Modulator COFDM TRX-360 do stacji czołowej MMH-3000 TERRA

Kod towaru: R81709
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Modulator COFDM TRX-360 do stacji czołowej MMH-3000 TERRA
Widok odbiornika
Remultiplekser oraz modulator TRX-360 R81709 jest jednym z modułów montowanych w stacji czołowej MMH-3000, w jednostce centralnej UC-380 R81700. Służy do multipleksacji cyfrowych strumieni MPEG-2 TS oraz modulowania ich w cyfrowy sygnał telewizji naziemnej DVB-T (modulacja COFDM).
Urządzenie posiada 6 wejść dla strumieni MPEG-2 TS. Na każde z wejść możliwe jest podanie cyfrowego sygnału MPEG-2 TS pochodzącego z modułów: RDC-313 R81710, DM-313 R81712 lub enkodera MD-330 R81713. W przypadku modułów RDC-313 oraz DM-313 na wejścia modulatora podawany jest cały pakiet sygnałów odbieranych przez nie z danego transpondera. Użytkownik ma możliwość remultipleksacji strumieni, tzn. dokonania wyboru interesujących go kanałów, które umieszcza w wyjściowym multipleksie DVB-T.
Maksymalna przepływność bitowa na wyjściu modulatora wynosi 31.66Mbit/s. Przekłada się to w praktyce na 6-7 kanałów standardowej rozdzielczości SD lub 2 kanały wysokiej rozdzielczości HD. Dokonując remultipleksacji strumieni, należy pamiętać o zachowaniu 10% marginesu bezpieczeństwa przy wyznaczaniu maksymalnej przepływności dla całego multipleksu (przy optymalnych ustawieniach przepływność multipleksu nie powinna przekraczać 29Mbit/s).
W przypadku chęci umieszczenia w multipleksie DVB-T sygnałów pochodzących ze źródeł niskiej częstotliwości (np. media player, odtwarzacz DVD, kamera analogowa) należy wykorzystać do tego enkoder MD-330 R81713 dokonujący zamiany sygnału analogowego na strumień cyfrowy MPEG-2TS. Strumień taki wpinany jest bezpośrednio na modulator TRX-360 i umieszczany w multipleksie DVB-T razem z innymi programami.
Moduł tak jak wszystkie inne konfigurowany być może przy pomocy darmowego oprogramowania Terra Link lub płatnego oprogramowania CMH Master R81706.
Widok głównego okna konfiguracyjnego modułu TRX-360 R81709. Wykryto jeden strumień cyfrowy MPEG-2 TS na pierwszym wejściu modulatora (przepływność bitowa 42,59Mbit/s). W karcie TS 1 dokonać możemy wyboru konkretnych serwisów.
Wybór kanałów oraz filtracja usług niepotrzebnych usług w strumieniu cyfrowym na pierwszym wejściu modulatora.
Szerzej o budowie i konfiguracji stacji czołowej MMH-3000 można przeczytać w artykule:
.
Dane Techniczne
Nazwa TRX-360
Kod R81709
Wejście TS szeregowe
Ilość wejść TS 6
Wyjście TS szeregowe
Maksymalna przepływność strumienia wejściowego 100 Mbit/s
Maksymalna przepływność strumienia wyjściowego 31 Mbit/s
Wyjście RF zakres częstotliwości 110-860 MHz
poziom wyjściowy/impedancja 90dBµV/75Ω
C/N na wyjściu > 50 dB
MER > 35 dB
modulacja QPSK, QAM16, QAM64
szerokość kanału 7/8 MHz
guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
tryb transmisji 2K
regulacja poziomu wyjściowego 0...-15dB, krok 0.5dB
Pobór mocy 5.5V/1.2A
Wymiary 47,5x117x220,5 mm
Masa 0,66 kg
Ostrzeżenie przed elektrycznością statyczną

Ze względu na obecność w urządzeniu czułych elementów elektronicznych należy przestrzegać następujących zaleceń:
  • Moduł może być wyjęty z antystatycznej plastikowej torebki dopiero bezpośrednio przed instalacją w stacji (wyjątek – aklimatyzacja modułu po przechowywaniu w niskiej temperaturze).
  • Moduł należy chwytać tylko za jego panel frontowy.
  • Nie wolno kłaść modułu na przypadkowych powierzchniach. Bezpośrednio po wyjęciu modułu ze stacji należy włożyć go do antystatycznej torebki.
  • Nieużywany moduł musi być przechowywany w antystatycznej torebce.
  • W czasie transportu i przechowywania modułu należy wykluczyć oddziaływanie silnych pól elektrostatycznych, elektromagnetycznych, lub promieniowania innego rodzaju.