 minutach.
3.Jeżeli sygnał audio w dalszym ciągu się nie pojawia to kolejny restart następuje po godzinie.
Schemat podłączenia urządzenia