Kompaktowa stacja czołowa MMH-3000+ ogromne możliwości

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
dekodowania, obróbki, przemiany sygnałów analogowych, DVB-T, DVB-S, DVB-C, A/V
Biblioteka ta stanowi uzupełnienie artykułu Stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA opisującego podstawowe możliwości stacji czołowej MMH-3000 TERRA.
Spis treści
Stacja czołowa jest rozwiązaniem dedykowanym do obiektów i instytucji, w których pożądane jest centralne zarządzenie ofertą programową dystrybuowaną w instalacji. Brak konieczności stosowania dodatkowych urządzeń (odbiorników satelitarnych) przy telewizorach czyni to rozwiązanie szczególnie atrakcyjnym dla hoteli oraz np. szpitali.

Stacja czołowa to zespół urządzeń pozwalających na odbiór kanałów satelitarnych, ewentualne ich zdekodowanie oraz przesłanie w sieci RTV w postaci sygnału zrozumiałego dla każdego odbiornika TV. System taki montowany być może zarówno w nowopowstałych obiektach, jak i już istniejących budynkach wyposażonych w standardową instalację telewizyjną typu rozgałęźno-odgałęźnego lub przelotowego.
Charakterystyka stacji czołowej MMH-3000+ Terra
MMH-3000+ jest rozwiązaniem elastycznym. W zależności od wymagań i potrzeb inwestora może posłużyć do realizacji jednego lub kilku z poniższych scenariuszy:
 • zamiana kanałów DVB-S/S2 FTA na analogowe kanały pasma VHF/UHF,
 • zamiana kanałów DVB-S/S2 kodowanych na niekodowane, analogowe kanały pasma VHF/UHF,
 • zamiana kanałów DVB-S/S2 FTA na cyfrowe kanały DVB-T,
 • zamiana kanałów DVB-S/S2 kodowanych na niekodowane cyfrowe kanały DVB-T,
 • zamiana cyfrowych kanałów DVB-T (kodowanych i niekodowanych) na kanały analogowe,
 • wprowadzenie do instalacji RTV sygnału z kamer analogowych lub odtwarzaczy multimediów w postaci sygnału analogowego lub cyfrowego DVB-T,
 • tworzenie własnych multipleksów DVB-T, w skład których wchodzić mogą pogramy telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sygnały niskiej częstotliwości z kamer CCTV lub odtwarzaczy multimediów.
W zależności od oczekiwanego rezultatu konieczny jest odpowiedni dobór modułów stacji. Wszystkie moduły zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego opracowania.

Rys. 1 Modułowa budowa stacji czołowej MMH-3000+ pozwala na trans modulację szerokiej gamy sygnałów źródłowych. Na wyjściu stacji możliwe jest uzyskanie analogowego sygnału PAL (instalacje ze starszymi odbiornikami TV), cyfrowego DVB-T (nowoczesne instalacje), bądź obu rodzajów sygnału jednocześnie.
Zestawienie modułów stacji MMH-3000 Terra+
kod nazwa wejście wyjście współpracuje z uwagi
R81711 TDX-311 DVB-S2 DVB-T
MPEG-TS
   
R81714 TTX-311 DVB-T DVB-T
MPEG-TS
  DVB-T
regeneracja, przemiana,
multipleksacja EPG,
generowanie NIT,
monitorowanie PMT
R81709 TRX-360 MPEG-TS DVB-T RDC-316, RDC-313,
MD-330
modulator DVB-T z sześciowa wejściami TS
R81715 CT-311 DVB-T DVB-T   przemiana
w danym systemie
DVB-C DVB-C
PAL PAL
R817101 RDC-316 CI DVB-S/S2 PAL
MPEG-TS
TRX-360  
R817102 RDC-311 CI DVB-S/S2 TS
MPEG-TS
TRX-360  
R81707 RT-316 DVB-T PAL
MPEG-TS
DM-316 dźwięk mono
R817121 DM-316 MPEG-TS PAL RDC-316, RT-316 dźwięk mono
R817122 RT-315C DVB-T PAL
MPEG-TS
DM-315C dźwięk stereo A2
R817073 DM-315C MPEG-TS PAL RT-315C dźwięk stereo A2
R81710 RDC-313 CI DVB-S PAL
MPEG-TS
DM-313, TRX-360  
R81712 DM-313 MPEG-TS PAL RDC-313  
R81708 MT-310 A/V PAL    
R81713 MD-330 A/V MPEG-TS TRX-360  
R817151 AF-310B FM FM    
R817131 IA-310 TSoIP ASI/TS wszystkie z wyjściem TS konwersja sygnału TS do sieci IP 
TS/ASI TSoIP
R817132 IA-311 TS ASI wszystkie z wyjściem TS konwersja sygnału TS ↔ ASI
ASI TS
Jednostka centralna UC-380 R81700
Podstawowym elementem składowym stacji czołowej jest jednostka centralna UC-380 R81700. Jednostka taka wyposażona w zasilacz, wzmacniacz oraz układ odprowadzający ciepło. Stanowi ona bazę dla wszystkich modułów odpowiedzialnych za odbiór i modulację różnego rodzaju sygnałów. Mieści do ośmiu modułów do trans modulacji sygnałów.
Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
Rys. 2a Jednostka centralna UC-380 R81700
Rys. 2b Jednostka centralna UC-380 R81700 z zainstalowanymi panelami odbiorczymi
MPEG-TS (Transport Stream)
Przed przejściem do szczegółowej analizy elementów stacji czołowej MMH-3000 warto zwrócić uwagę na fakt, iż niemal wszystkie moduły posiadają wbudowany interfejs MPEG-TS (Rys. 3).
Rys. 3 Złącze MPEG-TS występujące we wszystkich modułach stacji czołowej MMH-3000
Interfejs ten umożliwia przesyłanie między poszczególnymi elementami stacji programów z całego transpondera satelitarnego lub multipleksu DVB-T w postaci cyfrowego strumienia MPEG. Dany element stacji z odebranego strumienia, wybrać może jeden program i zmodulować go w charakterystycznej dla siebie technice (PAL, COFDM, QAM).
Rys. 4 Zasada działania interfejsów MPEG-TS.

Moduł nr 1 odbiera jeden, kompletny transponder satelitarny i przekazuje sygnał z transpondera w formie skompresowanego strumienia MPEG do modułu nr 2.
Moduł nr 2 ze strumienia wybiera jeden program i poddaje go modulacji.
Transmodulator QPSK-PAL RDC-313 R81710
Moduł RDC-313 R81712 wykorzystywany jest do zamiany jednego programu telewizji satelitarnej na kanał w paśmie telewizji naziemnej.
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
Rys. 5 Moduł RDC-313 R81710
Moduł wyposażony jest w slot Common Interface. Możliwy jest wobec tego odbiór kanałów kodowanych. W przypadku, gdy w stacji czołowej znajdują się wyłącznie moduły RDC-313, inwestor musi wystąpić do operatora z prośbą o wydanie kart dekodujących po jednym kanale. Zaletą takiego rozwiązania jest stabilność pracy wynikająca z braku konieczności stosowania wielostrumieniowych modułów warunkowego dostępu. Moduły RDC-313 wyposażone są w modulatory jednowstęgowe (możliwa praca na kanałach sąsiednich) z regulowanym poziomem wyjściowym.
Dekompresor MPEG2/PAL DM-313 R81712
Moduł ten jest drugim modułem wykorzystywanym w instalacjach analogowych. Dedykowany do współpracy z modułem RDC-313 umożliwia odebranie strumienia cyfrowego MPEG-TS oraz zmodulowanie jednego programu w analogowy PAL. DM-313 oraz RDC-313 mogą współpracować ze sobą wyłącznie w przypadku, gdy oba elementy modulować mają programy z tego samego transpondera satelitarnego . Dekompresor DM-313 wyposażony jest również w jednowstęgowe modulatory z regulacją poziomu wyjściowego. Stosowanie DM-313 zalecane jest szczególnie w przypadku kanałów FTA ulokowanych na tym samym transponderze.
UWAGA: W ofercie dostępne są również moduły RDC-316 R817101 oraz DM-316 R817121. Moduły te pozwalają na obsługę sygnałów DVB-S/S2 MPEG-4. Moduł RDC-316 wyposażony w modulator DSB znajduje szersze zastosowanie w przypadku stacji z cyfrowym sygnałem DVB-T na wyjściu. Przypadek taki został przedstawiony w dalszej części niniejszego opracowania.
Rys. 6 Przykładowe zastosowanie zestawu RDC-313+DM-313 do odbioru 4 kanałów kodowanych z jednego transpondera. Przy tego typu konfiguracji należy uwzględnić konieczność wykorzystania wielostrumieniowego modułu warunkowego dostępu (umieszczany w module RDC-313).
Modulator MT-310
Jednowstęgowy modulator MT-310 R81708 umożliwia wprowadzenie do instalacji analogowego sygnału niskiej częstotliwości ze źródeł takich jak na przykład: odtwarzacze DVD, kamery CCTV, dodatkowe odbiorniki SAT, odtwarzacze multimediów. Właściciel obiektu może wówczas na wybranym przez siebie kanale emitować np. materiały reklamowe itp.
Stacja cyfrowa MMH-3000+ - dlaczego warto przejść na standard DVB-T w instalacjach hotelowych?
 • Lepsza jakość obrazu – możliwość dystrybucji kanałów w rozdzielczości High Definition.
