Różne sposoby montażu pionowego w szafach rack. System Rack Board (2). - Świat Radio nr 3/2019