Kamera HiWatch HWT-T320-VF multisystemowa sufitowa (1080p, 2.8-12 mm, IR do 40m)

Kod towaru: M73160
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-316 H.264
Widok rejestratora
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-316 H.264
Widok rejestratora po otwarciu przedniego panelu. Opcjonalnie można zamontować nagrywarkę CD.
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-316 H.264
Widok rejestratora od tyłu.
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-316 H.264
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-316 H.264
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-316 H.264
Akcesoria będące w komplecie
UMLTIMAX to rodzina najnowocześniejszych rejestratorów CCTV wykorzystujących kompresję H.264.
Szerzej zalety tych urządzeń zostały opisane w artykule "ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych".
ULTIMAX-316 to rejestrator o najniższych parametrach spośród szesnastowejściowych modeli ULTIMAX. Oferuje on zapis z rozdzielczością 2CIF (704 x 288) przy prędkości zapisu 12 klatek na sekundę. Dla prostych systemów monitorujących zdarzenia o niskiej dynamice takie parametry zapisu są wystarczające. Mniejsza nominalana rozdzielczość nie oznacza jednak, że jest to "słabe" urządzenie. Pozostałe parametry, menu i możliwości konfiguracyjne są takie same jak w wyższych modelach Ultimax-ów. Lokalny zapis oraz transmisja w sieci odbywa się w najnowocześniejszym standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.
Do obsługi rejestratorów ULTIMAX w sieciach IP służy oprogramowanie ULTIMAX Klient. Można za jego pomocą prowadzić pełną obsługę i konfigurację rejestratorów ULTIMAX, wideoserwerów ULTINET i kamer ULTICAM. Szerzej o możliwościach tego oprogramowania można przeczytać w artykule


Znajdują się tam także pliki do pobrania: program do instalacji, pełna instrukcja, kalkulator dysków i czasu nagrań.
W ofercie dostępny jest model bardziej zaawansowany technologiczne o wyższych parametrach:
Cechy wyróżniające rejestratory ULTIMAX
 • Kompresja H.264.
 • Własny system operacyjny czasu rzeczywistego ROTS ( Real Time Operating System).
 • Rejestracja obrazów z 16 kanałów w rozdzielczości 2CIF (704 x 288) z prędkością 12 klatek na sekundę dla każdego kanału.
Uwaga! Rejestrator posiada możliwość zdefiniowania parametrów zapisu niezależnie dla każdego kanału, co daje użytkownikowi duże możliwości konfiguracji (rozdzielczości, liczby klatek/sekundę) i optymalnego skonfigurowania systemu.
 • Podgląd on-line obrazów z każdej z kamer z zachowaniem najwyższych parametrów obrazu
  • na monitorze podpiętym do rejestratora,
  • na odległym komputerze za pomocą programu Klient ULTIMAX.
 • Rejestracja audio z 4 kanałów w kompresji OggVorbis (16 Kbps) oraz transmisja 1 toru audio w sieci.
 • Możliwość utworzenia i nadania praw dostępu 15 użytkownikom.
 • Wielopoziomowa, indywidualnie konfigurowalna struktura nadawania haseł i praw dostępu do poszczególnych funkcji.
 • Możliwość ustanowienia 4 cykli w ciągu doby dla różnych rodzajów nagrywania:
  • ciągły,
  • detekcja ruchu,
  • alarm,
  • ruch i alarm,
  • ruch lub alarm.
 • Całkowicie niezależna modyfikacja parametrów rejestracji (rozdzielczość, liczba rejestrowanych klatek, bite-rate, jakość, pre- i post-alarm) dla każdej kamery.
 • Każdemu wejściu alarmowemu można przypisać określone kanały, które będą nagrywane po wystąpieniu w jego obwodzie alarmu.
