FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Światłowody

Transmisja sygnałów TV

Światłowodowa instalacja zbiorcza RTV/SAT.
Zbiorcze instalacje optyczne pozwalają na odbiór i dystrybucję cyfrowych sygnałów naziemnych DVB-T, radiowych DAB oraz satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki światłowodowej. Zdecydowaną zaletą instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na zdecydowanie większe odległości, aniżeli w przypadku, gdy sygnał dystrybuowany jest niż przy pomocy kabli koncentrycznych. Oprócz korzyści wynikającej z większej swobody względem odległości urządzeń/gniazd od źródła sygnału, zyskujemy również łatwość wykonania instalacji. W miejscu typowej 5-ro kablowej magistrali multiswitchowej umieszczony zostaje jeden kabel światłowodowy. Oznacza to, że instalacje tego typu łatwiej zaadaptować w istniejących już obiektach wyposażonych w wąskie szachty kablowe lub pozbawione takich szachtów.
Na poniższym przykładzie przedstawiono instalację obejmującą zasięgiem 5 bloków. W każdym z nich przewidziano 64 przyłącza abonenckie, w których dostępny ma być sygnał cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarny z jednego satelity. Sygnał do budynków doprowadzany jest światłowodem (pasywna sieć PON). Na wejściu każdego z budynków przewidziano montaż zestawu multiswitchy, które dosyłają sygnał przewodami koncentrycznymi do gniazd końcowych.
Antena satelitarna stalowa 110cm FAMAVAL Off-Set 110 LHOptyczny zestaw SAT/DVB-T FibSZ-ODU32 KITOptyczny zestaw SAT/DVB-T FibSZ-ODU32 KITPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE żelowany [1m]Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri DigitGniazdo końcowe Signal RTV-SATMultiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFGniazdo końcowe Signal RTV-SATOdgałęźnik TV/Sat SD-510 TerraGniazdo końcowe Signal RTV-SATOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROSplitter optyczny Opto-Spt3 BOX 3 wyjściowy, gniazda FC/PCSplitter optyczny Opto-Spt2 BOX 2 wyjściowy, gniazda FC/PCOdgałęźnik TV/Sat SD-510 TerraGniazdo końcowe Signal RTV-SATMultiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROMultiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFGniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATMultiswitch MV-532 Terra 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFGniazdo końcowe Signal RTV-SAT
Zbiorcza instalacja światłowodowa RTV/SAT.

Sygnał satelitarny z konwertera FibSZ-LNBF wchodzącego w skład zestawu A9880 doprowadzony zostaje do nadajnika optycznego ODU32 wchodzącego w skład tego samego zestawu. Do drugiego z wejść nadajnika doprowadzono sygnał DVB-T. Zsumowany na transmiterze sygnał dzielony jest na wbudowanym w nadajnik splitterze i doprowadzony do dwóch wyjść z mocą lasera 3.5 dBm. Pasywna sieć dystrybucyjna obejmuje zestaw dwóch splitterów optycznych: Opto-Spt2 BOX A98892 oraz Opto-Spt3 BOX A98893. W każdym z budynków umieszczono odbiornik SAT/DVB-T FibSZ-QUATRO z zasilaczem A9882. W tym miejscu następuje zamiana medium transmisyjnego ze światłowodu na miedziany przewód koncentryczny. Urządzenie zawiera 5 wyjść i dokonuje podziału całego pasma satelitarnego SAT na cztery pary polaryzacja/pasmo (VL–HL–VH–HH) oraz sygnał DVB-T. Tak przygotowany sygnał może być następnie dystrybuowany w instalacji multiswitchowej. Instalacja w każdym z 5 budynków składa się z odgałęźnika SS-510 R70516 dzielącego sygnał na dwie podsieci oraz dwóch multiswitchy serii MSV-532 R70732, z których sygnał doprowadzony jest do 64 gniazd końcowych Signal R694100. Cała instalacja liczy więc w sumie 320 gniazd.
Przykład projektowania toru optycznego z wykorzystaniem urządzeń marki COMSAT
Najważniejszym zadaniem podczas projektowania instalacji światłowodowej jest przeprowadzenie bilansu tłumienia toru optycznego z uwzględnieniem budżetu mocy optycznej. Bilans mocy to zestawienie wartości mocy na wejściu toru optycznego, jego strat i wzmocnień sygnału w linii światłowodowej. Należy zadbać o to, by uzyskana na końcu toru światłowodowego wartość sygnału mieściła się w zakresie czułości umieszczonego tam odbiornika.
Tłumienie światłowodu oraz złącz wyrażone jest decybelach (dB), natomiast moc nadajnika oraz czułość odbiorników podawana jest w jednostce decybela odniesionego do miliwata (dBm). Znając rozmieszczenie systemu optycznego i zastosowane w nim komponenty można obliczyć straty mocy sygnału w każdym punkcie instalacji. Widać to na przedstawionym poniżej przykładzie:

Optyczny zestaw SAT/DVB-T FibSZ-ODU32 KITSplitter optyczny Opto-Spt2 BOX 2 wyjściowy, gniazda FC/PCSplitter optyczny Opto-Spt3 BOX 3 wyjściowy, gniazda FC/PCOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATROOdbiornik optyczny SAT/DVB-T z zasilaczem FibSZ-QUATRO

Przykładowy schemat linii światłowodowej gdzie:
N
S
O
Z

- Nadajnik
- Splitter
- Odbiornik
- Złącze (zakończenie przewodu)

W skład pojedynczej linii światłowodowej poza nadajnikiem (N) A9880 i odbiornikiem A9882 (O) optycznym wchodzi Splitter Opto-Spt2 BOX 2 A98892 (S), Splitter Opto-Spt3 BOX 3 A98893 (S) oraz złącza optyczne (Z) dla każdego z dwóch torów. W poniższej tabeli dla każdego elementu zostało przedstawione tłumienie wprowadzane do linii światłowodowej:
Moc nadajnika:
Tłumienie złączy (zakończeń przewodów):
Tłumienie światłowodu:
Tłumienie Splittera optycznego Opto-Spt2 BOX 2:
Tłumienie Splittera optycznego Opto-Spt3 BOX 3:
Czułość Odbiornika FibSZ-QUATRO:
3,5dBm
0,15dB
0,4dB/km
4dB
5,5dB
-15 min./ 0 max dBm
Posiadając te wartości można określić jaką wartość mocy optycznej otrzymamy na wejściu odbiornika. Całkowite straty linii światłowodowej zależne są od długości toru transmisyjnego oraz ilości użytych elementów pasywnych. Całkowite tłumienie toru optycznego w gałęzi ze splitterem Opto-Spt2 A98892, przy założeniu, że długość światłowodu to 600m, wynosi:
tłumienie wprowadzone przez światłowód (1310nm):
tłumienie wprowadzone przez złącza:
tłumienie wprowadzone przez splitter optyczny:
0,6km x 0,4dB/km = 0,24 dB
4 x 0,15dB = 0,60dB
4dB
Przy podanych założeniach całkowita strata sygnału w torze transmisyjnym wynosi 4,84dB. Łatwo więc można obliczyć, że całkowita moc na wejściu odbiornika wynosi: 3,5dBm - 4,84dB = -1,34dBm.
W drugim przypadku, przy uwzględnieniu tłumienia Splittera Opto-Spt3 BOX 3 A98893 całkowite straty sygnału wynoszą 6,34 dB.
tłumienie wprowadzone przez światłowód:
tłumienie wprowadzone przez złącza:
tłumienie wprowadzone przez splitter optyczny:
0,6km x 0,4dB/km = 0,24 dB
4 x 0,15dB = 0,60dB
5,5 dB
Tak więc całkowita moc na wejściu drugiego z odbiorników wyniesie: 3,5dBm - 6,34dB = -2,84 dBm.
Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku moc optyczna sygnału na wejściu odbiornika mieści się w przedziale -15dBm...0dBm oznaczającym zakres czułości odbiornika A9882. W przypadku przekroczenia dolnej granicy, odbiornik nie będzie w stanie poprawnie zinterpretować docierającego do niego sygnału, a instalacja nie będzie działać. Potencjalne przekroczenie górnej granicy czułości wiąże się z koniecznością stosowania dodatkowych tłumików optycznych FC/PC na wejściu odbiornika.
W przypadku, gdy projektowana instalacja dystrybuować ma wyłącznie sygnał satelitarny a jej poszczególne gałęzie cechować będą duże różnice w poziomach sygnału, warto rozważyć zastosowanie odbiorników Opto-Quatro A9886. Ten model odbiornika pracować może w dwóch trybach czułości: SML PON - dla małych sieci (czułość -13...0dBm) lub STD PON - dla sieci standardowych/większych (czułość -18...-14dBm).
 
SKOMPLETUJ
BIBLIOTEKA DZIAŁU
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTAĆ