FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Monitoring

Wiadomości podstawowe

Obudowy kamer
Ze względu na przydatność do pracy w warunkach środowiskowych wprowadzono cztery klasy warunków, w których urządzenia zakwalifikowane do poszczególnych grup, powinny pracować poprawnie
 • klasa środowiskowa I (wewnętrzna) – pomieszczenia zamknięte, temp. 5 do 40° C, wilgotność do 75%,
 • klasa środowiskowa II (wewnętrzna, ogólna) - pomieszczenia zamknięte ogrzewane z przerwami, temp. -10 do 40° C, wilgotność do 75%,
 • klasa środowiskowa III (zewnętrzna osłonięta) – warunki zewnętrzne nie w pełni narażone za warunki pogodowe, temp. -25 do 50° C, wilgotność do 85 - 95%,
 • klasa środowiskowa IV (zewnętrzna, ogólna) - temp. -25 do 60° C, wilgotność do 85 - 95%.
PN-EN-50130-5 (Systemy alarmowe – Próby środowiskowe).
Celem zabezpieczenia urządzeniom odpowiednich warunków pracy stosuje się obudowy, wyposażone w zależności od warunków w: grzałki, wentylatory, systemy chłodzące itp.
W systemach CCTV najbardziej narażone na warunki środowiska są zwykle kamery. Większość kamer może pracować w zakresie temperatur od -10 do 50° C i wilgotności powietrza do 90% (bez narażania na kontakt z wodą). Jeśli te wymogi nie są spełnione to należy stosować odpowiednie obudowy, które umożliwią utrzymanie podanych przez producenta warunków pracy kamery oraz obiektywu. Bardzo ważne dla prawidłowej pracy kamery jest utrzymanie warunków niepozwalających na wykraplanie się pary wodnej na obiektywie (punkt rosy) – do tego celu stosuje się grzałki z termostatami. W droższych modelach do zapewnienia równomiernej temperatury wewnątrz obudowy stosowane są dodatkowo wentylatory.
Obudowy mogą posiadać informację o zgodności z normą IP. Powinny zapewniać odpowiednią odporność na wandalizm, umożliwiać łatwy dostęp do kamery, obiektywu itp. dla celów konserwacji. Powinny zapewniać optymalne warunki pracy kamery uwzględniające wzrost temperatury wewnątrz obudowy wskutek wydzielania ciepła. Obudowy mogą posiadać informację o zgodności z normą IP. Norma IP mówi o odporności na przenikanie ciał stałych (pierwsza liczba) oraz szczelności na wodę (druga liczba). Zazwyczaj obudowy posiadają zgodność z normą IP 65 lub IP66, co oznacza, że są w pełni odporne na zapylenie i częściowo zabezpieczone przed wpływem wody. W przypadku pracy w warunkach dużej wilgotności należy stosować kamery oznaczone: IP67 lub IP68, przy czym ta ostania może pracować pod wodą.
Klasyfikacje osłon ze względu na ochronę przed dotknięciem i przed dostaniem się ciał stałych oraz przed dostępem wody, wg PN-92/E-08106

Oznaczenie cechy IP

Pierwsza cyfra

Druga cyfra

Ochrona ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomych

Ochrona urządzenia przed przedostaniem się ciał stałych

Ochrona przed działaniem wody

0

brak

brak

brak

1

ochrona przed przypadkowym dotknięciem wierzchem dłoni

ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy 50 mm i większej

pionowo padające krople

2

ochrona przed dotknięciem palcem

jw., lecz o średnicy 12 mm i większej

pionowo padające krople na urządzenia odchylone o 15° od położenia normalnego

3

ochrona przed dotknięciem za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 2,5 mm i większej

jw., lecz o średnicy 2,5 mm i większej

natrysk wody pod kątem do 60° od pionu z każdej strony

4

jw., lecz o średnicy 1 mm i większej

jw., lecz o średnicy 1 mm i większej

rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku

5

jw.

ochrona przed przedostaniem się pyłu w ilości utrudniającej działanie aparatu lub zmniejszającej bezpieczeństwo

lana strugą na obudowę z dowolnej strony

6

jw.

całkowita ochrona przed przedostaniem się pyłu

lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony

7

obudowa zanurzona krótkotrwale w znormalizowanych warunkach; brak wnikania wody w ilości wywołującej szkodliwe skutki

8

obudowa ciągle zanurzona w wodzie w uzgodnionych warunkach, lecz bardziej surowych niż wg cyfry 7

