Aktywny rozgałęźnik sygnału video RV-8/16PR 8 wejść 16 wyjść - wyprzedaż

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Rozgałęźnik video RV-8/16KR umożliwia rozdzielenie sygnału z ośmiu wejść do szesnastu wyjść w konfiguracji ustalonej przez użytkownika. RV-8/16KR domyślnie ustawiony jest jako osiem niezależnych rozgałęźników video 1/2 (rys.1). Bardzo łatwo można go przeprogramować za pomocą zworek znajdujących się na przednim panelu. Dostępne są 22 kombinacje. Przykładowe cztery z nich widoczne są na rysunkach. Przy programowaniu należy skorzystać z tabelki.
Zworki pionowe uaktywniają poszczególne wejścia, natomiast zworki poziome łączą ze sobą wyjścia. Wejście 1 nie posiada zworki, ponieważ zawsze jest aktywne. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. RV-8/16KR współpracuje z dowolnymi kamerami CCTV. Urządzenie posiada diodę LED informującą o napięciu zasilania. Rozgałęźniki video można łączyć szeregowo.
Przykład:
Potrzebne są cztery rozgałęźniki video 1/4 (jedno wejście, cztery wyjścia). W lewej części tabeli odszukujemy wiersz zawierający potrzebne nam urządzenia: 4 x 1/4 (pozycja LP5). Pola z rozgałęźnikami "1/4" pokazują wejścia (góra tabeli) i przypisane do nich wyjścia (dół tabeli). Pola w których znajdują się strzałki wskazują, które wyjścia przyporządkowane są do identycznego wejścia widzianego po lewej stronie.
Po prawej stronie tabeli, kolumny przyporządkowane są do poszczególnych zworek widocznych na rysunku. W tym samym wierszu odczytujemy informacje, które zworki są zwarte (+), a gdzie jest brak zworki (-). Powyższy przykład przedstawia rysunek 2.
DANE TECHNICZNE
  • Ilość wejść: 8 BNC
  • Ilość wyjść: 16 BNC
  • Pasmo pracy: 0-90MHz (-3dB)
  • Impedancja wejścia: 75Ω
  • Impedancja wyjścia: 75Ω
  • Napięcie zasilania: 12VDC
  • Pobór prądu: 150mA
  • Wzmocnienie:0dB
  • Wymiary:195x36x225mm
  • Masa: 0,52kg
Tabela możliwych połączeń

rys.1. 8 Rozgałęźników 1/2,

rys.2. 4 Rozgałęźniki 1/4,

Dane techniczne

Model RV-8/16PR
Rodzaj towaru Aktywny rozgałęźnik sygnału wideo
Marka Delta
Parametry wejścia ilość 8
typ zlącza BNC
pasmo pracy MHz 0 ... 40
Parametry wyjścia ilość 16
typ złącza BNC
impedanacja 75
Parametry zasilania napięcie DC V 12
pobór prądu mA 0,35
Wymiary mm 222 x 36 x 110