FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Rejestratory Trend 250 – szybka konfiguracja do obsługi przez sieć
Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo i można było korzystać z funkcji zdalnego podglądu, należy najpierw odpowiednio skonfigurować serwer oraz klienta.
Serwer – czyli rejestrator podpięty do internetu – posiada w sieci lokalnej swój adres IP. Provider internetowy zapewnić może zmienny lub stały zewnętrzny adres IP. Mimo, iż rejestrator TREND może być podpięty bezpośrednio do internetu (obsługuje wszystkie istotne protokoły sieciowe), zaleca się rozgraniczenie połączenia routerem, nawet gdy DVR jest jedynym urządzeniem w sieci LAN.
W przypadku, gdy posiadamy stały zewnętrzny adres IP, w ustawieniach lokalnych w menu rejestratora należy ustawić adres lokalny, który następnie ma być przekierowany przez router.
W ustawieniach routera należy przekierować ten adres wraz z portami HTTP, oraz portem poleceń, strumienia i portem dla urządzeń PDA. Domyślnie są to porty 80(http), 5050, 6050 i 7050. Rejestrator jest też w stanie korzystać z serwera DHCP. Przykładowe ustawienia pokazane są na zrzutach ekranowych poniżej. Uwaga: ustawienia sieciowe powinny być odpowiednie dla sieci lokalnej. W razie problemów z określeniem adresu IP, bramy domyślnej i maski podsieci należy skontaktować się ze swoim internetowym dostawcą.
Przykładowy schemat sieci
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Przykładowa konfiguracja rejestratora TREND 250
W przypadku, gdy dostarczona przez providera linia nie posiada stałego zewnętrznego IP, należy skorzystać z usługi DDNS. Szerzej o konfiguracji dynamicznego przydzielania domen przeczytać można w bibliotece: Do czego służy DDNS i jak go używać?.
Po skonfigurowaniu serwera przystąpić można do konfiguracji klienta – komputera PC na którym mamy zamiar zdalnie pracować z rejestratorem. Zdalny podgląd i odtwarzanie nagrań możliwe jest z poziomu przeglądarki Internet Explorer, dedykowanej aplikacji CMS lub telefonu komórkowego posiadającego odpowiedni system operacyjny.
Internet Explorer
Wykorzystanie w celu obsługi rejestratora przeglądarki Internet Explorer jest najprostszym możliwym sposobem, nie wymagającym instalowania żadnych programów z CD lub innego nośnika. Ewentualne potrzebne komponenty zostają pobrane przez sieć.
Przed wykorzystaniem przeglądarki należy upewnić się, że nie blokowane są żadne opcje ActiveX. W tym celu należy wejść do ustawień sieciowych i zaznaczyć odpowiednie opcje.
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Ustawienie zabezpieczeń w przeglądarce internetowej
Podczas pierwszego uruchomienia wczytywanie strony potrwa nieco dłużej, a po załadowaniu komponentów przeglądarka powiadomi użytkownika o konieczności zainstalowania i uruchomienia nie podpisanych dodatków. Należy potwierdzić. Strona zostanie załadowana ponownie i pokaże się okno logowania. Należy uzupełnić je nazwą użytkownika i hasłem, oraz podać zdefiniowany wcześniej port poleceń ("Command Port") – domyślnie 5050.
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Okno logowania do rejestratora przez przeglądarkę
Po zalogowaniu się widoczna będzie lista kanałów. Aby włączyć podgląd należy kliknąć 2x nazwę kanału.
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Otwarte okno z uruchomionym podglądem z jednego kanału
Z poziomu przeglądarki można również konfigurować urządzenie wchodząc do menu "Parameters".
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Sposób odczytu MAC adresu karty sieciowej urządzenia
Odtwarzanie nagrań jest możliwe po wejściu do menu "Playback".
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Przeszukiwanie archiwum i odtwarzanie wybranego nagania
Aplikacja klienta sieciowego
Rejestratory TREND mają możliwość integrowania kilku niezależnych jednostek, znajdujących się w różnych lokalizacjach, posiadających podłączenie do sieci internet, w jednym programie. Na pakiet darmowej dołączonej aplikacji składa się: CUConfig, CUMonitor, CUPlayer, służące kolejno do konfiguracji rejestratorów, podglądu kanałów z kilku urządzeń jednocześnie oraz odtwarzania zdalnego nagrań zapisanych na rejestratorach.
Program działa w oparciu o bazę danych MySQL – serwer pracuje jako locallhost. Podczas instalacji zaleca się nie zmienianie ustawień domyślnych.
Na komputerze zainstalowane zostaną 2 aplikacje pracujące w tle, które muszą być włączone, aby można było korzystać z CU Software. Działające usługi CMS i NRU Service poznać można po animowanych ikonach w tray'u systemu. Uwaga! W systemie Windows Vista oraz 7 należy wyłączyć usługi kontroli konta użytkownika!
Animowane ikony powiadomień w tray'u systemu
Po zainstalowaniu oprogramowania, przy pierwszym uruchomieniu należy zdefiniować rejestrator lub grupę rejestratorów. Aby to zrobić należy w uruchomić aplikację CUConfig. Przy prośbie o zalogowanie należy podać login (domyślny "root") i hasło (domyślnie brak). Dla zaawansowanych użytkowników – podać można adres serwera bazy danych (domyślnie wpisany jest adres 127.0.0.1 czyli lokalny) oraz port 8000 (zdefiniowany port przy instalacji MySQL). Procedura logowania dotyczy serwera bazy danych, nie jest to logowanie się do rejestratora!
