FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Uaktualnienie oprogramowania NUUO powyżej wersji 3.2
Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Oprogramowanie NUUO – wersje poniżej 3.2 korzystają ze sprzętowego klucza USB. Upgrade oprogramowania (do wersji powyżej 3.2) po ściągnięciu odpowiednich plików ze strony http://www.nuuo.com/downloadsort.php i instalacji wymaga podania 16 cyfrowego kodu licencyjnego.
Dostępne są dwie formy aktywacji: on line – komputer na którym zainstalowane jest oprogramowanie NUUO posiada dostęp do internetu, bądź też off line – komputer z oprogramowaniem NUUO nie posiada dostępu do internetu.
Aby możliwe było uaktualnienie oprogramowania przez klientów posiadających wersję ze sprzętowym kluczem do najnowszej polskojęzycznej wersji, konieczne jest wykonanie poniższej procedury.
Aktywacja on line – klucz sprzętowy
Podczas tego rodzaju aktywacji generowany jest numer seryjny, który zastępuje klucz USB. Po prawidłowym wykonaniu procedury klucz USB staje się nieaktywny i nie jest możliwy powrót do starszej wersji oprogramowania!!!
1) Wejść w zakładkę "Config"--> "License Manager".
2) Zaznaczyć typ aktywacji – "on line".
3) Podłączyć do komputera klucz sprzętowy, zaznaczyć opcję "Activate from dongle", a następnie podłączyć przycisk "Activate".
4) Pojawi się okno z zapytaniem czy jesteśmy pewni, że chcemy aktywować oprogramowanie za pomocą klucza USB, a co za tym idzie przekształcenia klucza sprzętowego na numer seryjny. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na tę opcję klikamy OK.
5) Nie należy usuwać klucza USB w trakcie przekształcania.
6) Jeżeli aktywacja przebiegła pomyślnie oprogramowanie NUUO zostanie ponownie uruchomione.
7) Należy koniecznie zapisać nowy numer seryjny, który będzie potrzebny przy następnej instalacji oprogramowania NUUO.
Aktywacja off line – klucz sprzętowy

Nie zawsze komputer posiada dostęp do internetu, a co za tym idzie niemożliwa jest aktywacja on line. W takim wypadku należy skorzystać z aktywacji off line, której zasadę działania obrazuje schemat poniżej.
Oprogramowanie NUUO generuje pliki aktywacyjne, które po przeniesieniu na komputer z dostępem do internetu łączą się serwerem licencji. Wynikiem tej operacji jest plik z kluczem, który następnie importowany jest przez NUUO.
1) Wejść w zakładkę "Config"--> "License Manager".
2) Zaznaczyć typ aktywacji – "off line".
3) Podłączyć do komputera klucz sprzętowy, zaznaczyć opcję "Activate from dongle", a następnie kliknąć przycisk "Activate".
4) Należy potwierdzić typ aktywacji przyciskiem "Yes", a następnie wybrać lokalizację plików, które zostaną wygenerowane przez oprogramowanie NUUO.
5) Skopiować folder z wygenerowanymi plikami do komputera z dostępem do internetu, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Off lineTool.exe a następnie aktywować klucz.
6) Wybrać miejsce zapisu pliku z licencją, a następnie skopiować go na komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem NUUO.
7)Z menu oprogramowania NUUO wybrać zakładkę “License Manager”, zaznaczyć opcję “Import license file”, a następnie kliknąć przycisk "Activate". Potwierdzić komunikat o imporcie licencji przyciskiem "OK".
8) Oprogramowanie NUUO zostanie zrestartowane jeżeli import licencji został przeprowadzony poprawnie. Należy koniecznie zapisać nowy numer seryjny, który będzie potrzebny przy następnej instalacji oprogramowania NUUO.
+++Transfer licencji, de-aktywacja.
Przed zmianą systemu operacyjnego, jego przeinstalowaniu, wymianą karty sieciowej bądź komputera na którym jest instalowane NUUO, konieczny jest transfer licencji. Jest to zabezpieczenie przed kopiowaniem przez osoby trzecie klucza licencyjnego, które jest przypisane do konkretnej konfiguracji programowo-sprzętowej komputera. Przed de-aktywacją należy zapisać numer seryjny!!!
Transfer on line:

1) W zakładce "License Manager" --> "Transfer" wybrać numer seryjny do de-aktywacji, zaznaczyć typ transferu "On line" a następnie kliknąć przycisk "Transfer".
2) Po transferze numer seryjny jest nieaktywny. Można go ponownie użyć przy następnej instalacji oprogramowania "NUUO".
Transfer off line:

1) W zakładce "License Manager" --> "Transfer" wybrać numer seryjny do de-aktywacji, zaznaczyć typ transferu "Off line" a następnie kliknąć przycisk "Transfer".
2) Należy potwierdzić komunikat o zapisaniu numeru seryjnego oraz zgodę na transfer klucza off line. Następnie wybrać folder gdzie zostaną wygenerowane pliki de-aktywacyjne, które należy skopiować do komputera z dostępem do internetu.
3) Na komputerze z dostępem do internetu uruchomić plik OfflineTool.exe. W oknie Offline Tool wcisnąć przycisk transfer.
3) Operacja transferu licencji została ukończona.