Różne sposoby montażu pionowego w szafach rack. System Rack Board (3). - Świat Radio nr 4/2019