Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PLUS Dca LSZH
klasa A+ 1,13/4,8/6,8 110 dB [100m]

Kod towaru: E1016_100
301,35 zł
Brutto Rabat Ilość Ważność
301,35 zł 0 % od 1 szt.
Profesjonalisto - sprawdź swoją cenę Zaloguj się
od 11,00 zł
Dostępny
Wysokiej jakości przewód koncentryczny TRISET PLUS dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Zgodny ze standardem class A+.
• zgodny ze standardem class A+,
• klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - Dca-s2, d1, a1
• zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM,
• wykonany w płaszczu LSZH (LS0H) - izolacja bezhalogenowa
• potrójny ekran - pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + oplot 81% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
• spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3,
• miedziany rdzeń 1,13 mm,
• niska tłumienność,
• znakomite dopasowanie,
• wysoka skuteczność ekranowania - w większości zakresu spełnia wymóg class A++,
• 81% pokrycie oplotem
• 5 lat gwarancji.

Gwarancja

Zapewniamy 10 lat gwarancji.

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Wysokiej jakości przewód koncentryczny TRISET PLUS E1016_100 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Kabel wykonany w płaszczu LSZH (LS0H) - izolacja bezhalogenowa, stosowany tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru (budynki mieszkalne wysokie i wysokościowe, użyteczności publicznej). Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PLUS Dca LSZH <br /> klasa A+ 1,13/4,8/6,8 110 dB [100m]
Żyła wewnętrzna wykonana z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm oraz potrójny ekran - pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + oplot 81% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza.
Uwaga: Od marca 2021 kabel TRISET PLUS Dca LSZH E1016 zastąpił:
 • TRISET HF E1019_500 (Halogen Free)
 • TRISET PLUS E1016_500 produkowany wcześniej w klasie Eca.
Cechy wyrózniające:
 • zgodny ze standardem class A+,
 • klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - Dca-s2, d1, a1
 • zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM,
 • wykonany w płaszczu LSZH (LS0H) - izolacja bezhalogenowa
 • potrójny ekran - pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + oplot 81% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
 • spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3,
 • miedziany rdzeń 1,13 mm,
 • niska tłumienność,
 • znakomite dopasowanie,
 • wysoka skuteczność ekranowania - w większości zakresu spełnia wymóg class A++,
 • 81% pokrycie oplotem
 • 5 lat gwarancji.
Wymagania stosowania kabli o określonej klasie reakcji na ogień w określonym rodzaju budynku powinny wynikać z analizy ryzyka dokonanej przez projektanta instalacji teletechnicznej lub z innych krajowych dokumentów formalno-prawnych. Dyrektywa CPR nie narzuca krajom członkowskim UE wymagań dla rodzajów budynków i powiązanych z nimi kabli o określonych klasach reakcji na ogień. Według Stowarzysza Elektryków Polskich i wydanej normy N SEP–E 007 w Polsce klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów zainstalowanych w obrębie dróg ewakuacyjnych nie powinna być niższa niż B2ca-s1b, d1, a1. W tym celu należy stosować przewody klasy B2ca - TRISET B2CA E1020_500.

Zgodnie z wytycznymi SEP kabel klasy CPR Dca
powinien być instalowany poza drogami ewakuacyjnymi w budynkach:
 • mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
 • wysokich (25 do 55 m) i wysokościowych (ponad 55 m) nad poziomem terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 włącznie
 • posiadających pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
 • przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych
 • użyteczności publicznej.
Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Zalecany dobór klasy palności kabla w zależności od klasy pożarowej budynku lub jego strefy
Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL I-V
drogi ewakuacyjne
klasa palności
kabla

