Rok 2015 będzie rokiem klienta - Twierdza nr 1/2015