Modulator MT-22P kanały 6-12 i S9-S16 z zasilaczem

Towar został wycofany z oferty
Kod towaru: R871722
Regulacja poziomu wyjściowego stosowana jest by dopasować poziom modulatora do poziomu innych kanałów w instalacji a także by wyrównać poziomy z kilku modulatorów połączonych przelotowo. ...
Oferta: Biblioteka:

Gwarancja

Zapewniamy gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
Widok modulatora

Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
...a tak wygląda po zdjęciu klapki zasłaniającej serce urządzenia.

Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
Widok z góry. Przyciskami "+" i "-" można zmieniać kanał wyjściowy, lewy dolny potencjometr służy do regulacji dewiacji podnośnej dźwięku, prawy dolny potencjometr służy do regulacji poziomu wyjściowego modulatora

Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
W komplecie rezystor obciążeniowy oraz wkręty mocujące

Regulacja poziomu wyjściowego stosowana jest by dopasować poziom modulatora do poziomu innych kanałów w instalacji a także by wyrównać poziomy z kilku modulatorów połączonych przelotowo.
Standardowo dewiacja wynosi 50 kHz przy poziomie wejściowym 0,775 V RMS. Regulacja dewiacji fonii słuzy do ustawienia standardowej dewiacji kiedy poziom wejściowy fonii odbiega od 0,775V. Możliwe jest ustawienie standardowej dewiacji przy poziomie wejściowym fonii 0,150-0,775 V. Prawidłowe ustawienie dewiacji zapewnia identyczną głośność wszystkich kanałów
Gdy włączając modulator do sieci trzymamy naciśnięty któryś z przycisków można ustawić inne parametry:
W czasie włączania naciśnięty przycisk "-" W czasie włączania naciśnięty przycisk "+" W czasie włączania naciśnięte oba przyciski "-" i "+"
Możliwa zmiana standardu fonii 6,5/5,5 MHz Możliwa zmiana głębokości modulacji nośnej wizji +-7% co 2% Możliwa zmiana częstotliwości modulatora +-2,5 MHz co 250 kHz
Standardowa głębokość modulacji nośnej wizji wynosi 75%, jednakże w pewnych warunkach może być konieczna jej niewielka zmiana, np. kiedy źródło wyposażone jest w generator znaków który generuje zbyt wysoki poziom napisów. Wtedy nalezy spróbować skorygować to poprzez regulacje w modulatorze, która dopuszcza zmianę w zakresie +/- 6%. Praktycznie wygląda to tak że w niewielkim zakresie zmienia się jasność obrazu. Jeżeli po właczeniu modulatora obserwujemy prawidłową jakość obrazu bez przemodulowań, i bez zakłóceń fonii, to z tej regulacji nie należy korzystać.
Zmianę, a właściwie jej odchyłką od częstotliwości skojarzonej z danym kanałem, wykorzystujemy wtedy jeśli na obrazie widoczne są prążki interferncyjne od innych kanałów, a nie można ich zmienić. wtedy należy spróbować odstroić się od zadanego kanału. Podobnie jak poprzednio, jeśli jakość obrazu jest dobra, to nie ruszamy tego ustawienia.
Charakterystyka:
  • modulator dwustandardowy (B, D),
  • częstotliwość stabilizowana PLL,
  • zabezpiecznie przed przypadkową ingerencją użytkownika,
  • modulacja dwuwstęgowa,
  • przelot do podłączenia kolejnych urządzeń,
  • wyposażony w złącza F (wyjście, wejście) oraz RCA (wejście wizji i fonii).
Standard i kanał wybierany jest programowo. Możliwa jest też regulacja dewiacji fonii oraz poziomu wyjściowego za pomocą potencjometru. Dodatkowo w sposób programowy można zmieniać głebokość modulacji nośnej wizji oraz zmieniać częstotliwość nośną wizji względem nominalnej.
Dane techniczne
Nazwa

Modulator MT-22P

Kod   R871722
Zakres częstotliwości wejściowych wideo Hz 20...6M
Poziom wejściowy wideo / impedancja V,dB/Om 1+ - 1/75
Zakres częstotliwości wejściowych audio Hz 20...15k
Poziom wejściowy /
impedancja /dewiacja
mV RMS/
kOm/kHz
775/
10/50
Regulacja poziomu wejściowego audio dB +1...-14
Typowy poziom wyjściowy / impedancja dBuV/Om 85/75
Regulacja poziomu wyjściowego dB 0--15
Kanały wyjściowe   6-12/S9-S16
Stabilność nośnej
kHz
+/-50
Fonia B/G D/K mono
Offset częstotliwości nośnejMHzmax +/- 2,25, krok 0,25
Odstęp nośnej audio do nosnej wideo A/V +/-3dB (przełączany)
dB
12/16
Głębokość modulacji %81
Odstęp sygnał/szum S/N
dB >=58
Produkty intermodulacyjne II i III rzędu dB <-60
Pobór energii V/Hz/VA 230/50/5
Temperatura pracy oC -10...+50
Wymiary /masa mm/kg 78x118x47/0,37

Dane techniczne

W czasie włączania naciśnięty przycisk "-" W czasie włączania naciśnięty przycisk "+" W czasie włączania naciśnięte oba przyciski "-" i "+"
Możliwa zmiana standardu fonii 6,5/5,5 MHz Możliwa zmiana głębokości modulacji nośnej wizji +-7% co 2% Możliwa zmiana częstotliwości modulatora +-2,5 MHz co 250 kHz