Ze względu na sposób utrzymania temperatury, obudowy należy podzielić na:
 • wyposażone w grzałkę i termostat, grzałka jest zazwyczaj montowana z przodu obudowy, na dole przed szybką. Jej głównym zadaniem, poza utrzymywaniem stałej temperatury, jest nie dopuścić do oblodzenia szybki, bądź wykraplaniem się pary (szczególnie na soczewce obiektywu, co powoduje znaczne pogorszenie obrazu),
 • chłodzone powietrzem z wentylacją grawitacyjną, znajdujące zastosowanie przy małych różnicach temperatur np. w zadaszonych pomieszczeniach. Ze względu na możliwość przegrzania stosuje się obudowy chłodzone powietrzem z wymuszoną wentylacją i z grzałką, stosowane przy większych różnicach temperatur, np. kamery na południowej stronie budynku
 • chłodzone powietrzem z wymuszonym obiegiem i sprężarką, wymagane są przy dużych różnicach temperatur np. przy obserwacji ciągów technologicznych
 • chłodzone wodą przy bardzo wysokich temperaturach, np. huty.
Warto zauważyć, iż montaż kamery w małej obudowie może pozwolić utrzymać stałą temperaturę, nawet bez dodatkowej grzałki, tylko dzięki ciepłu, które wytwarza kamera. Z kolei kamera w obudowie hermetycznej (np. przystosowanej do pracy w pomieszczeniach silnie zapylonych lub wilgotnych) może nawet bez grzałki osiągnąć temperaturę wyższą niż dopuszczalną, w tym wypadku należy zastosować chłodzenie kamery. Najważniejszą rolą grzałki i termostatu jest zapewnienie odpowiedniej stałej temperatury – eliminacji skokowych zmian warunków pracy zestawu kamera-obiektyw. Wówczas nie dochodzi do sytuacji, w której następuje zaparowanie szybki obudowy lub soczewek obiektywu, czy skroplenia się pary wodnej. Takie sytuacje są niedopuszczalne w poprawnie zaprojektowanych systemach CCTV.
Grzałka do obudów
Obudowy specjalne
W otoczeniu łatwopalnym należy bezwzględnie stosować specjalne obudowy do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, są one drogie, ale zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ceny takich obudów często przekraczają kilkaset razy ceny kamer. Muszą one spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa.
Obudowa przeciwwybuchowa firmy Videotec
Możliwości zabrudzenia szkła obudowy wymagają stosowania wycieraczki i spryskiwacza. W szczególnych przypadkach może być konieczne zastosowanie specjalnych obudów np. z wycieraczkami - stosowane w przypadku kamer montowanych wysoko (np. na słupach) gdzie dostęp jest utrudniony lub w sytuacjach, gdy obraz z kamer musi być dostępny nawet podczas zmiennych warunków atmosferycznych opadów śniegu, czy deszczu.
Istnieją także obudowy przeznaczone do stosowania w warunkach zagrożenia wandalizmem, są one wykonane z przeźroczystego poliwęglanu oraz z wytrzymałych stopów. Zazwyczaj są one wykonywane w formie kuli przystosowanej do podwieszania pod sufitem czy wysięgnikiem.
Rozmiary obudów
Obudowy kamer mają różne rozmiary. Najmniejsze przeznaczone są do umieszczenia w nich modułów kamer o wymiarach płytki około 32x32mm (najczęściej spotykane są tego typu - obudowy kopułowe). Taka obudowa nie posiada grzałki - ciepło oddawane przez pracującą kamerę zapewnia utrzymanie temperatury, przy której kamera może pracować. Należy się liczyć z tym, że w przypadku dużych różnic temperatury lub jej szybkich zmian może nastąpić pogorszenie jakości obrazu (skroplenie się pary wodnej lub zaparowanie soczewki obiektywu, szkiełka obudowy). Ważnym elementem jest poprawne uszczelnienie otworu wykonanego w celu wyprowadzenia przewodów (jest to najczęstsza przyczyna uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy kamery).
Znacznie większe obudowy przeznaczone są do umieszczenia w nich typowych kamer przemysłowych, do których należy dobrać odpowiedni obiektyw. Takie obudowy wyposażone są w grzałki zasilane napięciem zmiennym AC230V np. M5415, M54141 lub grzałki DC12V M5406.
Wygoda montażu
Kolejnym elementem oprócz wielkości obudowy, na który należy zwracać uwagę dokonując wyboru tego elementu jest wygoda montażu. Z pozoru mało istotna sprawa, jednak przy instalacji sporej ilości kamer takie rozwiązania jak:
 • sposób otwarcia obudowy “na bok” lub “do góry” - znacznie ułatwiające ustawienie ostrości obiektywu, montaż dodatkowych elementów, prowadzenie przewodów,
 • odpowiednie zabezpieczenie obudowy - stosowanie śrub z kluczem, które trudno odkręcić,
 • dostępność sporej liczby różnych uchwytów umożliwiających zamocowanie obudowy nie tylko do muru ale i również do sufitu, montażu na słupach itp., pozwalają na znaczne skrócenie czasu instalacji, optymalną instalację kamer.
Stosowane są również obudowy przeznaczone do konkretnych zastosowań. Podwodne - praca kamery pod wodą. Większość producentów oferuje gotowe zestawy: kamera z obiektywem, obudową, przewodem (ewentualnie reflektorem IRED). Instalator nie musi się wówczas martwić o zachowanie szczelności samej kamery jak i połączeń.
Kamery w obudowach zintegrowanychBardzo popularnym rozwiązaniem są kamery zintegrowane w obudowach:
Kamera w obudowie wandaloodpornej M10748
Zawsze trzeba pamiętać by wewnątrz obudowy pozostała wystarczająca ilość miejsca na kable oraz urządzenia dodatkowe np. grzałki, urządzenia zabezpieczające tor wideo, zasilacze lub modulator. W przypadku stosowania jako medium np. skrętki “komputerowej“ lub innych przewodów w obudowach umieszczane są również urządzenia do takiej transmisji.
Montując kamery w obudowach należy pamiętać o oddzieleniu masy kamery od masy obudowy.