Logowanie się do lokalnej bazy danych
Zalogowany użytkownik może dodać nowe rejestratory wchodząc do menu "Devices", "Device management", "Add". Należy uzupełnić wszystkie pola w oknie "Add device". W tym celu należy znać adres IP urządzenia, port poleceń oraz MAC adres karty sieciowej. Adres karty sieciowej znaleźć można po zalogowaniu się do rejestratora przez Internet Explorer i wejściu do opcji "Parameters" (jest on również podany na naklejce znajdującej się na płycie głównej wewnątrz obudowy urządzenia), zakładki "Server". Nazwa urządzenia ("Device name") może być dowolna, natomiast nazwa użytkownika ("User name") i hasło ("Password") definiowane są na rejestratorze jako konta użytkowników. Aby dodać kolejne urządzenie należy powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Dodawanie nowego urządzenia do listy
Aplikacja CUMonitor zapewnia podgląd obrazu 'na żywo' przez sieć z maksymalnie 64 kanałów pochodzących z dowolnych rejestratorów. Po uruchomieniu aplikacji należy się zalogować do bazy danych – login i hasło takie samo jak w przypadku logowania do CUConfig (domyślnie 'root', bez hasła). W oknie pojawi się w panelu bocznym drzewo obrazujące zdefiniowane rejestratory i ich kanały. Aby otworzyć kanał w danym oknie należy najpierw wybrać okno w którym widoczny ma być podgląd, a następnie kliknąć 2x na ikonie kamery.
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Podgląd obrazu 'na żywo'
W celu odtworzenia archiwów znajdujących się na dysku twardym w urządzeniu, wykorzystać można CUPlayer. Logowanie przebiega identycznie, jak w przypadku pozostałych aplikacji pakietu CUSoftware. W oknie należy wybrać kanały, dla których przeszukane ma zostać archiwum, określić datę oraz czas. Należy pamiętać, że nagrania będą odtwarzane z rejestratora, dlatego urządzenie, które należy wybrać, to "Front-end equipment". Kliknięcie "start search" spowoduje pojawienie się na osiach czasu pasków odpowiadających nagraniom. Klikając 2x na którymkolwiek z nich oznacza się moment początku odtwarzania. Odtwarzać można maksymalnie 4 kanały jednocześnie.
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
Zdalne przeglądanie nagrań
Więcej o aplikacji przeczytać można w dołączonej do rejestratora instrukcji obsługi (5.47 MB).
Podgląd przy pomocy telefonu komórkowego
Telefon komórkowy jest obecnie przedmiotem codziennego użytku. Zapewnienie podglądu przez komórkę daje swobodę w użytkowaniu monitoringu i pozwala na dostęp do niego z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy internetu.
Obecnie rejestratory TREND posiadają oprogramowanie współpracujące z telefonami wyposażonymi w systemy Symbian (od wersji S60 3rd), iPhone oraz Windows Mobile. Program dedykowany na iPhone'a do pobrania jest z AppStore, jako "Aplayer". Pozostałe pliki instalacyjne pobrane mogą być z naszego serwera. Są też dostarczane wraz z rejestratorem na dołączonym CD.

UWAGA: Od wersji sprzętu 1.4.0, dla rejestratorów TREND dostępna jest nowa wersja klienta przeznaczonego na telefony komórkowe: KWeye. Aplikacja pracuje na wszystkich najpopularniejszych systemach operacyjnych PDA: Symbian, Android, Windows Mobile, BlackBerry, iPhone/iPad. Najnowszą wersję pobrać można z naszego serwera, lub z odpowiednich serwisów producentów systemów.

Pliki znajdujące się na dołączonym do rejestratora CD należy przenieść na PC, a następnie przy pomocy dołączonej aplikacji wgrać na telefon. Szczegółowy algorytm postępowania w przypadku instalowania nowych aplikacji powinien znajdować się w instrukcji obsługi aparatu telefonicznego.
Uwaga: podczas instalacji programu na telefonach posiadających system operacyjny Symbian należy wyłączyć opcję sprawdzania certyfikatów!. W przeciwnym razie wystąpi błąd i instalacja nie zostanie zakończona poprawnie.
Po zainstalowaniu ikona aplikacji powinna znajdować się na liście dostępnych programów.
Aplikacja na systemy WindowsMobile oraz Symbian nosi nazwę QQeye. Do pracy wymaga skonfigurowania połączenia: podania adresu IP urządzenia, nazwy użytkownika, hasła oraz portu. Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak w przypadku korzystania z podglądu on-line przez przeglądarkę, lokalnie lub poprzez CUSoftware. Port dla strumienia danych przeznaczonego dla telefonów komórkowych to domyślnie 7050, ustawiany wcześniej lokalnie w rejestratorze.
Konfiguracja połączenia i podgląd obrazu
Aplikacja pozwala na szybki wybór kanału wideo, sterowanie kamerami obrotowymi oraz dodatkowe opcje, takie jak zoom czy tworzenie zrzutów ekranowych.
Do wykorzystywania połączenia telefonu z rejestratorem zalecane jest połączenie poprzez sieć 3G. Połączenie EDGE i GPRS nie posiada wystarczającej przepustowości danych.
Powyższy tekst można pobrać w wersji pdf z naszego serwera TUTAJ (1.08 MB).