podstawowa

Eca

E1015 TRISET

trudnozapalny

Dca-s2, d1, a1

E1016 TRISET PLUS

niezapalny

B2ca-s1a, d1, a1

E1020 TRISET B2CA

Strefy pożarowe ZL obejmują budynki lub części budynków:
 • ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
 • ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
 • ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
 • ZL IV - mieszkalne;
 • ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Więcej o klasach palności kabli można przeczytać Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Przewody marki TRISET są zgodne z dyrektywą CPR oraz spełniają europejską normę EN 50575, która określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli jako materiałów budowlanych.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PLUS Dca LSZH <br /> klasa A+ 1,13/4,8/6,8 110 dB [100m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PLUS E1016 został przebadany w jednostce notyfikowanej L.S. Fire Testing Institute Srl o numerze 2479 i uzyskał klasę Dca-s2, d1, a1 reakcji na ogień.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PLUS E1016 spełnia normę EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 3000 MHz.
Przewód TRISET PLUS E1016 jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT.
Posiada deklarację zgodności z dyrektywą CPR, LVD, RoHS.
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 r w § 192e pkt 4 precyzuje następujące wymagania dla przewodów koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
Wymagania Charakterystyka TRISET PLUS
Kategoria RG-6 lub wyższa Kable z rodziny TRISET są kablami
kategorii RG-6 o podwyższonych parametrach
Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot o gęstości ≥ 77%
Potrójny ekran:
pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + oplot 81% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
Miedziana żyła wewnętrzna o średnicy
nie mniejszej niż jeden milimetr.
 Żyła miedziana o średnicy 1,13mm
Klasa A Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 97 dB
1...2 GHz ≥ 97 dB
2...3 GHz ≥ 93 dB
 Impedancja sprzężeniowa < 5 mΩ/m  Impedancja sprzężeniowa < 1,2 mΩ/m

 

Przewód sprzedawany jest w ilościach nominalnych:
Wykres przedstawiający współczynnik FIGRA (ang. fire growth rate) oraz THR (ang. total heat rate) dla przewodu TRISET PLUS Dca LSZH klasa A+ E1016. FIGRA to wskaźnik szybkości rozprzestrzeniania się płomienia stosowany dla potrzeb klasyfikacji dla klas B1ca, B2ca, Cca i Dca. W czasie t = 398 sek. FIGRA = 323 W/s (czerwona linia). Wskaźnik THR to całkowita ilość wydzielonego ciepła między początkiem i końcem testu w czasie 1200 sek. (z wyłączeniem źródła inicjującego ogień). W czasie t = 1200 sek. THR wyniósł 15.3 MJ. Zgodnie z normą EN 50399 (20,5 kW Burner) współczynnik FIGRA jest ≤ 1300 W/s. a współczynnik THR jest ≤ 70 MJ.
Wykres przedstawiający współczynnik HRR (ang. heat release rate) dla przewodu TRISET PLUS Dca LSZH klasa A+ E1016. HRR to współczynnik szybkości wydzielania się ciepła, tempo uwalniania ciepła uśrednione za pomocą 30-sekundowej średniej ruchomej. W czasie t = 513 sek. HRR = 65.1 kW. Zgodnie z normą EN 50399 (20,5 kW Burner) współczynnik HRR jest ≤ 400 kW.
Wykres przedstawiający współczynnik SPR (ang. smoke production rate) dla przewodu TRISET PLUS Dca LSZH klasa A+ E1016. SPR to wskaźnik tempa wytwarzania dymu uśrednionego przy pomocy 60-sek. średniej ruchomej. W czasie t = 504 sek. SPR = 0.11 m2
Wykres przedstawiający współczynnik TSP (ang. total smoke production) dla przewodu TRISET PLUS Dca LSZH klasa A+ E1016. TSP to całkowita ilość dymu wydzielanego od początku do końca testu. W czasie t = 1200 sek. TSP = 28.7 m2.
TRISET PLUS E1016 posiada 81% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.
Wartość pokrycia przewodu oplotem (81%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wysokiej jakości, potrójnie ekranowany (pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + oplot 81% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza) kabel koncentryczny typu RG6 posiada żyłę wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm, co sprawia, że kabel posiada bardzo dobre parametry tłumiennościowe. Rdzeń ten nie ulega korozji, a przewód nie jest sztywny.
Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód TRISET PLUS E1016 cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu instalatorów. Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.
Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych.
Dla zabezpieczenia minimalnego promienia gięcia przewodu umieszczane w ścianach przewody powinny być układane w rurkach/peszlach.
Ekranowanie przewodu TRISET PLUS w przedziale częstotliwości 30-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A+.
Impedancja sprzężeniowa przewodu TRISET PLUS w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A+.
Tłumienie kabla w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Tłumienność odbić kabla w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.

