Wzmacniacze GSM- badania Instytutu Łączności w Warszawie

Autor: Łukasz Kopciuch
Repeater GSM Signal GSM-305 A6765
Dokument potwierdzający zgodność w wymaganymi normami wystawiony przez Instytut Łączności w Warszawie.
Spis testów
Biorąc pod uwagę rodzaj urządzenia zgłoszonego do oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi (zgodności z art. 3.2 dyrektywy 1999/5/WE) w zakresie efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych ustalono następujący program badań:
L.P Parametr badany Punkt normy Uwagi
EN 301 502 EN 300 609-4  
1 Moc fali nośnej nadajnika     Badanie kontrolne zgodności wykonania ze specyfikacją producenta
2 Wzmocnienie toru w zakresach częstotliwości roboczych     Badanie kontrolne zgodności wykonania ze specyfikacją producenta
3 Emisje niepożądane 4.3.1 5 Pomiary na złączach antenowych
4 Tłumienie intermodulacji nadajnika 4.3.2 6  
5 Wzmocnienie poza zakresami częstotliwości roboczych 4.3.3 7  
6 Odchyłka częstotliwości 4.3.4 8  
7 Dokładność modulacji GMSK 4.3.5 9  
8 Dokładność modulacji 8-PSK 4.3.6 10  

 

 

W normie ETSI EN 301 502 określono wymagania zasadnicze odnośnie parametrów stacji bazowych (BTS) oraz stacji retransmisyjnych (repeater). Wartości parametrów i metody badań zdefiniowano w powołanej normie ETSI EN 300 609-4..
Badania zgodności z wymaganiami zasadniczymi odnośnie charakterystyk kompatybilności elektromagnetycznej (art. 3.1b dyrektywy 1999/5/WE).
Wyniki wybranych badań
 • Wzmocnienie toru w zakresach częstotliwości roboczych
  • kierunek uplink
Wzmocnienie w torze uplink
   Wzmocnienie |S12| w torze uplink, Moc wejściowa = –50 dBm
  • kierunek downlink
Wzmocnienie w torze downlink
   Wzmocnienie |S21| w torze downlink, Moc wejściowa = –50 dBm
 • Emisje niepożądane (EN 300 609-4 clause 5. Spurious emissions)
  • kierunek uplink
Częstotliwość kanału radiowego Częstotliwość składowej Moc składowej sygnału przewodzonego
[MHz] [MHz] [dBm]
897,6    
wszystkie składowe <-43,0
   

 

  • kierunek downlink
Częstotliwość kanału radiowego Częstotliwość składowej Moc składowej sygnału przewodzonego
[MHz] [MHz] [dBm]
942,6    
wszystkie składowe <-43,0
   

 

   • Wartości graniczne wg EN 300 609-4 clause 5.3
Zakres częstotliwości Poziom [dBm]
E-GSM 900 DCS 1800
100 kHz do 1 GHz
1 GHz do 12,75 GHz
-36
-30
-36
-30

 

 • Wzmocnienie poza zakresami częstotliwości roboczych (EN 300 609-4 clause 7. Out of band gain). Jest to jeden z najważniejszych parametrów opisujący wzmacniacz. Budowa wzmacniacza spełniającego tę europejską normę jest kosztowna lecz sprawia, iż urządzenie pracuje tylko w paśmie podawanym przez producenta, nie zakłócając innych urządzeń pracujących na bliskich częstotliwościach. Badanie wykonuje się dla kierunku transmisji download oraz upload w rożnych temperaturach otoczenia. Poniżej zostały przedstawione wyniki dla temperatury +23 stopni Celsiusza.
  • kierunek uplink
Temperatura: +23ºC Napięcie zasilania: 230 V AC
F0 ΔF Częstotliwość
pomiarowa
Moc sygnału
wyjściowego
Wzmocnienie
K
[MHz] [MHz] [MHz] [dBm] [dB]
880,0 -0,4 879,6 -25,6 29,4
-0,6 879,4 -37,6 17,4
-0,8 879,2 -37,5 17,5
-1,0 879,0 -37,8 17,2
-5,0 875,0 -37,6 17,4
-10,0 870,0 -37,5 17,5
-15,0 865,0 -37,6 17,4
-20,0 860,0 -37,7 17,3
  +0,4 915,4 -36,4 18,6
+0,6 915,6 -37,8 17,2
+0,8 915,8 -36,2 18,8
+1,0 916,0 -37,6 17,4
+5,0 920,0 -37,7 17,3
+10,0 925,0 -37,7 17,3
+15,0 930,0 -37,8 17,2
+20,0 935,0 -37,9 17,1
880,2 > 5,0 1760,4 (2 harm.) -37,8 17,2
> 5,0 2640,6 (3 harm.) -37,8 17,2
897,6 > 5,0 1795,2 (2 harm.) -37,7 17,3
> 5,0 2692,8 (3 harm) -37,8 17,2
914,8 > 5,0 1929,6 (2 harm.) -37,9 17,1
> 5,0 2744,4 (3 harm.) -37,9 17,1

