Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-104 H.264

Kod towaru: M71040
Towar został wycofany z oferty
Oferta: Biblioteka:

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Kamera z rejestratorem PROTECT 501 HD, MPEG-4, LCD, czytnik SDHC/MMC
Widok rejestratora

Kamera z rejestratorem PROTECT 501 HD, MPEG-4, LCD, czytnik SDHC/MMC
Widok rejestratora z przodu
Kamera z rejestratorem PROTECT 501 HD, MPEG-4, LCD, czytnik SDHC/MMC
Widok rejestratora od tyłu.

Kamera z rejestratorem PROTECT 501 HD, MPEG-4, LCD, czytnik SDHC/MMC
Akcesoria w komplecie
UMLTIMAX to rodzina najnowocześniejszych rejestratorów CCTV wykorzystujących kompresję H.264.
Szerzej zalety tych urządzeń zostały opisane w artykule "ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych".
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Rejestrator ULTIMAX-716 zdobył prestiżową nagrodę
- Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za najlepszy produkt targów
ULTIMAX-104 M71040 to rejestrator oferujący zapis w rozdzielczości 4CIF (704 x 576) z prędkością 6 klatek na sekundę dla każdego kanału, lub w rozdzielczości 2CIF (704 x 288) 12 klatek na sekundę. Należy stosować go wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość podglądu i zapisu przy niewielkiej szybkozmienności obrazu. W takich warunkach 6 klatek na sekundę jest całkowicie wystarczające. Lokalny zapis oraz transmisja w sieci odbywa się w najlepszym standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy wykorzystaniu mniejszej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Dodatkowo rejestrator wyróżniają niewielkie rozmiary i waga.
ULTIMAX-104 M71040 może być obsługiwany za pomocą pilota lub poprzez program klienta sieciowego.

Model +++ULTIMAX-204++ M72040 posiada analogiczne parametry natomiast można go obsługiwać dodatkowo za pomocą klawiatury znajdującej się na przednim panelu rejestratora.
Do obsługi rejestratorów ULTIMAX w sieciach IP służy oprogramowanie ULTIMAX Klient. Można za jego pomocą prowadzić pełną obsługę i konfigurację rejestratorów ULTIMAX, wideoserwerów ULTINET i kamer ULTICAM. Szerzej o możliwościach tego oprogramowania można przeczytać w powyższym artykule.
W ofercie dostępny jest model bardziej zaawansowany technologiczne o wyższych parametrach ULTIMAX-504 M75040 oraz zbliżonych parametrach 8 i 16-kanałowy ULTIMAX-308 M73080, ULTIMAX-316 M73160.
Cechy wyróżniające rejestratory ULTIMAX
 • Kompresja H.264.
 • Własny system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS ( Real Time Operating System).
 • Rejestracja obrazów z 4 kanałów w rozdzielczości 4CIF (704 x 576) z prędkością 25 klatek na sekundę (6 kl/s dla każdego kanału).
Uwaga! Rejestrator posiada możliwość zdefiniowania parametrów zapisu niezależnie dla każdego kanału, co daje użytkownikowi duże możliwości konfiguracji (rozdzielczości, liczby klatek/sekundę) i optymalnego skonfigurowania systemu.
 • Podgląd on-line obrazów z każdej z kamer z zachowaniem najwyższych parametrów obrazu
  • na monitorze podpiętym do rejestratora,
  • na odległym komputerze za pomocą programu Klient ULTIMAX.
 • Rejestracja audio jednego kanału w kompresji OggVorbis (16 Kbps) oraz transmisja 1 toru audio w sieci.
 • Możliwość utworzenia i nadania praw dostępu 15 użytkownikom.
 • Wielopoziomowa, indywidualnie konfigurowalna struktura nadawania haseł i praw dostępu do poszczególnych funkcji.
 • Możliwość ustanowienia 4 cykli w ciągu doby dla różnych rodzajów nagrywania:
  • ciągły,
  • detekcja ruchu,
  • alarm,
  • ruch i alarm,
  • ruch lub alarm.
 • Całkowicie niezależna modyfikacja parametrów rejestracji (rozdzielczość, liczba rejestrowanych klatek, bitrate, jakość, pre- i post-alarm) dla każdej kamery.
 • Każdemu wejściu alarmowemu można przypisać określone kanały, które będą nagrywane po wystąpieniu w jego obwodzie alarmu.
 • Oprogramowanie sieciowe pozwala na współpracę z kilkoma rejestratorami, a także z innymi urządzeniami ULTIMAX i ULITCAM, tj. wideoserwerami i kamerami IP. Dzięki czytelnemu graficznemu menu obsługa rejestratora jest prosta i przyjemna. W menu poruszać się można również za pomocą myszki.
 • Rejestrator może współpracować z nagrywarkami, dyskami i innymi nośnikami podłączonymi przez interfejs USB, co znacznie ułatwia wyszukiwanie, przeglądanie i backup nagrań.
 • Obsługa dużego dysku (SATA) do 2 TB. W rejestratorze można zamontować 1 dysk (łączna pojemność 2 TB).
 • Proste, intuicyjne menu w języku polskim (na życzenie w angielskim) i obsługa rejestratora za pomocą myszki.
 • Łatwe wykonywanie kopii materiałów archiwalnych
  • na zewnętrzne nośniki podłączane poprzez USB (HDD, DVD, pen-drive),
  • na komputer w sieci LAN za pomocą programu Klient ULTIMAX.
 • Precyzyjnie działający układ detekcji ruchu. Możliwość zdefiniowania kamer, które mają być rejestrowane po aktywacji danego kanału wideo (wykrycie ruchu na jednej kamerze nie musi wyzwalać rejestracji z wszystkich kamer, jak to jest w większości rejestratorów na rynku).
 • Możliwość ustanowienia 4 stref prywatności dla każdej kamery.
 • Możliwość ustanowienia powiadomień dźwiękowych lub OSD na ekranie o zaistniałych sytuacjach alarmowych.
 • Zdalny alarm. Funkcja ta tworzy kanał transmisyjny służący do alarmowania stanowiska zdalnego klienta po wystąpieniu alarmu w systemie rejestratora (alarm zewnętrzny wskutek zadziałania czujnika, wykrycie ruchu itp.). Rejestrator wyśle informację o alarmie poprzez sieć do stanowiska zdalnego klienta, gdzie zostanie ona wyświetlona oraz wzmocniona ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym.
 • Możliwość zdalnego sterowania PTZ z wykorzystaniem programu Klient ULTIMAX
 • Możliwość wprowadzenia map (pliki bmp. rozmieszczenia kamer). Rozwiązanie to znacznie ułatwia lokalizację kamer i nadzór w dużych systemów CCTV.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania przez: USB, oprogramowanie "Klient ULTIMAX".
 • Niewielkie wymiary i waga.
Parametry techniczne