 • Jakość obrazu identyczna w całej instalacji – jakość sygnału cyfrowego (DVB-T) nie ulega degradacji tak, jak ma to miejsce w przypadku sygnału analogowego w rozległych instalacjach, w których malejący C/N powoduje szumy i zakłócenia obrazu. W instalacjach DVB-T wszystkie odbiorniki wyświetlają obraz z tą samą jakością.
 • Oszczędność pasma – w przypadku obiektów z bogatą ofertą programową i aplikacjami dodatkowymi, nie bez znaczenia może być fakt, iż wykorzystując modulację COFDM, aż 6-cio krotnie oszczędzamy pasmo telewizyjne.
 • Jednolitość standardów emisji w dalszej perspektywie (wyłączenie analogowej telewizji naziemnej).
Konwersja sygnałów Audio/Video do DVB-T
Stacja czołowa MMH-3000+ umożliwia wprowadzenie sygnałów niskiej częstotliwości (kamery analogowe, odtwarzacze multimediów) jako składowych cyfrowego multipleksu DVB-T. Aby taka operacja była możliwa, konieczna jest zamiana sygnału analogowego na cyfrowy strumień MPEG na enkoderze MD-330 R81713. Strumień taki poddawany jest następnie modulacji na modulatorze DVB-T TRX-360 R81709.
Rys. 7 Schemat zastosowania modułów MD-330 oraz TRX-360 do konwersji sygnału A/V na DVB-T.
Enkoder MD-330 umożliwia jednoczesną konwersję trzech sygnałów analogowych na trzy strumienie transportowe o przepływności 0.5-15Mbit/s (dla każdego kanału). W zależności od źródła sygnału strumień ten może mieć zmienną (VBR) lub stałą przepływność bitową (CBR).
Rys. 8 Zastosowanie modulatora DVB-T TRX-360 R81709 oraz enkodera MD-330 R81713. Trzy obrazy z kamer analogowych widziane są w instalacji jako 3 programy cyfrowego multipleksu DVB-T. W przedstawionej sytuacji modulator TRX-360 posiada jeszcze trzy wolne wejścia dla strumieni MPEG. Mogą one zostać wykorzystane przez drugi enkoder lub inne moduły stacji czołowej.
Remultiplekser i modulator DVB-T TRX-360 R81709
Wspomniany wyżej modulator DVB-T TRX-360 R81709 jest potężnym narzędziem pozwalającym na tworzenie i dystrybucję w instalacji własnych, cyfrowych multipleksów DVB-T. Moduł posiada 6 interfejsów MPEG-TS, na które podane mogą być strumienie MPEG ze wszystkich dostępnych modułów stacji czołowej TERRA MMH-3000. TRX-360 pełni więc rolę remultipleksera oraz modulatora COFDM (DVB-T). W skład tworzonego na modulatorze multipleksu mogą wchodzić programy satelitarne DVB-S/S2 (z różnych transponderów a nawet satelitów), programy telewizji naziemnej DVB-T oraz sygnały z kamer CCTV lub odtwarzaczy multimediów (poprzedni punkt opracowania).
Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
Rys. 9 Remultiplekser i modulator TRX-360 R81709 – 6 wejść MPEG-TS
Cechy charakterystyczne modulatora TRX-360:
 • wejścia TS dedykowane do współpracy ze wszystkimi modułami TERRA wyposażonymi z wyjściami TS (RDC, DM, TDX…),
 • modyfikacja parametrów strumieni,
 • filtrowanie serwisów (PID),
 • konwersja sygnału na sygnał DVB-T,
 • generowanie NIT (Network Information Table) oraz LCN (Logical Channel Number),
 • maksymalna przepływność bitowa na wyjściu modułu: 31,66 Mbit/s.
Rys. 10 Widok podstawowego okna konfiguracyjnego modulatora TRX-360. Na pierwsze wejście urządzenia podany został jeden transponder SAT w postaci strumienia cyfrowego o przepływności 42,59Mbit/s (wartość chwilowa). Pozostałe wejścia modulatora nie są wykorzystane. Maksymalna przepływność na wyjściu urządzenia to 31,66Mbit/s. Oznacza to, że niemożliwe jest umieszczenie całego transpondera satelitarnego w jednym multipleksie DVB-T.
Rys. 11 Zawartość transpondera – 3 satelitarne kanały wysokiej rozdzielczości HD. Aby zapewnić stabilność działania stacji, w jednym multipleksie umieścić możemy maksymalnie 2 kanały wysokiej rozdzielczości. Chcąc dystrybuować w instalacji również 3 kanał, konieczne jest podanie strumienia MPEG-TS na inny moduł stacji.
