FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

F&Home

Moduły integracyjne

Moduł integracji z alarmem rH-AC15S4R4 F&Home Radio
Kod towaru: F2901
Cena nettoCena bruttoRabatWażność
689,00 PLN847,47 PLN0 %
Gwarancja - 2 lata
Moduł integracji z alarmem rH-AC15S4R4 F&Home Radio
Widok urządzenia
Moduł rH-AC15S4R4 jest dedykowny do integracji z centralkami alarmowymi dowolnych producentów. Posiada 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych, cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe i cztery wejścia transoptorowe 5-12 V.
Moduł dokonuje pomiaru napięcia na wejściach analogowych i porównuje wartość tego napięcia z napięciem odniesienia. Każda odchyłka o więcej niż 0,6 V w górę lub dół w porównaniu z napięciem odniesienia traktowana jest jako stan wzbudzenia i na wyjściu generowany jest stan logiczny '1'. Przy odchyłce mniejszej niż 0,6 V wyjście komparatora przyjmuje stan logiczny '0'. Napięcie odniesienia przyjmowane jest za napięcie stanu nieaktywnego (na wyjściu stan logiczny '0'). Stan komparatora sygnalizuje dioda LED umieszczona przy każdym wejściu. Gdy na wyjściu komparatora jest stan logiczny '1', dioda jest zapalona. Wartość napięcia odniesienia dla każdego wejścia mierzona jest indywidualnie i zapamiętywana dla wszystkich wejść równocześnie po wciśnięciu przycisku CAL. Zapamiętanie wartość napięcia odniesienia umożliwia współpracę z każdym zakresem napięć czujników ruchu.
Symbol:
Symbol rH-AC15S4R4
Moduł rH-AC15S4R4 reprezentowany jest przez obiekt który składa się z 15 kanałów wyjściowych, na których w postaci binarnej pojawia się wynik porównania. Algorytm porównuje wartość napięcia wejściowego z napięciem odniesienia dla każdego z kanałów indywidualnie. W module dokonywane jest porównanie napięcia wejściowego z napięciem odniesienia. Przy odchyłce od napięcia odniesienia o mniej niż +/-0,6 V na odpowiednim wyjściu generowany jest stan logiczny '0'. Odchyłka większa powoduje że na odpowiednim wyjściu generowany jest stan logiczny '1'. Moduł posiada również cztery wejścia i cztery wyjścia binarne (dwustanowe) przekaźnika, oddzielne dla każdego fizycznego wejścia. Wejście obiektu służy do sterowania kanałami przekaźnika, a na wyjście podawana jest informacja o aktualnym stanie pracy danego kanału przekaźnika. Element posiada również cztery wejścia i cztery wyjścia binarne (dwustanowe), oddzielne dla każdego fizycznego wejścia. Zwarcie lub rozwarcie styku powoduje zmianę stanu logicznego na odpowiadającym mu wyjściu. Dodatkowo moduł posiada wyjście bajtowe 'kod błędu' na którym zwracana jest wartość równa '1' jeżeli obiekt utraci łączność z modułem. Z chwilą odblokowania transmisji sygnał powraca na '0'.
Montaż:
Schemat podłączenia
  • Podłączyć do modułu przewód GND (masa).
  • Podłączyć do wejść AI czujniki ruchu (równolegle z centralką alarmową).
  • Załączyć obwód zasilania.
  • Upewnić się, czy w zasięgu czujników ruchu nie znajdują się żadne osoby (wszystkie czujniki muszą być nieaktywne).
  • Wcisnąć przycisk CAL na 3 sekundy (do momentu aż diody LED AI1 - AI15 przestaną pulsować - zgasną ), aby moduł zapamiętał wartości napięcia odniesienia.
  • Zarejestrować moduł rH-AC15S4R4.
Odczyt stanu centralki alarmowej-wejścia transoptorowe:
Centralka alarmowa udostępnia stany na uniwersalnych wyjściach OC (open colector). Typ sygnału na każdym z wyjść może być dowolnie zaprogramowany w centralce. Aby odebrać informację z centrali należy podłączyć wyjścia centrali do wejść transportowych w module rH-AC15S4R4.

Sterowanie centralką alarmową-wyjścia przekaźnikowe:
Zwarcie styku do masy, powoduje że dane wejście staje się aktywne. Typ sygnału na każdym z wejść może być dowolnie zaprogramowany w centralce. Aby zmienić stan centrali należy podłączyć wejścia centrali do wyjść przekaźnikowych w module rH-AC15S4R4. Dzięki temu, można szybko uzbrajać alarm bez wykorzystywania szyfratora, np. używając pojedynczego przycisku.
O systemie:
Parametry techniczne:
NazwaModuł rH-AC15S4R4
KodF2901
Zasilanie12 V /30 mA
Łącze radiowe [MHz]868
Rodzaj transmisjidwukierunkowa
KodowanieTAK
Zasięg w otwartej przestrzeni100 m
Ilość przekaźników4
Maksymalny prąd obciążenia na przekaźniku1 A / AC 250 V
Separacja galwaniczna wejść od sieci energetycznejTAK
Temperatura pracy0...+45ºC
Wymiary [mm]145x100
Stopień ochronyIP 20
F&HOME RADIO integruje instalacje elektryczne w taki sposób, aby procesy ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia oraz alarmu i kontroli dostępu do pomieszczeń tworzyły jeden sprawnie działający system, służący bezpieczeństwu i komfortowi mieszkańców budynku. Dzięki bezprzewodowej elektronice oraz zdalnie sterowanemu oprogramowaniu każdy może gospodarować zasobami energii w sposób odpowiadający jego potrzebom.
W praktyce oznacza to możliwość integracji urządzeń elektrycznych w taki sposób, aby jednym gestem dłoni można było stworzyć nastrojową scenę świetlną w salonie i sypialni, opuścić rolety i dopasować temperaturę wnętrza, a opcja zdalnego sterowania poprzez Internet gwarantuje, że nawet po powrocie z długiej podróży nasz dom powita nas tak, jakbyśmy nigdy nie wyjeżdżali.
Cena nettoCena bruttoRabatWażność
689,00 PLN847,47 PLN0 %
 
Moduł integracji z alarmem rH-AC15S4R4 F&Home Radio
Kod towaru: F2901
SKOMPLETUJ
BIBLIOTEKA DZIAŁU
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTAĆ