FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Monitoring

Wiadomości podstawowe

Lp.
Nazwa
Data
1
Systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Część pierwsza - montaż kamery.
Aby uzyskać maksymalną skuteczność rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kamera obsługująca tą funkcjonalność powinna zostać zainstalowana w odpowiedni sposób, tak, aby obraz tablicy rejestracyjnej jadącego samochodu został odpowiednio uchwycony. W zależności od producenta, nazwy określające funkcjonalność identyfikacji tablic, mogą się nieznacznie różnić...
2016-11-08
2
Kamery termowizyjne w monitoringu
Zastosowanie kamer termowizyjnych do monitoringu nie ogranicza się już do obiektów o znaczeniu krytycznym dla obronności danego kraju, czy nauki. Kamery tego typu wykorzystywane są do monitorowania terenów nieoświetlonych, z gęstą roślinnością, różnych procesów w fabrykach, energetyce, gazownictwie, na lotniskach itp. Najlepsze rezultaty osiągnąć można poprzez stworzenie systemu złożonego z kamer „zwykłych” oraz termowizyjnych. Wynika to z odmiennej zasady działania i innego rodzaju generowanego obrazu (o tym w kolejnej części). Ważny jest też odpowiednio ...
2016-07-07
3
Jak to jest ze standardem Onvif?
Rozwój systemów monitoringu w kierunku pracy sieciowej był mocno hamowany brakiem kompatybilności urządzeń i małej elastyczności w rozbudowie. Użytkownicy nie mogli wybrać produktów różnych producentów, nie mówiąc o integracji z innymi systemami. Naprzeciw tym problemom wyszedł otwarty dla wszystkich standard o nazwie ONVIF.
2015-06-03
4
Uniwersalne schematy instalacji CCTV
W opracowaniu przedstawiono podstawowe instalacje CCTV, zarówno analogowe, hybrydowe jak i IP. Pokazano przykłady zabezpieczenia: domu, sklepu, parkingu, małego miasta.
2014-04-14
5
Zasilanie POE -standard IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at
PoE (Power over Ethernet) jest nazwą szeregu metod, które pozwalają zasilić sprzęt sieciowy poprzez skrętkę komputerową przy równoczesnym przesyle danych. Możliwe jest zasilanie urządzeń takich, jak: kamery, telefony, przełączniki, punkty dostępowe, itp.
2014-08-20
6
Do czego służy DDNS (Dynamic Domain Name System) i jak go używać?
Tłumaczeniem zapisu numerycznego na domenowy zajmuje się odpowiedni serwer DNS, do którego komputer wysyła zapytanie z prośbą o przetłumaczenie adresu. Po uzyskaniu odpowiedzi z adresem numerycznym komputer nawiązuje połączenie z odpowiednim komputerem.
2009-04-11
7
Podstawowe cechy i wymagania stawiane instalacjom CCTV
W systemach związanych z zabezpieczeniami każdy instalator i użytkownik, musi mieć świadomość, iż urządzenia o zbyt słabych parametrach, w stosunku do powierzonych im zadań, mogą w przyszłości nieść zagrożenie mienia a nawet życia.
2007-01-01
8
Parametry sygnału i stosowane standardy
Sygnał stosowany w instalacji telewizji przemysłowej to tzw. całkowity sygnał wizji (CSW, ang. composite video) lub całkowity sygnał wizji kolorowy (CSWK, ang. composite video). IP jest skrótem od słów Internet Protocol, najpopularniejszego protokołu służącego do komunikacji poprzez sieć komputerową czy też Internet. Kamera IP to urządzenie wytwarzające cyfrowe strumienie wideo i transmitujące je poprzez bezprzewodowe lub przewodowe sieci IP, umożliwiając podgląd lub rejestrację z najbardziej nawet oddalonego miejsca w sieci.
2007-01-01
9
Optymalizacja ustawień kamery CCTV
Przy wyborze odpowiedniego modelu kamery często kierujemy się możliwościami ustawień w różnych warunkach pracy. Oczywiście bardziej profesjonalne urządzenia mają tych możliwości więcej, natomiast prostsze urządzenia posiadają na stałe ustawione pewne parametry. Jednak aby móc w pełni wykorzystać możliwości danych ustawień, należy zapoznać się z ich działaniem, jaki wpływ mają na jakość obrazu, co poprawiają a co pogarszają. Taka wiedza pomoże w praktyce osiągnąć optymalny rezultat pracy kamery. Wpływ zmiany ustawień przedstawiono na przykładzie kamer ...
2009-06-22
10
Monitory
Monitor to urządzenie pozwalające na zamianę sygnału elektrycznego, na sygnał optyczny, odpowiedni dla zmysłów człowieka. Monitory powinny spełniać normy bezpieczeństwa to oznacza konieczność posiadania tzw. znaku CE. Normy bezpieczeństwa określają m.in. maksymalne dopuszczalne poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego, a także stopień zabezpieczenia użytkownika przed porażeniem oraz zabezpieczenie urządzenia przed przepięciami pochodzącymi z sieci elektrycznej. Wybierając monitor trzeba koniecznie zwrócić uwagę na jego parametry ...
