FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Profesjonalny miernik Rover Scout ST2+
Kod towaru: R10830
Towar został wycofany z oferty
Miernik sygnału TZU 22 DVB-T Finder
Widok miernika z przodu
Miernik sygnału TZU 22 DVB-T Finder
Widok z boku
Miernik sygnału TZU 22 DVB-T Finder
Widok z boku
Miernik sygnału TZU 22 DVB-T Finder
Miernik i akcesoria w opakowaniu
Miernik Rover Scout ST2+ jest profesjonalnym narzędziem przeznaczonym dla zaawansowanych instalatorów. Umożliwia on analizę sygnałów:
 • DVB-S,
 • DVB-S2,
 • DVB-T,
 • DVB-H,
 • DVB-C,
 • analogowego.
Zakres częstotliwości pracy miernika dla sygnałów naziemnych (DVB-T, DVB-H, DVB-C, analog) to 47 - 870 MHz, a dla satelitarnych (DVB-S, DVB-S2) 930 - 2150 MHz. W paśmie RF miernik jest wstanie zmierzyć sygnały o poziomie od 5 do 123 dBuV z dokładnością 1 dB, natomiast dla pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej miernik mierzy sygnały w zakresie 30-123 dBuV z dokładnością 1,5 dB.
Miernik obsługuje następujące modulacje cyfrowe:
 • QPSK - Quadrature Phase-Shift Keying,
 • 8PSK - 8 Phase-Shift Keying,
 • COFDM - Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,
 • QAM (emulowana) - Quadrature Amplitude Modulation.
Dla każdego ze standardów transmisji miernik pozwala na:
 • automatyczny test jakości sygnału,
 • analizę widma sygnału,
 • a w przypadku sygnałów cyfrowych, także na pomiar wartości marginesu szumów (noise margin).
Wartość marginesu szumów mówi o ile dB można pogorszyć wartość współczynnika MER, aby uzyskać aBER równe QEF (2E-4). Wartość aBER, skrót od ang. after Viterbi Bit-Error-Rate, zwany także VBER, Post-Viterbi BER lub BER przed korekcją Reed'a-Salomona, określa stosunek liczby bitów błędnych do ogólnej liczby odebranych bitów, wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego, po korekcji Viterbiego, ale przed korekcją Reed'a-Salomona.
MER (ang. Modulation Error Rate), czyli współczynnik błędu modulacji, jest równy stosunkowi wartości skutecznej mocy wektora błędu konstelacji do wartości skutecznej mocy odniesienia, która jest równa wartości skutecznej mocy sygnału transmitowanego w kanale bezstratnym.
Parametr QEF (ang. Quasi Error Free) określa wartość progową dla poprawnego odbioru sygnału.
bBER, to bitowa stopa błędów przed korekcją Viterbiego. bBER jest nazywany także CBER (ang. Channel Bit-Error-Rate) lub Pre-Viterbi BER.
Zawsze należy być świadomym, który BER mierzymy! Zazwyczaj aBER jest około milion razy mniejszy od bBER.
Zależność aBER i bBER od C/N dla różnych wartości Code Rate dla DVB-S.
Zależność bBER od C/N dla różnych wartości modulacji QAM dla DVB-C.
Miernik umożliwia pomiar następujących parametrów:
TV analogowapoziom sygnału
poziom podnośnej video
poziom podnośnej audio
współczynnik poziomu podnośnej video do poziomu podnośnej audio
TV cyfrowamoc kanału
aBER i bBER
MER
wykres konstelacji
współczynnik marginesu szumów
TV satelitarna analogowapoziom sygnału
TV satelitarna cyfrowamoc kanału
aBER (QPSK) i bBER
PER (8PSK)
MER
EVM
wykres konstelacji
Współczynnik PER (ang. Packet Error Rate) określa stosunek niepoprawnie przesłanych pakietów, do wszystkich odebranych.
Pakiet jest niepoprawny jeśli choć jeden z bitów jest przekłamany. Wartość oczekiwana PER oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia błędnego bitu.
Współczynnik błędu wielkości wektora EVM (ang. Error Vector Magnitude), zwany również RCE (ang. Receive Constellation Error), jest miarą ilościową wydajności nadajnika lub odbiornika cyfrowego. W rzeczywistym przypadku punkty diagramu konstelacji nie pokrywają się z teoretycznymi lokalizacjami. Nieformalnie EVM określa jak daleko punkty konstelacji odbiegają od wartości teoretycznych. Z definicji wektor błędu jest wektorem między rzeczywistym punktem konstelacji sygnału odebranego przez odbiornik, a punktem teoretycznym. Innymi słowy określa on różnicę między odebranymi i teoretycznymi symbolami. Średnia moc wektora błędu, znormalizowana do mocy sygnału, to właśnie EVM.
Miernik umożliwia identyfikację numeru wiązki (ang. bouquet id identification) oraz parametrów zastosowanej modulacji. Wyświetla on także informacje o szyfrowaniu. Za jego pomocą można podglądnąć listę serwisową wiązki z obrazem i dźwiękiem, a także tabelę PID. Można podsłuchać fonię analogowych programów oraz radia FM. Miernik ma funkcję automatycznego przeszukiwania i zapamiętywania kanałów. Posiada wbudowany "bzyczek", dzięki któremu nie trzeba patrzeć na wskazania miernika podczas ustawiania anteny. Istnieje możliwość porównania poziomu sygnału (funkcja tilt) dwóch dowolnych kanałów.
Miernik posiada możliwość identyfikacji satelitów oraz przeszukiwania transponderów. Obsługuje zarówno technologię Unicable (SCR - Satellite Channel Router), jak i obrotnicę DiseqC. Umożliwia ustawienie anteny z Dual LNB. Funkcja "SAT Finder" pozwala na poszukiwanie satelitów. W mierniku jest zaimplementowany standard DiseqC. Istnieje możliwość zasilania (5, 12, 18, 24V) za pomocą miernika urządzeń takich jak przedwzmacniacze, konwertery, multiswitche.
Zarówno podczas pomiarów parametrów sygnału, jak i przy analizie widma, miernik pozwala na "skakanie" po transponderach, częstotliwościach, programach lub kanałach. Możemy tworzyć własne listy programów/transponderów - pamięć miernika pozwala na zdefiniowanie 99 takich list (w każdej liście możemy zdefiniować do 199 programów/transponderów). Funkcja automatycznego logowania umożliwia samoczynne zapisywanie wyników z pomiarów wszystkich programów/transponderów z danej listy. Miernik posiada także możliwość automatycznego pomiaru parametrów sygnałów i ich zapisu do pliku (max. 99 takich plików mieści pamięć miernika) zdefiniowanych w listach, może także skanować całe pasmo jednego lub nawet kilku satelitów.
Wyświetlacz miernika ma rozdzielczość 64x128, bo w zupełności wystarcza do czytelnego przedstawienia wyników. Producent podaje, że w pełni naładowany akumulator wytrzymuje 2,5h przy maksymalnym obciążeniu. Firmware miernika jest aktualizowany przez złącze USB 2.0. Jest on wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Jest masa to 1,2 kg, a wymiary 22,5x21,5x8 cm. W zestawie znajduje się walizka na miernik i akcesoria, ładowarka, ładowarka samochodowa oraz przewód USB.
Dane techniczne:
NazwaRover Scout ST2+
KodR10830
Obsługiwane standardyDVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C, sygnał analogowy
Zakres częstotliwości [MHz]47-862 (DVB-T, DVB-H, DVB-C, analog)
930 - 2150 (DVB-S, DVB-S2, analog)
Mierzalny poziom sygnału [dBuV]30-123 (DVB-T, DVB-H, DVB-C, analog)
5-123 dBuV (DVB-S, DVB-S2, analog)
Dokładność pomiaru [dB]1,0 (DVB-T, DVB-H, DVB-C, analog)
1,5 (DVB-S, DVB-S2, analog)
Obsługiwane modulacje cyfroweQPSK, 8PSK, COFDM, QAM (emuloowany)
Możliwości pomiarowe miernika bez względu na typ sygnałuautomatyczny test jakości sygnału, analiza widma
Możliwości pomiarowe miernika dla sygnałów cyfrowychmargines szumów
Możliwości pomiarowe dla sygnałów tv analogowejpoziom sygnału, poziom podnośnej video, poziom podnośnej audio, współczynnik poziomu podnośnej video do poziomu podnośnej audio
Możliwości pomiarowe dla sygnałów tv cyfrowejmoc kanału, aBER, bBER, MER, margines szumów, wykres konstelacji
Możliwości pomiarowe dla analogowych sygnałów satelitarnychpoziom sygnału
Możliwości pomiarowe dla cyfrowych sygnałów satelitarnychmoc kanału, aBER (QPSK), bBER, PER (8PSK), MER, EVM, wykres konstelacji
Inne możliwościidentyfikacja wiązki, identyfikacja parametrów modulacji, wykrywanie stanu szyfrowania,  lista serwisowa wiązki z audio i video, tabela PID
Możliwości podsłuchu fonii telewizja analogowa i radio FM
Inne możliwości dla sygnaów naziemnychautomatyczne przeszukiwanie pasma i zachowywanie wyników, "skakanie" po kanałach, bzyczek pomagający ustawić antenę, wyświetlanie całego pasma na LCD, porównanie poziomu sygnału między dwoma wybranymi sygnałami
Inne możliwości dla sygnałów satelitarnychPrzeszukiwanie satelitów i transponderów, obsługa obrotnicy DiseqC, obsługa protokołu S.C.R., ustawianie anteny dla dual LNB, funkcja poszukiwania satelit, obsługa standardu DiseqC
Możliwość zasilenia konwerterów i przedwzmacniaczy [V]5, 12, 18, 24
Nawigacja potransponderach, częstotliwościach, programach, kanałach
Pamięć pozwalająca na zapamiętanie99 planów kanałowych (po 199 kanałów/transponderów każdy)
99 plików loggera
Rozdzielczość wyświetlacza64 x 128
Aktualizacja firmwareprzez port USB 2.0
Czas pracy akumulatora [h]2,5
Masa [kg]1,2
Wymiary miernika [cm]22,5x21,5x8
Akcesoria w zestawiewalizka na miernik i akcesoria
ładowarka
ładowarka samochodowa
przewód USB

 

Towar został wycofany z oferty
 
Profesjonalny miernik Rover Scout ST2+
Kod towaru: R10830