Nazwa

ULTIMAX -104

Kod

M71040

Kompresja

H.264

Prędkość nagrywania na każdy kanał

4CIF - 6 kl/s
2CIF, DCIF - 12 kl/sek
CIF/QCIF - 25 kl/sek

Prędkość wyświetlania na żywo

25 kl/sek w rozdzielczości 4CIF na każdy kanał

(100 kl/sek 4CIF 704 x 576 )

Rejestracja audio / kompresja

1 tory 16Kbps / OggVorbis

Nośnik danych

max 2TB (1 x HDD SATA)

Obsługa zewnętrznych urządzeń

HDD-USB, DVD-USB/SATA, Pendrive –USB,

Wyjścia wideo

VGA, 2 x Video 1 Vp.p 75 Ω

Wejścia alarmowe

4

Wyjścia przekaźnikowe

1

Oprogramowanie sieciowe

Multiklient , Web

Przeglądanie materiałów na innym urządzeniu

komputer PC

Pre / post alarm

5 do 30 sek / 5 sek do 10 min

Sterowanie

Mysz (USB), klawiatura lokalna, pilot, LAN

Znak wodny

NIE

Zabezpieczenia

system haseł, indywidualne poziomy dostępu, adres MAC

Menu (język)

polski lub angielski

Zasilanie

DC 12V

Wymiary / montaż

315 mm x 230 mm x 45 mm

Masa

2,8 kg bez dysku

Uwagi

Bardzo dobra praca w sieci LAN

W artykule ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych zamieszczone są tabele porównawcze parametrów technicznych rejestratorów ULTIMAX.
Można oszacować jaka powinna być całkowita pojemność dysków instalowanych w rejestratorze, w zależności od parametrów zapisu sygnału video i żądanego czasu gromadzenia nagrań. Poniższy wzór określa przestrzeń dyskową (w MB) potrzebną do przechowywania danych z jednej godziny dla jednego kanału:
qi= (di*3600)/(8*1024)
gdzie di oznacza prędkość bitową w Kb/s. Dla rejestratorów ULTIMAX osiąga wartości od 32 Kb/s do 8000 Kb/s
Wykaz podstawowych funkcji z podziałem na kategorie

Kategoria

Funkcja

Opis

Zabezpieczenia

Zarządzanie

Tworzenie i kasowanie (kont) użytkowników. Jeden domyślny administrator który może utworzyć konta maksymalnie 15 użytkowników i zdefiniować ich prawa.

Hasło

Zmiana hasła.

Nagrywanie na dyskach

Zarządzanie dyskami

Formatowanie, informacje o dyskach.

Nagrywanie

Nagrywanie ręczne, nagrywanie ciągłe, nagrywanie inicjowane przez ruch, nagrywanie inicjowane alarmem, nagrywanie inicjowane przez ruch i alarm / przez ruch lub alarm.