 

Pomiary wykonywano przy Pwe=-60 dBm (-10 dB w stosunku do poziomu Pwe=-50 dBm, przy którym uzyskuje się maksymalną moc Pwy=10 dBm). Niepewność pomiaru +/-0,1 dB     

   • Wartości graniczne wg EN 300 609-4 clause 7.3
ΔF Maks. wzmocnienie
[MHz] [dB]
≤ -0,4 lub ≥ 0,4 50
≤ -0,6 lub ≥ 0,6 40
≤ -1,0 lub ≥ 1,0 35
≤ -5,0 lub ≥ 5,0 25

  • kierunek downlink
Temperatura: +23ºC Napięcie zasilania: 230 V AC
F0 ΔF Częstotliwość
pomiarowa
Moc sygnału
wyjściowego
Wzmocnienie
K
[MHz] [MHz] [MHz] [dBm] [dB]
925,0 -0,4 924,6 -25,1 29,9
-0,6 924,4 -34,7 20,3
-0,8 924,2 -34,8 20,2
-1,0 924,0 -34,5 20,5
-5,0 920,0 -34,9 20,1
-10,0 915,0 -35,0 20,0
-15,0 910,0 -35,0 20,0
-20,0 905,0 -35,0 20,0
960,0 +0,4 960,4 -26,3 28,7
+0,6 960,6 -34,8 20,2
+0,8 960,8 -34,0 21,0
+1,0 961,0 -35,0 20,0
+5,0 965,0 -34,9 20,1
+10,0 970,0 -34,9 20,1
+15,0 975,0 -34,9 20,1
+20,0 980,0 -35,0 20
925,2 > 5,0 1850,4 (2 harm.) -35,0 20,0
> 5,0 2775,6 (3 harm.) -35,1 19,9
942,6 > 5,0 1885,2 (2 harm.) -35,0 20,0
> 5,0 2827,8 (3 harm.) -35,1 19,9
959,8 > 5,0 1919,6 (2 harm.) -35,0 20,0
> 5,0 2879,4 (3 harm.) -35,0 20,0

Pomiary wykonywano przy Pwe=-55 dBm (-6 dB w stosunku do poziomu Pwe=-49 dBm, przy którym uzyskuje się maksymalną moc Pwy=9,9 dBm). Niepewność pomiaru +/-0,1 dB  

   • Wartości graniczne wg EN 300 609-4 clause 7.3
ΔF Maks. wzmocnienie
[MHz] [dB]
≤ -0,4 lub ≥ 0,4 50
≤ -0,6 lub ≥ 0,6 40
≤ -1,0 lub ≥ 1,0 35
≤ -5,0 lub ≥ 5,0 25

 • Emisja promieniowania
  • kierunek uplink
Emisja promieniowania. Poziom sygnału wejściowego: –60 dBm
   • Wartości graniczne
Zakres częstotliwości 30 MHz do 230 MHz 230 MHz do 1 GHz
Dop. poziom wartości quasi-szczytowej 30 dBμV/m 37 dBμV/m

  • kierunek downlink
Emisja promieniowania. Poziom sygnału wejściowego: –60 dBm
   • Wartości graniczne
Zakres częstotliwości 30 MHz do 230 MHz 230 MHz do 1 GHz
Dop. poziom wartości quasi-szczytowej 30 dBμV/m 37 dBμV/m

 

Wszystkie powyższe wyniki potwierdzają wysoką jakość wzmacniacza marki Signal. Testy zostały zaliczone z dużym marginesem bezpieczeństwa do wartości granicznych.