Rys. 12 Należy unikać maksymalnego wykorzystania wyjściowej przepustowości remultipleksera. W instalacjach dystrybuujących kanał SAT oraz TV należy zapewnić margines przepustowości wynoszący 10-15% przepustowości maksymalnej. Maksymalna przepustowość na wyjściu zależy od: rodzaju modulacji, szerokości kanału, wartości parametru „Guard Interval” oraz FEC. 31,66Mbit/s osiągane jest dla najbardziej wyśrubowanych wartości. W bardzo starych instalacjach może zajść konieczność zmiany parametru Guard Interval. Skutkuje to, nieco mniejszą maksymalną przepływnością bitową na wyjściu urządzenia.
Jak sprawdzić przepływność danego programu/transpondera satelitarnego?
Ze względu na ograniczoną przepływność bitową na wyjściu remultipleksera (31.66Mbit/s) podczas doboru elementów stacji czołowej należy mieć na uwadze fakt, iż jeden multipleks DVB-T wychodzący ze stacji czołowej może bezpiecznie pomieścić 6 programów w rozdzielczości SD lub 2 programy w jakości HD. Takie założenie, choć bezpieczne jest jednak dość ogólnym i podczas doboru programów i lokowania ich w multipleksach dobrze jest wiedzieć jaką przepływność mają poszczególne programy.
Serwisy takie jak www.digitalbitrate.com oraz www.linowsat.de oferują możliwość podglądu przepływności bitowej dla niemal wszystkich transponderów i programów popularnych satelitów, w szczególności satelitów Hotbird 13E oraz Astra 19.2E. Możliwe jest utworzenie statystyk dla poszczególnych kanałów nawet do 1 roku wstecz.
Rys. 13 Serwis www.linowsat.de - maksymalna wartość przepustowości dla wybranych programów SD satelity Hotbird w dniu 22/01/2011.
Rys. 14 Maksymalna wartość przepustowości dla wybranych programów HD satelity Hotbird na przestrzeni jednego tygodnia. Kanały sportowe, to kanały najbardziej „wymagające”. Wartość chwilowa przepływności sięgać może nawet 17Mbit/s, a czasami i 20Mbit/s.
Dysponując wiedzą nt przepływności bitowej interesujących nas programów możemy przejść do doboru elementów i konfiguracji stacji czołowej.
Modernizacja stacji analogowej do dystrybucji kanałów satelitarnych w cyfrowym standardzie DVB-T
Moduł TRX-360 R81709 został zaprojektowany aby przeprowadzić łatwą i szybką adaptację już istniejących analogowych stacji czołowych TERRA do cyfrowego standardu DVB-T. Nie jest konieczny zakup nowej jednostki centralnej, ani nowych transmodulatorów odbierających sygnał satelitarny.
Rys. 15 Prosta adaptacja analogowej stacji czołowej MMH-3000 do standardu DVB-T. Działająca dotychczas stacja redystrybuowała 6 programów satelitarnych w postaci analogowego sygnału PAL. Umieszczenie w jednostce centralnej modulatora TRX-360 R81709 umożliwiło konwersję programów do cyfrowego standardu DVB-T. Co ciekawe, nie jest konieczne rezygnowanie z emisji analogowej. Możliwa jest również emisja dwóch pakietów programów: analogowego oraz cyfrowego o zupełnie innej zawartości.

Zamiana sygnału satelitarnego DVB-S/S2 na sygnał DVB-Tstudium przypadku
Do wymagań stawianych nowoczesnej stacji czołowej należą: możliwość odbioru satelitarnych kanałów SD oraz HD (również kodowanych) oraz możliwość dystrybucji tychże kanałów w instalacji, w postaci cyfrowej.
Poniżej przedstawiono przykładową realizację stacji czołowej w obiekcie hotelowym opartą na systemie MMH-3000+ TERRA. Przykład ten prezentuje sposób doboru oraz funkcje poszczególnych elementów stacji czołowej.
Możliwości stacji czołowej przedstawionej w poniższym przykładzie:
 • dystrybucja 18 kanałów SAT SD FTA,
 • dystrybucja 12 kanałów SAT SD kodowanych,
 • dystrybucja 3 kanałów SAT HD FTA,
 • dystrybucja 3 multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej
 • dystrybucja sygnału z kamer monitoringu oraz źródła niskiej częstotliwości (komputer lub odtwarzacz multimediów).
Rys. 16 Przykład zastosowania stacji czołowej MMH-3000+ do emisji wybranych programów telewizji satelitarnej w cyfrowym standardzie DVB-T. Na wyjściu stacji dostępnych jest 8 multipleksów DVB-T (5 z modułów TDX-311R81711 oraz 3 z modulatorów TRX-360 R81709). Wszystkie kanały kodowane emitowane są w standardzie DVB-S. W przypadku transponderów DVB-S2 konieczne jest skorzystanie z transmodulatorów RDC-316 R817101, zamiast modułów RDC-313 R81710.