Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]

Kod towaru: E1022_1
3,94 zł
Brutto Rabat Ilość Ważność
3,94 zł 0 % od 1 szt.
Profesjonalisto - sprawdź swoją cenę Zaloguj się
od 11,00 zł
Dostępny
Wysokiej jakości przewód koncentryczny TriSAT B2CA dedykowany do budowy instalacji RTV/SAT. Kabel wykonany w płaszczu LSZH-FR+ (izolacja bezhalogenowa).
• Zgodny ze standardem class A+
• Zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM
• Klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - B2ca-s1a,d1,a1
• Wyprodukowany we Włoszech
• Przewód w powłoce LSZH-FR+
• Miedziany rdzeń 1,00 mm
• Niska tłumienność
• Znakomite dopasowanie
• Wysoka skuteczność ekranowania
• 78% pokrycie oplotem
• 10 lat gwarancji

Gwarancja

Zapewniamy 10 lat gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]
Zbliżenie przewodu TriSAT B2CA w powłoce LSZH-FR+.
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]
Pokrycie oplotem 78% - cynowana miedź.
TriSAT to przewód koncentryczny wyprodukowany przez włoską firmę CAVEL . Europejska fabryka kabli od 1968 roku zdobyła uznanie na rynku międzynarodowym dzięki swojemu zaangażowaniu w innowacyjność i jakość swoich produktów. Kable koncentryczne CAVEL są szeroko stosowane w różnych systemach instalacji niskoprądowych na całym świecie. Firma także aktywnie uczestniczy w badaniach i rozwoju nowych technologii kablowych, co pozwala im na ciągłe ulepszanie swoich produktów.
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ został wykonany na zlecenie firmy DIPOL.
Wysokiej jakości przewód koncentryczny TriSAT B2CA E1022 dedykowany do budowy instalacji RTV/SAT w budynkach instytucji publicznych. Kabel wykonany w płaszczu LSZH-FR+, izolacja bezhalogenowa, stosowany tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru (szkoły, szpitale). W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
Żyła wewnętrzna wykonana z drutu miedzianego o średnicy 1,00 mm oraz potrójny ekran (pierwsza folia Al/PET/Al+Sur przyklejona do dielektryka + oplot 78% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza).
Cechy wyrózniające:
 • zgodny ze standardem class A+
 • zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM
 • klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - B2ca-s1a,d1,a1
 • wyprodukowany we Włoszech
 • przewód w powłoce LSZH-FR+
 • miedziany rdzeń 1,00 mm
 • niska tłumienność
 • znakomite dopasowanie
 • wysoka skuteczność ekranowania
 • 78% pokrycie oplotem
 • 10 lat gwarancji
Wymagania stosowania kabli o określonej klasie reakcji na ogień w określonym rodzaju budynku powinny wynikać z analizy ryzyka dokonanej przez projektanta instalacji teletechnicznej lub z innych krajowych dokumentów formalno-prawnych. Dyrektywa CPR nie narzuca krajom członkowskim UE wymagań dla rodzajów budynków i powiązanych z nimi kabli o określonych klasach reakcji na ogień. Według Stowarzysza Elektryków Polskich i wydanej normy N SEP–E 007 w Polsce klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów zainstalowanych w obrębie dróg ewakuacyjnych nie powinna być niższa niż B2ca-s1b, d1, a1.
Kabel koncentryczny do wyjść ewakuacyjnych
Zalecany dobór klasy palności kabla w zależności od klasy pożarowej budynku lub jego strefy
Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL I-V
drogi ewakuacyjne
klasa palności
kabla

