Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy / serwer wideo PiXORD P4504 MPEG-4 ASP

Towar został wycofany z oferty
Kod towaru: K2132
Czterokanałowy serwer wideo PiXORD P4504 obsługuje zarówno kompresje M-JPEG i MPEG-4. Posiada funkcje "dual stream", czyli może wysyłać dwa strumienie jednocześnie dla każdego kanału w kombinacji MPEG-4 MPEG-4 lub MPEG-4 MJPEG. Potrafi wyświetlać obraz w jakości zbliżonej do DVD dla wszystkich czterech kanałów jednocześnie. Transmisja w czasie rzeczywistym może się odbywać z szybkością 25 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720 x 576.
Oferta: Biblioteka:

Gwarancja

Zapewniamy gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy / serwer wideo PiXORD P4504 MPEG-4 ASP
Widok urządzenia

Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy / serwer wideo PiXORD P4504 MPEG-4 ASP
Widok urządzenia z tyłu
Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy / serwer wideo PiXORD P4504 MPEG-4 ASP
W komplecie pilot zdalnego sterowania i 2 baterie AAA
Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy / serwer wideo PiXORD P4504 MPEG-4 ASP
Akcesoria znajdujące się w komplecie
Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy / serwer wideo PiXORD P4504 MPEG-4 ASP
Widok opakowania urządzenia
Serwer wideo PiXORD P4504 jest urządzeniem, które zamienia sygnał analogowy z czterech kamer analogowych i/lub czterech mikrofonów na strumień pakietów IP które są przesyłane poprzez sieć komputerową oraz zapisuje lokalnie obraz i/lub audio na dysku twardym. Głównym zastosowaniem serwera wideo są profesjonalne systemy monitoringu (firm, biur, sklepów, galerii, obiektów przemysłowych, banków, obiektów rządowych, osiedli, domów prywatnych, itd.) bazujące na sieci komputerowej.
Serwer wideo PiXORD P4504 ma możliwość:
 • integracji z każdym systemem monitoringu IP,
 • podgląd obrazu z czterech kamer podłączonych do serwera wideo poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer z dowolnego miejsca na świecie,
 • zarządzania serwerem wideo poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer z dowolnego miejsca na świecie,
 • połączenia z serwerem wideo za pomocą protokołu https (połączenie szyfrowane),
 • udostępnienia sygnału analogowego poprzez 4 wyjścia BNC (przelotowe), jednocześnie z działającym interfejsem IP,
 • podłączenia trzech monitorów - dwóch głównych poprzez wyjście BNC i/lub S-Video (podgląd wszystkich lub pojedynczych kamer, wyświetlania statusu, konfigurowania serwera przez menu OSD), jednego dodatkowego poprzez wyście BNC (sekwencyjny podgląd wszystkich i pojedynczych kamer) oraz podłączenia do systemu audio poprzez wyjście liniowe RCA,
 • zdalnego nagrywania obrazu i dźwięku na komputerze z poziomu przeglądarki Internet Explorer,
 • zdalny podgląd obrazu za pomocą odtwarzaczy VLC oraz Quick Time Player,
 • robienia zdjęć (JPEG lub BMP) oglądanego obrazu i zapisu ich na komputerze w dowolnym momencie (podczas podglądu obrazu z kamery poprzez przeglądarkę Internet Explorer),
