FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

TV, TV-SAT

Trochę teorii

Lp.
Nazwa
Data
1
Dane nadajników TV naziemnej w Polsce
Dane nadajników cyfrowej telewizji naziemnej. Zawartość programowa multiplexów. Obowiązujące w Polsce numery identyfikacyjne ONID, NID, TSID, SID i LCN. Zakłócenia DVB-T od nadajników LTE w paśmie 800 MHz.
2016-10-29
2
DIPOL dla oświaty - Instalacje TV/SAT i CCTV
W artykule przedstawiono propozycje budowy stoisk egzaminacyjnych w publicznych szkołach technicznych wg klasyfikacji programowej E6 i E20. Wskazano też artykuły w których wyjaśniane są zagadnienia będące przedmiotem egzaminów.
2014-01-07
3
Rozprowadzanie sygnałów cyfrowych w sieciach kablowych
Modulacja QAM jest optymalnym rodzajem modulacji dla sieci kablowych. QAM wykorzystuje pasmo hyperband (kanały S) i UHF. Ze względu na kompatybilność z obowiązującym rastrem kanałowym i wymagana przepływność przyjęto iż szerokość pasma kanału w którym stosowana jest modulacja QAM wynosi 8 MHz. Wykorzystując kompresję MPEG-2
2007-01-01
4
Maksymalny poziom wyjściowy w aktywnych elementach sieci zbiorczych i kablowych
Maksymalny poziom wyjściowy jest jednym z ważniejszych parametrów. Jest to taki poziom, jaki może być osiągnięty na wyjściu wzmacniacza, przy założeniu, że zniekształcenia nieliniowe lub skrośne nie przekroczą zadanego poziomu.
2007-01-01
5
Cyfrowa technika transmisji satelitarnej
Obecnie przemysł satelitarny podąża w kierunku zwiększenia liczby kanałów w obrębie pasma przenoszenia transponderów. Nadawca umieszcza 5, 8, lub więcej kanałów na jednym paśmie cyfrowym. Pozwala to na obniżenie kosztów transmisji oraz zwielokrotnienie oferty programowej z pojedynczego satelity. Istotny jest tutaj współczynnik kompresji, który może być zmienny w zależności od oczekiwanej jakości obrazu.
2007-01-01
6
Kompatybilność elektromagnetyczna
Sieć kablowa jako całość musi spełniać wymagania szczelności elektromagnetycznej. Oznacza to, że nie może wypromieniowywać energii powyżej pewnych wielkości, jak również musi być, w określonych granicach, odporna na wpływ zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.
2007-01-01
7
Metody kompresji sygnałów wizyjnych i dźwiękowych
MPEG-4 jest najnowszym standardem kompresji wideo, który szybko zdobywa popularność, także przy przesyłaniu strumieniowym. W porównaniu do poprzednio przedstawionych standardów wprowadzono w nim efektywne metody reprezentacji danych multimedialnych.
2007-01-01
8
Transmisja danych w sieciach kablowych
Przeważnie wykorzystujemy dla transmisji telewizyjnych tylko 60 kanałów. Zakładając, że ze względu na możliwość występowania zakłóceń, nie korzystamy z kanałów nadajników naziemnych, których zazwyczaj jest 8 oraz zostawiając 4 kanały wolne, w których może pracować modulator magnetowidu, wolnych do ewentualnej transmisji danych pozostaje nam 22 kanały.
2007-01-01
9
Separacja między wyjściami rozgałęźników
Separacja pomiędzy wyjściami rozgałęźników (tłumienie przenikowe) jest bardzo ważnym parametrem. Decyduje ona o wielkości przenikania zakłóceń pomiędzy elementami sieci podłączonymi do wyjść tego samego rozgałęźnika, jest oczywiste że dążymy do maksymalizacji tego parametru.
2007-01-01
10
Pomiary i wzmacnianie cyfrowych sygnałów DVB-T
Artykuł przybliża zagadnienia dotyczące pomiarów w telewizyjnych instalacjach DVB-T. Objaśnia parametry pomiaru z praktycznego punktu widzenia. Wątek dotyczący wzmacniania i wzmacniaczy pozwoli na lepszy dobór sprzętu do instalacji w przejściowym okresie nadawania telewizji.
2011-04-05
11
Symbole w instalacjach antenowych
Wykaz oznaczeń i symboli graficznych stosowanych w schematach antenowych instalacji zbiorczych
2007-01-01
12
Filtry w instalacjach telewizyjnych
Idealny filtr zaporowy posiada zerową tłumienność w paśmie przenoszenia, idealną stromość zboczy (90 stopni) i nieskończenie wielkie tłumienie w paśmie zaporowym. W praktyce nie można osiągnąć idealnego zbocza i idealnej tłumienności.
2007-01-01
13
Wykaz częstotliwości kanałów TV
Zakresy częstotliwości wykorzystywane w antenowych instalacjach zbiorowych i w sieciach kablowych w Polsce czasem sprawiają nieco kłopotów instalatorom. W Polsce obowiązuje numeracja kanałów podana w kolumnie D/K. W Polsce numeracja jest ciągła, to znaczy kanały specjalne numerujemy S8 i potem mamy S9.
2007-01-01
14
Tabela przeliczania poziomu sygnału w dBuV na napięcie w mV
Tabelaryczne zestawienie poziomów sygnału i odpowiadających im napięć.
2007-01-01