 • Możliwość ustawiania parametrów dla portu RS-232: prędkość symbolowa, bity danych, bity stopu, parzystość, sterowanie strumieniem oraz trybu pracy: „Konsola”, „PPP” lub „Kanał transparentny”.
 • Możliwość współpracy aktywnej bądź pasywnej z bankomatem. Można uzyskać nr karty kredytowej na żądanie (aktywnie) albo otrzymać go za pośrednictwem bankomatu poprzez sieć lub port szeregowy. Numer ten może być wmiksowany w obraz i przekazany w trybie bieżącego podglądu, nagrany i odtworzony.
 • Oprogramowanie sieciowe pozwala na współpracę z kilkoma rejestratorami, a także z innymi urządzeniami ULTIMAX i ULITCAM, tj. wideoserwerami i kamerami IP. Dzięki czytelnemu graficznemu menu obsługa rejestratora jest prosta i przyjemna. W menu poruszać się można również za pomocą myszki.
 • Rejestrator może współpracować z nagrywarkami, dyskami i innymi nośnikami podłączonymi przez interfejs USB, co znacznie ułatwia wyszukiwanie, przeglądanie i backup nagrań.
 • Obsługa dużych dysków (SATA ) do 2 TB każdy. Uwaga! W rejestratorze można zamontować 4 takie dyski (łączna pojemność 8 TB).
 • Proste, intuicyjne menu w języku polskim (na życzenie w angielskim) i obsługa rejestratora za pomocą myszki.
 • Łatwe wykonywanie kopii materiałów archiwalnych
  • na zewnętrzne nośniki podłączane poprzez USB (HDD, DVD, pen-drive),
  • na komputer w sieci LAN za pomocą programu Klient ULTIMAX.
 • Precyzyjnie działający układ detekcji ruchu. Możliwość zdefiniowania kamer, które mają być rejestrowane po aktywacji danego kanału wideo (wykrycie ruchu na jednej kamerze nie musi wyzwalać rejestracji z wszystkich kamer, jak to jest w większości rejestratorów na rynku).
 • Możliwość ustanowienia 4 stref prywatności dla każdej kamery.
 • Możliwość wprowadzenia harmonogramu dziennego aktywacji dla powiadomień alarmowych:
  • utraty sygnału z kamery,
  • detekcji ruchu w oznaczonym polu.
 • Możliwość ustanowienia powiadomień dźwiękowych lub OSD na ekranie o zaistniałych sytuacjach alarmowych.
 • Zdalny alarm. Funkcja ta tworzy kanał transmisyjny służący do alarmowania stanowiska zdalnego klienta po wystąpieniu alarmu w systemie rejestratora (alarm zewnętrzny wskutek zadziałania czujnika, wykrycie ruchu itp.). Rejestrator wyśle informację o alarmie poprzez sieć do stanowiska zdalnego klienta, gdzie zostanie ona wyświetlona oraz wzmocniona ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym.
 • Program Klienta ULTIMAX umożliwia ustanowienie połączenia głosowego z rejestratorem. Głos ze stanowiska klienckiego będzie poprzez siec przesyłany do rejestratora który będzie go odtwarzał poprzez swoje wyjście audio. W drugą stronę rejestrator będzie wysyłał dźwięk ze swojego wyjścia audio który zostanie odtworzony przez kartę dźwiękową i głośniki komputera.
 • Możliwość zdalnego sterowania PTZ z wykorzystaniem programu Klient ULTIMAX
 • Możliwość wprowadzenia map (pliki bmp. rozmieszczenia kamer). Rozwiązanie to znacznie ułatwia lokalizację kamer i nadzór w dużych systemów CCTV.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania przez: FTP, port RS-232, USB, oprogramowanie "Klient ULTIMAX".
Rejestratory serii 300 nie posiadają funkcji Dual Stream (wysyłanie do sieci dwóch strumieni o zdefiniowanych niezależnie parametrach).
Parametry techniczne
Nazwa ULTIMAX -316
Kod M73160
Kompresja H.264
Prędkość nagrywania na każdy kanał