 • wysyłania dwóch strumieni obrazu (tryb Dual Streaming),
 • automatycznej zmiany właściwości (rodzaj strumienia (VBR, CBR), jakość/przepływność, odświeżanie) wysyłania strumienia w zależności od harmonogramu (dzień, noc, weekend),
 • podłączenia sterowania czterech kamer obrotowych poprzez port RS485 lub RS 232 i sterowanie nimi (protokoły: Lilin, PELCO-D, PELCO-P, DynaColor),
 • wykonanie odpowiednich akcji po wykryciu ruchu lub/i wysterowaniu wejścia alarmowego kamery lub/i utraty obrazu:
  • wysyłanie krótkich filmików z kamery na serwer ftp,
  • wysyłanie krótkich filmików z kamery jako załącznik e-mail lub/i informacji o zdarzeniu w e-mail,
  • wysterowanie wyjścia alarmowego,
 • nagrywania obrazu lokalnie na twardym dysku (IDE) lub dysku USB (pandrive),
 • zgrywanie nagrań z dysku twardego na dysk USB,
 • tworzenie backup nagrań,
 • zdalnego odtwarzania nagrań z dysku twardego lub usb podłączonego bezpośrednio do kamery,
Serwer wideo P4504 wyposażone jest w cztery wejścia wideo (BNC) do podłączenia kamery analogowej o standardzie TV: PAL lub NTSC. Dodatkowo posiada również cztery wyjścia wideo (BNC), które umożliwia dalsze przesyłanie sygnału wideo (przelot) do np. rejestratora. Serwer wideo posiada także cztery wejścia audio (RCA) do których można podpiąć mikrofon. Zarówno obraz jak i dźwięk jest bardzo dobrej jakości. Wbudowane trzy diody informują użytkownika odpowiednio o statusie zasilania serwera wideo, statusu nagrywania, statusie odtwarzania nagrań. Z tyłu serwera znajduje się dwu przełącznikowy DIP Switch do ustawienia standardu TV (PAL/NTSC) oraz resetu urządzenia. Kamera posiada także:
 • złącze zasilania DC 12V - do podłączenia zasilacza,
 • gniazdo sieciowe RJ45 z dwoma diodami (status sieci, transmisja)- do połączenia z siecią komputerową,
 • wyjście audio RCA,
 • dwa wyjścia BNC i jedno S-Video - do podłączenia do trzech monitorów,
 • dwa złącza USB 2.0 - do podłączenia dysku USB lub "Pandrive",
 • interfejs RS485 (listwa zaciskowa) - do podłączenia kamer obrotowych,
 • cztery wejścia alarmowe (listwa zaciskowa),
 • cztery wyjścia alarmowe (listwa zaciskowa),
P4504 potrafi wysłać obraz strumieniem przez sieć w kompresji MPEG-4 (SP, ASP) lub MJPEG w rozdzielczości Full D1 (720x576 PAL, 720x480 NTSC) na każdy kanał z odświeżaniem 25kl/s PAL, 30kl/s NTSC na cztery kanały (6,25kl/s PAL, 7,5kl/s NTSC na jeden kanał) przy maksymalnej rozdzielczości. Rozdzielczość można ustawić także na Half D1 oraz CIF. Dźwięk może być wysyłany w danej chwili tylko z jednego kanału. Wymienione wyżej parametry, dotyczą również zdalnego odtwarzania nagrań z dysku twardego serwera wideo. W serwerze wideo można ustawić stopień kompresji, który decyduje o jakości obrazu i wykorzystaniu pasma w sieci przez strumień. Dodatkowo kompresję MPEG-4 można ustawić w trybie strumieniowania stałym (CBR) lub zmiennym (VBR) oraz zmienić ustawienia GOP (Group of Picture). Strumień w kompresji MPEG-4 wysyłany jest po protokole RTSP.
