Program CMH-Master do stacji czołowej MMH-3000 TERRA

Kod towaru: R81706
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
Program CMH-Master
Program CMH-Master R81706 do stacji czołowej MMH-3000 pozwala na ustawienie wszelkich potrzebnych parametrów stacji. Umożliwia zarówno zdalną (poprzez moduł PCS-200 R81716) jak i lokalną (poprzez UD-104 R81704) kontrolę nad stacją.
Cechy wyróżniające Program CMH-Master R81706:
 • maksymalna ilość modułów pracujących w jednym systemie: powyżej 16
 • odczytanie historii zdarzeń (logów) z panela stacji
 • możliwość wysyłania alarmów SMS, przez PC GSM terminal
 • programowanie lokalne z PC z wykorzystaniem interfejsu UD-104 R81704 na port USB
 • programowanie zdalne za pomocą modułu PCS-200 R81716
 • automatyczne wykrywanie statusu panela
 • graficzne zobrazowanie ustawianych parametrów
 • zapisywanie i odczytywanie parametrów do i z pamięci komputera
 • stała diagnostyka stacji w pliku
Stacja może być też diagnozowana i programowana z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
TERRA LINK. Pozwala ono, na ustawienie parametrów stacji. Umożliwia zdalną jak i lokalną kontrole nad stacją.
 • maksymalna ilość modułów pracujących w jednym systemie: 16
 • programowanie lokalne z PC z wykorzystaniem interfejsu UD-104 R81704 na port USB
 • programowanie zdalne za pomocą modułu PCS-200 R81716
 • automatyczne wykrywanie statusu panela
 • graficzne zobrazowanie ustawianych parametrów
 • zapisywanie i odczytywanie parametrów do i z pamięci komputera
Szerzej o budowie i konfiguracji stacji czołowej MMH-3000 można przeczytać w artykule:
.