FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Nowoczesne funkcje kamer ACTi
Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Producenci urządzeń CCTV IP prześcigają się ciągle w rozdzielczościach, liczbie transmitowanych klatek i innych parametrach, zapominając często o użytkowniku, i o tym, jak może korzystać danych urządzeń. Coraz lepsze parametry nie idą w parze z dodatkowymi funkcjami umożliwiającymi optymalne skonfigurowanie kamer w celu maksymalnego ich wykorzystania w praktyce.
W opozycji z ogólnym trendem stanęła firma ACTi, opracowując nowe funkcje znacznie zwiększające możliwości kamer. Należą do nich:
  • Event handler
  • GOP
  • CGI

Event Handler

Tradycyjne kamery CCTV są urządzeniami pasywnymi. „Widzą”, ale nie mogą działać. Niezależnie od zaistniałej sytuacji, zawsze pozostają tylko obserwatorami. Event Handler firmy ACTi zmienia system kamer IP w aktywnych partnerów bezpieczeństwa.
Event Handler jest to pakiet oprogramowania, który jest wbudowany w firmware kamery. Co jest ważne, dotychczasowi użytkownicy nie muszą zastąpić istniejących kamer w celu uczynienia ich bardziej inteligentnymi - po prostu trzeba pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie, za darmo.
Niektóre funkcje pakietu Event Handler są bardzo innowacyjne - żadne inne kamery IP dostępne na rynku ich nie posiadają!
Co to jest Event Handler?
Kiedy coś się dzieje w punkcie kamerowym, jak np. ludzie przechodzą, drzwi otwierają się lub zamykają, wybuchnie pożar, albo po prostu po dniu nastąpi noc – wszystko to jest zdarzeniem. Jeśli chcemy wykryć te wydarzenia automatycznie i odpowiednio na nie zareagować, potrzebne jest specjalne oprogramowanie zwane Event Handler. Połączenie zdarzenia z reakcją nazywane jest regułą. Można ustalić wiele reguł w Event Handler.
Okno konfiguracyjne Event Handler
Główne korzyści wynikające z Event Handler
Aktywne i inteligentne reakcje
Obsługa reguł Event Handlera, oferuje wygodne zarządzanie wszystkimi zdarzeniami za pomocą pojedynczego interfejsu użytkownika. W przeciwieństwie do niektórych kamer innych producentów, nie ma już potrzeby, aby konfigurując kamerę, przechodzić między stronami menu w celu odpowiedniego ustawienia. Z ACTi Event Handler, możesz wybrać dowolne zdarzenie i dowolną reakcję na tej samej stronie. Jest też możliwe, aby jedno zdarzenie spowodowało wiele reakcji.
Ponieważ wszystkie decyzje podejmowane są w kamerze, nie ma potrzeby czekać na reakcje z serwerów rejestracji, a co za tym idzie, w krytycznych sytuacjach reakcje podejmowane są natychmiastowo.
Automatyczne przełączanie dzień / noc
Większość dostępnych kamer IP posiada poszczególne profile dla trybu dziennego i nocnego. Profil jest zestawem optymalnych ustawień obrazu dla określonego środowiska i warunków oświetleniowych.
W kamerach, w których trzeba użyć więcej niż jeden profil, musi istnieć procedura przełączania. Niektórzy producenci oferują rozwiązania ręcznego przełączania profilami albo poprzez ponowną regulację ustawienia lub wybierając wcześniej zapisany profil (kosztuje czas). Niektóre bardziej zaawansowane urządzenia mają możliwość aby w regularnych odstępach czasu przełączać pomiędzy zapisanymi profilami. Jednak ze względu na zmienną długość dnia, czasowe przełączniki profili musiałyby być regulowany często co jest niewygodne.
Ustawienia zmiennej detekcji ruchu
Poprawnie działająca detekcja ruchu jest bardzo istotnym elementem każdego systemu zabezpieczeń. Jeśli kamera umożliwia konfigurację tylko jednego profilu, nie jest możliwa automatyczna zmiana położenia pola detekcji ani jego czułości na przykład w zależności od pory dnia. W rezultacie może to spowodować utratę rejestracji ważnego zdarzenia lub zbyt wiele zdarzeń.
Automatyczne wgrywanie i powiadamianie
W przeszłości wszystkie materiały przechowywane były w centralnym rejestratorze. W przypadku jego uszkodzenia, dane zostawały stracone. W przypadku kamer ACTi problem taki nie istnieje. Dodatkowo potrafią wysyłać obrazy do skonfigurowanego serwera FTP, powiadamiać o zdarzeniach drogą mailową, lub przesyłać komendy URL. Nawet utrata połączenia z serwerem może wyzwolić rejestrację zdalną na serwerze FTP.
Sterowanie PTZ ze zdarzenia
Kamery PTZ stosuje się do obserwacji większych obszarów. Problem pojawia się gdy interesująca sytuacja ma miejsce tam, gdzie aktualnie kamera nie jest skierowana. Dlatego rozwiązaniem jest automatyczne sterowanie kamerą zdarzeniami. Przez co kamera może nieruchomo obserwować dany obszar, i przemieszczać się ze zbliżeniem w kierunku wybranego pola w którym wykryto ruch. Innym przykładem jest skanowanie obszaru przez kamerę, a w momencie pojawienia się sygnału alarmowego wyzwolonego np. przez otwarcie drzwi, skierowanie jej ze zbliżeniem na miejsce wystąpienia zdarzenia.
Setki kombinacji
Zaprezentowane możliwości aplikacji Event Handler nie byłyby przełomem gdyby nie możliwość stosowania ich kombinacji w większej liczbie. KAżda kamera zapamiętuje do 10 reguł w Event Handler.
Podsumowanie
Dodane funkcje kamer ACTi są przełomem na rynku monitoringu. Nie tylko dlatego, że żadna inna kamera na rynku nie posiada takich możliwości, ale też dlatego, że wszystkie działające już kamery z serii ACM mają możliwość uruchomienia tych funkcji poprzez aktualizację firmware'u.
Schemat działania funkcji Event handler