2007-01-01
11
Kamery
Oferta kamer na rynku jest bardzo szeroka. Jaką kamerę wybrać? Co decyduje o prawidłowym doborze kamery? Jakie parametry można regulować? Co to jest kamera noc/dzień? Kamery przemysłowe CCTV można dzielić na wiele sposobów. * główny podział przebiega ze względu na sygnał wyjściowy; rozróżniamy kamery analogowe i kamery IP. Te pierwsze mają wyjście koncentryczne o impedancji 75 Ohm i poziomie sygnału 1 Vpp. Kamery IP mają wbudowany serwer wideo na wyjściu którego znajduje się standardowe złącze RJ-45 poprzez które podpinamy do sieci IP. * spośród kamer IP ...
2012-08-10
12
Obiektywy
Parametry, rodzaje, sposoby doboru obiektywów. Obiektyw kamery - układ optyczny służący do projekcji obrazu pożądanej sceny na powierzchnię światłoczułą przetwornika obrazu. Ogniskowa - odległość, w jakiej od centrum optycznego obiektywu powstaje obraz obiektu położonego w nieskończoności, jest ona mierzona w milimetrach. Przysłona - mechanizm regulacji otworu względnego (apertury), zmieniający ilość światła przechodzącego przez obiektyw i padającego na przetwornik obrazu kamery CCTV. Obiektywy o stałej przysłonie są oznaczane jako "no IRIS" (bez ...
2007-01-01
13
Kompresja H.264 - poznaj i wykorzystaj w praktyce!
Obecnie standardem w rejestratorach stała się kompresja H.264. Urządzenia z wyższej półki pozwalają użytkownikowi na coraz większą kontrolę nad stopniem kompresji oraz nad parametrami strumienia wideo odbieranego przez sieć. Aby zrozumieć, jaki wpływ mają zmiany, jakie wolno dla nich wprowadzić, należy zrozumieć ogólne zasady działania tej metody kompresji.
2011-11-02
14
Transmisja wizji
Ze względu na bezpieczeństwo, redukcję kosztów i konieczność użycia, w przypadku interwencji, profesjonalnych sił, centra monitoringu z reguły projektowane są w pewnej odległości od monitorowanych obiektów i decydujące znaczenie ma wtedy szybkie przesłanie obrazu dobrej jakości.
2007-01-01
15
Transmisja bezprzewodowa
Wykorzystanie transmisji bezprzewodowych znacznie rozszerzy rynek monitoringu obiektów rozproszonych. Dotyczy to w szczególności obiektów energetyki, gospodarki wodnej, leśnictwa, infrastruktury drogowej.
2007-01-01
16
Obudowy kamer
Celem zabezpieczenia urządzeniom odpowiednich warunków pracy stosuje się obudowy, wyposażone w zależności od warunków w: grzałki, wentylatory, systemy chłodzące itp.
2007-01-01
17
Zasilanie w instalacjach monitoringu
Złe zasilanie kamer stanowi często główną przyczynę wadliwie działającego systemu.
2007-01-01
18
Kamery PTZ
Kamery PTZ mają możliwość obrotu w wybraną przez operatora stronę i zbliżenia interesującego go obiektu. Czynność tą można zrealizować wykorzystując odpowiednie mechanizmy jak i w sposób wirtualny wybierając fragment obrazu wysokiej rozdzielczości.
2012-09-07
19
Oświetlenie w monitoringu
Dobre oświetlenie tradycyjne ma sporo zalet. Jednak jest ono widoczne, łatwo pozwala obejść strefy oświetlone, wymaga sporo energii i jest kosztowne.
2012-05-22
20
Przewody w instalacjach monitoringu
Sygnał wizyjny może być transmitowany w postaci analogowej lub cyfrowej.
2007-01-01
21
Złącza w instalacjach monitoringu
W procesie zestawiania toru kablowego bardzo ważną rolę pełnią złącza. To od ich konstrukcji i jakości zależy pewność połączenia, jego tłumienie, dopasowanie, wytrzymałość mechaniczna. Firma Dipol oferuje złącza nowej generacji - zaciskane kompresyjne - spełniające najsurowsze wymagania i normy.
2012-08-14
22
Wzmacniacze w analogowych instalacjach monitoringu.
Wzmacnianie sygnału ma na celu skompensowanie tłumienia w przewodach. Wartość tłumienia zależy od rodzaju kabla i jego długości.
2007-01-01
23
Modulatory - punkt styku instalacji CCTV i TV-Sat
Modulator służy do zamiany i przeniesienia sygnału wizji w zakres częstotliwości odbierany przez standardowe telewizory.
2007-01-01