Różne sposoby montażu pionowego w szafach rack. System Rack Board (1). - Świat Radio nr 2/2019