Przewód CCTV CAMSET solo 75-0.59/3.7
92% pokrycia oplotem [1m]

Towar został wycofany z oferty
Kod towaru: M6000_1
Przewód CCTV do kamer analogowych. Posiada 6 letnią gwarancję, 92% pokrycie oplotem, jest bardzo skrupulatnie badany w procesie produkcji i po jej zakończeniu. Znacznik metrowy ułatwia odwijanie zadanej długości lub wyliczenie długości odciętego odcinka.
Oferta: Biblioteka:

Gwarancja

Zapewniamy gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Przewód CCTV CAMSET solo 75-0.59/3.7<br />92% pokrycia oplotem [1m]
Zbliżenie przewodu
CAMSET solo M6000 to najwyższej jakości przewód do przesyłania sygnału z analogowych kamer CCTV. Jest produkowany przez renomowaną europejską kablownię.
Wprowadzone do sprzedaży w ostatnim czasie nowoczesne, analogowe kamery CCTV wymagają medium transmisyjnego najwyższej jakości. Wysokiej jakości obraz jaki potrafią generować może zostać znacznie pogorszony kablem o niskich parametrach, szybko starzejącym się. Przewody CAMSET o znakomitych parametrach i perfekcyjnym wykonaniu zapewnią wzorcową, niezmienną w czasie transmisję sygnału video.
Cechy wyróżniające przewodu CCTV CAMSET solo M6000:
 • najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 6 letnią gwarancją,
 • 92% oplot z drutów miedzianych,
 • szeroki zakres temperaturowy układania i eksploatacji przewodów,
 • przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
 • typowy wymiar kabla RG-59: żyła środkowa miedziana śr. 0,59 mm, śr. oplotu 3,7 mm, śr. zew. 6,15 mm,
 • znacznik metrowy,
 • opakowania jednostkowe:
 • 100m M6000_100 krążek owinięty folią,
  200m M6000_200 krążek owinięty folią,
  500m M6000_500 szpula.
W skład rodziny przewodów CAMSET wchodzą:
 • CAMSET solo M6000 przewód koncentryczny,
 • CAMSET 50 M6050 przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi 0,5 mm2,
 • CAMSET 100 M6100 przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi 1,0 mm2.
Każdy z przewodów CAMSET ma taką samą część koncentryczną.
Przewód CCTV CAMSET solo 75-0.59/3.7<br />92% pokrycia oplotem [1m]
Przewód CCTV CAMSET 50 75-0.59/3.7+2x0.50<br />92% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [1m]
Przewód CCTV CAMSET 100 75-0.59/3.7+2x1.0<br />92% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [1m]
CAMSET solo M6000
CAMSET 50 M6050
CAMSET 100 M6100
Przewody współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 zostały wyprodukowane zgodnie z polskimi i europejskimi normami: PN-EN 50395:2005, PN-EN 50396:2005, PN-E90150:1983, PN-E90160:1988, PN-EN 60228:2005, PN-EN 60811-1-2, PN-73/E-04160.77, PN-73/E-04160.81, PN-73/E04160.82, PN-83/E-04160.73, PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008, IEC 1196–1, EN 501117.
Przewody CAMSET posiadają 6 letnią gwarancję.

Obejmuje ona wady powstałe w trakcie produkcji, spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów, rozwiązań technicznych albo wynikające z innych przyczyn tkwiących w konstrukcji kabla.
Producent gwarantuje w okresie 6 lat stałość parametrów zamieszczonych w tabelach "Parametry Techniczne". Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100, oraz ułożenie i eksploatacja w warunkach opisanych w tabelach "Parametry Techniczne"(poniżej).
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadają oplot z 80 drutów miedzianych o średnicy 0,20 mm, zapewniających 92% pokrycie. Jest to zgodne z wyszczególnionymi wyżej normami. Tak gęsty oplot zapewnia pełne ekranowanie skutecznie eliminujące wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych na transmitowany sygnał oraz zapobiegające utracie sygnału poprzez emisję na zewnątrz przewodu. Na rynku spotyka się przewody o różnych parametrach i uważa się, że oplot składający się z 64 drutów o średnicy 0,15 mm stanowi parametr wyróżniający przewody o dobrej jakości. Oferowany przez firmę DIPOL przewód posiada oplot o jeszcze większej ilości drutów, a dodatkowo zrobiony z drutu miedzianego, o właściwościach lepszych niż często spotykany w oplotach drut aluminiowy.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 są bardzo skrupulatnie badane w toku produkcji, jak i po jej zakończeniu. Sprawdzanych jest wiele parametrów, które wyszczególniają przywołane wcześniej normy.