2CIF - 12 kl/sek

CIF/QCIF - 25 kl/sek

Prędkość wyświetlania na żywo

25 kl/sek w rozdzielczości 4CIF na każdy kanał

(400 kl/sek 4CIF 704 x 576 )

Rejestracja audio / kompresja 4 tory 16Kbps / OggVorbis
Nośnik danych max 8TB (4 x 2 TB) SATA ***
Obsługa zewnętrznych urządzeń HDD-USB, DVD-USB/SATA, Pendrive –USB,
Wyjścia wideo VGA, Video 1 Vp.p 75 Ω
Oprogramowanie sieciowe Multiklient , Web
Przeglądanie materiałów na innym urządzeniu komputer PC
Pre / post alarm 5 do 30 sek / 5 sek do 10 min
Sterowanie Mysz (USB), klawiatura lokalna, pilot, LAN
Znak wodny TAK
Zabezpieczenia system haseł, indywidualne poziomy dostępu, adres MAC
Menu (język) polski, angielski
Zasilanie AC 90-230V
Wymiary / montaż 440mm x 390mm x 70mm
Masa 8 kg bez dysku
Uwagi
*** - od 22.04.2008 (wcześniej dysk IDE).
W artykule ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych zamieszczone są tabele porównawcze parametrów technicznych rejestratorów ULTIMAX.
Można oszacować jaka powinna być całkowita pojemność dysków instalowanych w rejestratorze, w zależności od parametrów zapisu sygnału video i żądanego czasu gromadzenia nagrań. Poniższy wzór określa przestrzeń dyskową (w MB) potrzebną do przechowywania danych z jednej godziny dla jednego kanału:
qi= (di*3600)/(8*1024)
gdzie di oznacza prędkość bitową w Kb/s. Dla rejestratorów ULTIMAX osiąga wartości od 32 Kb/s do 8000 Kb/s
Wykaz podstawowych funkcji z podziałem na kategorie
Kategoria Funkcja Opis
Zabezpieczenia Zarządzanie Tworzenie i kasowanie (kont) użytkowników. Jeden domyślny administrator który może utworzyć konta maksymalnie 15 użytkowników i zdefiniować ich prawa.
Hasło Zmiana hasła.
Nagrywanie na dyskach Zarządzanie dyskami Formatowanie, informacje o dyskach.
Nagrywanie Nagrywanie ręczne, nagrywanie ciągłe, nagrywanie inicjowane przez ruch, nagrywanie inicjowane alarmem, nagrywanie inicjowane przez ruch i alarm / przez ruch lub alarm.
Parametry nagrywania Przepływność bitowa, odświeżanie, jakość obrazu itp.
Odtwarzanie Odtwarzanie wg czasu, Odtwarzanie plik po pliku, Odtw. przysp., Odtw. zwoln., Pauza, Odtw. poklatkowe, Odtw,. synchroniczne.
Backup Backup plików i klip wideo.
Monitoring lokalny Podgląd Podgląd na monitorze wideo i VGA. Podziały 1/1, 1/4, 1/9, 1/16. Przełączanie automatyczne / ręczne.
Status kanału Wskaźnik nagrywania, utraty wideo.
Detekcja ruchu Ustawienia obszaru, czułości i sposobów reakcji (obsługi).
Wejścia alarmowe Sposoby reakcji, ustalenie harmonogramu.
Wyjścia alarmowe Ustawienie parametrów.
Strefa prywatności Ustalenie maskowanego obszaru.
Ingerencja Reakcja na ingerencje.
Wyjątki Sytuacje nadzwyczajne: błąd dysku, przepełnienie dysków, nielegalny dostęp itp.
Informacje o alarmach Lista zdarzeń alarmowych.
Praca sieciowa ADSL Użycie funkcji PPPoE, DNS.
Podgląd TCP, UDP, RTP, Multicast.
Sterowanie Sterowanie rejestratorem poprzez sieć.
Alarm Wysyłanie informacji o alarmie do komputera nadzorującego.
Zdalny podgląd Program Klient, Przegladarka IE.
Zdalna konfiguracja Zdalne ustawianie parametrów rejestratora.
Zdalne nagrywanie Zdalne nagrywanie (poprzez sieć).
Zdalne odtwarzanie Zdalne odtwarzanie (poprzez sieć).
Download Ściąganie nagranych plików.
Zdalna aktualizacja Zdalna aktualizacja firmwaru.
Kanał transparentny Zdalne sterowanie urządzeniem podpiętym do portu szeregowego rejestratora.
Web Używanie przeglądarki IE do dostępu do rejestratora.
PSTN Dostęp do rejestratora poprzez komut. linię tel.
Funkcje użytkowe OSD OSD setup
Zobacz rejestr Dostęp do rejestru (dziennika) rejestratora
Interkom Dwustronna komunikacja głosowa lub rozgłaszanie
Zdalnie, za pomocą programu Klient ULTIMAX, można uzyskać dostęp do maksymalnie 16 rejestratorów.
Program zdalnego klienta przewiduje trzy poziomy hierarchii: administrator, operator nadrzędny i operator. Uprawnienia na poszczególnych poziomach ujęte są w poniższej tabeli:

Poziom

Uprawnienia

Operator

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa

Operator nadrzędny

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie

Administrator

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Konfiguracja obwodów alarmowych, Przegląd rejestru, Ustalenie parametrów wideo, Konfiguracja systemu

Korzystając z oprogramowanie Klient ULTIMAX można także ustawić zdalnie następujące parametry pracy rejestratora:
 • Wybór kanału do modyfikacji parametrów.
 • Zmiana nazwy kanału .Dopuszcza się nazwę o długości do 20 znaków.
 • Wybór ilości klatek na sekundę (odświeżanie): Pełna (PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS), 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
 • Wybór maksymalnej prędkości transmisji: Można wybrać: 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1Mbps, 1,25Mbps, 1,5Mbps, 1,75Mbps, 2Mbps, 4Mbps, 8Mbps lub „Inna”.
 • Wybór rozdzielczość: Domyślnie: CIF; inne opcje: QCIF, 2CIF.
 • Regulacja jakości obrazu: 6 opcji (można wybierać tylko przy zmiennym przepływie bitowym).
 • Przepływ bitowy /BitRate Type/: Zmienny /Variable/ lub Stały /Fixed/.
 • Włączenie i ustanowienie harmonogramu nagrywania.
 • Wybór czasu nagrywania przed alarmem/ po alarmie: Ustawienie żądanych czasów rejestracji przed i po wystąpieniu alarmu.
 • Ustalenie parametrów detekcji ruchu:
  • obszaru detekcji ruchu,
  • czułości,
  • kanałów które będą nagrywane po wykryciu ruchu,
  • wybranie sposobu reakcji na alarm,
  • ustanowienie harmonogramu działania detekcji ruchu,
  • ustalenie rodzaju alarmu po utracie sygnału wideo.
Dostępne są również inne modele serii ULTIMAX.

Wsparcie techniczne

Informator