Przewód CCTV CAMSET 100 75-0.59/3.7+2x1.0
92% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [200m]

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Przewód YAP 75-0.59/3.7+2x1.0 <br />90% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [1m]
Widok przewodu w krążku 200 m owiniętym folią.
Wymiary krążka: średnica 39 cm, wysokość 17 cm, masa 21,4 kg
Przewód YAP 75-0.59/3.7+2x1.0 <br />90% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [1m]
Zbliżenie przewodu
CAMSET 100 M6100 to najwyższej jakości przewód do przesyłania sygnału i zasilania analogowych kamer CCTV o przedłużonym zasięgu zasilania z żyłami zasilającymi o przekroju 1,0 mm2. Jest produkowany przez renomowaną europejską kablownię.
Wprowadzone do sprzedaży w ostatnim czasie nowoczesne, analogowe kamery CCTV wymagają medium transmisyjnego najwyższej jakości. Wysokiej jakości obraz jaki potrafią generować może zostać znacznie pogorszony kablem o niskich parametrach, szybko starzejącym się. Przewody CAMSET o znakomitych parametrach i perfekcyjnym wykonaniu zapewnią wzorcową, niezmienną w czasie transmisję sygnału video.
Cechy wyróżniające przewodu CCTV CAMSET 100 M6100:
 • najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 6 letnią gwarancją,
 • 92% oplot z drutów miedzianych,
 • 2 żyły miedziane zasilające na 230V AC o przekroju 1,0 mm2 każda,
 • szeroki zakres temperaturowy układania i eksploatacji przewodów,
 • przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
 • typowy wymiar kabla RG-59: żyła środkowa miedziana śr. 0,59 mm, śr. oplotu 3,7 mm, śr. zew. 6,15 mm,
 • znacznik metrowy,
 • opakowania jednostkowe:
 • 100m M6100_100 krążek owinięty folią,
  200m M6100_200 krążek owinięty folią,
  500m M6100_500 szpula.
W skład rodziny przewodów CAMSET wchodzą:
 • CAMSET solo M6000 przewód koncentryczny,
 • CAMSET 50 M6050 przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi 0,5 mm2,
 • CAMSET 100 M6100 przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi 1,0 mm2.
Każdy z przewodów CAMSET ma taką samą część koncentryczną.
Przewód CCTV CAMSET solo 75-0.59/3.7<br />92% pokrycia oplotem [1m]
Przewód CCTV CAMSET 50 75-0.59/3.7+2x0.50<br />92% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [1m]
Przewód YAP 75-0.59/3.7+2x1.0 <br />90% pokrycia oplotem, 2 przewody zasilające 230V [1m]
CAMSET solo M6000
CAMSET 50 M6050
CAMSET 100 M6100
Przewód współosiowy CAMSET 100 M6100 posiada dwie żyły miedziane o przekroju 1,0 mm każda, które są przeznaczone do zasilania kamer. Posiadają one podwójną izolację dzięki której mogą pracować przy napięciu 230V AC. Można go więc stosować w instalacjach pracujących na napięciach 12, 24 i 230V.
Przewód miedziany wykonany z linki miedzianej o przekroju 0,5 mm2 w temperaturze 20 oC ma oporność 39 Ω/km, natomiast o przekroju 1,0 mm2 19,5 Ω/km. Prąd pobierany przez typową kamerę wynosi od 150 do 250 mA. Przyjmując dla pewności działania maksymalną wartość pobieranego prądu przez kamerę, to z prawa Ohma wynika, że maksymalna odległość zasilania dla przewodu CAMSET 50 2x0,5 mm2 to ok. 60 m. a dla CAMSET 100 2x1,0 mm2to ok. 120 m.
Więcej o zasilaniu kamer za pomocą kompozytowego przewodu wideo+zasilanie można przeczytać w artykule Zasilanie w instalacjach monitoringu.
Przewód CCTV CAMSET 100 M6100 należy stosować wszędzie tam gdzie przekrój żył zasilających przewodu CAMSET 50 M6050 okaże się za mały i spadek napięcia o więcej niż 10% na kamerze (grzałce) uniemożliwi jej poprawną pracę.
Przewody współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 zostały wyprodukowane zgodnie z polskimi i europejskimi normami: PN-EN 50395:2005, PN-EN 50396:2005, PN-E90150:1983, PN-E90160:1988, PN-EN 60228:2005, PN-EN 60811-1-2, PN-73/E-04160.77, PN-73/E-04160.81, PN-73/E04160.82, PN-83/E-04160.73, PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008, IEC 1196–1, EN 501117.
Przewody CAMSET posiadają 6 letnią gwarancję.

Obejmuje ona wady powstałe w trakcie produkcji, spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów, rozwiązań technicznych albo wynikające z innych przyczyn tkwiących w konstrukcji kabla.
Producent gwarantuje w okresie 6 lat stałość parametrów zamieszczonych w tabelach "Parametry Techniczne". Warunkiem utrzymania gwarancji jest ułożenie i eksploatacja warunkach opisanych w tabelach "Parametry Techniczne"(poniżej).
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadają oplot z 80 drutów miedzianych o średnicy 0,20 mm zapewniających 92% pokrycie. Jest to zgodne z wyszczególnionymi wyżej normami. Tak gęsty oplot zapewnia pełne ekranowanie skutecznie eliminujące wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych na transmitowany sygnał oraz zapobiegające utracie sygnału poprzez emisję na zewnątrz przewodu. Dla porównania inni producenci szczycą się że ich przewody posiadają oplot z 64 drutów 0,15mm. Często spotyka się również oplot z drutów aluminiowych. Są one jednak bardziej łamliwe, zmieniają swoje własności w czasie a w przypadku kontaktu z wilgocią podlegają korozji.
Przewody współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 są bardzo skrupulatnie badane w toku produkcji jak i po jej zakończeniu. Sprawdzanych jest wiele parametrów które wyszczególniają przywołane na wstępie normy.