podstawowa

Eca

E1015 TRISET

trudnozapalny

Dca-s2, d1, a1

E1016 TRISET PLUS

niezapalny

B2ca-s1a, d1, a1

E1020 TRISET B2CA
E1022 TriSAT B2CA

Zgodnie z wytycznymi SEP kabel klasy CPR B2ca
musi być instalowany w drogach ewakuacyjnych:
 • Budynki wysokościowe (WW) o wysokości ponad 55 m nad poziomem terenu
 • Budynki wysokie (W) o wysokości ponad 25 m do 55 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 włącznie
 • Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
 • Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych
 • Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL III – użyteczności publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II
 • Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – mieszkalne
 • Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL V – zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II
 • Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, inwentarskie i in.).
Więcej o klasach palności kabli można przeczytać Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Przewody marki TRISAT są zgodne z dyrektywą CPR oraz spełniają europejską normę EN 50575, która określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli jako materiałów budowlanych.
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA E1022 został przebadany w jednostce notyfikowanej L.S. Fire Testing Institute Srl o numerze 2479 i uzyskał klasę B2ca-s1a,d1,a1 reakcji na ogień.
TriSAT B2CA spełnia normę EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A+ w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 MHz.
Przewód jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT.
Posiada deklarację zgodności z dyrektywą RoHS, LVD, CPR.
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 r w § 192e pkt 4 precyzuje następujące wymagania dla przewodów koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
Wymagania Charakterystyka TriSAT B2CA 
Kategoria RG-6 lub wyższa Kable z rodziny TriSAT są kablami
kategorii RG-6 o podwyższonych parametrach
Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot o gęstości ≥ 77%
Potrójny ekran:
pierwsza folia Al/PET/Al+Sur przyklejona do dielektryka + oplot 78% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
Miedziana żyła wewnętrzna o średnicy
nie mniejszej niż jeden milimetr.
 Żyła miedziana o średnicy 1,00mm
Klasa A Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 97 dB
1...2 GHz ≥ 85 dB
2...3 GHz ≥ 75 dB
 Impedancja sprzężeniowa < 5 mΩ/m  Impedancja sprzężeniowa < 0,9 mΩ/m

 

TriSAT B2CA spełnia następujące normy:
 • EN 60332-1-2 - opisuje badania palności kabla.
 • EN 50399 – opisuje pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia.
 • EN 60754-1/2 - opisuje korozyjność gazów powstałych w wyniku spalania.
 • EN 61034-2 - opisuje sposób badania gęstości wydzielanych dymów.
TriSAT B2CA E1022 posiada 78% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.
Wartość pokrycia przewodu oplotem (78%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wysokiej jakości, potrójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada żyłę wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,00 mm, co sprawia, że kabel posiada bardzo dobre parametry tłumiennościowe. Rdzeń ten nie ulega korozji, a przewód nie jest sztywny.
Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.
Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych.
Dla zabezpieczenia minimalnego promienia gięcia przewodu umieszczane w ścianach przewody powinny być układane w rurkach/peszlach.
Dedykowane złącze F: Złącze kompresyjne F 6 MASTER E80332. W celu szybkiego montażu złącza F 6 MASTER E80332 na kablu, należy usunąć niebieską folię oraz wywinąć oplot. Na tak przygotowany przewód można założyć złącze F 6 MASTER i zacisnąć przy pomocy narzędzia - Zaciskacz uniwersalny MASTER E80075.
Ekranowanie przewodu TriSAT B2CA w przedziale częstotliwości 30-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A+.
Impedancja sprzężeniowa przewodu TriSAT B2CA w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A+.
Tłumienie kabla w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Tłumienie odbić w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Charakterystyka impedancji wejściowej w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Impedancja dopasowania
Według normy EN50117 przewody koncentryczne, w zależności od skuteczności ekranowania, dzielimy na klasy:C, B, A, A+, A++.
Klasy ekranowania przewodów
Klasa 5-30 MHz [mΩ/m] 30-1000 MHz [dB] 1-2 GHz [dB] 2-3 GHz [dB]
C 50 75 65 55
B 15 75  65 55
A 5 85  75 65
A+ 2,5 95  85 75
A++ 0,9 105  95 85

 

 

Cena dotyczy przewodu o długości 1 mb

Dane techniczne

Rodzaj towaru Przewód koncentryczny
Typ TriSAT B2CA
Marka TriSAT
Długość przewodu m na metry
Zastosowanie Wewnętrzny
Klasa kabla RG-6
Zgodność z Rozporządzeniem MTBiGM Tak
Klasa CPR B2ca
Kabel żelowany Nie
Własności fizyczne
Impedancja Ω 75
Klasa ekranowania A+
Impedancja transferowa TI mΩ/m <0,9
Żyła materiał Miedziana
średnica mm 1,00
Dielektryk spienienie Fizyczne
średnica mm 4,6
Ekran
Ilość warstw 3
Pierwsza folia przyklejona do dielektryka TAK
materiał Al/PET/Al+Sur
wymiary µm 18 x 12/15/12
całkowita grubość µm 80
Oplot materiał Cynowana miedź
średnica drutu mm 0,1
ilosć drutów szt. 16x10
pokrycie % 78
Druga folia przyklejona do płaszcza Tak
materiał Al/PET
grubość warstwy µm 20x30/19
całkowita grubość µm 27
Płaszcz materiał LSZH-FR+
średnica mm 6,9
kolor Biały (RAL 9010)
Własności elektryczne
Pojemność pF/m 54
Współczynnik skrócenia fali % 82
Własności mechniczne
Temperatura pracy °C -25...+70
Temperatura układania °C -5...+40
Minimalny promień gięcia mm 35 (jednokrotnie)70 (wielokrotnie)
Masa kg/km 56,20