Ważniejsze badania jakim poddawany jest przewód:
 • badanie wytrzymałości powłoki polwinitowej na rozciąganie i wydłużenie przed i po starzeniu cieplnym: w komorze 100 oC przez 168 godzin oraz w temperaturze -30oC przez 20 godzin,
 • badanie odporności na nacisk jednostronny przy 80 oC,
 • badanie odporności izolacji na napięcie probiercze zmienne 4,2 kV, stałe 6,3 kV,
 • badanie odporności na nawijanie w niskiej temperaturze -55 oC
 • pomiar minimalnej rezystancji izolacji między żyłami >500 MΩ,
 • pomiar odporności powłoki na napięcie zmienne probiercze 2 kV przez 1 min. po uprzednim zanurzeniu w wodzie,
 • sprawdzenie impedancji falowej,
 • sprawdzenie pojemności skutecznej.
Pierwsze z przywołanych badań potwierdza bardzo dobre własności przewodu w niskich i wysokich temperaturach. Daje gwarancję jednolitości opony zewnętrznej i braku skłonności do pękania.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100przewodami wewnętrznymi, ponieważ nie posiadają odporności na promieniowanie UV. Mogą być za to eksploatowane w bardzo szerokim zakresie temperatur -40...+70 oC natomiast układane gdy ich temperatura zmienia się w zakresie od 0 do +50 oC. Posiadają oponę zewnętrzną wykonaną z PVC w kolorze białym. Do zastosowań zewnętrznych poleca się kable w powłoce z PE w czarnej powłoce.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadają żyłę centralną o średnicy 0,59 mm wykonaną z miedzi. Zapewnia to dopasowanie do złącz stosowanych do kabli klasy RG-59. Niektórzy producenci proponują kable z żyłą stalową miedziowaną. Jednakże taka konstrukcja wpływa na znaczne zwiększenie tłumienia w zakresie przesyłanych w sieciach CCTV częstotliwości i powoduje odczuwalne zwiększenie sztywności przewodu, co ma niebagatelne znaczenie w procesie wykonywania instalacji.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadają nadrukowany znacznik metrowy wraz z oznaczeniem kabla. Jest on nanoszony w procesie produkcji przez legalizowany w Urzędzie Miar licznik. Znacznie ułatwia to odwijanie zadanej długości lub wyliczanie długości odciętego odcinka.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 są konfekcjonowane w odcinkach 100 i 200 metrów w opakowaniach foliowych, oraz 500 metrów na szpuli. Z opakowań foliowych łatwo jest odwinąć niewielkie ilości wyciągając przewód ze środka opakowania. Dla instalatorów polecane są szpule 500 metrowe.
Dane Techniczne
Nazwa CAMSET solo
Kod M6000
Impedancja kabla koncentrycznego [Ω]

75

+/- 3

Pojemność kabla koncentrycznego [pF]

67

+/- 2

Współczynnik skrócenia fali [%] 66
Temperatura pracy [oC] -40...+70
Wilogotnośc powietrza pracy [%] 0...100
Temperatura układania [oC] 0...+50

Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych

[krotność średnicy kabla]

>5
Masa przewodu [kg/km] 53
Rdzeń koncentryka
Materiał miedź
Rodzaj drut
Średnica [mm]

0,59

+/- 0,01

Rezystancja [Ω/km] 59,2
Dielektryk koncentryka
Materiał PE
Średnica zewnętrzna dielektryka [mm]

3,7

+/- 0,1

Oplot koncentryka
Pokrycie [%] 92
Ilość drutów [szt] 80
Średnica drutów [mm] 0,20
Rezystancja [Ω/km] 7,6
Płaszcz zewnętrzny koncentryka
Materiał PVC biały
Średnica zewnętrzna [mm] 6,15
Grubość [mm] 0,80
Tłumienność kabla
Częstotliwość [MHz] Tłumienie [dB/100m]
1 1,0
50 7,7
100 11,1
200 16,2
300 20,4
500 27,2
800 35,5
1000 40,4
1500 50,1
2000 56,6
Cena dotyczy przewodu o długości 1 mb

Dane techniczne

Częstotliwość [MHz] Tłumienie [dB/100m]
1 1,0
50 7,7
100 11,1
200 16,2
300 20,4
500 27,2
800 35,5
1000 40,4
1500 50,1
2000 56,6