Ważniejsze badania jakim poddawany jest przewód:
 • badanie wytrzymałości powłoki polwinitowej na rozciąganie i wydłużenie przed i po starzeniu cieplnym: w komorze 100 oC przez 168 godzin oraz w temperaturze -30oC przez 20 godzin,
 • badanie odporności na nacisk jednostronny przy 80 oC,
 • badanie odporności izolacji na napięcie probiercze zmienne 4,2 kV, stałe 6,3 kV,
 • badanie odporności na nawijanie w niskiej temperaturze -55 oC,
 • pomiar minimalnej rezystancji izolacji między żyłami >500 MΩ,
 • pomiar odporności powłoki na napięcie zmienne probiercze 2 kV przez 1 min po uprzednim zanurzeniu w wodzie,
 • sprawdzenie impedancji falowej,
 • sprawdzenie pojemności skutecznej,
 • przewody zasilające badane są dodatkowo na napięcie przebicia izolacji. Przy pracy ciągłej muszą wytrzymać napięcie 600 V.
Pierwsze z przywołanych badań potwierdza bardzo dobre własności przewodu w niskich i wysokich temperaturach. Daje gwarancję jednolitości opony zewnętrznej i braku skłonności do pękania.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100przewodami wewnętrznymi ponieważ nie posiadają odporności na promieniowanie UV. Mogą być za to eksploatowane w bardzo szerokim zakresie temperatur -40...+70 oC natomiast układane gdy ich temperatura zawiera się w zakresie od 0 do +50 oC. Posiadają oponę zewnętrzną wykonaną z PVC w kolorze białym. Do zastosowań zewnętrznych poleca się kable w powłoce z PE w czarnej powłoce.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadają żyłę centralną o średnicy 0,59 mm wykonaną z miedzi. Zapewnia to dopasowanie do złącz stosowanych do kabli klasy RG-59. Niektórzy producenci proponują kable z żyłą stalową miedziowaną. Jednakże taka konstrukcja wpływa na znaczne zwiększenie tłumienia w zakresie przesyłanych w sieciach CCTV częstotliwości i powoduje odczuwalne zwiększenie sztywności przewodu, co ma niebagatelne znaczenie w procesie wykonywania instalacji.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadają nadrukowany znacznik metrowy wraz z oznaczeniem kabla. Jest on nanoszony w procesie produkcji przez legalizowany w Urzędzie Miar licznik. Znacznie ułatwia to odwijanie zadanej długości lub wyliczanie długości odciętego odcinka.
Kable współosiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 są konfekcjonowane w odcinkach 100 i 200 metrów w opakowaniach foliowych, oraz 500 metrów na szpuli. Z opakowań foliowych łatwo jest odwinąć niewielkie ilości wyciągając przewód ze środka opakowania. Dla instalatorów polecane są szpule 500 metrowe.
Dane Techniczne
Nazwa CAMSET 100
Kod M6100
Impedancja kabla koncentrycznego [Ω]

75

+/- 3

Pojemność kabla koncentrycznego [pF]

67

+/- 2

Współczynnik skrócenia fali [%] 66
Temperatura pracy [oC] -40...+70
Wilogotnośc powietrza pracy [%] 0...100
Temperatura układania [oC] 0...+50
Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych [krotność średnicy kabla] >5
Masa przewodu [kg/km]  107
Rdzeń koncentryka
Materiał miedź
Rodzaj drut
Średnica [mm]

0,59

+/- 0,01

Rezystancja [Ω/km] 59,2
Dielektryk koncentryka
Materiał PE
Średnica zewnętrzna dielektryka [mm]

3,7

+/- 0,1

Oplot koncentryka
Pokrycie [%] 92
Ilość drutów w oplocie [szt] 80
Średnica drutów oplotu [mm] 0,20
Rezystancja [Ω/km] 7,6
Płaszcz zewnętrzny koncentryka
Materiał PVC biały
Średnica zewnętrzna [mm] 6,15
Grubość [mm] 0,80
Przewody zasilające
Ilość [szt] 2
Przekrój [mm2] 1,0
Budowa żyły wielodrutowa, giętka
Dopuszczalne napięcie AC[V] 230
Rezystancja [Ω/km] 19,5
Rezystancja izolacji przy 70 oC [kΩ/km] 13,0
Średnica zewętrzna [mm] 6
Tłumienność kabla
Częstotliwość [MHz] Tłumienie [dB/100m]
1 1,0
50 7,7
100 11,1
200 16,2
300 20,4
500 27,2
800 35,5
1000 40,4
1500 50,1
2000 56,6
Montaż złącza BNC Platinum i szybkozłącza S-55 na przewodzie CCTV CAMSET
Cena dotyczy przewodu o długości 200 mb

Dane techniczne