Nie tylko kabel koncentryczny - Systemy Alarmowe nr 5/2011