Serwer wideo posiada następujące właściwości konfiguracyjne wbudowanego oprogramowania (firmware):
 • podstawowe ustawienia sterowania kompresji oraz parametrów obrazu (rozdzielczość, jakość, profil MPEG4, rozmiar GOP);
 • zaawansowane ustawienia sterowania kompresji oraz parametrów obrazu wg harmonogramu (dzień, noc, weekend):
  • zmiana rozdzielczości (dla każdego strumienia osobno),
  • zmiana odświerzania obrazu (jeden strumień kosztem drugiego) - max 6,25kl./s dla obu strumieni,
  • MPEG-4:
   • wybór rodzaju przepływności:
    • stała przepływność CBR (Constant Bitrate) - wybór stałej prędkości przesyłu strumienia od 64kb/s do 4Mb/s (jakość obrazu zależy od wyboru prędkości przepływu strumienia),
    • zmienna przepływność VBR (Variable Bitrate) - wybór dwudziestu siedmiu poziomów jakości obrazu (prędkość przepływu zależy od zmian jakie są w danym momencie na obrazie i wyboru jakości obrazu),
   • rozmiar GOP,
   • profil MPEG-4 (ASP,SP),
   • ustawienia kompresji MPEG-4 dla nagrań wg harmonogramu,
  • MJPEG (tylko drugi strumień):
   • wybór dziewięćdziesięciu poziomów jakości obrazu,
 • podstawowe ustawienia harmonogramu,
 • ustawienia obrazu:
  • jasność, kontrast, nasycenie, kolor, blokada wyświetlania obrazu z danej kamery na wyjściu analogowym, ustawienia napisów (data, nazwa kamery),
 • ustawienia PTZ (dla każdej kamery osobno):
  • włączenie/wyłączenie,
  • wybór protokołu (Lilin, PELCO-D, PELCO-P, DynaColor),
  • wybór ID,
  • wybór prędkości,
 • ustawienia OSD,
 • podstawowe ustawienia zdarzeń,
 • ustawienia aktywacji zdarzeń i wyboru rodzaju zdarzenia po wykryciu ruchu w polu detekcji lub/i zmiany statusu na wejściu alarmowym lub/i po wykryciu utratu obrazu (dla każdego kanału osobno),
 • ustawienie pól detekcji na obrazie (dla każdego kanału osobno),
 • ustawienia wyjść alarmowych,
 • zdalne odczytanie informacji o kamerze i ustawienia audio,
 • ustawienie synchronizacji czasu i daty z serwerem NTP lub ustawienie ręczne,
 • definiowanie użytkowników z prawami dostępu administratora, operatora lub użytkownika,
 • zaawansowane ustawienia portu COM (dla każdego kanału osobno),
 • zdalny restart urządzenia i przywrócenie do ustawień fabrycznych,
 • informacja o statusie systemu i kanałów,
 • wirtualny pilot,
 • przydział adresu IP z serwera DHCP lub ustawienia statyczne (adres IP, maska podsieci, brama domyślna, serwer DNS), odczyt adresu MAC, wybór protokołu komunikacji (HTTP, HTTPS), zmiana standardowych portów obsługi kamery (port 80 - http, port 443 - https) oraz obrazu MPEG-4 (port 554 - RTSP),
 • ustawienia usługi DynDNS
 • ustawienia z jakiego konta mailowego na jaki adres mailowy ma być wysłany mail z załączonym krótkim filmem i/lub informacją o zdarzeniu,
 • ustawienia na jaki serwer FTP ma wysyłać krótkie filmy,
 • ustawienia PPPoE,
 • ustawienia dysków twardych lub "Pandrive",
 • rotacja obrazu,
 • włączenie funkcji niwelowania skanowania międzyliniowego.
Dzięki analogowym wyjściom monitorowym P4504 potrafi wyświetlać obraz na monitorze w rozdzielczości Full D1 (720x576 PAL, 720x480 NTSC) na każdy kanał z odświeżaniem 25kl/s PAL, 30kl/s NTSC na cztery kanały (6,25kl/s PAL, 7,5kl/s NTSC na jeden kanał) przy maksymalnej rozdzielczości. Rozdzielczość można ustawić także na Half D1 oraz CIF. Jeśli monitor posiada głośniki, to można podpiąć do niego sygnał audio z wyjścia liniowego. Dźwięk może być wysyłany w danej chwili tylko z jednego kanału. Wymienione wyżej parametry, dotyczą również odtwarzania nagrań z dysku twardego serwera wideo. Na wyjściu monitorowym obraz z kamer można wyświetlać osobno z każdej kamery lub z podziałem na cztery kamery. Podgląd nagrań może być czterech kanałów jednocześnie, przy jednoczesnym podglądzie czterech kanałów na żywo. W przypadku wyjścia analogowego dodatkowego, na ekranie wyświetla się sekwencyjnie obraz pojedynczej kamery. W przypadku nagrań P4504 potrafi nagrywać obraz w kompresji MPEG-4 (SP, ASP) w rozdzielczości Full D1 (720x576 PAL, 720x480 NTSC) na każdy kanał z odświeżaniem 25kl/s PAL, 30kl/s NTSC na cztery kanały (6,25kl/s PAL, 7,5kl/s NTSC na jeden kanał) przy maksymalnej rozdzielczości. Rozdzielczość można ustawić także na Half D1 oraz CIF. Dźwięk może być nagrywany z wszystkich kanałów jednocześnie.
