Dekompresor MPEG/PAL DSB DM-316 do stacji czołowej MMH-3000 Terra

Towar został wycofany z oferty
Kod towaru: R817121
Dekompresor DM-316 R817121 jest jednym z modułów montowanych w stacji czołowej MMH-3000, w jednostce centralnej UC-380 R81700. Współpracuje m.in. z modułem RT-316 R81707. Służy do wyodrębniania programów ze strumienia MPEG-2 przesyłanego przez RT-316. Tak więc dekompresor odbiera program z tego samego multipleksu DVB-T, co z kojarzony z nim odbiornik.
Oferta: Biblioteka:

Gwarancja

Zapewniamy gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
Widok dekompresora
Dekompresor DM-316 R817121 jest jednym z modułów montowanych w stacji czołowej MMH-3000, w jednostce centralnej UC-380 R81700. Współpracuje m.in. z modułem RT-316 R81707. Służy do wyodrębniania programów ze strumienia MPEG-2 przesyłanego przez RT-316. Dekompresor odbiera program z tego samego multipleksu DVB-T, co z kojarzony z nim odbiornik.
Uwaga: MPEG2 oznacza strumień transportowy wykorzystywany do przesyłu informacji między modułami. Nie oznacza standardu kompresji obrazu jaki podać możemy na wejście stacji. Odbiornik RT-316 oraz dekompresory DM-316 są kompatybilne z DVB-T MPEG-2 oraz MPEG-4/H.264.
Moduły DM-316 R817121 współpracują z odbiornikami RT-316 R81707 w technologii master-slave i umożliwiają dystrybucję w postaci analogowej wszystkich cyfrowych kanałów DVB-T wchodzących w skład danego multipleksu.
Zestaw, na który składają się: transmodulator RT-316 oraz dekompresor DM-316 dedykowany jest do obiektów takich, jak hotele, czy szpitale, w których duża liczba odbiorników analogowych uniemożliwia tanie i proste przejście na cyfrowy standard DVB-T. Stacja czołowa MMH-3000 jest stanowi w tym wypadku alternatywę dla wymiany wszystkich odbiorników telewizyjnych lub zakupów odpowiednich dekoderów do każdego z nich.
Przykładowe zastosowanie stacji czołowej MMH-3000 do transmodulacji cyfrowego sygnału DVB-T na analogowy sygnał PAL (8 programów z dwóch multipleksów cyfrowych).
Moduł ten, tak jak pozostałe wchodzące w skład stacji MMH-3000, jest konfigurowany przy pomocy darmowego oprogramowania Terra Link lub płatnego oprogramowania CMH Master R81706.
Uwaga: w przypadku, gdy moduł stosowany jest w zestawie z modułem RT-316 teletekst z DVB-T nie jest obsługiwany.
Widok całego multipleksu DVB-T otrzymanego z odbiornika RT-316 w postaci strumienia cyfrowego.
Wybór jednego programu.
Szerzej o budowie i konfiguracji stacji czołowej MMH-3000 można przeczytać w artykule:
.
Dane Techniczne
Nazwa DM-316
Kod R817121
Wyjście MPEG2 TS 2...80 Mbit/s
Modulator
Standard TV B/G/D/K/I/L/M/N
Wyjście RF poziom/impedancja 100 dBμV/75Ω
zakres częstotliwości 119-300; 470-862 MHz
Regulacja poziomu wyjściowego 0...-15 dB
Dokładność nośnych +/- 20 kHz
Zakres regulacji podnośnej wizji 2.25 MHz z krokiem 0.25
Odstęp A/V 12/16 dB
Głębokość modulacji amplitudy 81%
Odstęp S/N > 55dB
Zniekształcenia intermodulacyjne II, III < -60 dB
Pobór mocy DC 5.5 V, 0.5 A
Zakres temperatur 0...50°C
Wymiary / Masa 45x115x220.5 mm / 0.42 kg
Uwaga: Moduł nie dekoduje kanałów w jakości HD.
Ostrzeżenie przed elektrycznością statyczną

Ze względu na obecność w urządzeniu czułych elementów elektronicznych należy przestrzegać następujących zaleceń:
  • Moduł może być wyjęty z antystatycznej plastikowej torebki dopiero bezpośrednio przed instalacją w stacji (wyjątek – aklimatyzacja modułu po przechowywaniu w niskiej temperaturze).
  • Moduł należy chwytać tylko za jego panel frontowy.
  • Nie wolno kłaść modułu na przypadkowych powierzchniach. Bezpośrednio po wyjęciu modułu ze stacji należy włożyć go do antystatycznej torebki.
  • Nieużywany moduł musi być przechowywany w antystatycznej torebce.
  • W czasie transportu i przechowywania modułu należy wykluczyć oddziaływanie silnych pól elektrostatycznych, elektromagnetycznych, lub promieniowania innego rodzaju.