Parametry nagrywania

Przepływność bitowa, odświeżanie, jakość obrazu itp.

Odtwarzanie

Odtwarzanie wg czasu, Odtwarzanie plik po pliku, Odtw. przysp., Odtw. zwoln., Pauza, Odtw. poklatkowe, Odtw,. synchroniczne.

Backup

Backup plików i klip wideo.

Monitoring lokalny

Podgląd

Podgląd na monitorze wideo i VGA. Podziały 1/1, 1/4. Przełączanie automatyczne / ręczne.

Status kanału

Wskaźnik nagrywania, utraty wideo.

Detekcja ruchu

Ustawienia obszaru, czułości i sposobów reakcji (obsługi).

Wejścia alarmowe

Sposoby reakcji, ustalenie harmonogramu.

Wyjścia alarmowe

Ustawienie parametrów.

Strefa prywatności

Ustalenie maskowanego obszaru.

Ingerencja

Reakcja na ingerencje.

Wyjątki

Sytuacje nadzwyczajne: błąd dysku, przepełnienie dysków, nielegalny dostęp itp.

Informacje o alarmach

Lista zdarzeń alarmowych.

Praca sieciowa

ADSL

Użycie funkcji PPPoE, DNS.

Podgląd

TCP, UDP, RTP, Multicast.

Sterowanie

Sterowanie rejestratorem poprzez sieć.

Alarm

Wysyłanie informacji o alarmie do komputera nadzorującego.

Zdalny podgląd

Program Klient, Przegladarka IE.

Zdalna konfiguracja

Zdalne ustawianie parametrów rejestratora.

Zdalne nagrywanie

Zdalne nagrywanie (poprzez sieć).

Zdalne odtwarzanie

Zdalne odtwarzanie (poprzez sieć).

Download

Ściąganie nagranych plików.

Zdalna aktualizacja

Zdalna aktualizacja firmwaru.

Zdalny PTZ

Zdalne sterowanie kamerami obrotowymi

Web

Używanie przeglądarki IE do dostępu do rejestratora.

Integracja

Integracja z innymi urzadzeniami.

Funkcje użytkowe

OSD

OSD setup

Zobacz rejestr

Dostęp do rejestru (dziennika) rejestratora

Interkom

Dwustronna komunikacja głosowa lub rozgłaszanie

Zdalnie, za pomocą programu Klient ULTIMAX, można uzyskać dostęp do maksymalnie 16 rejestratorów.
Program zdalnego klienta przewiduje trzy poziomy hierarchii: administrator, operator nadrzędny i operator. Uprawnienia na poszczególnych poziomach ujęte są w poniższej tabeli:

Poziom

Uprawnienia

Operator

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa

Operator nadrzędny

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie

Administrator

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Konfiguracja obwodów alarmowych, Przegląd rejestru, Ustalenie parametrów wideo, Konfiguracja systemu

Korzystając z oprogramowanie Klient ULTIMAX można także ustawić zdalnie następujące parametry pracy rejestratora:
 • Wybór kanału do modyfikacji parametrów.
 • Zmiana nazwy kanału .Dopuszcza się nazwę o długości do 20 znaków.
 • Wybór ilości klatek na sekundę (odświeżanie): Pełna (PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS), 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
 • Wybór maksymalnej prędkości transmisji: Można wybrać: 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1Mbps, 1,25Mbps, 1,5Mbps, 1,75Mbps, 2Mbps, 4Mbps, 8Mbps lub „Inna”.
 • Wybór rozdzielczość: Domyślnie: CIF; inne opcje: 4CIF, QCIF, 2CIF.
 • Regulacja jakości obrazu: 6 opcji (można wybierać tylko przy zmiennym przepływie bitowym).
 • Przepływ bitowy /BitRate Type/: Zmienny /Variable/ lub Stały /Fixed/.
 • Włączenie i ustanowienie harmonogramu nagrywania.
 • Wybór czasu nagrywania przed alarmem/ po alarmie: Ustawienie żądanych czasów rejestracji przed i po wystąpieniu alarmu.
 • Ustalenie parametrów detekcji ruchu:
  • obszaru detekcji ruchu,
  • czułości,
  • kanałów które będą nagrywane po wykryciu ruchu,
  • wybranie sposobu reakcji na alarm,
  • ustanowienie harmonogramu działania detekcji ruchu,
  • ustalenie rodzaju alarmu po utracie sygnału wideo.
Dostępne są również inne modele serii ULTIMAX.

Dane techniczne

Poziom

Uprawnienia

Operator

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa

Operator nadrzędny

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie

Administrator

Podgląd, Zapis kadru, Nagrywanie, Komunikacja interkomowa, Mapa, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Konfiguracja obwodów alarmowych, Przegląd rejestru, Ustalenie parametrów wideo, Konfiguracja systemu