Prędkość propagacji sygnału w kablu w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Wzrost tłumienności kabla nie przekracza 5% wartości parametrów początkowych.
Kable koncentryczne podlegają naturalnemu procesowi starzenia co owocuje zwiększaniem tłumienności. Jakość kabla w procesie przyspieszonego starzenia definiuje norma IEC68-2 część 3. Triset całkowicie ją spełnia i na tej podstawie zostaje udzielona gwarancja 5 letnia.
Według normy EN50117 przewody koncentryczne, w zależności od skuteczności ekranowania, dzielimy na klasy:C, B, A, A+, A++.
Triset 113 ma najlepszą skuteczność ekranowania z kabli klasy abonenckiej dostępnych na rynku (pomiędzy klasą A i A+).
Klasy ekranowania przewodów
Klasa 5-30 MHz [mΩ/m] 30-1000 MHz [dB] 1-2 GHz [dB] 2-3 GHz [dB]
C 50 75 65 55
B 15 75  65 55
A 5 85  75 65
A+ 2,5 95  85 75
A++ 0,9 105  95 85

 

 

Cena dotyczy przewodu o długości 100 mb

Dane techniczne

Rodzaj towaru Przewód koncentryczny
Typ TRISET PLUS
Marka TRISET
Długość przewodu m 100
Zastosowanie wewnętrzny
Klasa kabla RG-6
Zgodność z Rozporządzeniem MTBiGM Tak
Klasa CPR Dca
Kabel żelowany Nie
Własności fizyczne
Impedancja Ω 75
Klasa ekranowania A+
Impedancja transferowa TI mΩ/m <1,2
Żyła materiał miedziana
średnica mm 1,13
Dielektryk spienienie Fizyczne
średnica mm 4,8
Ekran
Ilość warstw 3
Pierwsza folia przyklejona do dielektryka TAK
materiał Al/PET/SY
wymiary µm 40/12/30
całkowita grubość µm 85
Oplot materiał aluminium
średnica drutu mm 0,12
liczba drutów szt. 24x6
kąt nawinięcia stopnie 18,13
pokrycie % 81
Druga folia przyklejona do płaszcza Tak
materiał Al/PET
całkowita grubość µm 25
Płaszcz materiał LSZH
grubość mm 0,64
średnica mm 6,85
kolor biały (RAL 9010)
Własności elektryczne
Rezystancja w temperaturze 20 °C Ω/km 16,85
Pojemność pF/m 52
Współczynnik skrócenia fali % 84
Własności mechniczne
Temperatura pracy °C -30...+70
Temperatura układania °C -5...+40
Minimalny promień gięcia mm 70 (jednokrotnie) 140 (wielokrotnie)
Pakowanie
Karton wymiary cm 34x34x9
długość przewodu m 100

Filmy

Zaciskanie złączy F i BNC MASTER

Krótka prezentacja zaciskania złącza F na przewodzie TRISET-113 i złącza BNC na przewodzie RG-59.

Złącze F Platinum na przewodzie Triset 113 - Zaciskanie

Zaciskanie profesjonalnego złącza F Platinum na przewodzie Triset 113. Najwyższej jakości złącze F Platinum przeznaczone do zaciskania na kablu TRISET-113. Złącze zostało tak skonstruowane, że po zaciśnięciu staje się szczelne dla wody, zarówno od strony urządzenia, jak i przewodu. W procesie zaciskania następuje obkurczenie (poprzez nasunięcie mosiężnej, stożkowej tulei) elementu złącza z tworzywa sztucznego na płaszczu przewodu. Materiał, z którego zbudowana jest plastikowa tuleja, to chroniony patentem Delrin znanej z jakości swoich wyrobów firmy DuPont. Jest on odporny na promieniowanie UV, swoje właściwości fizyczne zachowuje zarówno w bardzo wysokich, jak i niskich temperaturach. Ponieważ części metalowe wykonane są z niklowanego mosiądzu, złącze jest całkowicie odporne na korozję. Sposób zaciśnięcia złącza zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, szczelność i stabilność w czasie.

Zakańczanie łączy w skrzynce teletechnicznej

Praktyczna realizacja zakańczania łączy w teletechnicznej skrzynce mieszkaniowej.