Promocja #instalujehikvision i wygrywam

Firma DIPOL zaprasza instalatorów sprzętu CCTV do udziału
w promocji organizowanej przez HIKVISION POLAND
Każda firma biorąca udział w Programie Partnerskim Hikvision która dokona:
  • zgłoszenia udziału w promocji za pomocą formularza elektronicznego
    (link nieaktywny termin zgłoszeń upłynął)
  • zakupów dystrybucyjnych produktów Hikvision
    w okresie od 15.10 do 17.12.2021 na kwotę netto minimum 1000 zł
  • wskazania nagrody
nabywa prawo do jednej z kart upominkowej / podarunkowej:
Aby wziąć udział w Promocji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając numer firmy DPP w Programie Partnerskim Hikvision.
Promocją objęte są zakupy produktów z cennika dystrybucyjnego Hikvision.
W przypadku Uczestnika, który zrealizuje cele sprzedażowe u kilku Dystrybutorów, nie ma możliwości sumowania wartości dokonanych zakupów.
Wartość zakupów produktów objętych promocją zrealizowanych przez Uczestnika u danego Dystrybutora w okresie trwania Promocji będzie obliczana z uwzględnieniem wszystkich faktur korygujących wystawionych w okresie trwania Promocji. Pomimo faktu, iż mogą one dotyczyć również faktur sprzedaży wystawionych zarówno w czasie trwania Promocji jak i w okresie sprzed Promocji.
Po złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o wyborze Nagrody Uczestnik nie ma możliwości zwrotu zakupionych produktów objętych Promocją, których wartość zakupu uwzględniona została przy weryfikacji uprawnienia do Nagrody.
Promocja „#instalujehikvision i wygrywam" trwa od dnia 15.10.2021r. do wyczerpania puli przeznaczonej na nagrody objęte Promocją, jednakże nie dłużej niż do dnia 17.12.2021r.
Dystrybutorzy i Partnerzy firmy Dipol uczestniczą w Promocji jako niezależni Dystrybutorzy Hikvision.
Zarówno Organizator jak i Dystrybutor zastrzegają sobie prawo bez podania przyczyny do niezaakceptowania zgłoszenia udziału Instalatora w Promocji. W takiej sytuacji Instalator zostanie poinformowany drogą mailową o tym fakcie.