Urządzenie wyposażone jest w menu OSD, które jest widoczne na analogowym głównym wyjściu monitorowym lub zdalnie za pomocą funkcji wirtualnego pilota (przy połączeniu wyjścia monitorowego na wejście któregoś kanału). Menu OSD tak jak jest to w przypadku połączeniu zdalnym na komputerze, umożliwia wyświetlanie statusu serwera, podgląd nagrań, a także konfiguracje całego urządzenia. Serwer posiada następujące właściwości konfiguracyjne menu OSD:
 • ustawienia nagrywania - rozdzielczość, ustawienie harmonogramu, ustawienia jakości obrazu, zaawansowane ustawienia parametrów obrazu wg harmonogramu, wielkość ramki GOP, profil MPEG-4, nadpis, nagrywanie audio, ustawienia Dual Stream,
 • ustawienia kamer (każdy kanał osobno) - jasność, kontrast, nasycenie, barwa, ustawienia PTZ, nazwa kamery, blokowanie wyświetlania obrazu z kamery na wyjściu monitorowym, wyświetlanie czasu i napisów,
 • ustawienia zdarzeń - detekcja ruchu, wejścia i wyjścia alarmowe, powiadomienie,
 • ustawienia monitora,
 • ustawienia systemu - język, ustawienia audio, ustawienia firmware, ustawienia daty i czasu, ustawienia dostępu, ustawienia portu COM, ustawienia dysków,
 • ustawienia sieci - konfiguracja sieci LAN, ustawienia e-mail, ustawienia DNS, ustawienia FTP, ustawienia portów,
 • tworzenie kopi nagrań - zgrywanie nagrań na inny dysk,
 • restart urządzenia.
Do serwera wideo dołączony jest:
 • pilot z kompletem baterii,
 • zasilacz AC 100-240V, 50Hz lub 60Hz / DC 12V, 4A,
 • przewód zasilający,
 • elementy montażowe.
Do kamery dołączono płytę CD na której znajduje się:
 • szybki przewodnik po instalacji,
 • instrukcja obsługi,
 • program IPInstaller - do szukania kamer IP firmy PiXORD w sieci komputerowej,
 • program PiXORD Component Installer - do integracji wtyczek kamer PiXORD z przeglądarką Internet Explorer,
 • instrukcja do programu PiXORD Component Installer,
 • program DirectX,
 • kodek XviD,
 • odtwarzacz QuickTime,
 • wtyczka Adobe Flash Player - odtwarzacz flash do przeglądarki Internet Explorer,
 • oprogramowanie do zarządzania systemem monitoringu IP P6100.
Serwer wideo może być obsługiwany przez oprogramowanie komercyjne do zarządzania systemów monitoringu IP firmy NUUO.
