FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

TV, TV-SAT

Elementy instalacji

Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Dyrektywa CPR (ang. Construction Products Regulation) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, odnoszącym się do wyrobów budowlanych (zastąpiło dyrektywę 89/106 EEC). Rozporządzenie to klasyfikuje wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2013 roku.
Dla przewodów i kabli stosowanych jako wyroby budowlane dyrektywa CPR opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia została ustalona na 1.07.2016. Od tej daty producenci/importerzy mieli 12 miesięcy, aby zapewnić pełną zgodność z nowymi przepisami oraz w tym czasie dostosować się do nowych wymagań. Oznacza to, że od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody instalacyjne traktowane są jako wyroby budowlane podlegające stosownym regulacjom. Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Europejska Norma EN50575 określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Kable i przewody objęte niniejszą normą są przeznaczone do zasilania energią elektryczną oraz zastosowań telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
  • kabli elektroenergetycznych – żył izolowanych i przewodów stosowanych np. do zasilania energią elektryczną;
  • kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych – przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanymi np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych;
  • kabli światłowodowych – stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej.
Dotychczas, kable i przewody były wyłącznie produktami elektrotechnicznymi podlegającymi zasadom bezpieczeństwa produktu w ramach Dyrektywy LVD (niskonapięciowa) i podlegały regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Nowe zasady ustanowione przez normę EN50575 nakładają obowiązek dla producentów (importerów i dystrybutorów) wykonania badań przez notyfikowane jednostki certyfikujące/laboratoria celem uzyskania stosowanych certyfikatów potwierdzających klasę odporności ogniowej oraz przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) dla potwierdzenia Euroklasy produktu. Euroklasa umożliwia badanie reakcji wyrobów budowlanych na ogień (w tym kabli i przewodów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych) i klasyfikowanie ich według tych samych zasad i kryteriów w całej Europie. Oznaczenie tej klasyfikacji ogniowej można już znaleźć na etykietach wielu wyrobów budowlanych, a niedługo będzie wymagane dla wszystkich.
Oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN50575.
Euroklasa Metody testowania Kryterium dodatkowe Przykładowe wyroby
 AcaEN ISO 1716 kable bezhalogenowe 
 B1ca EN 50399
EN 60332-1-2
wydzielanie dymu (s1, s2),
płonących kropli/cząstek (d1,d2)  
oraz kwasów (a1)
kable bezhalogenowe 
 B2ca EN 50399
EN 60332-1-2
PVC twarde, 
kable bezhalogenowe
 Cca EN 50399
EN 60332-1-2
 kable bezhalogenowe
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
 kable z bardzo dobrym
gatunkowo PVC
 EcaEN 60332-1-2  brak wymagań kable z PVC
 FcaNie spełniające wymagań
dla kabli klasy Eca
 brak wymagań kable polietylenowe oraz PVC 
Dyrektywa CPR zgodnie z normą EN50575 definiuje podział na siedem Euroklas, charakteryzujący kable oraz przewody pod względem reakcji na ogień, jako klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca wraz z kryteriami dodatkowymi, uwzględniającymi wydzielanie dymu, występowanie płonących kropli oraz kwasowość produktów rozkładu termicznego i spalania. Klasa Aca definiuje "kable niepalne", a do klasy Fca zaliczamy kable i przewody, które nie spełniają wymogów klasy Eca. Dodatkowo poniżej przedstawiono oznaczenia kryteriów uzupełniających:
  • s1, s2 - wydzielanie dymu,
  • d1, d2 - wydzielanie płonących kropel/cząstek,
  • a1 - wydzielanie kwasów.
Przykład oznaczenia na przewodzie.
Przykład oznaczenia opakowania zgodnie z normą EN50575.
Kable koncentryczne dzielimy według ich impedancji falowej:
  • 50 Ω - Rodzina przewodów Trilan stosowana w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz.
  • 75 Ω - Rodzina przewodów DIPOLNET oraz Triset dedykowana zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowana w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).
Rodzina przewodów koncentrycznych 75 Om marki Triset.
Rodzina przewodów koncentrycznych 50 Om marki Trilan.
Tabela deklaracji właściwości użytkowych kabli koncentrycznych
zgodnych z dyrektywą CPR.
kodnazwa kablaDoP
PL
DoP
EN
Impedancja
falowa
reakcja na ogień
E1010TRISET-113 PROFI 75 ΩEca 
E1015TRISET-113  75 ΩEca
E1017TRISET-113 PE 75 ΩFca
E1019TRISET-113 HF  75 Ω  Dca 
E1025TRISET-11 PE  75 Ω  Fca 
E1027 TRISET-11 HF    75 Ω Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET  75 Ω Eca 
E1230 DIPOLNET    75 ΩEca
E1231 DIPOLNET PE  75 ΩFca
E1171Tri-Lan 240 PE  50 Ω Fca
E1172Tri-Lan 240  50 ΩEca
E1173Tri-Lan 400 PE 50 ΩFca
M5995CAMSET/YAR  75 Ω Eca 
M5997CAMSET/YAR PE  75 ΩFca
Skrętka (ang. twisted-pair cable) jest rodzajem kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. Obecnie najczęściej wykorzystywana jest w sieciach Ethernet. Zbudowana jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręcenie ma na celu eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.
Rodzina przewodów NetSet do okablowanie strukturalnego.
Tabela deklaracji właściwości użytkowych dla skrętki
zgodnych z dyrektywą CPR.
kodnazwa kablaDoP
PL
DoP
EN
Kategoriareakcja na
ogień
E1408NETSET U/UTP5e  Eca
E1410NETSET U/UTP PE+ żel 5e  Fca
E1412NETSET U/UTP PE 5e Fca
E1515NETSET F/UTP 5e Eca
E1517NETSET F/UTP PE 5e Fca
E1608NETSET U/UTP  Eca
E1616NETSET U/FTP6AEca

 

 
SKOMPLETUJ
BIBLIOTEKA DZIAŁU
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTAĆ