FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Platforma Edukacyjna Dipola
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
1. Normy i parametry stosowane w Antenowych Instalacjach Zbiorczych. Od 01.01.2003 roku stosowanie norm jest dobrowolne. Wyjątkiem są inwestycje realizowane ze środków publicznych, podlegających ustawie: „Prawo Zamówień Publicznych”, która nakłada obowiązek uwzględniania norm w takich przedsięwzięciach. Jeżeli w specyfikacji technicznej do danej inwestycji zawarte są konkretne normy...
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
2. Multiswitchowe Instalacje Zbiorcze. Zbiorcza instalacja multiswitchowa to sieć telewizyjna, w której pakiet sygnałów, składający się z sygnału radiowego, sygnału telewizji naziemnej oraz sygnału telewizji satelitarnej, jest dostarczany niezależnie do każdego użytkownika....
27:12
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
1. Podstawy sieci Wi Fi. Zanim kupimy urządzenia, które wykorzystamy do budowania instalacji, powinniśmy wcześniej przeprowadzić tak zwany bilans energetyczny łącza. Aby obliczyć bilans energetyczny należy znać takie parametry jak: moc nadajnika, tłumienie złączy, tłumienie przewodu, oraz zysk anteny. Tłumienie złączy przeważnie wynosi około 0,5 dB. Sumując te parametry w odpowiedni sposób, otrzymamy wynik. Wynik ten jest mocą sygnału, którą otrzymuje odbiornik. ...
08:45
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
2. Transmisja bezprzewodowa w instalacjach CCTV. W niektórych lokalizacjach nie ma możliwości położenia przewodów umożliwiających transmisję obrazu z kamery IP. Przykładem takich miejsc są skrzyżowania, parki czy stacje benzynowe. Rozwiązaniem tego problemu jest transmisja bezprzewodowa. ...
04:51
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
1. Instalacje światłowodowe. Dlaczego światłowody? Światłowody są postrzegane jako drogie medium transmisyjne, trudne w zakańczaniu i wykonywaniu połączeń. Uprzedzenia i obawy dotyczące światłowodów powodują stagnację na rynku instalatorskim, blokując rozwój przedsiębiorstw i dostęp do usług szerokopasmowych dla klientów końcowych...
07:52
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
2. Instalacje światłowodowe. Urządzenia aktywne. Wielką zaletą technologii światłowodowej jest jej duży zasięg transmisyjny. Przesyłanie sygnału na duże odległości jest możliwe dzięki niewielkiemu tłumieniu światłowodów – około dwie dziesiąte decybela na kilometr, przy transmisji w trzecim oknie transmisyjnym 1550 nanometrów...
09:58
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]
3. Instalacje światłowodowe. Okablowanie. Wśród światłowodów szklanych wyróżniamy dwie grupy: światłowody wielomodowe oraz światłowody jednomodowe. Różnica pomiędzy włóknami jednomodowymi i wielomodowymi tkwi w sposobie transmisji światła wewnątrz rdzenia. W przypadku włókien wielomodowych możliwe jest przenoszenie kilku modów. ...
12:24
Nasze pozostałe prezentacje multimedialne w postaci filmów Youtube
Przewód CCTV CAMSET 100 PE 75-0.59/3.7+2x1.0 92% pokrycia oplotem, zewnętrzny 2 przewody zasilające 230V AC [200m]