Specyfikacja techniczna:

KodK2132
ModelPiXORD P4504
System
System operacyjnyWbudowany Linux
CPU32-Bit RISC Procesor @ 266MHz
ROM8MB Flash ROM
RAM64MB SDRAM
RTCChip sprzętowy czasu rzeczywistego
WatchdogChip sprzętowy monitorujący tolerancje napięć oraz anomali urządzenia
IDE1x ATA133 IDE 3.5” HDD
USB 2.02 porty do nagrywania na dysku HDD USB lub tworzenia backup'ów na np. "pendrive"
Porty COMJeden RS-485(dwie listwy zaciskowe)/RS-232(DB9) przeznaczone do sterowania urządzeń PTZ; i jeden RS-232 (DB9) do podłączenia konsoli
Protokoły PTZPelco-P, Pelco-D, Lilin, Dynacolor
GPIO4 wejścia z pełną izolacją optyczną, 4 wyjścia przekaźnikowe
Ochrona hasłem3 poziomy: Administrator / Operator / Użytkownik
Urządzenie wejścioweCzujnik pilota podczerwieni
BuzzerStatus systemu, ostrzeżenie o wykryciu ruchu.
Aktualizacja
System FirmwarePoprzez lokalne USB 2.0 oraz zdalnie przez FTP
Web UIPoprzez FTP i Telnet
Wideo
StandardNTSC/PAL (wybór poprzez DIP switch)
OperacjePentaplex (Podgląd na żywo, Zapis, Odczyt, Podgląd na żywo przez Internet, Odczyt przez Internet)
Format strumieniaMPEG-4 / MJPEG Dual Streaming
Rodzaje strumieniaNa żywo (max 10 użytkowników), Odczyt (wyszukiwanie poprzez czas/detekcję)
Protokół strumieniaRTSP po TCP/UDP
Kanały wejścioweBNC x 4, 1.0Vp-p, 75 ohm
Wyjścia Main monitorBNC x 1, 1.0Vp-p, 75 ohm, S-Video x 1
Call monitorBNC x 1, 1.0Vp-p, 75 ohm
Video outBNC x 4, 1.0Vp-p, 75 ohm
Ustawienia wideoJasność, Kontrast, Barwa, Nasycenie
Pozostałe możliwości2x2 cyfrowy zoom, pauza, sekwencja, konwersja, prędkość przełączania sekwencji, automatyczne skalowanie dla otwarzania nagrań
Audio
Kanały wejścioweRCA x 4
Kanał wyjściowyRCA x 1 do odtwarzania na żywo, nagrań lub oba jednocześnie
Metoda kompresjiADPCM/PCM próbkowanie 8KHz
Alarm
Ustawienia zdarzeńDetekcja ruchu, Utrata obrazu, Wejście alarmowe
Wejście alarmowe4 wejścia z pełną izolacją optyczną, listwa zaciskowa
Wyjście alarmowe przekaźnikowe4 wyjścia przekaźnikowe, listwa zaciskowa
Wykrycie alarmuN.C. / N.O., Programowalne
Ustawienia detekcji ruchuKonfiguracja pola detekcji (11x9 bloków) oraz czułości (5 poziomów) dla każdego kanału
Wykrycie utraty obrazuProgramowalne
Obsługa zdarzeńWyjście alarmowe, Email, FTP
Ostrzeżenia dźwiękoweWbudowany buzzer
Sieć
LAN Port RJ45 x 1 dla 10/100 Base-T Ethernet
ProtokołyTCP(UDP)/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP)
Instalacja IPIP Installer (Program dla Windows), DHCP & Static IP
Dostęp zdalny poprzez LANPrzeglądarka IE, Programy Windows (VLC, Quick Time)
Zdalne operacje poprzez LANPodgląd na żywo, Odczyt nagrań, Konfiguracja, PTZ, Obsługa za pomocą wirtualnego pilota
Właściwości
Temperatura pracy 5° - 50°C (40° - 125°F)
Wilgotność pracy20% - 80% RHG
Napięcie zasilająceDC 12V, 4A (w zestawie zasilacz oraz przewód zasilający)
Wymiary351(W) x 215(D) x 59(H) mm
Waga2.6 kg
Wymagania systemoweWindows 2000 or XP, Intel® P4 lub szybszy, 256MB RAM (zalecane 512MB)
Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP2, Najnowszy kodek MPEG-4 (Xvid)

Wsparcie techniczne

Informator