GOP

Skrótem GOP (Group of Pictures) określa się ustawienie kompresji MPEG-4, które decyduje o oszczędności pasma, korzystając z głównej cechy kompresji MPEG-4 czyli transmisji tylko tych fragmentów obrazu, które uległy zmianie.
Kluczem do zrozumienia MPEG-4 lub H.264 są rodzaje transmitowanych ramek. W skrócie można wydzielić ramki typu I, które przekazują kompletną klatkę obrazu. Drugim rodzajem są ramki typu P zawierające jedynie informacje o zmianach w stosunku do poprzedniej ramki P lub I. Oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że im częściej pojawia się ramka I, tym więcej informacji jest przesyłane, a co za tym idzie, większe pasmo jest potrzebne. Innym wnioskiem jest fakt, że mniejszy ruch powoduje zmniejszenie niezbędnego pasma, ponieważ ramki P przenoszą mniej informacji.
Okno do konfiguracji GOP
GOP czyli grupa obrazów oznacza co ile ramek występuje ramka I. Warto tu zauważyć, że przy GOP=1 otrzymujemy kompresję MJPEG, której stosowanie wymusza duże zasoby sieciowe. Natomiast jeśli przyjmiemy transmisję 5 kl/s, oraz GOP=20, będzie to oznaczało, że ramka I pojawia się co 4 sekundy. Należy także wyjaśnić co w kamerach ACTi oznacza GOP=0. Znaczy to, że ramka I występuje raz na sekundę niezależnie od szybkości klatkowej transmisji.
Ilustracja obrazująca GOP
Ponieważ GOP jest w stanie znacznie zredukować zapotrzebowanie a pasmo w przypadku niewilkiego ruchu, warto skorzystać z tej funkcji w połączeniu z wcześniej opisanym Event Handlerem. Dla przykładu kamera skierowana jest na korytarz. GOP ustawiono na 60 (jest to wartość maksymalna). Pole detekcji wykrywając ruch przekazuje do kamery komendę o zmianie GOP na wartość 6. Oznacza to że w czasie ruchu, transmitowane jest więcej ramek I. Gdy ruch zniknie, kamera otrzyma komendę o zmianie parametru GOP na 60, co znowu oszczędzi pasmo.

Komendy CGI

Każda kamera IP posiada interfejs użytkownika. Czy jest to menu przez przeglądarkę internetową czy może komendy przekazywane przez telnet, z kamerą musi być jakiś sposób komunikacji. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość stosowania komend wpisywanych w polu adresu przeglądarki. Bes logowania się do kamery można pobrać wszystkie ustawienia, a nawet je zmienić. Nie trzeba wyjaśniać, że można także używać tych komend na dowolnej stronie internetowej, za pomocą języka html. W takim przypadku użytkownik może stworzyć własne menu posiadające tylko te opcje, które są mu potrzebne. Ponadto, komendy te mogą być odpowiedzią na zdarzenia w Event Handler, tak więc np. przejście w tryb nocny może spowodować zmniejszenie rozdzielczości kamery.

http://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP/cgi-bin/cmd/encoder?VIDEO_BITRATE=3M

http://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP/cgi-bin/cmd/encoder?VIDEO_FPS_NUM=8

http://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP/cgi-bin/cmd/encoder?VIDEO_RESOLUTION=1280x1024

Bardzo dużym ograniczeniem w stosowaniu kamer IP jest konieczność stosowania Active X. Ograniczenie to przekłada się na dostęp do obrazu jedynie z przeglądarek Internet Explorer co absolutnie wyklucza wszystkich użytkowników systemów innych niż Windows. Rozwiązaniem jest komenda CGI:

http://LOGIN:HASŁO@ADRES_IP/cgi-bin/cmd/encoder?GET_STREAM

Obraz z kamery ACTi w przeglądarce Mozilla Firefox